• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Sarcina probei in conflictele de munca. Dovedirea de catre angajator a platii drepturilor salariale

Hotararea nr. 739 din data de 01.07.2016
Pronuntata de Tribunalul Sibiu

Prin actiunea inregistrata la Tribunalul Sibiu la data de 29.10.2015 sub nr. XXXXXXXXXXXX reclamanta C. G. in contradictoriu cu parata Bucuresti a solicitat obligarea intimatei la emiterea deciziei de desfacere a contractului de munca la data de 4. 05. 2015, cu efectuarea mentiunilor aferente la ITM, plata drepturilor salariale pentru perioada martie, aprilie 2015, in suma de 1. 950 lei(salariul lunar brut fiind de804 lei lunar), obligarea intimatei la plata sumelor datorate statului in temeiul relatiei de munca . Solicita cheltuieli de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea actiunii se arata de catre reclamanta ca a fost angajat la societatea parata in baza contractului nu. 2059/18.09.2013 si nu fost retribuita conform muncii prestate si a clauzelor prevazute in contractul individual de munca.

In dovedirea actiunii reclamanta solicita proba cu acte, martori.

Intimata, prin intampinare (fila 17), a solicitat respingerea actiunii urmare a ramanerii sale fara obiect, caci s-au achitat drepturile cuvenite reclamantei. In subsidiar solicita suspendare judecatii, datorita interventiei starii sale de insolventa.

Analizand actele si lucrarile dosarului tribunalul retine ca actiunea reclamantei este intemeiata in parte si va fi admisa in parte pentru considerentele de mai jos.

Potrivit art. 159 alin. 1si 2 art. 279 \"Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.

Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani.

Art. 162 prevede ca salariul se stabileste prin negocieri individuale intre angajator si salariat, iar potrivit art. 166 alin. 1 si 2 \" Salariul se plateste in bani cel putin o data pe luna, la data stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz. Plata salariului se poate efectua prin virament intr-un cont bancar. ”

art. 279 mai prevede in art. 168 ca \"Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit”, iar sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare (art. 272 art. 279 ).

Fata de aceste dispozitii legale, actiunea reclamantei se gaseste a fi neintemeiata sub acest aspect, intrucat intimata nu contesta drepturile salariale cuvenite acesteia. Din actele depuse la dosar, se constata ca din acestea rezulta o plata efectiva a drepturilor salariale solicitate de catre reclamanta, asa cum prevad dispozitiile art. 168 Codul muncii , mai putin c/val celor 9 zile de concediu cuvenite pentru anul 2015.

Pentru aceste motive va fi obligata parata sa plateasca reclamantei drepturile banesti aferente perioadei de concediu de odihna neefectuate de acesta, astfel cum s-a pretins prin actiune si cum s-a stabilit prin expertiza efectuata in cauza.

Cheltuieli de judecata, desi s-au cerut, acestea nu s-au justificat in raport cu admiterea actiunii, in termenii art. 453(2) C. pr. civ.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite actiunea formulata si precizata de reclamanta C. G., CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul in loc. Sibiu, . 5,,  si cu domiciliul procesual ales la C. . Av. D. I. L., loc. Sibiu,, , ,  in contradictoriu cu parata,  cu sediul in loc. Bucuresti,,  nr. 129,,  2, 3 si,  5 si 6, Bucuresti, prin administrator judiciar A. D. Insolvency I. P. U. R. L., cu sediul in loc. Bucuresti, sector 3, . 41,,  > Obliga parata sa plateasca reclamantei contravaloarea a noua zile de concediu de odihna cuvenit si neefectuat in anul 2015.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   concediu de odihna    salariu brut    insolventa    negociere    contract colectiv de munca    regulament intern    stat de plata    documente justificative    sarcina probei   


Sus ↑