• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 148: Programarea concediului de odihna

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL III: Timpul de munca si timpul de odihna
        ↳ CAPITOLUL III: Concediile
                ↳ SECTIUNEA 1: Concediul de odihna anual si alte concedii ale salariatilor

(1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.
(2) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca.
(3) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau, dupa caz, perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni.
(4) In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) si (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia.
(5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.
Comentariu art. 148 Codul muncii

Programarile pot fi colective, cand sunt stabilite de catre angajator pentru toti salariatii, in urma consultarii sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor ori individuale , cand programarea concediului de odihna este stabilita de catre angajator prin consultarea salariatului.

Aboneaza-te la cel mai apreciat Canal Youtube de dreptul muncii!

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.

Consultatii dreptul muncii

Plata compensatiei stabilita prin CCM la desfiintarea postului
Buna ziua, Am urmatoarea speta si as vrea sa stiu daca ma puteti ajuta: Sunt angajata a unei banci comerciale di ... Buna ziua, Asa cum stabilesc si dispozitiile art. 67 din Codul muncii, in cazul concedierii salariatilor, inclusiv a ...
Zile de concediu neintrerupt
Din capitolul III, Art. 148 5) În cazul in care programarea concediilor se face frac?ionat, angajato ... Programarea pentru efectuarea concediului de odihna se realizeaza de catre angajator, cu consultarea salariatului. Asada ...
Efectuarea concediului de odihna
Buna ziua, As dori sa va intreb daca se poate acorda concediu de odihna ( aferent anului in curs),16 zile in in lu ... Da, se poate efectua concediul de odihna . Efectuarea acestuia la inceputul anului nu maid a dreptul salariatului sa ...
Efectuarea concediului de odihna la inceputul anului
Buna ziua, As dori sa va intreb daca se poate acorda concediu de odihna ( aferent anului in curs),16 zile in in lu ... Da, se poate efectua concediul de odihna. Efectuarea acestuia la inceputul anului nu maid a dreptul salariatului sa ...

Jurisprudenta art. 148 din Codul muncii - Programarea concediului de odihna

Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat, permisa doar in cazul incetarii contractului individual de munca

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instante sub numarul de mai sus si precizata la fila 22 si 100 partea reclamanta H. Z. a chemat in judecata partile parate S. SA si S. de Distributie a E. E. C. solicitand instantei ... (Hotararea 271 din data de 17.03.2016, pronuntata de Tribunalul Covasna)
Forma scrisa, conditie obligatorie pentru incheierea valabila a contractului de munca. Prezumtia de temeinicie a procesului-verbal de contraventie

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei sectorului 6 Bucuresti la data de 02. 04. 2015, contestatoarea N. H. AG S. A., in contradictoriu cu intimatul INSPECTORATULUI T. DE M. AL M. BUCURESTI, a solicitat anularea procesului-verbal de con ... (Hotararea 2779 din data de 13.04.2016, pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti)
Executarea cu intarziere a obligatiei de plata. Acordarea dobanzii legale aferenta

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. xX, reclamantele A_ D__ si I_ D_ a chemat în judecata pe pârâtii M_ P_ – P_ de pe lânga Î_ C__ de Casatie si Justi ... (Hotararea 105 din 27 februarie 2017, pronuntata de Tribunalul Braila)
Transpunerea directivei in ordinea juridica a statelor membre UE. Valorificarea drepturilor prevazute de directiva in temeiul legii interne de transpunere a directivei

Prin sentinta civila nr. .../24.10.2013, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. ...X, s-a admis in parte contestatia completata si precizata de G. I., reprezentat de S. H. Hidro ... (Hotararea 1232 din data de 19 septembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Obiectul negocierilor colective si individuale intre angajator si salariati. Libertatea de vointa a partilor trebuie sa se manifeste cu respectarea dispozitiilor legale

Prin cererea formulata la data de 07.04.2014 si inregistrata sub nr. ...X, pe rolul Tribunalului Suceava, reclamantii N. P., P. C., G. J. L., P. A., D. C., R. M., S. G., P. C. S., U. G., S. M., V. I. si V. R., prin S.”E.” CT 3 Suceava, ... (Hotararea 144 din data de 26 februarie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Suceava)
Modificarea salariului prin negociere individuala cu salariatii. Aplicarea clauzelor contractului colectiv de munca incheiat la nivel de unitate cu privire la salarizare nu intervine automat

Prin sentinta civila nr. .../07.11.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII- a Conflicte de munca si asigurari sociale, in dosarul nr. ...X, s-a admis exceptia inadmisibilitatii actiunii pentru lipsa procedurii prealabile, invocata ... (Hotararea 1599 din data de 11 mai 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Interdictia deducerii zilelor de concediu pentru formare profesionala din durata concediului de odihna. Asimilarea duratei concediului de formare profesionala cu o perioada de munca efectiva

Prin sentinta civila nr. 941/29.01.2014 pronuntata in dosarul nr. ...X, Tribunalul Bucuresti - Sectia a-VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale a admis cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta R. A. de Transport  Bucurest ... (Hotararea 4003 din data de 20 iunie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Prejudiciul cauzat salariatului de catre angajator. Acordarea daunelor-interese in lipsa dovedirii prejudiciului de catre salariat, admisibila

Prin actiunea civila inregistrata pe rolul Tribunalului C. -S. sub nr. .../30.03.2016 si precizata ulterior, scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar in conformitate cu disp. art. 270 din Codul muncii(r), reclamanta C. M. ... (Hotararea 1357 din data de 21 iunie 2016, pronuntata de Tribunalul Caras Severin)


Sus ↑