• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 274: Caracterul hotararilor

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL XII: Jurisdictia muncii
        ↳ CAPITOLUL III: Reguli speciale de procedura

Hotararile pronuntate in fond sunt definitive si executorii de drept.
Comentariu art. 274 Codul muncii

Desi este o contradictie intre dispozitiile acestui articol si ale art. 214 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social (”hotararile instantei de fond sunt supuse numai apelului”), trebuie avute in vedere si prevederile art. 448 alin. 1 din Codul de procedura civila, care stabileste ca hotararile instantei de fond sunt executorii de drept cand au ca obiect „plata salariilor sau a altor drepturi izvorate din raporturile juridice de munca, precum si a sumelor cuvenite potrivit legii somerilor” (punctul 2), ”despagubiri pentru accidentele de munca” (punctul 3), ”precum si pensii acordate in cadrul asigurarilor sociale” (punctul 4).

Aboneaza-te la cel mai apreciat Canal Youtube de dreptul muncii!

Dialogurile MCP (XV) - Restituirea indemnizatiei de neconcurenta dupa anularea deciziei de concediere

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Carantina si forta majora. Impactul asupra relatiilor de munca

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
UpDate Work: Reorganizarea relatiilor de munca in criza si dupa criza

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Drept Comercial. Societar

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.


Jurisprudenta art. 274 din Codul muncii - Caracterul hotararilor

Motivele de fapt care determina concedierea disciplinara trebuie cuprinse, obligatoriu, in insasi decizia de sanctionare disciplinara
Pe rol soluTionarea cererii de apel formulate de apelanta parata S . C. C H C SRL, prin l_ judiciar,,Expert InsolvenTa SPRL”, impotriva sentinTei civile nr. 609 din data de 13. 08. 2020 pronunTata de Tribunalul IalomiTa - SecTia Civila, in dosarul ... (Hotararea 3721 din 23 octombrie 2020, pronuntata de CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE)
Sanctionare disciplinara pentru absente nemotivate. Descrierea faptei
Pe rol soluTionarea cererii de apel formulate de apelanta parata S . C. C H C SRL, prin l_ judiciar,,Expert InsolvenTa SPRL”, impotriva sentinTei civile nr. 609 din data de 13. 08. 2020 pronunTata de Tribunalul IalomiTa - SecTia Civila, in dosarul ... (Hotararea 3721 din 23 octombrie 2020, pronuntata de CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE)
Concediere pe motive neimputabile salariatului. Efectele juridice ale inchiderii procedurii de reorganizare judiciara a societatii angajatoarea

Efectele juridice ale inchiderii procedurii de reorganizare judiciara a societatii angajatoareasupra procedurii de concediere a unui salariat, aflata in derulare lamomentul inchiderii

... (Hotararea Decizia civila nr. 1378 din 21 octombrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara, Sectia litigii de munca si asigurari sociale)

Perioada de preaviz acordata de angajator salariatului pe perioada concediului medical. Nulitatea actului de concediere

Prin cererea de chemare in judecata a paratei S. C. T. D. S. R. L., inregistratala 21.07.2015, reclamantul N. S. a solicitat ca prin sentinta ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta a deciziei de concediere nr. 1527/19. 06. 2015, in te ... (Hotararea 135 din data de 21.01.2016, pronuntata de Tribunalul Dambovita)
Incetarea unilaterala a raporturilor de munca. Demisia salariatului

Prin sentinta 608/6 mai 2014 Tribunalul N. a respins ca tardiv formulata contestatia impotriva deciziei 108/8 noiembrie 2010 emisa de C. National G. A. .

Prin decizia 941/3 decembrie 2014, Curtea de Apel Bacau a casat sentinta 608/2014 cu ... (Hotararea 184 din data de 30.03.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bacau)
Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale. Lipsa documentelor justificative privind plata salariilor din partea angajatorului

Prin cererea inregistrata pe rolul acestui tribunal sub nr. XXXXXXXXXXXX la data de 11. 02. 2016 si precizata la data de 19. 04. 2016, reclamantii I. S. (domiciliata in Calarasi,, , ,  cu CNP xxxxxxxxxxxxx), M. M. V. (domiciliata in Calarasi, ... (Hotararea 449 din data de 19.05.2016, pronuntata de Tribunalul Calarasi)
Nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara. Analiza prioritara a conditiilor de legalitate ale deciziei de sanctionare

Prin cererea inregistrata la Judecatoria Radauti la data de 15 mai 2015, petentul B. M. a formulat plangere impotriva deciziei nr. 108/21. 04. 2015 emisa de intimata S. C. \"A. V. –D. ” SRL Fratautii N. privind incetarea contractului d ... (Hotararea 396 din data de 12.04.2016, pronuntata de Curtea de Apel Suceava)
Obligatia angajatorului de plata a tuturor drepturilor salariale cuvenite salariatilor. Dovedirea platii salariului

Prin cererea inregistrata pe rolul acestui tribunal sub nr. XXXXXXXXXXXX la data de 25. 04. 2016, reclamantul I. G. (domiciliat in L. Gara, sat Buzoieni, . 3, judetul Calarasi, cu CNP xxxxxxxxxxxxx) in contradictoriu cu parata SRL (cu sediul in Ji ... (Hotararea 516 din data de 14.06.2017, pronuntata de Tribunalul Calarasi)
Neplata drepturilor salariale. Repararea integrala a prejudiciului suferit de salariat

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VIII-a sub nr. XXXXXXXXXXX, reclamanta F. L. prin S. Salariatilor din Invatamant Bucuresti a solicitat in contradictoriu cu paratele paratele Gradini ... (Hotararea 6207 din data de 16.06.2016, pronuntata de Tribunalul Bucure?ti)
Executarea cu intarziere a obligatiei de plata. Acordarea dobanzii legale aferenta

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. xX, reclamantele A_ D__ si I_ D_ a chemat în judecata pe pârâtii M_ P_ – P_ de pe lânga Î_ C__ de Casatie si Justi ... (Hotararea 105 din 27 februarie 2017, pronuntata de Tribunalul Braila)


Sus ↑