Avocat Dreptul muncii - Jurisprudenta - Probe - Dovada platii drepturilor salariale restante

Dovada platii drepturilor salariale restante

Hotararea nr. 5199 din 17.11.2010
Pronuntata de Tribunalul BISTRITA N?S?UD

 La dosarul cauzei, parata nu a depus în conditiile art. 163 alin. 1 din Codul muncii vreo dovada a platii drepturilor salariale pe perioada 1 martie 2009 – 31 august 2009 (state de plata semnate de reclamanta, orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul îndreptatit).

Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut

 La dosarul cauzei, parata nu a depus în conditiile art. 163 alin. 1 din Codul muncii vreo dovada a platii drepturilor salariale pe perioada 1 martie 2009 – 31 august 2009 (state de plata semnate de reclamanta, orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul îndreptatit)
      
      Prin actiunea civila înregistrata reclamanta CMC a chemat în judecata pe parata S.C. TC SRL Bistrita solicitand instantei obligarea paratei la plata drepturilor salariale restante în cuantum de 5.063 lei aferente perioadei 1 martie 2009 – 31 august 2009.
      Analizand actele si lucrarile dosarului, tribunalul retine faptul ca reclamanta a fost angajata paratei pe postul de operator mase plastice în perioada 1.07.1997 – 31.08.2009, raporturile de munca avand la baza contractul individual de munca nr. 30254/20.08.1999 si încetand în baza dispozitiilor art. 65 alin. 1 din Codul muncii, urmare a restrangerii activitatii paratei, asa cum rezulta dispozitia nr. 752/28.08.2009 de concediere a reclamantei.
       Conform actului aditional la contractul individual de munca, încheiat la data de 1.10.2007, începand din momentul încheierii actului aditional – 1.10.2007 – salariul lunar al reclamantei a fost stabilit la suma de 1.000 lei, platibil la data de 15 a lunii, conform contractului individual de munca încheiat.
      La dosarul cauzei, parata nu a depus în conditiile art. 163 alin. 1 din Codul muncii vreo dovada a platii drepturilor salariale pe perioada 1 martie 2009 – 31 august 2009 (state de plata semnate de reclamanta, orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul îndreptatit), ci dimpotriva, prin adresa nr. 1721/19.10.2010 a recunoscut datoria, facand mentiunea ca plata se va efectua în 3 transe începand cu data de 29.10.2010.
      Potrivit statelor de plata depuse în copie la dosar parata datoreaza reclamantei suma totala neta de 5.083 lei, din care 943 lei net pe luna martie 2009, 903 lei net pe luna aprilie 2009, 956 lei net pe luna mai 2009, 902 lei net pe luna iunie 2009, 619 lei net pe luna iulie 2009 si 757 lei net pe luna august 2009.  
     Avand în vedere pe de o parte faptul ca parata nu a achitat drepturile salariale cuvenite reclamantei pe perioada 1 martie 2009 - 31 august 2009, iar pe de alta parte ca reclamanta a solicitat doar plata sumei de 5.063 lei, desi conform statelor de plata i se cuvine suma de 5.083 lei, tribunalul constata ca se impune obligarea paratei la plata sumei solicitate, de 5.063 lei cu titlu de drepturi salariale restante, aferente perioadei 1 martie 2009 – 31 august 2009, instanta neputand acorda mai mult decat s-a solicitat.
Nu are vreo relevanta în cauza faptul ca parata a învederat ca va efectua plata drepturilor salariale în 3 transe, atata timp cat potrivit art. 161 alin. 1 din Codul muncii plata salariului se face lunar.
Parata este obligata sa achite drepturile salariale restante de îndata, acceptarea platii în transe ramanand la latitudinea reclamantei.
In baza considerentelor exprimate si facand aplicarea dispozitiilor art. 161, 163, 269 din Codul muncii, tribunalul va obliga parata sa plateasca reclamantei suma neta de 5.063 lei, cu titlu de drepturi salariale restante pentru perioada 1 martie 2009 – 31 august 2009.


Prelucrare: MCP - Cabinet avocati


Mai multe despre:   verificare de scripte    state de plata    salariu    fluturas de salariu    expertiza grafica    culpa procesuala    proba platii salariului    scripte de comparatie    suplimentarea probatoriului    drepturi salariale restante   

 

Contact

MCP avocati Cabinet de Avocat Marius-Catalin Predut
Sediul: str. Vintila Voda, nr. 2, Bucuresti, sector 3 (langa Tribunalul Bucuresti)
Metrou: Statia Unirii 1 si Unirii 2
RATB: Liniile 104, 124, 123, 385 (Statia Biblioteca Nationala a Romaniei)
Liniile 313, 116, 117 (Statia Mircea Voda)
Tel: (+4)0722.415.993
Fax: (004)0318.171.755
Avocat Predut Marius-Catalin
Contact OnLine!
Cum Ajungi la noi? Vezi harta!
Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut

Articole Dreptul muncii

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Suspendarea contractului individual de munca ca urmare si pe durata declansarii cercetarii disciplinare
Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Cuprinsul deciziei de concediere
Nulitatea notificarii prin care s-a dispus unilateral incetarea contractului individual de munca in perioada de proba
Greva. Tipuri de greva si conditii de declansare

Jurisprudenta Dreptul muncii

Accidente de munca
Asistenta si Asigurari sociale. Pensii
Contestatie decizie de concediere
Contractul de munca. Clauze
Drepturi salariale
Incetarea contractului individual de munca
Incheierea contractului individual de munca
Modificarea contractului individual de munca
Plangere contraventionala
Probe
Raspunderea patrimoniala
Sanctionare disciplinara
Suspendarea contractului individual de munca

Consultatii Dreptul muncii

Neprezentarea la medicul de medicina muncii. Nulitatea contractului individual de munca.
Munca suplimentara
Obligarea angajatorului la depunerea organigramei
Munca prestata pe timp de noapte, in zilele de repaus saptamanal
Modificarea felului muncii. Obligativitatea acordului partilor
Plangerea penala introdusa de angajator impotriva unui salariat nu mai constituie cauza de suspendare a contractului individual de munca
Decontarea transportului la locul de munca
Solicitarea drepturilor salariale, la zi, posibila doar in cazul incetarii contractului individual de munca
Compensarea in bani a concediului de odihna.
Indemnizatia de somaj in cazul concedierii pentru motive ce nu tin de persoana salariatului.
Recuperarea salariilor restante. Stabilirea salariului sub nivelul minim brut pe tara
Fapta de a primi in munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca. Sanctiuni
Actul aditional la contractul individual de munca.
Reducerea programului de lucru in perioada de preaviz.
Acordarea drepturilor salariale astfel cum au fost prevazute in contractual individual de munca.