• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Prejudiciul cauzat salariatului de catre angajator. Acordarea daunelor-interese in lipsa dovedirii prejudiciului de catre salariat, admisibila

Hotararea nr. 1357 din data de 21 iunie 2016
Pronuntata de Tribunalul Caras Severin

Prin actiunea civila inregistrata pe rolul Tribunalului C. -S. sub nr. .../30.03.2016 si precizata ulterior, scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar in conformitate cu disp. art. 270 din Codul muncii(r), reclamanta C. M. a chemat in judecata intimata Scoala G. „I. B.” T. M., solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna obligarea intimatei la plata de daune interese moratorii, respectiv dobanda legala aferenta drepturilor banesti cuvenite potrivit sentintei civila nr. 1478/19.03.2013 pronuntata de catre Tribunalul C. -S. in dosar nr. ...XX, calculata pentru o perioada de trei ani anterior introducerii prezentei actiuni si pana la data inregistrarii acesteia pe rolul Tribunalului C. -S. .

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea actiunii, reclamanta prin reprezentant legal - Sindicatul Invatamantului Preuniversitar C. -S., a invederat ca prin sentinta mentionata, intimata a fost obligata la plata diferentelor de drepturi salariale rezultate din Legea nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei nr. 15/2008, sume actualizate cu indicele de inflatie aplicat pana la momentul platii integrale a acestor sume.

Reclamanta a mai precizat ca, refuzand sa se conformeze hotararii judecatoresti de plata a acestor drepturi salariale, intimata a produs un prejudiciu de necontestat in patrimoniul sau, prin lipsirea de folosul sumelor de bani dispuse prin respectiva sentinta civila, in cauza devenind aplicabile dispozitiile art. 161 si art. 166, alin. 4 din art. 279 (r), raportat la cele ale art. 1530, art. 1531 si art. 1535 din Legea nr. 278/2009 (r) - Codul civil.

Reclamanta a mai sustinut ca in speta devin incidente si dispozitiile art. 2 din Ordonanta nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar fiscale in domeniul bancar, potrivit carora „in cazul in care, potrivit dispozitiilor legale sau prevederilor contractuale, obligatia este purtatoare de dobanzi remuneratorii si/sau penalizatoare, dupa caz, si in absenta stipulatiei exprese a nivelului acestora de catre parti, se va plati dobanda legala aferenta fiecareia dintre acestea”, astfel daunele-interese moratorii (dobanda legala) reprezinta o sanctiune pentru intarzierea de la plata a unor obligatii dispuse in sarcina intimatei in baza unei hotarari judecatoresti.

In drept, reclamanta a invocat dispozitiile art. 148 si urm. si art. 194 din Codul de proc. civila, art. 161, art. 166, alin. 4, art. 268 si art. 278, alin. 1 din art. 279 (r), art. 2 din O. G. nr. 13/2011 si art. 1530 si urm. din Codul civil, art. 28 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, solicitand judecarea cauzei si in lipsa de la dezbateri, potrivit art. 223, alin. 3 si din Codul de proc. civila.

In dovedirea cererii, reclamanta a depus copie xerox de pe urmatoarele inscrisuri: carte identitate (f. 7); imputernicire (f. 8); adeziune organizatie sindicala (f. 9); sentinta civila nr. 1478/19.03.2013 pronuntata de catre Tribunalul C. -S. in dosar nr. ...XX (f. 10-14).

Fata de actiunea formulata de reclamanta, intimata nu a depus intampinare in cauza, desi a fost citata cu aceasta mentiune.

Analizand actiunea in raport de actele si lucrarile dosarului si de dispozitiile legale incidente, Tribunalul constata urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 1478/19.03.2013 pronuntata de catre Tribunalul C. -S. in dosar nr. ...XX, ce se constituie titlu  executoriu, intimata a fost obligata la plata unor drepturi banesti de natura salariala decurgand din executarea raporturilor de munca, iar prin aceasta hotarare judecatoreasca nu s-a dispus si obligarea la plata de dobanzi legale pentru sumele datorate intrucat reclamanta nu a solicitat.

In ceea ce priveste temeinicia actiunii instanta retine ca, potrivit dispozitiilor art. 166, alin. 4 din art. 279 (r), intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului, iar potrivit dispozitiilor art. 1084 din vechiul Cod civil „daunele-interese cuprind in genere pierderea ce a suferit si beneficiul de care a fost lipsit creditorul”, aceste dispozitii fiind preluate de art. 1. 531, alin. 1 si alin. 2 teza intai si de art. 1. 535, alin. 1 din Codul civil din 2009, care consacra principiul repararii integrale a prejudiciului suferit de creditor ca urmare a neexecutarii de catre debitor a obligatiei, iar conform acestuia, prejudiciul cuprinde atat pierderea efectiv suferita de creditor (damnum emergens), cat si beneficiul de care acesta este lipsit (lucrum cessans).

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 1531 si ale art. 1535 din Noul Cod civil rezulta ca, daunele interese cuvenite reclamantei sunt daune moratorii si pentru acordarea acestora nu este necesara incheierea unei conventii intre parti, intrucat se acorda in cuantumul stabilit de lege, nefiind necesara dovedirea prejudiciului de catre creditor, existenta acestuia fiind prezumata, iar dispozitiile art. 1489, alin. 1 din noul Cod civil, reglementeaza dobanda ca fiind cea convenita de parti sau, in lipsa, cea stabilita de lege.

Cu privire la dobanda penalizatoare solicitata in temeiul O. G. nr. 13/2011, instanta retine din analiza prevederilor art. 1 din O. G. nr. 13/2011 ca, aceasta este dobanda datorata de debitorul obligatiei banesti pentru neindeplinirea obligatiei respective la scadenta, asadar dobanda penalizatoare are natura juridica de dauna moratorie, fiind datorata de catre debitor pentru neplata la scadenta a sumei de bani pe care trebuie sa o remita creditorului.

De asemenea, se retine ca exigibilitatea creantei nu este afectata de esalonarea platii dispusa prin O. U. G. nr. 71/2009, intrucat pe durata suspendarii unei executari silite, indiferent cum opereaza aceasta suspendare voluntara, judiciara sau legala, dobanda legala sau conventionala curge, creanta fiind „ab initio” (de la inceput) certa, lichida si exigibila si trebuie raportata la data de la care hotararea judecatoreasca a devenit titlu executoriu.

In acest sens, prin Decizia nr. 2/2014, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul in interesul legii stabilind ca, in aplicarea dispozitiilor art. 1082 si art. 1088 din Codul civil din anul 1864, respectiv art. 1531 alin. 1, alin. 2 teza I si art. 1535 alin. 1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, „pot fi acordate daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar in conditiile art. 1 si art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Fata de conditiile de angajare a raspunderii civile delictuale, Inalta Curte de Casatie si Justitie a retinut ca „este evident faptul ca prin executarea esalonata a obligatiei de plata creditorul a suferit un prejudiciu a carui existenta este confirmata chiar de O. U. G. nr. 71/2009, care in cuprinsul art. 1 alin. (3), se prevede ca, sumele platite esalonat se actualizeaza cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de S.”, ori prin instituirea obligatiei de actualizare a sumei cu indicele preturilor de consum, legiuitorul recunoaste implicit existenta prejudiciului cauzat prin executarea esalonata si in consecinta, instituie o reparatie partiala, prin acordarea de daune-interese compensatorii (damnum emergens).

Analizand solicitarile reclamantei formulate in cauza, instanta retine ca,  dobanda reprezinta castigul, folosul pe care l-ar fi obtinut reclamanta din investirea banilor daca acestia ar fi fost platiti la termen si fiind in prezenta unei obligatii succesive si distincte in raport de cea de plata a drepturilor salariale neachitate potrivit hotararii judecatoresti, devin incidente dispozitiile art. 6, alin. 1 din noul Cod civil, intrucat fapta ilicita cauzatoare de prejudiciu, constand in neexecutarea sau executarea cu intarziere a obligatiei de plata, a fost savarsita succesiv, atat pentru creantele neachitate cat si pentru cele achitate dupa  acestuia. Prin urmare, in cazul executarii cu intarziere a obligatiei de plata a unei sume de bani, indiferent de izvorul contractual ori delictual al obligatiei, daunele-interese sub forma dobanzii legale se datoreaza, fara a se face dovada unui prejudiciu si fara ca principiul repararii integrale a prejudiciului sa poata fi nesocotit.

Este adevarat ca pierderea efectiva suferita de creditor, ca prim element de reparare integrala a prejudiciului, este remediata prin masura dispusa de art. 1, alin. 3 din O.U.G. nr. 71/2009, constand in actualizarea sumelor stabilite prin titlul executoriu cu indicele preturilor de consum, insa principiul repararii integrale a prejudiciului suferit de creditor, ca efect al executarii esalonate a titlurilor executorii, impune si remedierea celui de-al doilea element constitutiv al prejudiciului, prin acordarea beneficiului de care a fost lipsit (lucrum cessans), respectiv daune-interese moratorii, sub forma dobanzii legale.

Fata de considerentele expuse si avand in vedere prevederile art. 1 din O. G. nr. 13/2011 si dispozitiile art. 517, alin. 4 din Codul de procedura civila, potrivit carora dezlegarea data problemelor de drept judecate in recursul in interesul legii este obligatorie pentru instante de la data publicarii deciziei in Monitorul Oficial, Tribunalul va admite actiunea civila formulata de reclamanta C. M. in contradictoriu cu intimata Scoala G. „I. B.” T. M. si in consecinta va obliga intimata la plata catre reclamanta a dobanzilor legale (daune moratorii), aferente drepturilor banesti stabilite prin sentinta civila nr. 1478/19.03.2013 pronuntata de catre Tribunalul C. -S. in dosar nr. ...XX, pentru perioada 30.03.2013 - 30.03.2016.

In temeiul dispozitiile art. 451 Cod procedura civila, instanta ia act ca reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite actiunea civila formulata de reclamanta C. M., C. N. P. xxxx, cu domiciliul procesual ales la sediul Sindicatului Invatamantului Preuniversitar C-S din Resita, Al. Bazna, nr. 1, judet C. -S., in contradictoriu cu intimata Scoala G. „I. B.” T. M., cu sediul in loc. T. M.,, cod postal xx, judet C. -S. si in consecinta:

Obliga intimata la plata catre reclamanta a dobanzilor legale (daune moratorii), aferente drepturilor banesti stabilite prin sentinta civila nr. 1478/19.03.2013 pronuntata de catre Tribunalul C. -S. in dosar nr. ...XX, pentru perioada 30.03.2013 - 30.03.2016.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   plata drepturilor salariale    indice de inflatie    prejudiciu    dobanda legala    daune-interese    pierderea efectiv suferita    dobanda penalizatoare    plata esalonata    raspundere civila delictuala   


Sus ↑