• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 276: Armonizarea legislatiei muncii

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL XIII: Dispozitii tranzitorii si finale

Potrivit obligatiilor internationale asumate de Romania, legislatia muncii va fi armonizata permanent cu normele Uniunii Europene, cu conventiile si recomandarile Organizatiei Internationale a Muncii, cu normele dreptului international al muncii.
Comentariu art. 276 Codul muncii

Acest articol are in vedere o obligatie a puterilor legislative si executive din Romania pentru punerea in acord a dispozitiilor interne ale dreptului muncii cu normele europene, conventiile si recomandarile Organizatiei Internationale a Muncii.

Aboneaza-te la cel mai apreciat Canal Youtube de dreptul muncii!

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Noile modificari aduse Codului muncii | Avocat Marius Catalin Predut

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.


Jurisprudenta art. 276 din Codul muncii - Armonizarea legislatiei muncii

Primirea la munca fara incheierea unui contract individual de munca. Dreptul fundamental la munca

Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg. J. sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, petenta,  in contradictoriu cu intimatul I. T. M. G., a solicitat instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna anularea procesul ... (Hotararea 2374 din data de 24.03.2016, pronuntata de Judecatoria Targu Jiu)
Perioada de proba, o modalitate de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatilor. Obligativitatea incheierii contractului individual de munca anterior efectuarii perioadei de proba

Prin plangerea inregistrata la aceasta instanta sub nr. ...XX petenta S. C. M. I. S. R. L. a contestat PV de contraventie  nr. .../23.03.2011 intocmit de intimatul I. T. DE MUNCA T., solicitand  in principal admiterea plangerii si consta ... (Hotararea 2277 din data de 01 februarie 2012, pronuntata de Judecatoria Timisoara)
Solicitarea angajatorului de prestare a orelor de munca suplimentara de catre salariati. Dovada prestarii orelor de munca suplimentara

Prin cererea adresata Tribunalului Suceava la data de 16.02.2012 si inregistrata sub nr. ...X, contestatorul G. V. a formulat contestatie impotriva deciziei nr. 254/17.01.2012 emisa de intimata Asociatia P. de Paduri Din Bucovina - Ocolul Silvic B ... (Hotararea 1321 din data de 30 octombrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Suceava)
Raspundere disciplinara a salariatului. Notiunea prejudiciului material suferit

Diurna reglementata de art. 44 alin. 2 Codul muncii si de HG nr. 518/1995, reprezinta o indemnizatie platita in perioada detasarii, zilnic, pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere suplimentare, este fixa, stabilita zilnic si face parte din ... (Hotararea 160/R din 27.02.2014, pronuntata de Curtea de Apel TARGU MURES)
Plangere contraventionala impotriva procesului-verbal intocmit de catre un agent constatator din cadrul I.T.M.

Prin cererea înregistrat? pe rolul Judec?toriei petenta SC B.C. SRL, prin reprezentant legal B.N., a formulat plângere contraven?ional? împotriva procesului-verbal seria NT nr. 10532, încheiat la data de 25.03.2010, de c ... (Hotararea 1817 din 08.07.2010, pronuntata de Judecatoria TARGU NEAMT)
Plangere contraventionala. Angajator in sensul dipozitiilor din Codul muncii

Prin plangerea înregistrata la Judecatoria Buzau sub nr. X/X/2009 din X/2009 petentul C.S. a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta în contradictoriu cu intimatul ITM  Buzau sa se dispuna anularea procesului verbal de co ... (Hotararea 24.03.2010, pronuntata de Tribunalul BUZ?U)
Primirea la munca unui numar de 11 persoane pentru care nu a incheiat contracte de munca

Prin plangerea înregistrata la Judecatoria Buzau sub nr. 14130/200/2011 din 20.10.2010, petenta SC X SRL a solicitat prin hotararea ce se va pronunta în contradictoriu cu intimatul intimatul Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau s ... (Hotararea 42 din 15.03.2012, pronuntata de Tribunalul BUZ?U)
Plangere contraventionala. Prestarea activitatii fara incheierea contractului individual de munca

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Buzau, la 08.07.2011, sub nr. unic de dosar....., reclamanta....., în calitate de administrator al SC ....SRL, a formulat plangere împotriva procesului verbal de contraventie ser ... (Hotararea din 2012, pronuntata de Tribunalul BUZ?U)
Plata contravalorii zilelor de sambata si duminica

Pe rol fiind judecarea cererii pentru acordare avand ca obiect formulata de reclamantul  C. N. M., in contradictoriu cu   paratii C.E.O.S.A,   S. D. M.Tg-Jiu.

... (Hotararea 29 din 16.01.2014, pronuntata de Tribunalul GORJ)


Sus ↑