• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Primirea la munca unui numar de 11 persoane pentru care nu a incheiat contracte de munca

Hotararea nr. 42 din 15.03.2012
Pronuntata de Tribunalul BUZ?U

Prin plangerea înregistrata la Judecatoria Buzau sub nr. 14130/200/2011 din 20.10.2010, petenta SC X SRL a solicitat prin hotararea ce se va pronunta în contradictoriu cu intimatul intimatul Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau sa se dispuna anularea procesului verbal de contraventie seria Y nr. Z din data W contraventiei prevazute la art.276 alin.1 lit. e) din Codul muncii.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

2– Motivarea plangerii

2.1.) – Sub aspectul nelegalitatii: petenta a invocat nelegalitatea procesului verbal de contraventie sustinand ca în raport de prevederile legii nr.108/1999 si ale Regulamentului de aplicare a Legii nr. 108/1999, ITM Buzau nu avea competenta de a sanctiona un angajator care nu se afla raza sa teritoriala, în lipsa unei decizii emise de inspectorul general de stat.

2.2.) – Sub aspectul netemeiniciei: petenta a invocat netemeinicia procesului verbal de contraventie contestat, sustinand ca la data efectuarii controlului toate persoanele aflate în serviciul de paza al societatii care deserveau obiectivul Penny Market XXL, erau angajate conform legislatiei muncii în vigoare si detineau contracte individuale de munca valabile, purtand viza ITM Bucuresti, unde societatea are sediul . Singurul document pe care intimatul îsi întemeiaza lucrarea masurii aplicarii amenzii este un caiet de evenimente, document intern în care este tinuta evidenta orelor de practica (care ulterior este comunicata scolii de agenti de paza în vederea eliberarii certificatului de atestare a agentului de paza), precum si functiilor ce urmeaza a fi îndeplinite.

2.3.) – In drept, petenta a invocat dispozitiile art.16, art.17 si art.31 si urmatoarele din OG nr.2/2001 si art.21 din Regulamentul de aplicare a Legii nr.108/1999.

3.) – Intampinarea

Intimatul a formulat întampinare conform art.115-118 din Codul de procedura civila, solicitand respingerea plangerii ca neîntemeiata, întrucat cu prilejul controlului efectuat pentru perioada iulie 2010- 29.09.2010, s-a constatat ca petenta a primit la munca pentru paza obiectivului Penny Market XXL Buzau un numar de 11 persoane pentru care nu a încheiat contracte individuale de munca anterior începerii raporturilor de munca, contrar prevederilor art.16 alin.1 din Codul procedura civila( filele 56-59).

4.)– Probe

In sprijinul sustinerilor formulate prin plangerea introductiva si prin întampinare partile în proces au depus la dosar înscrisuri (filele 9-20,27-53, 66-133,135-137), instanta încuviintand si audierea martorului O. M. declaratie consemnata la fila 140 dosar.

5.)– Solutia instantei fondului

5.1.) – Prin sentinta civila nr. 2857 din 15.04.2011 pronuntata de Judecatoria Buzau s-a respins plangerea ca neîntemeiata.

5.2.) –Pentru a hotarî astfel, instanta fondului a retinut în fapt si în drept: ”La data 01.10.2010, a fost întocmit de catre doi agenti constatatori din

cadrul Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau, procesul verbal de contraventie seria X nr. Z din data W , prin care s-a retinut savarsirea de catre contestatoare a contraventiilor prevazute de art. 276 alin.1 lit. e, art. 276 alin. 1 lit. h si art. 276 alin. 1 lit. k din art. 279 , constand în aceea ca la controlul efectuat la data de 01.10.2010, orele 10- 11, la obiectivul din Buzau, situat pe str. Unirii, la Penny Market, s-a constat ca angajatorul SC X SRL a primit la munca 11 persoane care îsi desfasurau activitatea la acest obiectiv, fara a le încheia contracte individuale de munca în forma scrisa anterior începerii raporturilor de munca.

S-a mentionat în procesul verbal ca au fost primire la munca fara a avea încheiata contracte individuale de munca urmatoarele persoane: B. F. la data de 21.06.2010, S. S. la data de 21.06.2010, D. N. la data de 28.06.2010, Z. A. la data de 06.07.2010, S.R. la data de 14.07.2010, M. F. la data de 20.07.2010, G. M. la data de 29.07.2010, S. G. la data de 25.06.2010, D.R. la data de 05.07.2010, O. V. la data de 12.07.2010, D. I. la data de 06.08.2010.

S-a mai retinut ca angajatorul plateste orele suplimentare cu salariu tarifar, contrar prevederilor art. 120 alin. 2 din Codul muncii , constatarea facandu-se pe baza verificarii statelor de plata a salariatilor aferente lunilor iulie, august 2010. Deasemenea angajatorul nu respecta dispozitiile art. 123 din codul muncii în sensul ca orele prestate în intervalul orar 22-06 nu sunt platite cu sporul, la salariul prevazut de lege.

Pentru aceste motive s-a aplicat contestatoarei o amenda in cuantum de 33.000lei pentru fapta prevazuta de art. 276 alin.1 lit. e) art. 279 si avertisment pentru contraventiile prevazute de art. 276 alin. 1 lit. h si art. 276 alin. 1 lit. k) din art. 279 .

Procesul verbal a fost semnat de catre administratorul societatii comerciale contestatoare.

In ceea ce priveste motivele de nelegalitate ale procesului verbal, instanta retine ca inspectorii din cadrul ITM Buzau aveau competenta sa constate savarsirea contraventiilor si sa aplice sanctiuni petentei, chiar daca sediul acesteia este în Bucuresti, întrucat angajatii petentei cu privire la care s-au facut verificari îsi desfasurau activitatea pe raza judetului Buzau, respectiv la Penny Market din Buzau.

In ceea ce priveste temeinicia procesului verbal, cu privire la contraventia prevazuta de art. 276 alin.1 lit. e art. 279 , instanta retine ca din rapoartele de eveniment nr. 1/21.06.2010, nr. 2/21.06.2010 nr. 3/25.06.2010 , nr. 6/28.06.2010, nr. 9 si nr. 10/05.07.2010, nr. 11 si nr. 12/06.07.2010, nr. 13 si 14/07.07.2010, nr. 15/07.07.2010, nr. 21/12.07.2010 , nr. 24/14.07.2010, nr. 28/20.07.2010, nr. 30/29.07.2010 rezulta ca B. F. îsi desfasura activitatea ca agent de paza la data de 21.06.2010, S. S. îsi desfasura activitatea ca agent de paza la data de 21.06.2010, S.G. îsi desfasura activitatea ca agent de paza la data de 25.06.2010, D.N. îsi desfasura activitatea ca agent de paza la data de 28.06.2010, D. R. îsi desfasura activitatea ca agent de paza la data de 05.07.2010, Z. A.îsi desfasura activitatea ca agent de paza la data de 06.07.2010, M. F. îsi desfasura activitatea ca agent de paza la data de 20.07.2010, G. M. îsi desfasura activitatea ca agent de paza la data de 29.07.2010 , S. R. îsi desfasura activitatea ca agent de paza la data de 14.07.2010, O. V. îsi desfasura activitatea ca agent de paza la data de 12.07.2010, D. I. îsi desfasura activitatea ca agent de paza la data de 06.08.2010.

De vreme ce aceste rapoarte de eveniment au fost întocmite de persoanele sus mentionate în calitate de agenti de paza, si semnate în calitate de sefi de tura, iar unele dintre aceste persoane respectiv S. S., S. R., B. F. figureaza pe statul de salarii pentru luna iulie 2010, instanta nu poate retine apararea petentei în sensul ca aceste persoane erau în practica. Instanta va înlatura si declaratia martorului O.M., apreciind ca este facuta pro cauza, întrucat nu se coroboreaza cu înscrisurile de la dosar.

Instanta retine ca Sandu Spirea îsi desfasura activitatea ca agent de paza înca din data de la data de 21.06.2010, iar contractul individual de munca a fost înregistrat la ITM la data de 12.08.2010, S. R. îsi desfasura activitatea ca agent de paza înca la data de 14.07.2010, iar contractul individual de munca a fost înregistrat la ITM la data de 11.08.2010, B. F. îsi desfasura activitatea ca agent de paza înca la data de 21.06.2010, iar contractul individual de munca a fost înregistrat la ITM la data de 01.08.2010, O. V. îsi desfasura activitatea ca agent de paza înca de la data de 12.07.2010, iar contractul individual de munca a fost înregistrat la ITM la data de 07.10.2010, Z. A. îsi desfasura activitatea ca agent de paza înca de la data de 06.07.2010, iar contractul individual de munca a fost înregistrat la ITM la data de 30.09.2010, M. F. îsi desfasura activitatea ca agent de paza înca de la data de 20.07.2010, iar contractul individual de munca a fost înregistrat la ITM la data de 30.09.2010, G. M. îsi desfasura activitatea ca agent de paza înca de la data de 29.07.2010, iar contractul individual de munca a fost înregistrat la ITM la data de 30.09.2010.

Instanta constata ca pentru cele sapte persoane sus mentionate, desi contractele individuale de munca au fost încheiate în forma scrisa, acestea au fost înregistrate la ITM ulterior începerii raporturilor de munca, respectiv la mai mult de 20 de zile de la data începerii raporturilor de munca. In ceea ce-l priveste pe D. I. contractul individual de munca al acestuia nu este nici datat nici înregistrat la ITM.

Asadar, din rapoartele de eveniment mentionate din care rezulta în mod clar ca persoanele care le-au întocmit desfasurau activitatea de agent de paza, rapoartele de eveniment fiind încheiate de aceste persoane în aceasta calitate, instanta constata ca petenta a primit la munca 11 persoane fara a avea încheiate contracte individuale de munca, asa încat fapta retinuta în sarcina petentei prin procesul verbal atacat corespunde realitatii.

Primirea la munca a unei persoane fara a-i se încheia in forma scrisa contractul individual de munca, anterior începerii raporturilor de munca, conform art. 16 alin.1 din art. 279 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala, potrivit art. 276 alin.1 lit. e din art. 279 de la 3.000 lei la 4.000 lei pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei.

Instanta apreciaza ca fapta savarsita de catre contestatoare, are un grad de pericol social foarte mare, întrucat persoanele care lucreaza fara forme legale sunt neasigurate si neprotejate de eventuale riscuri suferind numeroase dezavantaje economice si sociale : nesiguranta locului de munca, imposibilitatea dovedirii raportului de munca, imposibilitatea probarii salariului si a altor drepturi pentru care s-a convenit initial, lipsa asigurarii pentru boala, pensie , somaj, accidente de munca si boli profesionale, imposibilitatea de a beneficia de concediu pentru cresterea copilului, imposibilitatea de a contracta credite.

In ceea ce priveste contraventiile prevazute de art. 276 alin. 1 lit. h si art. 276 alin. 1 lit. k din art. 279 , respectiv faptul ca angajatorul plateste orele suplimentare cu salariu tarifar, contrar prevederilor art. 120 alin. 2 din art. 279 , precum si faptul ca angajatorul nu respecta dispozitiile art. 123 din art. 279 în sensul ca orele prestate în intervalul orar 22-06 nu sunt platite cu sporul, la salariul prevazut de lege, savarsirea acestor fapte rezulta din statele de plata ale salariatilor, aferente lunilor iulie 2010. Mai mult, instanta constata ca petenta nici nu a contestat procesul verbal de contraventie cu privire la aceste fapte” .

6.) – Recursul

6.1.) – Impotriva sentintei a declarat recurs petenta în termen legal, conform art.34 alin.2 din OG 2/2001, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse în scris la dosar.

6.2.) – In expunerea motivelor de recurs, petenta a invocat în esenta aceleasi critici formulate, prin plangerea introductiva privind : a) necompetenta teritoriala a intimatului de a sanctiona un angajator al carui sediu nu se afla în circumscriptia sa, în lipsa unei decizii a inspectorului general de stat, în raport de prevederile Legii nr.188/1999 si ale HG nr.1377/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a inspectiei muncii , si b) – gresita mentinere a procesului verbal de contraventie în conditiile în care a dovedit neechivoc existenta la data controlului a contractelor de munca încheiate pentru cele 11 persoane în discutie , caietele privind practica cursantilor neprezentand relevanta pentru cauza, astfel cum a precizat si martorul O. M. a carui declaratie a fost înlaturata în mod injust de instanta.

6.3.) – In sprijinul motivelor de recurs petenta a depus un set de înscrisuri la filele 14-103 dosar, în intentia de a demonstra buna sa credinta si preocuparea pentru respectarea legislatiei muncii ce se materializeaza în controalele efectuate la 14 obiective „Penny” din raza altor judete, care nu s-au soldat cu aplicarea de sanctiuni contraventionale.

6.4.) – De asemenea, în sprijinul notelor de concluzii scrise depuse la filele 109-111 dosar, petenta a atasat un nou set de înscrisuri : contracte de munca si acte aditionale care se regasesc în marea majoritate la dosarul de fond (filele 112-151).

7.) – Analiza. Constatari

Examinand sentinta atacata în raport de actele si lucrarile dosarului, de prevederile legale incidente cauzei, de criticile formulate precum si din oficiu conform art. 304? din Codul de procedura civila, constata ca recursul declarat este neîntemeiat.

7.1.) – In referire la motivul de critica privind nelegalitatea procesului verbal de contraventie

Motivul de critica este neîntemeiat.

Se are în vedere în acest sens ca în raport de prevederile Legii nr. 108/1999 si ale HG nr.1377/2009, inspectorilor de munca le revine competenta de a controla si a încheia, dupa caz, procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor în sarcina angajatorilor care îsi au sediul în raza lor teritoriala precum si /sau sediile secundare sau punctele de lucru declarate la registrul comertului situate pe teritoriul propriului sau judet.

Potrivit art.19 alin.1 din Legea nr.108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii , ” Inspectorii de munca au urmatoarele drepturi : lit.a) sa aiba acces liber , permanent si fara înstiintarea prealabila , în sediul persoanei juridice si în orice alt loc de munca organizat de aceasta. ”

Conform art.15 alin.1 din HG nr.1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii , precum si pentru stabilirea unor masuri cu caracter organizatoric ,” Inspectorii de munca care poarta asupra lor legitimatia care atesta functia pe care o îndeplinec în exercitarea atributiilor stabilite prin lege au urmatorele drepturi : a) sa aiba acces liber, permanent si fara înstiintare prealabila , la orice ora din zi si din noapte , în sediul oricarui angajator, persoana fizica sau juridica, si în orice loc unde au motive temeinice sa efectueze controlul sau cercetarea de evenimente”.

7.2.) – In referire la motivele de critica privind fondul cauzei astfel cum au fost prezentate detaliat prin cererea de recurs si prezentate în esenta la paragraful 6.2) al prezentei decizii

Motivele de critica sunt neîntemeiate.

In acest sens se are în vedere:

7.2.1) – In baza probatoriului administrat, instanta fondului a retinut în mod corect si motivat ca petenta se face vinovata de savarsirea contraventiei prevazute la art.276 alin.1 lit. e) din art. 279 constand în primirea la munca la obiectivul Penny Market XXL Buzau a 11 persoane care prestau serviciul de paza fara a li se încheia contracte individuale de munca în forma scrisa, anterior începerii raporturilor de munca, contrar prevederilor art.16 alin.1 din actul normativ invocat.

7.2.2) – Contrar apararilor formulate de petenta, din rapoartele de evenimente depuse la dosar, completate personal de cele 11 persoane , în calitate de agenti de paza, unii ca sefi de tura iar altii înscrisi inclusiv în statele de plata (ceea ce exclude calitatea de practicanti) rezulta neechivoc ca în cauza dedusa judecatii, contractele de munca respective s-au încheiat în forma scrisa si s-au înregistrat ulterior începerii raporturilor de munca si peste termenul de 20 de zile ( unul din ele nefiind datat si nici înregistrat la inspectorat), astfel cum instanta fondului a relatat în detaliu prin considerentele sentintei.

7.2.3) – De altfel, la cererea intimatului, petenta a prezentat contractele de munca si actele aditionale invocate de aceasta prin plangerea introductiva, documente ce au fost avute în vedere la finalizarea controlului .

7.2.4) –Pe de alta parte, petenta, prin administrator l-a împuternicit pe Oprita Marian sa prezinte actele la control si sa semneze procesul verbal de finalizare, conform actului depus la fila 78 dosar fond.

7.2.5) – Referitor la apararile formulate cu privire la efectuarea controalelor la cele 14 obiective mentionate, tribunalul constata ca prin toate procesele verbale de control încheiate, inclusiv prin doua procese verbale de contraventie s-au constatat neconformitati la legislatia muncii, context în care s-au aplicat sanctiuni stabilindu-se tot odata masuri pentru intrarea în legalitate.

7.2.6) – Tribunalul apreciaza ca instanta fondului a înlaturat în mod just declaratia martorului M. O., acesta facand sustineri pro cauza , în conditiile în care se afla în raporturi de subordonare fata de societatea petenta.

8.) – Solutia tribunalului

Pentru considerentele expuse, apreciindu-se asupra legalitatii si temeiniciei sentintei atacate, în baza art. 312 alin. 1 din Codul de procedura civila, s-a respins ca neîntemeiat recursul declarat de petenta împotriva sentintei nr.2857 din 15.04.2011 pronuntata de Judecatoria Rm. Sarat.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   OG 2/2001    plangere contraventionala    munca la negru    proces verbal de contraventie    anularea procesului verbal de contraventie    munca la negru    avertisment    Legea 108/1999   


Sus ↑