• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 163: Confidentialitatea salariului

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL IV: Salarizarea
        ↳ CAPITOLUL I: Dispozitii generale

(1) Salariul este confidential, angajatorul avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii.
(2) In scopul promovarii intereselor si apararii drepturilor salariatilor, confidentialitatea salariilor nu poate fi opusa sindicatelor sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor, in stricta legatura cu interesele acestora si in relatia lor directa cu angajatorul.
Comentariu art. 163 Codul muncii

Confidentialitatea salariilor nu poate fi opusa sindicatelor sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor cand se pune in discutie respectarea de catre angajator a drepturilor si intereselor salariatilor. In caz contrar, institutia sindicatului ar deveni ineficienta si inutila.

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.


Jurisprudenta art. 163 din Codul muncii - Confidentialitatea salariului

Dreptul salariatului de a pretinde plata salariului pentru munca depusa. Dovada platii salariului in sarcina angajatorului

Tribunalul D. – Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale prin sentinta civila nr. 494 din 17. 02. 2016 a admis in parte actiunea formulata de reclamant cu domiciliul in C., 115, judetul D. in contradictoriu cu parat F. D. cu domiciliul ... (Hotararea 275 din data de 30.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova)
Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Existenta cauzei reale si serioase a desfiintarii postului

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. XXXXXXXXXXXX reclamantul R. M. in contradictoriu cu parata S. C. E. O. SA, a solicitat ca prin sentinta ce s ... (Hotararea 1275 din data de 10.06.2016, pronuntata de Tribunalul Gorj)
Caracterul alimentar al salariului. Obligatia angajatorului de a achita lunar salariul

Prin sentinta civila nr. 7256/25.07.2013 pronuntata in dosarul nr. ...X, Tribunalul Bucuresti - Sectia a-VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale a admis in parte cererea privind pe reclamanta M. F. in contradictoriu cu parata Fundatia C. De ... (Hotararea 3056 din data de 25 aprilie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Prevederile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu pot fi invocate in relatia angajatorului cu sindicatul

Prin sentinta civila nr. 731/LM din 25 septembrie 2014 pronuntata de Tribunalul Bihor s-a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului invocata de parat.

S-a respins actiunea precizata formulata de reclamantul S. L. ... (Hotararea 115 din data de 18 februarie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Oradea)
Neplata salariilor nu poate fi justificata prin invocarea de catre angajator a unor dificultati economice. Limitarea drepturilor salariale constituie o incalcare a dispozitiilor legale

Prin cererea inregistrata la Tribunalul Iasi sub nr. 3508/89/17.11.2009, reclamantul M.  G., a chemat in judecata parata S. C. AG & CO L. S. R. L., pentru ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa fie obligata parata sa-i plateasca dreptur ... (Hotararea 157 din data de 01 februarie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Iasi)
Cercetarea disciplinara a unui angajat, posibila si in afara locului de munca al acestuia. Obligatia angajatorului de a comunica salariatului locul desfasurarii procedurii cercetarii disicplinare

Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. ...X contestatoarea D. A. a chemat in judecata pe intimata ASOCIATIA M. ROMANA - SOCIETATEA DE REUMATOLOGIE, solicitand in ... (Hotararea 5331 din data de 09 octombrie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Dovada platii drepturilor salariale. Necesitatea coroborarii extraselor de cont cu alte inscrisuri justificative care sa ateste achitarea drepturilor salariale

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Dambovita  sub nr. ...XX la data de 30 octombrie 2015, reclamanta L. petruta R. a chemat in judecata pe parata V. C. SRL, pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna obligarea parate ... (Hotararea 797 din data de 19 mai 2016, pronuntata de Tribunalul Dambovita)
Regimul probatoriu al platii drepturilor salariale. Inutilitatea probei cu martori si cu inregistrari audio-video

Prin cererea inregistrata pe rolul  TRIBUNALULUI BUCURESTI SECTIA A VIII-A CONFLICTE DE MUNCA SI  ASIGURARI SOCIALE sub nr. ...//2011 reclamantul  M. E. F.  a solicitat in contradictoriu cu parata S. C. M. CM. S. R. L. pentru c ... (Hotararea 2805 din data de 10 aprilie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Proba achitarii drepturilor salariale, in sarcina angajatorului

Prin sentinta civila nr. 2142/F din 21.11.2012, pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud in dosarul nr. ...X, a fost admisa actiunea civila formulata de reclamanta M. C., impotriva paratei S. C. „M. V. B.” SRL Bistrita, ca fiind inteme ... (Hotararea 2397/R din data de 20 mai 2013, pronuntata de Curtea de Apel Cluj)
Acordarea drepturilor salariale mai favorabile salariatului detasat, doar in cazul detasarii catre un angajator privat

Prin contestatia inregistrata la Tribunalul B.  sub nr. ...X reclamanta DIRECTIA JUDETEANA P. S. SI T., a solicitat in contradictoriu cu intimatul I. T. DE M. B. anularea partiala a procesului verbal de contraventie  nr. 8691/31.10.2014 ... (Hotararea 1481 din data de 15 septembrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Galati)

Tag-uri:   salariu    salarizare    salariat    confidentialitate    angajator    sindicat   


Sus ↑