• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Compensarea prin ore libere platite a orelor de munca suplimentara si de noapte, posibila doar pe durata contractului de munca

Hotararea nr. 634 din data de 09.06.2016
Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Prin cererea inregistrata sub nr. XXXXXX din 16. 02. 2016, reclamantul T. B. L. a solicitat instantei obligarea paratei S. C C. S. A la plata sumei de 13. 718 lei reprezentand spor ore suplimentare si spor ore de noapte lucrate in perioada septembrie – octombrie 2015 la care se va adauga dobanda legala pana la data platii efective.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Motivandu-si in fapt actiunea, reclamantul arata ca a fost salariatul S. C. C. S. A V., avand functia de director de baza la baza de receptie Banca pana la data de 09.11.2015, cand a incheiat raporturile de munca prin demisie iar in perioada 01.09.xxxxxxxxxxxxxxx15 a efectuat un numar de 558 ore de munca, din care 44 ore de noapte si 206 ore suplimentare.

Sustine ca parata i-a platit pentru perioada respectiva doar un numar de 352 ore, cate 176 ore pe luna (22 zile lucratoare/luna x 8 ore /zi), refuzand sa-i plateasca restul de 206 ore suplimentare, conform art 122 (2) din Legea 53/2003, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, sporul pentru orele suplimentare min. 75%, conform art 123 din Legea 53/2003 si sporul de noapte aferent celor 44 de ore de noapte min 25%, conform art. 126 din Legea 53/2003.

A mai sustinut ca a somat societatea sa-i plateasca drepturile salariale restante insa nu a primit nici un raspuns.

In dovedire a solicitat administrarea probei testimoniale si a probei cu inscrisuri depunand foile de prezenta pe lunile septembrie 2015 si octombrie 2015, raportul tichetelor de cantar electronic si un raspuns de ITM V. .

In drept, invoca dispozitiile art. 122, 123 si 126 art. 279 .

Legal citata, parata S. C C. S. A a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca nefondata.

In sustinerea apararii arata ca reclamantul a fost salariatul din data de 05.07.2010 in baza contractului individual de munca nr. V047803/23.07.2010, in functia de director de productie, iar ulterior prin actul aditional nr. 469/27.07.2010 s-a modificat functia in director de baza la Baza de Receptie Banca. La data de 01.10.2013 prin actul aditional nr. 818/09.10.2013 salariul de incadrare al reclamantului a fost modificat la 6500 lei.

Arata ca foile de prezenta pe lunile septembrie si octombrie 2015 depuse de reclamant in dovedirea cererii de chemare in judecata sunt intocmite abuziv de catre acesta premeditand demisionarea, plecarea acestuia din societate si totodata actionarea in instanta pentru a se imbogati fara just temei.

Sustine ca la punctul 12 din fisa postului se prevede ca reclamantul va semna alaturi de gestionar si laborant toate documentele de receptie a produselor si nicidecum ca trebuie sa stea alaturi de acestia la receptionarea si livrarea produselor iar din tichetele de cantar reise clar data si ora livrarii sau receptionarii produselor si nicidecum ora plecarii si venirii la punctul de lucru.

Apreciaza ca orele suplimentare se pot desfasura doar in anumite conditii, respectiv este necesar sa existe solicitarea angajatorului pentru efectuarea acestei munci suplimentare conform dispozitiilor art. 121 alin 1 din codul muncii, deoarece angajatorul este cel care va plati remuneratia, precum si acordul salariatului in acest sens iar reclamantul nu a primit din partea societatii nicio solicitare de a efectua ore suplimentare ori in lipsa unei astfel de solicitari ori a unor cazuri de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident, nu se poate vorbi de ore suplimentare in intelesul Codului Muncii, chiar daca eventual, angajatul si-a desfasurat activitatea in afara orelor de program, sarcina probei revine reclamantului.

Este posibil ca reclamantul sa nu-si fi putut indeplini atributiile de serviciu in timpul programului normal de lucru si depasind astfel durata normala a timpului de lucru, dar nu ar putea pretinde ca a efectuat ore suplimentare.

In sustinerea apararii solicita administrarea probei testimoniale si a probei cu inscrisuri depunand in acest sens contractul individual de munca al reclamantului, acte aditionale la contractual individual de munca, fise de post a reclamantului si a altor salariati.

In cauza au fost administrate probe: inscisuri si proba testimoniala, in acest sens a fost audiat martorul B. L. I. .

Din intreg materialul probator existent la dosarul cauzei, instanta constata urmatoarea situatie de fapt si de drept:

Reclamantul T. B. L. a fost angajatul paratei S. C C. S. A in functia de director (sef) de baza receptie conform contractului individual de munca nr. 576 din 22.07.2010 (filele 22-23 din dosar) si a actelor aditionale la acesta, avand un salariu lunar in cuantum de 6. 500 lei.

In cursul lunilor septembrie – octombrie 2015 acesta pretinde ca a prestat ore suplimentare si ore de noapte asa cum rezulta din fisele de pontaj depuse la filele 6 – 7 dosar.

Legislatia muncii (Codul muncii ) reglementeaza situatia muncii suplimentare. Astfel, potrivit art. 120 din Codul muncii , \"munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal, prevazuta la art. 112, este considerata munca suplimentara. ” Art. 122 din acelasi cod prevede ca \"munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia. Daca acest lucru nu este posibil, salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru. ”

Din aceste texte de lege rezulta ca regula este in sensul ca orele suplimentare se compenseaza prin ore libere platite, si numai in masura in care acest lucru nu este posibil, acestea se compenseaza in bani, in conditiile reglementate de art. 123 din art. 279 : \"in cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut de art. 122 alin. 1 in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia. ”

Din depozitia martorului audiat in cauza coroborata cu inscrisurile depuse la dosar, rezultata ca orele efectuate suplimentar si cele de noapte au fost efectuate si ca nu au fost compensate cu ore libere.

Instanta constatata ca exista un raspuns la o sesizare formulata de catre reclamant la Inspectoratul Teritorial de Munca V. prin care aceasta institutie, in urma controlului efectuat,constata, la randul sau, faptul ca reclamantul a lucrat in luna septembrie 301 ore lucrate din care 44 ore de noapte si in luna octombrie 257 de ore lucrate; raspunsul formulat de ITM V. coincide in totalitate cu pretentiile reclamantului.

Instanta nu poate retine sustinerile paratei conform carora nu a solicitat reclamantului efectuarea orelor suplimentare in conformitate cu dispozitiile art. 121 alin. 1 art. 279 deoarece solicitarea nu este necesar a fi scrisa putand rezulta si din specificul activitatii, felul muncii reclamantului, respectiv director de baza, precum si atributiile din fisa postului.

Astfel, arata martorul ca in perioada respectiva era imposibila indeplinirea sarcinilor de serviciu in timpul orelor de lucru, necesitand chiar si efectuarea de ore de noapte.De asemenea avand in vedere si faptul ca impotriva foilor colective de prezenta parata nu a avut nicio obiectie, le-a inregistrat in contabilitatea societatii ca documente primare de plata, le-a prezentat controlului efectuat de ITM ca fiind acte insusite de societate.

Cu privire la compensare orelor suplimentare in bani avand in vedere ca reclamantul nu mai are calitatea de salariat al paratei, nemaiputand compensa prin ore libere platite instanta urmeaza a face aplicarea dispozitiilor art. 123 alin. 1 art. 279 iar in ceea ce priveste orele de noapte urmeaza a face aplicarea dispozitiilor art. 126 alin. 1 lit. b din acelasi act normativ.

Potrivit art. 166 alin. 4 art. 279 \"intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului” iar potrivit art. 1498 alin. Cod civil \"dobanda este cea convenita de parti sau, in lipsa, cea stabilita de lege”.

Fata de solutia ce urmeaza a se pronunta, instanta urmeaza a admite si acest capat de cerere.

Pentru aceleasi considerente, participand la deliberari, in temeiul articolului 55 din Legea 303/2004, asistentii judiciari si-au exprimat opinia in sensul celor retinute.

Prezenta cauza este scutita de plata taxei judiciare de timbru, potrivit dispozitiilor art. 270 art. 279 .

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

 

Admite actiunea formulata de reclamantul T. B. L., CNP – xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul in mun. V.,,  judetul V., in contradictoriu cu parata CUI RO xxxxxxx si nr. de inmatriculare JXXXXXXXXXX, cu sediul in mun. V., . 1, judetul V., si, in consecinta:

Obliga parata sa-i achite reclamantului suma 13. 718 lei reprezentand spor ore suplimentare si spor ore de noapte lucrate in perioada septembrie - octombrie 2015 la care se va adauga dobanda legala pana la data platii efective.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   demisie    drepturi salariale    spor de noapte    ore suplimentare    foaie de prezenta    act aditional    acordul salariatului    sarcina probei    daune-interese   


Sus ↑