• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 121: Limitari pentru efectuarea muncii suplimentare

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL III: Timpul de munca si timpul de odihna
        ↳ CAPITOLUL I: Timpul de munca
                ↳ SECTIUNEA 2: Munca suplimentara

(1) La solicitarea angajatorului salariatii pot efectua munca suplimentara, cu respectarea prevederilor art. 114 sau 115, dupa caz.
(2) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilita potrivit prevederilor art. 114 sau 115, dupa caz, este interzisa, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident.
Comentariu art. 121 Codul muncii

Dispozitiile acestui articol completeaza si intaresc dispozitiile articolului precedent prin precizarea expresa a faptului ca salariatul poate efectua munca suplimentara numai la solicitarea angajatorului, solicitare care poate fi scrisa sau verbala, insa, in orice caz, aceasta solicitare trebuie sa fie expresa si sa respecte atat durata normala a timpului de munca, cat si durata maxima legala a timpului de munca (care include si orele suplimentare).

Aboneaza-te la cel mai apreciat Canal Youtube de dreptul muncii!

Telemunca. Organizare. Consimtamantul si Intimitatea salariatului

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Prelucrarea datelor cu caracter personal anterior incheierii contractului de munca

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Protecția datelor cu caracter personal. GDPR. Tehnologia informației
Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.


Jurisprudenta art. 121 din Codul muncii - Limitari pentru efectuarea muncii suplimentare

Cauzele reale si serioase ale concedierii. Oportunitatea desfiintarii unui loc de munca
Pe rol soluTionarea apelului formulat de reclamanta P_ E impotriva sentinTei civile nr. 9045/05. 12. 2018, pronunTata de Tribunalul BucureSti - SecTia a VIII-a Conflicte de Munca Si Asigurari Sociale, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu ... (Hotararea 2064 din 09 Aprilie 2019, pronuntata de CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE)
Continutul deciziei de concediere. Precizarea motivelor care determina concedierea. Retragerea apelului declarat
Pe rol, soluTionarea apelului formulat de apelanta-parata , impotriva sentinTei civile nr. 665/28. 02. 2018, pronunTata de Tribunalul I SecTia Civila, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimatul-reclamant S C_, avand ca obiect:cont ... (Hotararea 957 din 19 Februarie 2019, pronuntata de CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE)
Efectuarea atributiilor de serviciu de catre salariat in cazul delegarii. Plata indemnizatiei de delegare

Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti la 17. 05. 2011 reclamantul B. A. a chemat in judecata pe parata solicitand instantei anularea ca nelegala si netemeinica a Deciziei nr. 163/9. 05. 2011 emisa de intimata prin care s-a dis ... (Hotararea 24 din data de 18.01.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Forma scrisa a contractului individual de munca. Efectele nulitatii contractului

Prin cererea inregistrata pe rolul acestui tribunal la data de 12. 01. 2016 sub nr. XXXXXXXXXXX, U. C., domiciliat in Fetesti,, jud. Ialomita, CNP xxxxxxxxxxxxx,  a chemat in judecata parata A. Iasilor-P. P. N. -M. Bistrita, cu sediul in P. N ... (Hotararea 955/F din data de 24.05.2016, pronuntata de Tribunalul Ialomita)
Compensarea prin ore libere platite a orelor de munca suplimentara si de noapte, posibila doar pe durata contractului de munca

Prin cererea inregistrata sub nr. XXXXXX din 16. 02. 2016, reclamantul T. B. L. a solicitat instantei obligarea paratei S. C C. S. A la plata sumei de 13. 718 lei reprezentand spor ore suplimentare si spor ore de noapte lucrate in perioada septemb ... (Hotararea 634 din data de 09.06.2016, pronuntata de Tribunalul Vaslui)
Sarcina probei in conflictele de munca. Dovedirea de catre salariat a prejudiciului suferit prin fapta angajatorului

Prin sentinta nr. 4244 din 23 octombrie 2015 pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, s-a respins exceptia prescriptiei dreptului la actiune invocata de paratul S. Orasenesc”Sf. S. ” R. prin intampinare.

... (Hotararea 3418 din data de 29.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova)

Asigurarea salariatilor cu alimentatie de protectie, cu echipament de protectie si materiale igienico-sanitare reprezinta o obligatie in natura a angajatorului

Prin sentinta nr. 4244 din 23 octombrie 2015 pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul nr. ...X, s-a respins exceptia prescriptiei dreptului la actiune invocata de paratul S. Orasenesc”Sf. S” R. prin intampinare.

... (Hotararea 3418 din data de 29 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova)

Solicitarea angajatorului de prestare a orelor de munca suplimentara de catre salariati. Dovada prestarii orelor de munca suplimentara

Prin cererea adresata Tribunalului Suceava la data de 16.02.2012 si inregistrata sub nr. ...X, contestatorul G. V. a formulat contestatie impotriva deciziei nr. 254/17.01.2012 emisa de intimata Asociatia P. de Paduri Din Bucovina - Ocolul Silvic B ... (Hotararea 1321 din data de 30 octombrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Suceava)
Proportionalitatea sanctiunii disciplinare aplicate cu gravitatea abaterii disciplinare. Analizarea criteriilor de individualizare a sanctiunii disciplinare

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale la data de 28.11.2012 sub nr. ...X, contestatoarea I. M. a chemat in judecata pe intimata  SRL, solicitand ca prin hotararea c ... (Hotararea 5828 din data de 17 decembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Includerea sporului de vechime in cuantumul salariului de baza. Inexistenta unui cumul de functii in cazul indeplinirii unor atributii suplimentare specifice altui post

Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti la 17.05.2011 reclamantul B. A. a chemat in judecata pe parata   solicitand instantei anularea ca nelegala si netemeinica  a Deciziei nr. 163/9.05.2011 emisa  de intima ... (Hotararea 24 din data de 18 ianuarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)


Sus ↑