• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Sanctionarea contraventionala a angajatorului pentru necompensarea corespunzatoare a orelor de munca prestate in zilele de sarbatoare legala. Temeinicia sanctiunii amenzii contraventionale

Hotararea nr. 7266 din data de 23 mai 2013
Pronuntata de Judecatoria Constanta

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei C. sub nr. ...XX, petenta  a solicitat in contradictoriu cu I. T. DE M. C., anularea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor  nr. .../04.12.2012, iar in subsidiar inlocuirea amenzii cu avertisment .

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea cererii, petenta arata ca procesul verbal contestat este nul intrucat  nu s-a adus la cunostinta administratorului dreptul de a formula obiectiuni si procesul verbal nu este semnat de un martor, si netemeinic intrucat activitatea desfasurata la  punctul de lucru- magazin de desfacere bijuterii in Mall-ul Tomis- este neintrerupta chiar si in zilele de sarbatoare  legala avand in vedere specificul activitatii, conform art. 141  din codul muncii.

Se invoca in drept dispozitiile art. 16,17, 7 alin. 3, 31, 38 alin. 3, art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001 .

Intimatul  a depus intampinare prin care a invocat exceptia nulitatii cererii intrucat nu se mentioneaza reprezentantul legal al petentei si a solicitat respingerea plangerii contraventionale  aratand ca in data de 01.12.2012 la locul de desfasurare al activitatii petentei a fost identificata numita B. B.  care a declarat ca presteaza munca in zilele de sarbatori legale 30.11.2012 si 1 decembrie 2012- 6 ore pe zi, iar la data de 04.12.2012 s-a constatat ca petenta  nu a acordat zile libere salariatei in data de 01.12.2012 conform art. 139 alin. 2 din codul muncii .

Instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisuri si proba testimoniala, fiind audiat martorul propus de catre petenta- B. B.  .

La termenul din 28.03.2013 instanta a respins exceptia nulitatii ca fiind neintemeiata .

Analizand materialul probator al cauzei, instanta retine ca prin procesului verbal de constatare a contraventiei CT nr. .../04.12.2012, petenta a fost sanctionata contraventional conform art. 260 alin. 1 lit. g din Legea nr. 53/2003, cu amenda in cuantum 5000 lei  .

In fapt s-a retinut in sarcina petentei ca nu a acordat ziua libera in data de 01.12.2012 salariatei B. B.  .

In conformitate cu dispozitiile art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, instanta va verifica legalitatea si temeinicia procesului - verbal de constatare si sanctionare a contraventiei contestat, avand in vedere materialul probator administrat in cauza.

In ceea ce priveste legalitatea procesului - verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, instanta retine ca in acesta sunt cuprinse toate mentiunile obligatorii prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute de art. 17 din OG 2/2001 si sub sanctiunea nulitatii relative de art. 16 din acelasi act normativ .

Cu privire la lipsa unui martor care sa confirme faptul ca reprezentantul petentei refuza sa semneze instanta retine ca organul constatator a procedat conform disp. art. 19 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001 indicand faptul ca nu exista nicio persoana care poate avea calitatea de martor .

Cu privire la temeinicia celor retinute in procesul verbal contestat, instanta retine urmatoarele :

Potrivit art. 260 alin. 1 lit. g) din codul muncii, constituie contraventie incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 139 si 142, se sanctioneaza cu amenda de la 5. 000 lei la 10. 000 lei .

Potrivit art. 139-143 din codul muncii :

“Art. 139. -   (1) Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:

-1 si 2 ianuarie;

-prima si a doua zi de Pasti;

-1 mai;

-prima si a doua zi de Rusalii;

-Adormirea Maicii Domnului;

-30 noiembrie - Sfantul A. A. cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei;

-1 decembrie;

-prima si a doua zi de C. ;

-doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.

(2) Acordarea zilelor libere se face de catre angajator.

Art. 140. -    Prin hotarare a Guvernului se vor stabili programe de lucru adecvate pentru unitatile sanitare si pentru cele de alimentatie publica, in scopul asigurarii asistentei sanitare si, respectiv, al aprovizionarii populatiei cu produse alimentare de stricta necesitate, a caror aplicare este obligatorie.

Art. 141. -    Prevederile art. 139 nu se aplica in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii.

Art. 142. -   (1) Salariatilor care lucreaza in unitatile prevazute la art. 140, precum si la locurile de munca prevazute la art. 141 li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile.

(2) In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.

Art. 143. -    Prin contractul colectiv de munca aplicabil se pot stabili si alte zile libere. „

Martorul audiat in cauza a declarat ca nu a recuperat orele lucrate in data de 01.12.2012, precizand ca a avut o intelegere cu administratorul societatii ca zilele libere legale sa le recupereze la concediul legal din luna august 2013 .

Astfel instanta retine ca petenta nu a procedat conform disp. 141 si 142 din codul muncii, respectiv nu a acordat compensarea orelor lucrate de catre salariata sa -B. B. in data de 01.12.2012, in urmatoarele 30 de zile si nici nu a acordat acesteia un spor de minim 100% .

Fata de aceasta situatie de fapt instanta constata ca in mod  corect s-a retinut in sarcina petentei savarsirea contraventiei prevazuta de art. 260 alin. 1 lit. g) din codul muncii-Legea nr. 53/2003, motiv pentru care retine temeinicia procesului verbal contestat .

In ce priveste capatul de cerere subsidiar, instanta retine urmatoarele :

Potrivit art. 5 alin. 5 din O.G. nr. 2/2001” Sanctiunea stabilita trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite .”

Potrivit art. 7 din OG 2/2001 1) Avertismentul consta in atentionarea verbala sau scrisa a contravenientului asupra pericolului social al faptei savarsite, insotita de recomandarea de a respecta dispozitiile legale.   (2) Avertismentul se aplica in cazul in care fapta este de gravitate redusa.   (3) Avertismentul se poate aplica si in cazul in care actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei nu prevede aceasta sanctiune .

Instanta constata ca a fost aplicat minimul amenzii prevazut de actul normativ incriminator la art. 260 alin. 1 lit. g) .

F. de dispozitiile art. 21, alin. 3 din OG 2/2001, gradul de pericol social al faptei, imprejurarile in care a fost savarsita, instanta apreciaza ca scopul sanctiunii poate fi atins doar prin mentinerea masurii.

Scopul urmarit de legiuitor prin incriminarea acestor fapte a fost respectarea legislatiei muncii si protectia salariatilor,  iar obligatia respectarii acestor norme incumba tuturor angajatorilor, scopul reglementarii neputand a fi atins decat prin respectarea dispozitiilor legale.

Instanta apreciaza ca atentionarea petentei asupra pericolului social al faptei savarsite, insotita de recomandarea de a respecta dispozitiile legale nu este suficienta pentru restabilirea ordinii de drept incalcate, astfel incat sanctiunea amenzii contraventionale aplicate acestuia este intemeiata.

Pentru considerentele expuse anterior instanta urmeaza a respinge plangerea formulata ca neintemeiata.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

 

Respinge plangerea contraventionala formulata de catre petenta S. C. O. EXPRES SRL cu sediul in C.,,,  impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei  nr. .../04.12.2012 in contradictoriu cu intimatul ITM C. cu sediul in C.,  C, J. C., ca fiind neintemeiata.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   proces-verbal de contraventie    obiectiuni    munca prestata in zile de sarbatoare legala    nulitate    caracterul procesului de productie    specificul activitatii    zile libere platite    spor la salariu    pericol social   


Sus ↑