• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Obligatia societatii de a incheia contract de munca

Hotararea nr. 679 din 26.04.2011
Pronuntata de Tribunalul BRASOV

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta la data 19.10.2010, sub nr. 11.371/62, precizata si completata ulterior, reclamanta D A. C. a chemat in judecata pe parata S.C. A. D. S.R.L., solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta;

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

    - sa se dispuna obligarea la incheierea in forma scrisa, a contractului individual de munca, pe durata nedeterminata, incepand cu data de 21.07.2010, cu inregistrare la Inspectoratul Teritorial de Munca si efectuarea mentiunilor corespunzatoare in cartea de munca a reclamantei inclusiv vechimea In munca, sub sanctiunea obligarii la plata daunelor cominatorii de 100 lei pe zi de intarziere, de la data pronuntarii pana la data efectuarii mentiunilor in cartea de munca;
      - sa se constate ca a intervenit o concediere ilegala (art.76 C. muncii), la data de 24.09.2010, prin nerespectarea prevederilor art. 74 C. muncii;
      - sa se dispuna anularea concedierii ilegale, in baza art. 78 C. muncii;
      Sa se dispuna obligarea paratei la plata drepturilor salariale pentru perioada 21.07.2010 - 24.09.2010;
      - sa se dispuna obligarea paratei la plata de despagubiri egale cu salariul de 1.700 lei lunar (suma egala cu salariul net primit de ea, consecutiv in doua luni), cu indexarile, majorarile si reactualizarile in vigoare (art. 78 C. muncii), incepand cu data de 24.09.2010 si pana la data de 13.12.2010;
      - sa se dispuna obligarea paratei la acordarea drepturilor banesti aferente concediului de odihna pe anul 2010, corespunzator celor doua luni lucrate efectiv (art. 141 alin. 4, C. muncii);
      - sa se dispuna obligarea paratei la plata facturii fiscale seria X157 din 14.09.2010 (135 lei), reprezentand contravaloarea serviciilor medicale aferente examenului medical pentru angajarea la societatea parata;
      - sa se dispuna obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata;
      In expunerea de motive reclamanta a arata, in fapt, urmatoarele:
      Urmare a ofertei paratei privind un loc de munca cu \"salariu de la 500 Eur/luna\", oferta descrisa pe site-ul www.bestjobs.ro, in luna iulie 2010, fiind studenta in anul II la Sectia Informatica a Facultatii de Matematica si Informatica din cadrul Universitatii Bucuresti, a trimis C.V.-ul propriu pe site-ul www.bestjobs.ro.
      Societatea parata a selectat-o pentru un preinterviu, dandu-i o problema de rezolvat. A rezolvat problema, fiind programata, in 16 iulie 2010, la un interviu cu S. G.-E., asociat si manager general al societatii parate, de fata fiind si G. A. - celalalt asociat al societatii parate, care i-a pus cateva intrebari. Personal, S. G.-E. a anuntat-o ca a primit postul.
      In perioada 21.07.2010 - 24.09.2010, a desfasurat activitati cu profil informatica, cu norma intreaga, exclusiv in incinta punctului de lucru al societatii parate, situat in Bucuresti, dupa un program fix, respectiv intre orele 10.00 - 18.00.
      Inca din primele zile de serviciu, S. G.-E. a precizat, de mai multe ori, ca ii va incheia contract individual de munca.
      La cca trei saptamani de la prezentarea sa la locul de munca, S. G.-E. a efectuat o sedinta cu ea si doi colegi de munca respectiv un anume Alex - student la profil informatic in Bucuresti si un anume C - absolvent de facultate, comunicandu-le ca are nevoie de urmatoarele documente in vederea angajarii: copie dupa cartea de identitate; copie dupa ultima diploma de studii; carnetul de munca; certificatul medical pentru angajare. Mentionez ca, S. G.-E. le-a precizat ca numai in situatia in care ii prezentam toate documentele mentionate ne va intocmi contract individual de munca.
      In perioada cat s-au derulat raporturile de munca in cauza, nu a fost informata cu privire la Regulamentul Intern, atributiile si riscurile specifice postului subsemnatei, sanatatea si securitatea in munca si nici nu a observat, in incinta societatii parate, vreun document afisat, de natura celor mentionate.
      De asemenea, nu s-au pus in discutie vreo perioada de proba sau clauza, contract de confidentialitate, neconcurenta.
      Toate sarcinile de serviciu le-a primit direct de la S. G.-E., fiindu-i asigurat accesul in sistemul informatic al societatii parate, realizand inclusiv aplicatia web www.crm.acqua.ro, unde numele ei figureaza alaturi de colegii de munca.
      Primul salariu net, de 1700 lei, l-a primit, cu o intarziere de o saptamana (fata de ziua de salariu fixata in ziua de 25 ale lunii) direct de la S. G.-E., fara sa semneze vreun document, de fata fiind doar colegul de munca A. - student la profil informatic in Bucuresti.
      In vederea obtinerii certificatului necesar la angajare, s-a deplasat la Centrul Medical R. S.R.L. din Bucuresti, unde a fost informata ca, intr-o prima etapa, angajatorul trebuie sa completeze o fisa de expunere la riscuri profesionale.
      In data de 13.09.2010, a prezentat fisa respectiva managerului general S. G.-E., care a completat-o. A doua zi, a predat fisa la Centrul Medical R., realizand, pe loc, testele medicale. Dupa cca o saptamana, a ridicat de la Centrul Medical R. Fisa de Aptitudine nr. x, semnata in 14.09.2010 (un exemplar se trimite la angajator) si factura fiscala cu seria CMR nr. X, plata fiind achitata de ea.
      In data de 23.09.2010, i-a prezentat lui S.G.E.certificatul medical cu mentiunea apt, factura fiscala emisa de Centrul Medical R., cartea sa de munca - ridicata de la I.T.M. Brasov si adusa la Bucuresti, personal de tatal sau, precum si celelalte copii solicitate in sedinta de mai sus.
      In data de 24.09.2010, S.G.E.a informat-o, verbal, ca este concediata si sa nu mai vina la serviciu, mentionand ca va primi salariul in data de 04.10.2010 (desi ziua de salariu este 25 ale lunii), de fata fiind G. A.. In aceeasi zi, S.G.E.a transmis colectivului societatii parate e-mail-ul intitulat \"Sedinta, Vineri, 24.09.2010\", unde la punctul 1 era stipulat \"A. D.- de astazi nu mai lucreaza la noi\".
      In legatura cu concedierea, imediat, a solicitat explicatii managerului general S. G.-E., care i-a reprosat ca nu este \"organizata\", acuzatie careia i-am gasit contraargumente.
      In aceeasi zi, S.G.E.i-a inapoiat documentele pentru angajare, promitandu-i ca odata cu ridicarea salariului, va primi si o recomandare, la discutie fiind prezent si G.A..
      Abia in 06.10.2010, a primit cel de-al doilea salariu net de 1700 lei, precum si suma de 135 lei pentru plata certificatului medical, fara insa a primi recomandarea promisa. Precizeaza ca, a primit banii in plic, de la un anume T. - in varsta de cea cincizeci ani, de asemenea fara sa semneze vreun document, martori fiind colegii de munca N. A. C., P.G. si A. - student la profil informatic in Bucuresti.
      In vederea gasirii unui nou loc de munca, incepand cu data concedierii nelegale, a aplicat (prin e-mail) pe web site-urile specializate in ofertarea de locuri de munca, de exemplu de 15 ori pe www.bestjobs.ro, de 12 ori pe www.myjobs.ro si 4 ori pe de www.ejobs.ro, fiind selectata pentru un interviu cu firma Go Business Solutions (www.gobs.ro).
      De asemenea, scaneaza, in permanenta, majoritatea web site-urilor firmelor cu profil de informatica din Bucuresti, in conditiile monitorizarii mediei specializate in oferte de lucru.
      In drept, au fost invocate dispozitiile art. 16, art. 27 alin. 3, art. 62 alin. 2, art.74 - 78, art. 141 alin. 4, art. 268 alin. 4, art. 283 - 285 din art. 279 , art. 298 alin. 3 C. Muncii.
      In probatiune reclamanta a atasate cererii de chemare in judecata inscrisurile doveditoare.
      Cererea de chemare in judecata este scutita de plata taxei judiciare de timbru si timbru judiciar, potrivit art. 285 din art. 279 .
      In cauza, parata S.C. A. D.S.R.L., a depus intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive si exceptia lipsei de interes, iar pe fond a aratat ca cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta este neintemeiata.
      In cuprinsul intampinarii parata a aratat urmatoarele:
      1.1 Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei S.C. A. D. S.R.L.
      Pentru ca o persoana sa fie parte intr-un proces trebuie indeplinita conditia calitatii procesuale, care contribuie la desemnarea titularului dreptului de a actiona si in acelasi timp a persoanei impotriva careia se poate exercita actiunea.
      Calitatea procesuala este titlul legal care indreptateste o persoana sa fie parte in proces.
      Calitatea procesuala pasiva a unei partii intr-un proces civil reprezinta, intr-o definitie clasica existenta unei identitati intre persoana paratului si persoana care are obligatia legala de a figura intr-un anumit proces.
      Raporturile de munca sunt definite ca fiind „acele relatii sociale reglementate de lege, ce iau nastere intre o persoana fizica, pe de o parte, si, ca regula, o persoana juridica (societate comerciala, regie autonoma, unitate bugetara etc. pe de alta parte, ca urmare a prestarii unei anumite munci de catre prima persoana in folosul celei de a doua, care, la randul ei, se obliga sa o remunereze si sa creeze conditiile necesare prestarii acestei munci.”
      Raportul juridic de munca ia nastere ca regula, prin incheierea unui contract individual de munca.
      Legea prevede in mod expres cazurile in care munca prestata are un caracter extracontractual, deci nu se intemeiaza pe un contract individual de munca, respectiv:
      - cei ce indeplinesc serviciul militar activ sau alternativ ori sunt concentrati sau mobilizati conform Legii nr.446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare;
      - soldatii si gradatii recrutati pe baza de voluntariat, potrivit Legii nr. 384/2006;
      - cei care presteaza servicii in temeiul Legii nr.132/1997 privind rechizitiile;
      - persoanele care contribuie prin munca la efectuarea de lucrari de interes public, in conformitate cu prevederile legale;
      - elevii si studentii in timpul instruirii practice.
      Astfel asa cum a prevazut in mod expres legiuitorul, pentru a se retine ca intre doua parti exista raporturi juridice de munca, raporturi care nasc drepturi si obligatii de ambele parti, trebuie sa se faca dovada existentei unui contract individual de munca.
      Contractul individual de munca „este acea conventie in temeiul careia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze o anumita activitate pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, care, la randul sau, se obliga sa plateasca remuneratia, denumita salariu si sa asigure conditii adecvate desfasurarii activitatii, mentinerii securitatii si sanatatii in munca.”
      Raportat la aceasta definitie, contractul individual de munca se caracterizeaza prin urmatoarele elemente:
      - prestarea muncii;
      - salariul;
      - subordonarea salariatului fata de angajator.
      In speta, intre S.C. A. D. S.R.L. si reclamanta nu au existat raporturi de munca, motiv pentru care intre parti nu a fost incheiat niciodata un contract individual de munca, astfel incat S.C. A. D.S.R.L. nu poate fi obligata la incheierea unui contract individual de munca in conditiile art. 16 alin 2 din Codul muncii .
      Reclamanta justifica formularea prezentei cereri prin care solicita ca instanta sa constate in primul rand ca intre parti a fost incheiat un contract de munca, iar in al doilea rand ca, ulterior, ar fi intervenit o concediere ilegala a acesteia, pe considerentul ca aceasta ar fi prestat pentru o perioada de 2 luni munca in cadrul subscrisei.
      Reclamanta sustine de asemenea ca pentru munca prestata ar fi fost remunerata, aceste aspecte fiind de natura a induce ideea ca intre parti s-ar fi incheiat o conventie de munca verbala.
      In conformitate cu reglementarile specifice in materia raporturilor de munca, pentru a face dovada ca aceasta ar fi prestat munca in favoarea societatii si ca ar fi fost si remunerata pentru prestarea acestei munci, reclamanta trebuie sa faca dovada acestor sustineri.
      Nu se neaga imprejurarea ca a postat pe site-ul www.bestjobs.ro mai multe oferte de munca, nu se nega faptul ca pentru aceste oferte s-au prezentat mai multe persoane, una dintre persoane fiind si reclamanta.
      Insa, simplul motiv ca reclamanta s-a prezentat la un preinterviu, iar apoi a fost selectionata pentru un al doilea interviu, nu este un argument pentru a sustine faptul ca in urma celui de al doilea interviu reclamanta a fost angajata la S.C. A. D. S.R.L.
      Chiar si solicitarea societatii noastre ca reclamanta sa obtina certificatul medical necesar pentru o angajare nu poate fi considerata o recunoastere a raporturilor de munca, raporturi care pretinde reclamanta ca ar fi existat intre aceasta si subscrisa, si care i-ar fi legitimat prezenta cerere.
      Or, in conditiile in care reclamanta nu a prestat niciodata munca in cadrul societatii noastre, iar S.C. A.D. S.R.L. nu am remunerat-o niciodata pe aceasta, intre parti neexistand raporturi de munca, urmeaza sa se retina ca intre S.C. A. D. S.R.L. si reclamanta nu s-a incheiat niciodata o conventie verbala care ar putea fi considerata un contract individual de munca incheiat pe o durata nedeterminata - asa cum solicita reclamanta.
      In acelasi registru, cata vreme intre parti nu au existat raporturi de munca, nu a existat o conventie care sa tina loc de contract individual de munca, nu se poate pune in discutie nici intervenirea unei concedieri ilegale in temeiul art. 76 art. 279 .
      Pentru toate aceste motive, solicita admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a paratei S.C. A. D. S.R.L. si respingerea cererii de chemare in judecata ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.
      1.2 Exceptia lipsei de interes a reclamantei de a promova prezenta cerere de chemare in judecata.
      Interesul de a promova o actiune civila este de definit ca fiind folosul practic urmarit de cel care a pus in miscare actiunea civila, respectiv oricare dintre formele procedurale ce intra in continutul acesteia. Acest interes trebuie sa fie legitim, juridic: sa fie nascut si actual; sa fie personal si direct.
      Interesul este o conditie generala care trebuie sa fie indeplinita in cadrul oricarui proces civil.
      Reclamanta isi justifica interesul in promovarea cererii de chemare in judecata pe faptul ca ar fi prestat in cadrul S.C. A. D. S.R.L. munca pentru care ar fi fost remunerata, precum si pe faptul ca unul dintre asociati i-ar fi dat de inteles ca urmeaza sa i se incheie contract individual de munca.
      Numai ca reclamanta nu face dovada ca ar fi existat raporturi de munca si recunoaste ca nu exista nicio dovada - decat martori pe care ii identifica doar dupa prenume - care sa ateste ca ar fi primit bani de la societatea noastra.
      In referire la Certificatul medical pe care aceasta l-ar fi obtinut si care ar fi fost necesar in vederea angajarii, acest inscris nu vine decat sa sustina apararile noastre in sensul ca reclamanta s-a prezentat la un interviu, si ca obtinerea acestui Certificat reprezenta de fapt o conditie pentru ca aceasta sa fie avuta in vedere la momentul la care reprezentantii societatii s-ar fi decis pe cine sa angajeze pe post.
      De altfel, motivul pentru care societatea nu a inteles sa o angajeze pe reclamanta a fost acela ca aceasta nu corespundea din punct de vedere al vechimii si al aptitudinilor necesare pentru ocuparea postului respectiv.
      In lipsa existentei raporturilor de munca dintre parti reclamanta nu justifica un interes nascut si actual pentru a formula prezenta cerere.
      Astfel pentru a fi nascut si actual interesul trebuie sa existe in momentul in care se exercita dreptul la actiune. Pentru toate aceste motive, in cazul in care se va trece peste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei, solicita admiterea exceptiei lipsei de interes a formularii cererii de chemare in judecata, intrucat, in conditiile in care intre parti nu au existat raporturi de munca, reclamanta nu este vatamata in nici un fel, asa incat nu are un interes nascut si actual in a solicita instantei sa constate ca intre parti a fost incheiat un contract individual de munca si ca ulterior ar fi intervenit o concediere ilegala si de asemenea demersul sau nu este unul legitim, ci se intemeiaza pe incercarea de a obtine obligarea S.C. A. D. S.R.L. la a plati in favoarea acesteia anumite sume de bani reprezentand - asa cum a precizat reclamanta - despagubiri, cu indexari, majorari si reactualizari.
      APARARI DE FOND
      In situatia in care se va trece peste exceptiile invocate, solicita ca pe fondul cauzei sa se respinga cererea ca nefondata avand in vedere urmatoarele aspecte:
      Intrucat S.C. A. D. S.R.L. intentiona sa angajeze personal in departamentul de IT a postat aceasta oferta pe web site-ul www.bestjobs.ro.
      In urma anuntului postat s-au prezentat la preinterviul organizat de catre - S.C. A. D. S.R.L. mai multe persoane, printre acestea fiind si reclamanta.
      Dintre persoanele care s-au prezentat la acest preinterviu au fost selectate cateva, care, potrivit politicii de angajare a societatii, trebuiau sa mai participe la in interviu cu unul dintre reprezentantii societatii.
      Totodata, persoanele selectate a participa la cel de al doilea interviu trebuiau sa prezinte si un certificat medical care sa ateste ca erau apte pentru a presta munca.
      Intrucat potrivit Centrului Medical R. S.R.L. - la care s-a prezentat reclamanta - certificatul medical se elibera doar dupa ce in prealabil societatea angajatoare ar fi completat o fisa de expunere la riscuri profesionale, reprezentantul societatii S.G.E.a completat aceasta fisa, fara insa ca in acest mod sa-si exprime vointa de a o angaja pe reclamanta pe postul respectiv.
      Ulterior interviului si verificarii tuturor celor intervievati, intrucat s-a apreciat ca reclamanta nu corespunde postului, i-a comunicat acesteia ca nu se potriveste profilului cautat de societatea noastra, motiv pentru care nu va fi angajata in cadrul societatii.
      Cat priveste sustinerile reclamantei in sensul ca aceasta ar fi fost remunerata, aceste sustineri nu au un suport probator.
      Se poate observa din cuprinsul cererii de chemare in judecata ca reclamanta face trimitere la persoane care ar putea sa confirme sustinerile sale, persoane pe care insa nu le poate identifica.
      Or, in conditiile in care reclamanta ar fi lucrat asa cum sustine pentru o perioada de 2 luni in cadrul societatii, nu ar fi trebuit sa isi cunoasca colegii de munca?
      In referire la primul capat de cerere prin care reclamanta solicita ca instanta sa constate ca intre parti a fost incheiat un contract individual de munca in conditiile art. 16 alin. 2 Codul muncii , solicita respingerea acestuia ca nefondat raportat la urmatoarele aspecte:
      Potrivit art. 16 alin. l Codul muncii . contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului.
      Asa cum a mentionat si anterior, intre parti nu s-au desfasurat raporturi de munca, astfel incat nu se poate retine ca intre parti ar fi existat o conventie verbala de munca care ar fi tinut loc de contract individual de munca.
      Faptul ca parata a solicitat reclamantei sa prezinte un certificat medical necesar in vederea unei eventuale angajari nu poate echivala cu consimtamantul neechivoc al paratei de a incheia un contract individual de munca cu reclamanta.
      Prevederile art. 16 alin 2 din Codul muncii se refera la situatia in care angajatul ar fi prestat munca remunerata in cadrul societatii, fara sa existe incheiat un contract individual de munca in forma scrisa.
      Or. in speta de fata, intrucat nu au existat raporturi de munca remunerate, nu sunt incidente dispozitiile art. 16 alin 2 Codul muncii , motiv pentru care va solicita sa respingerea primul capat de cerere.
      2. In ceea ce priveste celelalte capete de cerere prin care reclamanta solicita sa se constate ca a intervenit o concediere ilegala, sa se anuleze concedierea, sa fie obligata parata la despagubiri si la acordarea drepturilor banesti aferente concediului de odihna solicita de asemenea respingerea ca nefondate.
      Raportat la apararile formulate in cuprinsul intampinarii, aparari care se bazeaza pe inexistenta unor raporturi de munca intre reclamanta si societatea parata, raporturi care ar putea naste obligatii in sarcina paratei fata de reclamanta, solicita respingerea a acestor capete de cerere.
      In probatiune, parata a solicitat administrarea probei cu inscrisuri, proba cu interogatoriul reclamantei si proba testimoniala.
      Exceptiile invocate in cauza au fost unite cu fondul cauzei, in conformitate cu dispozitiile art. 137 alin. 2 din art. 279 .
      Relativ la probele solicitate a fi administrate in cauza, in conformitate cu dispozitiile art. 167 C.pr.civ., instanta a incuviintat pentru reclamanta si pentru parata proba cu inscrisuri. Proba cu interogatoriul partii adverse si proba testimoniala cu martorii B. B., pentru reclamanta, si G. A., pentru parata.
      Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
      Calitatea procesuala pasiva presupune existenta unei identitati intre persoana paratului si cel obligat in cadrul aceluiasi raport juridic.
      Ca urmare a imprejurarii ca reclamanta s-a prezentat la societatea parata in vederea angajarii, iar intre parti sau desfasurat raporturi in acest sens, este evident ca in raport cu pretentiile reclamantei persoana obligata este societatea parata, astfel incat legitimarea procesuala pasiva a acesteia este justificata, motiv pentru care exceptia lipsei calitatii procesuale pasive va fi respinsa.
      Totodata instanta constata ca in speta sunt indeplinite toate cerintele interesului, ca si conditie a actiunii promovate de reclamanta acesta fiind legitim legitim, juridic, actual si personal, astfel incat si exceptia lipsei de interes urmeaza a fi respinsa.
      Relativ la fondul litigiului, instanta constata ca in urma studierii unor anunturi publicate pe unul dintre web site-urile de specialitate, respectiv bestjobs.ro, reclamanta a participat la un preinterviu organizat de parata S.C. A. D. S.R.L. in ziua de vineri 16.07.2010, ora 16, astfel dupa cum rezulta din inscrisurile depuse la dosar si din declaratiile martorilor ascultati in cauza.
      Astfel, martorul G., a aratat ca dupa participarea la acel interviu, in vederea angajarii, reclamanta trebuia sa participe la niste teste, constand in realizarea unor programe, pentru a se verifica daca corespunde cerintelor societatii, aceste teste nefiind remunerate.
      Acelasi martor a aratat ca in urma testelor la care a fost supusa, directorul societatii S. G. E. a fost nemultumit de competentele profesionale ale reclamantei, acesta fiind respinsa, astfel incat nu a fost angajata la S.C. A. D. S.R.L.
      Contrar celor afirmate de martorul G., martorul B. a invederat ca reclamanta a prestat activitate in cadrul societatii parate, fiind acceptata pentru angajare la societatea parata, unde si-a inceput activitatea de la data de 21.07.2010, lucrand la dezvoltare de soft-uri - de mai multe ori  conducand-o pe reclamanta la locul de munca ori luand-o de la locul de munca.
      Acelasi martor a mai invederat ca a ajutat-o p reclamanta la proiectele la care i-au fost incredintate de catre societatea parata, ia din relatarile reclamantei cunoaste ca aceasta a fost remunerata pentru activitatea prestata cu suma de 1700 lei, ca acesteia i s-a spus de catre reprezentantul societatii ca urmeaza a fi intocmite formalitatile pentru angajare, si ca in luna septembrie 2010 reprezentantul societatii parate i-a invederat acesteia ca nu mai lucreaza la acea societate, refuzand sa ii plateasca drepturile salariale aferente acestei luni.
      Potrivit art. 16 alin. 1 din art. 279 , contractul individual de munca se incheie pe baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, iar alin. 2 al aceluiasi articol se mentioneaza ca in situatia in care contractul individual de munca nu a fost incheiat in forma scrisa, se prezuma ca acesta a fost incheiat pe o perioada nedeterminata.
      Din analiza acestor dispozitii rezulta ca legea recunoaste si existenta contractului individual de munca, chiar in lipsa existentei acestuia in sens de instrumentum, respectiv a formei scrise, dovada raporturilor de munca putandu-se face cu orice mijloace de proba.
      De asemenea, art. 29 din art. 279 , da posibilitatea angajatorului sa incheie contractul individual de munca dupa verificarea aptitudinilor profesionale si personale ale persoanei care solicita angajarea.
      Avand in vedere perioada de timp relativ scurta in care s-au desfasurat colaborarea dintre partile in litigiu, declaratiile martorilor audiati in cauza, raspunsurile date de pati la interogatoriile luate, precum si imprejurarea ca nu exista nici un inscris din care sa rezulte acordul reprezentantului societatii parate in vederea incheierii contractului individual de munca cu reclamanta, instanta constata ca raporturile dintre parti se circumscriu perioadei prealabile incheierii contractului individual de munca, respectiv acelei de verificare a aptitudinilor profesionale si personale ale reclamantei in vederea angajarii, intre parti neexistand raporturi de munca.
      Acest aspect este confirmat si de imprejurarea ca abia la sfarsitul perioadei de colaborare, reclamanta s-a prezentat la Centrului Medical Romar S.R.L. in vederea obtinerii certificatului medical pentru angajare.
      Avand in vedere considerentele expuse, instanta constata ca pretentiile reclamantei privind: constatarea incheierii unui contract de munca cu societatea parata; obligarea acesteia la incheierea contractului individual de munca in forma scrisa si inregistrarea la I.T.M., sub sanctiune platii de daune cominatorii; plata drepturilor salariale si plata de despagubiri si plata contravalorii concediului de odihna aferent perioadei lucrate - sunt neintemeiate.
      Pe cale de consecinta tot neintemeiate sunt si pretentiile reclamantei privind constatarea concedierii nelegale si anularea acesteia.
      Relativ la pretentiile reclamantei privind obligarea paratei la plata facturii fiscale seria X157 din 14.09.2010 (135 lei), reprezentand contravaloarea serviciilor medicale aferente examenului medical pentru angajarea la societatea parata, instanta constata ca in aceasta factura, la rubrica privind cumparatorul apare mentionata societatea parata cu datele de identificare ale acesteia, aceasta fiind beneficiara serviciilor facturate, iar nu reclamanta.
      Mai mult decat atat, reclamanta nu a facut dovada platii serviciilor mentionata in factura anterior mentionata, astfel incat si pretentia relativa la aceasta factura este neintemeiata.
      Avand in vedere cele expuse, cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta va fi respinsa conform dispozitivului.

      Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive.
      Respinge exceptia lipsei de interes.
      Respinge cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta D.A. C., cu domiciliul in mun. Brasov, str. M. V., nr. x, bl. x, ap.x, jud. B., in contradictoriu cu parata S.C. A. D. S.R.L., cu sediul procesual in mun. C., str. I. C., nr. x.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   contract individual de munca pe durata nedeterminata    oncediere ilegala    daune cominatorii    examen medical    subordonarea salariatului fata de angajator   


Sus ↑