• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Valorificarea perioadei lucrate in grupa a IIa de munca. Calculul varstei standard de pensionare in raport de anexa nr. 3 din Legea nr. 19/2000

Hotararea nr. 4846R din 29.06.2009
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Reducerea varstei de pensionare prin valorificarea muncii prestate în grupa a II-a de munca nu determina si o diminuare stagiului complet de cotizare.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

 Potrivit art. 42 din legea nr. 19/2000, asiguratii care au realizat un stagiu complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial în conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1. Asadar, numai varsta standard se reduce, ceea ce s-a întamplat si în cazul recurentului .
     Conform anexei nr. 3 din Legea nr. 19/2000, în perioada aprilie 2008-iulie 2008, varsta standard de pensionare pentru asigurat este de 63 ani  si 4 luni, iar stagiul complet de cotizare cerut este de 31 de ani si 8 luni. Acesta este stagiul care trebuia avut în vedere de intimata la stabilirea drepturilor de pensie ale recurentului, iar nu cel de 35 de ani, care trebuie îndeplinit abia în anul 2014. Prin urmare, decizia de pensionare nu este emisa cu respectarea tuturor dispozitiilor legale privind stabilirea drepturilor de pensie ale petentului, urmand a fi anulata sub acest aspect.
     Decizia civila nr. 4846/R din 29 Iunie 2009
Prin sentinta civila nr.1531 din data de 25.02.2009, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, a fost respinsa, ca neîntemeiata, cererea de chemare în judecata formulata de contestatorul PP în contradictoriu cu intimata CPMB.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, prima instanta a retinut ca petentul a fost pensionat pentru munca depusa si limita de varsta conform deciziei de pensionare din 16.10.2008 începand cu data de 01.07.2008, avand un stagiu total de cotizare de 47 de ani, 3 luni si 29 zile, un punctaj mediu anual de 1,28442 puncte si un cuantum al drepturilor de pensionare de 747 lei la o valoare a punctului de pensie de 581 lei.
Contestatorului i-a fost redusa varsta standard de pensionare datorita grupei a II de munca cu 7 ani.
Conform prevederilor art.42 alin.1 din Legea nr. 19/2000 asiguratii care au realizat un stagiu complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial în conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1.
Din interpretarea coroborata a acestor doua texte de lege rezulta ca pentru persoanele care au lucrat în grupa a II a 30 de ani, se reduce varsta standard de pensionare cu 7 ani.
Textul de lege mentioneaza în mod expres ca se reduce doar varsta standard de pensionare, astfel ca sustinerile contestatorului ca prevederile art.42 alin.1 din Legea nr. 19/2000 sunt aplicabile si pentru reducerea stagiului de cotizare sunt neîntemeiate. Atunci cand legiuitorul a dorit sa reduca si stagiul complet de cotizare si nu doar varsta standard de pensionare a prevazut expres acest lucru, de exemplu în art. 43 care arata ca \"1) Asiguratii care si-au desfasurat activitatea în locurile de munca prevazute la art. 20 lit. a) si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani în aceste conditii beneficiaza de pensie pentru limita de varsta începand cu varsta de 45 de ani. (2) Asiguratii care au realizat în conditii speciale de munca un stagiu de cotizare de cel putin 25 de ani, cu exceptia celor prevazuti la alin. (1), beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare cu 15 ani. (3) Asiguratii care si-au desfasurat activitatea în locurile de munca prevazute la art. 20 lit. b) si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 15 ani în zona I de expunere la radiatii sau de 17 ani în zona II de expunere la radiatii beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta.
De asemenea si art.47 din legea 19/2000 este o dispozitie derogatorie în care se arata ca \"Persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare în conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat, în functie de gradul handicapului, beneficiaza de reducerea stagiilor de cotizare si a varstelor standard de pensionare prevazute în anexa nr. 3, astfel: a) cu 15 ani, reducerea varstei standard de pensionare, daca au realizat cel putin o treime din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap grav; b) cu 10 ani, reducerea varstei standard de pensionare, daca au realizat cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap accentuat; c) cu 10 ani, reducerea varstei standard de pensionare, daca au realizat stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap mediu. (2) Asiguratii nevazatori beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta, daca au realizat ca nevazator cel putin o treime din stagiul complet de cotizare prevazut de lege.\"
Contestatorul si expertul se afla în eroare atunci cand sustin ca reducerea varstei standard implica obligatoriu si reducerea stagiului complet de cotizare, notiunile de stagiu total de cotizare si de stagiu complet de cotizare nu pot fi confundate.
Stagiul complet de cotizare nu este necesar pentru a te putea pensiona pentru limita de varsta ci doar anticipat sau anticipat partial , pentru obtinerea pensie pentru limita de varsta este necesar a fi îndeplinite cele doua conditii prevazute de art.41 din legea 19/2000 ,adica împlinirea varstei standard de pensionare si existenta stagiului minim prestat în sistemul de asigurari sociale de stat, în cazul contestatorului varsta standard de 65 de ani prevazut de anexa 9 din Ordinul 340/20001 care poate fi redusa pana ia 58 de ani datorita stagiului prestat în grupele de munca si stagiul minim de cotizare de 15 ani.
Stagiul complet de cotizare este acea perioada de timp care se considera a fi perioada maxima de stagiu pe care ar putea sa o presteze o persoana în sistemul de asigurari sociale si este prevazut de lege dar neefectuarea acestui stagiu nu împiedica o persoana care are stagiul minim de cotizare prevazut de lege sa se pensioneze pentru limita de varsta.
Intimata a retinut corect stagiul complet de cotizare astfel ca prin prisma acestei critici decizia de pensionare contestata în cauza este legala si temeinica , punctajul mediu anual fiind astfel calculat corect.
Desi expertiza extrajudiciara nu poate fi retinuta ca proba în dosarul de fata instanta nu poate sa nu remarce faptul ca punctajul mediu anual diferit de cel al intimatei dat de catre expertul contabil rezulta tocmai din utilizarea eronata a stagiului complet de cotizare, numarul total de puncte fiind sensibil apropiat de cel al intimatei.
Este adevarat ca prin OUG nr.100/27.08.2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 se modifica prevederile Legii nr. 19/2000 în sensul: \"Art. 78 indice 2- (1) Asiguratii care au desfasurat activitati în locuri de munca încadrate în grupa I si/sau grupa II de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, beneficiaza de un numar suplimentar de puncte, dupa cum urmeaza: a) 0,50 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,04166 puncte pentru fiecare luna de spor, acordat pentru vechimea realizata în activitatea desfasurata în grupa I de munca; b) 0,25 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,02083 puncte pentru fiecare luna de spor, acordat pentru vechimea realizata în activitatea desfasurata în grupa II-a de munca.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica numai în situatiile în care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza stagiile complete de cotizare, prevazute în anexa nr. 3, în functie de data nasterii, respectiv stagiile complete de cotizare în functie de data deschiderii dreptului la pensie, conform prevederilor art.167 ind1\".
Prin Legea nr. 218/27.10.2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 mentioneaza la Art. II ca \" Recalcularea pensiilor stabilite anterior intrarii în vigoare a prezentei legi se efectueaza, din oficiu, de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si se acorda beneficiarilor începand cu data de 1 ianuarie 2009\".
Insa prin OUG nr. 209/4.12.2008,Legea nr. 19/2000 a fost modificata în sensul ca: Art. II - (1) Prevederile art. 165(1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica începand cu data de 1 ianuarie 2010, prin acordarea diferentei dintre punctajul mediu anual rezultat în urma majorarii efectuate conform prevederilor Legii nr. 218/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si cel acordat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
Punctajul mediu anual calculat conform prevederilor alin. (1) se adauga la punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plata în luna decembrie 2009.
In situatia în care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual rezultat în urma aplicarii prevederilor alin. (2) este mai mic decat cel cuvenit sau aflat în plata, se mentine cuantumul cuvenit sau aflat în plata pana la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevazute de lege, se va obtine un cuantum al pensiei mai mare.
Drepturile de pensie rezultate în urma aplicarii prevederilor alin. (1) si (2) se acorda beneficiarilor începand cu luna ianuarie 2010.
In consecinta, la data emiterii deciziei de pensionare prevederile OUG nr.100/2008 fiind suspendate, intimata nu era obligata sa emita o decizie cu respectarea prevederilor acestei norme, numai la momentul încetarii suspendarii avand aceasta obligatie.
Impotriva acestei hotarari a declarat recurs contestatorul, solicitand anularea sentintei recurate si admiterea actiunii, in sensul obligarii paratei la emiterea unei noi decizii cu luarea in considerare a unui stagiu de cotizare de 28 de ani.
In motivarea recursului, întemeiat în drept pe dispozitiile art.304 pct.9 C.pr.civ., recurentul a aratat ca stagiul de cotizare ce trebuia utilizat la stabilirea drepturilor de pensie era de 28 de ani si nicidecum de 35 de ani. Conform art. 42 alin. 1 din Lg. nr. 19/2000 varsta standard de pensionare datorita grupei a II-a de munca a fost redusa cu 7 ani, aceasta implica automat si reducerea stagiului cu 7 ani. Cf. art. 42 din Lg. 19/2000 ,daca s-a realizat stagiul complet de cotizare se reduce automat si varsta.
Analizand întregul material probator administrat în cauza, prin prisma criticilor invocate de catre recurent, cat si din oficiu, conform art.3041 C.pr.civ., Curtea retine urmatoarele:
Prin decizia de pensionare din 16.10.2008 s-a admis cererea de pensionare pentru limita de varsta a recurentului, începand cu data de 01.07.2008, cu un stagiu total de cotizare de 47 de ani, 3 luni si 29 zile, un punctaj mediu anual de 1,28442 puncte si un cuantum al drepturilor de pensionare de 747 lei la o valoare a punctului de pensie de 581 lei.
Prin aceasta, s-a retinut ca stagiul complet de cotizare este de 35 de ani.
Recurentul invoca faptul ca reducerea varstei de pensionare ca urmare a recunoasterii timpului lucrat în grupa a II-a de munca atrage si reducerea corespunzatoare a stagiului complet de cotizare, concluzie dedusa din prevederile art. 42 din Legea nr. 19/2000.
Sub acest aspect , constatam ca tribunalul a considerat în mod corect ca reducerea varstei de pensionare prin valorificarea muncii prestate în grupa a II-a de munca nu determina si o diminuare stagiului complet de cotizare. Potrivit art. 42 din legea nr. 19/2000, asiguratii care au realizat un stagiu complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial în conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1. Asadar, numai varsta standard se reduce, ceea ce s-a întamplat si în cazul recurentului .
In schimb, decizia de pensionare este nelegala din alt punct de vedere, si anume al stagiului complet de cotizare retinut de intimata, de 35 de ani.
Potrivit art. 76 alin 1 din Legea nr. 19/2000,\"începand cu data înscrierii la pensie, cuantumul pensiei se determina prin înmultirea punctajului mediu anual realizat în perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie\".
Art. 77 alin 1 prevede ca \"punctajul mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare se determina prin înmultirea numarului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat în perioada de cotizare la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare, prevazut în anexa 3\".
Acest text trebuie coroborat cu prevederile art. 41 alin 4 din Legea nr. 19/2000, conform caruia \" stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei si de 35 de ani pentru barbati . Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza în termen de 13 de ani de la data intrarii in vigoare a legii, prin cresterea acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei si de 30 de ani pentru barbati , conform esalonarii prevazute în anexa nr. 3\".
Or, conform anexei nr. 3 din Legea nr. 19/2000, în perioada aprilie 2008-iulie 2008, varsta standard de pensionare pentru asigurat este de 63 ani  si 4 luni, iar stagiul complet de cotizare cerut este de 31 de ani si 8 luni.
Acesta este stagiul care trebuia avut în vedere de intimata la stabilirea drepturilor de pensie ale recurentului, iar de cel de 35 de ani, care trebuie îndeplinit abia în anul 2014.
Prin urmare, decizia de pensionare nu este emisa cu respectarea tuturor dispozitiilor legale privind stabilirea drepturilor de pensie ale petentului, urmand a fi anulata sub acest aspect.
Pentru aceste considerente, în temeiul art. 304ind1 Cpc si art. 304 pct 9 Cpc, vazand si dispozitiile art.312 C.pr.civ., Curtea va admite recursul, va modifica în tot sentinta recurata, în sensul ca va admite, în parte, contestatia, va anula decizia va fi obligata parata Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti sa emita o noua decizie de stabilire a pensiei pentru limita de varsta, începand cu 01.07.2008, pe baza unui stagiu complet de cotizare de 31 de ani si 8 luni si va respinge, ca neîntemeiata, contestatia sub celelalte aspecte.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   grupa II de munca    adeverinta    pensionale    decizie de pensionare    Ordinul 580/2008    stagiu de cotizare    Legea 19/2000    decizia de pensionare    pensie pentru limita de varsta   


Sus ↑