• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Proba achitarii drepturilor salariale, in sarcina angajatorului

Hotararea nr. 2397/R din data de 20 mai 2013
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Prin sentinta civila nr. 2142/F din 21.11.2012, pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud in dosarul nr. ...X, a fost admisa actiunea civila formulata de reclamanta M. C., impotriva paratei S. C. „M. V. B.” SRL Bistrita, ca fiind intemeiata si in consecinta: a fost obligata parata sa plateasca reclamantei suma neta (dupa deducerea contributiilor sociale si a impozitului) corespunzatoare unui salariu lunar brut de 720 lei, pentru perioada 1 ianuarie 2009 - 31 august 2011, cu titlu de drepturi salariale.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

S-a luat act de renuntarea reclamantei la judecata fata de parata S. C. „SANVAS COMIMPEX” SRL Bistrita.

A fost respinsa cererea reclamantei de obligare a paratei la plata cheltuielilor de judecata.

Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut ca potrivit extrasului din carnetul de munca depus in copie la dosar (f. 4-5) reclamanta a fost angajata  paratei incepand cu data de 01.12.2002, pe postul de agent comercial, activitatea acesteia desfasurandu-se la punctul de lucru al paratei din restaurantul situat in localitatea Unirea Km. 6 si de 01.01.2009 a avut un salariu brut de 720 lei, ultima mentiune din carnetul de munca fiind de la data de 01.01.2011 cand  DL nr. 92/1976  a fost abrogat.

Desi la dosar nu a fost depusa decizie de incetare a contractului de munca,   avand in vedere ca parata nu a contestat nici data angajarii, nici data incetarii raporturilor de munca si nici cuantumul lunar al salariului, coroborat cu declaratiile martorilor audiati (f. 41, 42, 48) tribunalul retine ca, in cauza,  s-a probat ca reclamanta a prestat activitate pana la  31 august 2011 iar salariul brut lunar ala acesteia  pentru intreaga perioada in litigiu 1 martie 2009-31  august 2011 a fost de 720 lei.

Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit, asa cum prevad dispozitiile art. 163 alin. 1 din art. 279 in forma in vigoare la data de 1 martie 2009 si pana la data de 21 mai 2011 cand s-a republicat art. 279 , respectiv conform art. 168 alin. 1 din art. 279 republicat,

La dosarul cauzei nu s-a facut dovada cu acte justificative - state de plata sau alte documente care sa poarte semnatura reclamantului - ca acestuia i s-ar fi achitat salariul pe perioada in litigiu. Sustinerile paratei in sensul ca acele contabile au fost distruse de incendiu nu pot fi primite de tribunal cat timp  sediul societatii parate se afla la alta adresa decat restaurantul unde si-a desfasurat activitatea reclamanta iar  martora propusa de parata a declarat ca la  punctul de lucru unde a avut loc incendiu nu s-au intocmit state de plata si ca acestea erau intocmite la sediul societatii din municipiul Bistrita.

Pe de alta parte, chiar parata recunoaste prin intampinare ca reclamanta nu a semnat state de plata sau alte documente justificative sustinand ca  salariul a fost incasat de aceasta prin retinere din sumele incasate in timpul serviciului.

Insa, aceasta sustinere a paratei este contrazisa de declaratiile martorilor audiati, (inclusiv de martora audiata la propunerea paratei CE, care este sora administratorului societatii) din care rezulta ca  banii incasati de reclamanta in timpul serviciului erau predati la terminarea programului de lucru.

Faptul ca  reclamanta nu si-a dat demisia nu constituie o proba a faptului ca aceasta ar fi primit salariul. Dimpotriva  toti martorii audiati au aratat ca  parata nu a achitat salariile niciunui angajat datorita problemelor financiare pe care le avea. Salariatii  nu si-au dat demisia  avand drept sursa de  supravietuire  „ciubucul”  primit de la clienti, ciubuc primit de acestia datorita specificului muncii  desfasurate de  reclamanta si ceilalti angajati de la punctul de lucru DN 17 KM 6  (ospatari, barmani, receptioneri, etc.),  sumele de bani primite, fiind lasate de angajator acestora.           

Cum in cauza parata nu a probat ca nu a platit efectiv salariul reclamantei pentru perioada in litigiu - 01.03.2009 - 31.08.2011 desi in litigiile de munca proba este in sarcina angajatorului, tribunalul va admite actiunea formulata si in consecinta va obliga parata sa plateasca reclamantei suma neta (dupa deducerea contributiilor sociale si a impozitului) corespunzatoare unui salariu lunar brut de 720 lei, pentru perioada 1 ianuarie 2009 - 31 august 2011, cu titlu de drepturi salariale.

Desi reclamanta a solicitat obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata, aceasta nu  aprobat cu acte justificative ca  a efectuat astfel de cheltuieli, motiv pentru care  aceasta cererea a fost respinsa desi, conform art. 274 C. pr. civ., parata a cazut in pretentii si este in culpa procesuala.

In baza art. 246 C. pr. icv., avand in vedere declaratia  data de reclamanta in sedinta publica  prin care renunta la judecata fata de parata  Bistrita,  tribunalul a luat act de aceasta renuntare la judecata.”

Impotriva acestei hotarari parata S. C. M. V. B. SRL a declarat recurs prin care a solicitat modificarea sentintei in sensul respingerii actiunii.

In motivarea recursului, s-a contestat  concluzia primei instante ca nu a probat plata salariului cuvenit reclamantei,  prevalandu-se de declaratiile testimoniale, conform carora  reclamanta a incasat salariul, fara sa semneze insa statele de plata.

Parata asimileaza documentele justificative ale platii salariului inscrisurile privind plata contributiilor datorate de angajator reexaminate de prima instanta.

Reclamanta M. C. a depus intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat,  sustinand ca parata nu detine documentele justificative ale platii salariilor, precum si ca martorii audiati releva predarea sumelor incasate in totalitate la terminarea programului.

Examinand hotararea in raport de motivele invocate, Curtea de Apel va respinge recursul pentru urmatoarele considerente:

In conformitate cu prevederile art. 163 alin. 1 art. 279 (in forma anterioara Legii nr. 40/2011, intrata in vigoare la 01.05.2011) plata salariului se dovedeste prin semnarea  statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul  indreptatit.

Dispozitii identice sunt reglementate de art. 168 din art. 279 , ulterioare datei de 01.05.2011 cand a intrat in vigoare Legea nr. 40/2011.

In raport de aceste exigente legale instituite cu scopul sa faca proba incontestabila a efectuarii platii drepturilor salariale, ca masura de protectie a salariatului a expus in fata pozitiei dominante a angajatorului, Curtea de Apel va inlatura criticile paratei bazate pe declaratiile testimoniale care sunt lipsite de forta probatorie sub acest aspect.

Contrar apararilor paratei, se observa ca la dosar nu s-a depus niciun alt document justificativ care sa probeze  plata drepturilor ori viramentul contributiilor datorate de angajator, desi i-au fost solicitate  in mod expres si repetat de catre prima instanta, in conditiile in care ii revine angajatorului sarcina probei.

Pentru considerentele expuse anterior, Curtea de Apel in temeiul art. 312 alin. 1 C. pr. civ., va respinge ca nefondat recursul declarat de parata.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de parata  impotriva sentintei civile nr. 2142 din 21.11.2012 a Tribunalului Bistrita Nasaud, pronuntata in dosar nr. ...X, pe care o mentine.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   carnet de munca    salariu brut    decizie de incetare a contractului de munca    semnarea statelor de plata    demisia    plata contributiilor    sarcina probei   


Sus ↑