• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Obligatia angajatorului de plata a tuturor drepturilor salariale cuvenite salariatilor. Dovedirea platii salariului

Hotararea nr. 516 din data de 14.06.2017
Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Prin cererea inregistrata pe rolul acestui tribunal sub nr. XXXXXXXXXXXX la data de 25. 04. 2016, reclamantul I. G. (domiciliat in L. Gara, sat Buzoieni, . 3, judetul Calarasi, cu CNP xxxxxxxxxxxxx) in contradictoriu cu parata SRL (cu sediul in Jilava, soseaua Giurgiului, nr. 206, camera 1, judetul I. ) solicita obligarea paratei, in calitate de angajator, la plata drepturilor salariale aferente perioadei octombrie – noiembrie 2015.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea cererii, reclamantul arata ca a fost angajat al S. C. C. S. I. S. R. L ca agent de securitate in perioada 10.09.2015 – 02.12.2015.

Mentioneaza reclamantul faptul ca in aceasta perioada nu a primit decat salariul pentru luna septembrie 2015, fara a mai fi platit pentru lunile octombrie si noiembrie 2015, desi s-a adresat conducerii societatii in acest sens.

In dovedire se depun inscrisuri: act de identitate, contract individual de munca, cu act aditional, fisa postului, adeverinta salariat, decizia de incetare a raporturilor de munca, nota de lichidare.

Desi legal citata, parata nu a formulat intampinare in cauza.

Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Reclamantul a fost salariat al societatii C. S. I. SRL, dupa cum reiese din contractul individual de munca pe durata nedeterminata, inregistrat in Registrul general de evidenta al salariatilor sub nr. 4004/09.09.2015 (fila 6).

Salariul de baza lunar brut a fost stabilit la suma de 1050 lei, urmand sa fie achitat la data de 25 ale fiecarei luni.

Reclamantul a mai anexat la dosar adeverinta eliberata de parata la data de 02.12.2015, prin care se mentioneaza faptul ca incepand cu data 01.09.2015 salariul de baza pentru reclamant este de 1. 050 lei (filele 19).

De asemenea, reclamantul a depus la dosar decizia de incetare a contractului individual de munca, in baza art. 55 lit. b art. 279 , incepand cu data de 02.12.2015 (fila 18), precum si Nota de lichidare intocmita de angajator.

Dispozitiile art. 40 alin. 2 lit. c din Codul muncii rap. la art. 41 alin. 5 din Constitutie statueaza obligatia angajatorului de a acorda salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si contractele individuale de munca.

Obligatia principala a angajatorului este cea de plata a salariului, a contraprestatiei pentru munca indeplinita de salariat. Sub aspect probatoriu, art. 168 art. 279 prevede in mod imperativ ca plata de catre angajator a salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit, inscrisuri ce se pastreaza si se arhiveaza de catre angajator in aceleasi conditii si termene ca in cazul actelor contabile, conform legii.

In speta, reclamantul a facut dovada raporturilor de munca si a drepturilor banesti ce i se cuvin, dar parata nu a dovedit achitarea drepturilor salariale pretinse de reclamant, asa cum avea obligatia potrivit art. 272 codul muncii (Sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare. ) si cum prevede art. 168 alin. 1 art. 279 ca se poate dovedi plata salariului.

In consecinta, in temeiul dispozitiilor anterior invocate, va obliga parata catre reclamant la plata drepturilor salariale cuvenite pentru activitatea prestata in perioada octombrie – noiembrie 2015, prin raportare la contractul individual de munca incheiat de parti.

Fata de aceste considerente, cererea formulata de reclamant va fi admisa, urmand a se dispune in sensul celor din dispozitivul prezentei hotarari.

Prezenta hotarare este definitiva si executorie de drept, conform art. 274 art. 279 (\"Hotararile pronuntate in fond sunt definitive si executorii de drept. ”).

In temeiul art. 40 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti opinia asistentilor judiciari este concordanta cu solutia si considerentele expuse in motivarea prezentei hotarari.

Vazand si dispozitiile art. 214-215 din Legea 62/2011 a dialogului social.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite cererea formulata de reclamantul I. G. (domiciliat in L. Gara, sat Buzoieni, . 3, judetul Calarasi, cu CNP xxxxxxxxxxxxx) in contradictoriu cu parata SRL (cu sediul in Jilava, soseaua Giurgiului, nr. 206, camera 1, judetul I. ).

Obliga parata catre reclamant la plata drepturilor salariale cuvenite pentru activitatea prestata in perioada octombrie – noiembrie 2015.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   contract individual de munca    act aditional    fisa postului    nota lichidare    contract colectiv de munca    salariu    stat de plata    documente justificative    sarcina probei   


Sus ↑