• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Plata drepturilor banesti restante

Hotararea nr. 4252 din 12.09.2013
Pronuntata de Tribunalul GORJ

Pe rol fiind judecarea actiunii formulate de petenta L. M. impotriva intimatei  S.C. Zanguard S.R.L, avand ca obiect drepturi banesti.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj - Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr…., petenta L. M. a chemat in judecata intimata S.C. Z. S.R.L., solicitand instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa  fie obligata intimata la plata drepturilor banesti restante, reprezentand drepturile salariale pentru perioada 01.11.2012-01.03.2013, precum si plata orelor de noapte si a orelor suplimentare pentru activitatea desfasurata in zilele de sambata si duminica, sume care sa fie actualizate cu indicele de inflatie de la data datorarii la data platii efectice, cu cheltuieli de judecata.
In motivare, petenta  a aratat ca a fost angajata in perioada 01.11.2012-01.03.2013 ca agent de paza in cadrul societatii intimate conform contractului individual de munca inregistrat sub nr. 11 din 31.10.2012 .
Mentioneaza petenta ca prin decizia nr.19 din 01.03.2013, au incetat raporturile de munca cu intimata, in baza dispozitiilor art.65 alin 1 din Codul muncii .
Ca pentru perioada in care a prestat activitate in cadrul societatii intimate nu i-au fost achitate drepturile salariale si nici sporurile sau contravaloarea orelor suplimentare, conform legislatiei in vigoare.
In dovedire, petenta a depus la dosarul cauzei contractul individual de munca inregistrat sub nr.11 din 31.10.2012, copie a cartii de identitate, decizia nr.19 din 01.03.2013, adeverinta nr. 20 din 01.03.2013, adeverinta nr. 50 din 01.03.2013, precum si raportul per salariat Revisal.
De asemenea, prin compartimentul Registratura, petenta a depus Foaia colectiva de prezenta, precum si Minuta nr.105 din 11.04.2013 incheiata de societatea intimata.
La randul sau, intimata SC Z. S.R.L. a formulat  intampinare, prin care invedereaza ca inainteaza la dosarul cauzei inscrisuri din care reiese ca a achitat partial sumele restante catre petenta, urmand sa achite si diferenta drepturilor salariale.
In acest sens anexeaza o serie de inscrisuri, respectiv statul de salarii pentru luna februarie 2013, foaia colectiva de prezenta pentru luna februarie 2013, statul de salarii pentru luna ianuarie 2013, Tabelul nominal cu salariatii si sumele reprezentand drepturi salariale inregistrat sub nr. 51 din 22.02.2013, Foaia colectiva de prezenta pentru luna ianuarie 2013, statul de salarii pentru luna decembrie 2012, foaia colectiva de prezenta pe luna decembrie 2012, statul de salarii pe luna noiembrie 2012, foaia colectiva de prezenta pentru luna noiembrie 2012, lista de avans chenzinal pe luna noiembrie 2012, Tabel nominal cu salariatii si sumele reprezentand diferente salarii pentru luna noiembrie 2012.
La termenul din data de 12 septembrie 2013, petenta invedereaza instantei ca nu mai solicita plata orelor de noapte si a orelor suplimentare pentru activitatea desfasurata in zilele de sambata si duminica si nici cheltuieli de judecata.
Analizand cererea in raport de actele si lucrarile dosarului, instanta retine  si constata urmatoarele:
Petenta a fost angajata societatii intimate  pana la data de 01.03.2013, cand i-a incetat contractul de munca,  in temeiul dispozitiilor  art. 65 alin.1 din art. 279 , conform deciziei nr.19 din 01.03.2013.
Prin actiunea de fata, aceasta a solicitat  drepturile banesti restante reprezentand drepturile salariale aferente perioadei  01.11 2012-01.03. 2013, precum si plata orelor de noapte si orelor suplimentare pentru activitatea desfasurata in zilele de sambata si duminica, sume actualizate cu indicele de inflatie de la data datorarii  la data platii efective, cu cheltuieli de judecata.
Intimata a recunoscut prin intampinarea depusa la dosarul cauzei ca nu a achitat  petentei toate drepturile salariale, inregistrand restante pentru doua luni. De asemenea, invedereaza ca a achitat drepturile salariale pentru lunile noiembrie si decembrie 2012, in acest sens depunand o serie de inscrisuri, aflate la dosar, filele 30-40.
Aspectele invocate de intimata legate de situatia economica dificila a societatii urmare a pierderii licitatiei si a achitarii cu prioritate a datoriilor catre bugetul de stat, situatie care ar fi determinat neplata drepturilor salariale, nu pot fi retinute in aparare, intrucat potrivit  art. 161 Codul muncii :”Salariile se platesc inaintea oricaror alte obligatii banesti ale angajatorilor.”
Astfel, intimata nu se poate folosi pentru a se apara de propria culpa de a nu-si fi executat obligatia imperativa de a plati cu prioritate salariile angajatilor.
In  conformitate cu art. 159 alin.1 si 2 din art. 279 , salariul reprezinta contraprestatia  muncii prestate de  salariat in baza contractului individual de munca, iar pentru munca prestata, fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani.
Potrivit art.166  alin.1 din art. 279 , salariul se plateste in bani, cel putin o data pe luna, la data stabilita in contractul individual de munca, contractul colectiv de munca sau regulamentul intern, dupa caz.
De asemenea, in conformitate cu art.169 al. 1art. 279 :” Nicio retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege.
Potrivit prevederilor art. 40 alin. 2 lit. c din Legea nr. 53/2003 - art. 279 , angajatorul are obligatia de a acorda salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca, iar, conform art. 253 din art. 279 , angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa il despagubeasca pe salariat, in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului, in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul.
Se retine din foile colective de prezenta aferente perioadei 01.11.2012-01.03.2013, precum si din statele de salarii pentru aceeasi perioada, inscrisuri depuse la dosarul cauzei,  ca petenta a desfasurat activitate la programul de lucru stabilit, iar  intimata nu a achitat drepturile salariale ale acesteia in perioada pentru  care se solicita, figurand cu rest de plata.
De asemenea, se constata ca intimata a achitat ulterior drepturile salariale restante ale petentei pentru lunile noiembrie 2012 si decembrie 2012, dupa cum reiese  din cele sustinute prin inscrisurile depuse, prin urmare acesteia i se cuvin drepturile salariale specificate si recunoscute  de intimata  prin intampinare, pentru perioada 01.01.2013-01.03.2013, in cuantum net de 1200 lei.
Suma datorata petentei se va actualiza cu indicele de inflatie la data platii, pentru repararea integrala a prejudiciului  suferit de aceasta  ca urmare a devalorizarii monedei nationale prin neplata la timp a drepturilor salariale. S-a produs petentei o paguba ce se va repara  potrivit art.166 alin.4 Codul muncii , potrivit caruia ”Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.,,.
Prin urmare, in raport de considerentele de fapt si de drept mai sus expuse, va fi admisa actiunea cu precizarea ulterioara formulata de petenta L. M. si va fi obligata intimata la plata catre petenta a drepturilor salariale cuvenite si neacordate, in cuantum net de 1200 lei pentru perioada 01.01.2013-01.03.2013, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflatie de la data datorarii la data platii efective.

Admite actiunea cu precizarea ulterioara formulata de petenta L. M., in contradictoriu cu intimata S.C. Z. S.R.L..
      Obliga intimata la plata catre petenta a drepturilor salariale cuvenite si neacordate in cuantum net de 1200 lei pentru perioada 01.01.2013-01.03.2013, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflatie de la data datorarii la data platii efective.
            Cu drept de apel in termen de  10 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Gorj.
             Pronuntata in sedinta publica din 12.09.2013, la Tribunalul Gorj.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   retineri salariale    drepturi salariale restante    daune-interese    state de salarii   


Sus ↑