• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Suspendarea contractului de munca in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului

Hotararea nr. 1795
Pronuntata de Tribunalul IALOMITA

Conform art. 52 al. 1 lit. b din C muncii, contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului în cazul în care angajatorul a formulat plangere penala împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Din modul de redactare a art. 52 al. 1 lit b C muncii rezulta ca suspendarea din functie poate fi dispusa numai daca sunt îndeplinite doua conditii, respectiv s-a formulat plangere penala împotriva salariatului si faptele imputate prin aceasta plangere îl fac incompatibil cu exercitiul functiei pe care o detine.
Prin cererea înregistrata pe rolul acestui tribunal sub nr. 1009/98/2013 la data de 01.04.2013 reclamantul D.G. a chemat in judecata pe parata SNTFC „CFR CaLaTORI” SA pentru ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta în cauza instanta sa dispuna anularea deciziei de suspendare a CIM nr. S8/58/18.03.2013 emisa de parata, repunerea partilor în situatia anterioara emiterii actului contestat, obligarea paratei la plata de despagubiri egale cu drepturile salariile si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat în aceasta perioada, respectiv 18.03.2013 si pana la reluarea efectiva a raporturilor de munca, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii reclamantul a aratat ca este angajatul paratei în functia de muncitor necalificat, conform actului aditional la contractul individual de munca si apreciaza ca decizia de suspendare a CIM este emisa cu încalcarea art. 52 C muncii întrucat initiativa formularii plangerii penale si initiativa suspendarii contractului individual de munca nu a apartinut angajatorului ci procurorului care instrumenteaza dosarul de urmarire penala în care este cercetat pentru infractiuni de coruptie. In decizia de suspendare a CIM se mentioneaza ca prin adresa nr. 1/676/13.03.2013 a Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov parata are obligatia de a depune plangere penala în cauza fata de personale implicate în dosarul penal nr. 520/P/2011. Apreciaza ca nu era nevoie de o plangere penala formulata de parata deoarece sesizarea organelor de urmarire penala se facuse anterior. Intrucat parata a cunoscut despre existenta dosarului penal nr. 520/P/2011 înca din luna octombrie 2012 nu a considerat necesar, pana la primirea adresei de la Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov sa emita decizie de suspendare a CIM, astfel ca se poate afirma ca initiativa angajatorului în acest sens nu a existat. Singura masura luata de parata a fost de reducerea a salariului de baza cu 5% pentru o perioada de o luna. Masura suspendarii se ia de angajator ca o masura legala de protejare a societatii de pericolul continuarii eventualei activitati ilicite si indirect de extindere a eventualelor consecinte periculoase ale faptei angajatului în cauza.  In cauza de fata nu poate fi vorba de o asemenea actiune de protejare a intereselor societatii atata timp cat reclamantul a fost transferat din functia de sef manevra în cea de muncitor necalificat care nu intra în contact direct cu calatorii.
In dovedire depune înscrisuri.
In drept, îsi întemeiaza cererea pe dispozitiile Codului muncii.
Cererea este legal scutita de plata taxei judiciare de timbru potrivit art.15 din Lg. nr. 146/1997.
Parata a depus întampinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiata întrucat ca urmare a adreselor nr.117579/15.11.2012 si 1/676/13.03.2013 Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov s-a decis formularea plangerii penale nr. S82/1/29/15.03.2013 împotriva reclamantului si, ca urmare a acesteia s-a dispus suspendarea CIM pana la ramanerea definitiva a hotarari judecatoresti.
In drept, art. 52 al. 1 lit. b C muncii, art. 221 al. 4 Cpp, art. 145 C pen.
In dovedire a solicitat proba cu înscrisuri, martori, interogatoriu.


Din actele si lucrarile dosarului tribunalul retine urmatoarele:
Reclamantul a devenit  angajat al paratei în baza contractului individual de munca nr. 5/242/22.05.2001 în functia de sef tren. Prin actul aditional nr. 4S83/1/1380/02.11.2012 la contractul individual de munca, obiectul contractului a fost modificat, reclamantul îndeplinind functia de muncitor necalificat.  Prin actul aditional nr. A1/1226/20.12.2012 la contractul individual de munca, obiectul contractului a fost din nou modificat, reclamantul îndeplinind functia de sef manevra.
Prin cererea de chemare în judecata reclamantul contesta decizia de suspendare a CIM  nr. S8/58/18.03.2013  prin care i s-a suspendat contractul individual de munca pana la ramanerea definitiva a hotarari judecatoresti. La baza  acestei decizii a stat  plangerea penala nr. S82/1/29/15.03.2013 formulata de parata împotriva reclamantului.
Conform art. 52 al. 1 lit. b din C muncii, contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului în cazul în care angajatorul a formulat plangere penala împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.
Din modul de redactare a art. 52 al. 1 lit b C muncii rezulta ca suspendarea din functie poate fi dispusa numai daca sunt îndeplinite doua conditii, respectiv s-a formulat plangere penala împotriva salariatului si faptele imputate prin aceasta plangere îl fac incompatibil cu exercitiul functiei pe care o detine.
Instanta constata ca, în cauza de fata,  ambele conditii sunt îndeplinite. Astfel, prin adresa nr. 117579/15.11.2012 a Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov i se aduce la cunostinta paratei ca în dosarul nr. 520/P/2011 se efectueaza cercetari fata de anumite persoane, printre care si reclamantul, fata de care s-a început urmarirea penala si s-a pus în miscare a actiunea penala, fiind indicii temeinice si probe privind savarsirea de infractiuni în cadrul exercitarii atributiilor de serviciu. Prin aceeasi adresa i se solicita paratei sa aprecieze asupra necesitatii depunerii unei plangeri penale fata de persoanele cercetate si asupra participarii în procesul penal ca parte vatamata si parte civila. Ca urmare a acestei adrese, parata a considerat oportun sa formuleze plangere penala împotriva mai multor persoane printre care si reclamantul pentru savarsirea infractiunii de luare de mita în forma continuata, infractiunea de asociere pentru savarsirea de infractiuni, toate cu aplicare art. 33 lit. a C pen. Rezulta deci ca sustinerile reclamantului sunt neîntemeiate întrucat initiativa formularii plangerii penale împotriva sa a apartinut angajatorului, organul de urmarire penala nefacand altceva decat sa-l încunostinteze pe angajator asupra drepturilor si obligatiilor sale prevazute de lege, neputandu-se substitui acestuia.
Nici sustinerea reclamantului conform caruia pentru faptele de coruptie savarsite angajatorul i-ar fi redus salariul cu 5% pe o perioada de o luna nu sunt întemeiate întrucat decizia de reducerea a salariului a fost emisa la data de 06.11.2012 pentru o fapta savarsita la data de 02.10.2012, anterior emiterii adresei nr. 117579/15.11.2012 a Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov. De asemenea, din preambulul deciziei de sanctionare nr. 5/1210/06.11.2012 (fila 18) rezulta ca la luarea acestei decizii parata a avut în vedere referatul de cercetare nr. 4122/30.10.2012 al ST Fetesti, si nicidecum dosarul penal nr. 520/P/2011.
Referitor la cea de a doua conditie impusa de art. 52 al. 1 lit. b C muncii, instanta constata ca potrivit contractului individual de munca al reclamantului, modificat prin actul aditional nr. A1/1226/20.12.2012, Drutu George ocupa functia de sef manevra care presupune, aceleasi atributii ca si aceea de sef tren, intrand în contact direct cu calatorii. Desi reclamantul sustine ca în prezent îndeplineste functia de muncitor necalificat, instanta constata ca reclamantul a îndeplinit aceasta functie începand cu data de 02.11.2012 în temeiul actului aditional la contractul individual de munca nr 4S83/1/1380/02.11.2012, însa la data de 20.12.2012, prin actul aditional nr. A1/1226/20.12.2012, i s-a modificat functia în sef manevra, astfel ca la data emiteri deciziei de suspendare a CIM, functia detinuta de reclamant era de sef manevra. Prin urmare, functia detinuta de reclamant este incompatibila cu faptele penale retinute în sarcina sa, respectiv luare de mita si asociere pentru savarsirea de infractiuni.
Avand în vedere aspectele retinute, instanta urmeaza sa respinga ca neîntemeiata cererea formulata de reclamant, apreciind ca decizia de suspendare a contactului individual de  munca a fost emisa cu respectarea dispozitiilor legale.
In temeiul art.36 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti opinia asistentilor judiciari este concordanta cu solutia si considerentele expuse in motivarea prezentei hotarari.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   plangere penala    suspendare CIM    suspendarea contractului individual de munca    decizie de suspendare    act aditional la contractul individual de munca   


Sus ↑