• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 33: Limitarea angajarilor in perioada de proba

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL II: Contractul individual de munca
        ↳ CAPITOLUL I: Incheierea contractului individual de munca

Perioada in care se pot face angajari succesive de proba ale mai multor persoane pentru acelasi post este de maximum 12 luni.
Comentariu art. 33 Codul muncii

Aceasta dispozitie nu are in vedere interdictia angajatorului de a mai efectua angajari pe postul respectiv, ci stabileste interdictia de a mai stabili o perioada de proba

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.

Consultatii dreptul muncii

Concediu de odihna si concediu medical
Buna ziua, as dori sa stiu daca se scade din numarul de concediu de odihna acele 21 zile pe an, daca ai avut concediu me ... Concediul de odihna nu se scade din zilele de concediu medical. ...

Jurisprudenta art. 33 din Codul muncii - Limitarea angajarilor in perioada de proba

Exceptia nulitatii unui contract de munca care nu mai este in vigoare. Desfacerea disciplinara a contractului de munca
Pe rol, judecarea apelului declarat de reclamanta D_ M, cu domiciliul in mun. B_, _,,, impotriva sentinTei nr. 539 din 27 iunie 2019 pronunTata de Tribunalul B_ - SecTia I civila in dosarul nr. XXXXXXXXXXX, intimat fiind parata AsociaTia de P nr. 57 ... (Hotararea 993 din 6 noiembrie 2019, pronuntata de CURTEA DE APEL SUCEAVA)
Desfacerea contractului de munca. Deciziei de returnare de pe teritoriul Romaniei
Pe rol soluTionarea acTiunii in contencios administrativ formulata de reclamanta S E in contradictoriu cu paratul I G P_ I_, avand ca obiect litigiu privind regimul strainilor - dec. de returnare nr. xxxxxx/17. 03. 2020. ... (Hotararea 353 din 04.06.2020, pronuntata de CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE)
Neluarea de catre angajator a tuturor masurilor de securitate si sanatate in munca. Sarcina probei

P. contestatia inregistrata la data de 21. 02. 2014, contestatorul A. M. in contradictoriu cu intimata solicitat constatarea nulitatii absolute a deciziei nr. RU2472/5.08.2014, obligarea intimatei la plata unei despagubiri egale cu salariile index ... (Hotararea 1543 din data de 15.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti)
Raspunderea patrimoniala a salariatului ca urmare a pagubelor cauzate angajatorului. Necesitatea dovedirii prejudiciului

Constata ca prin cererea de chemare in judecata inregistrata la data de 27 aprilie 2016, scutita de taxa de timbru, reclamantul D. D. D. CNP xxxxxxxxxxxxx, a chemat in judecata pe parata,  solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronun ... (Hotararea 534 din data de 30.06.2016, pronuntata de Tribunalul Arad)
Concedierea salariatului pentru inaptitudinea fizica sau psihica constatata de medicul de medicina muncii prin fisa de aptitudini

1. Prin sentinta nr. 1261 din data de 02 aprilie 2015, pronuntata de Tribunalul M. – Sectia conflicte de munca si asigurari sociale in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX a fost admisa contestatia formulata de P. L. R., domiciliat in Orsova,,  nr. ... (Hotararea 3067 dindata de 08.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova)
Anularea de catre instanta a deciziei de concediere disciplinara. Reintegrarea salariatului in functia detinuta anterior

 

Deliberând asupra cauzei, constata ca prin cererea de chemare în judecata î ... (Hotararea 68 din 31 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Mures)
Incetarea contractului individual de munca, urmare a condamnarii executarii unei pedepse privative de libertate. Imposibilitatea reintegrarii in functie a salariatului

 

Prin sentinta civila nr. 365/14.06.2016 Tribunalul O__ a respins contestatia formulata de  contestatoarea B__ ... (Hotararea 107 din 17 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Craiova)
Incetarea raporturilor de munca s-a produs din motive subiective

Nelegalitate deciziei de concediere intemeiata pe art. 65 din Codul muncii si justificata prin lipsa increderii membrilor asociatiei cu privire la modalitatea in care intimata isi indeplinea atributiile de serviciu. 

... (Hotararea 1704R din 18.03.2014, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI)

Suspendarea contractului de munca in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului

Conform art. 52 al. 1 lit. b din C muncii, contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului în cazul în care angajatorul a formulat plangere penala împotriva salariatului sau acesta a fost trimis ... (Hotararea 1795, pronuntata de Tribunalul IALOMITA)
Modificarea domiciliului sau a domiciliului ales dupa legala sesizare a unei instante

Imprejurarea ca dupa o prima declinare a competentei în favoarea Tribunalului Mehedinti, reclamanta si-a ales un alt domiciliu pentru comunicarea actelor de procedura, respectiv în Bucuresti, nu poate determina în mod automat ... (Hotararea 1352 din 2.04.2014, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie)


Sus ↑