• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Plata cu intarziere a drepturilor salariale. Daunele-interese datorate de catre angajator

Hotararea nr. 691 din data de 2 iunie 2016
Pronuntata de Judecatoria Sighisoara

Reclamanta M. C. M. a solicitat in contradictoriu cu parata Scoala Gimnaziala \"A. M. ” ca prin hotarare judecatoreasca:

- sa fie obligata parata la plata dobanzii legale pentru drepturile banesti acordate prin Sentinta civila nr. 1257/2010 pronuntata de Tribunalul M. in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, modificata prin Decizia civila nr. 1127/R/2010 pronuntata de Curtea de Apel Targu-M., dobanda calculata incepand cu data de 18.03.2010 (data introducerii cererii de chemare in judecata) si pana la data platii integrale a debitelor;

- sa fie obligata parata la plata dobanzii legale pentru drepturile banesti acordate prin Sentinta civila nr. 1612/2011 pronuntata de Tribunalul M. in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, dobanda calculata incepand cu data de 21.12.2012 (data introducerii cererii de chemare in judecata) si pana la data platii integrale a debitelor.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca prin hotararile judecatoresti mentionate in cerere, paratii au fost obligati la plata unor drepturi salariale, la a caror cuantum trebuie aplicata si dobanda legala, cu atat mai mult cu cat termenul de executare a hotararilor a fost amanat pe o perioada care depaseste o durata rezonabila, imprejurare ce creeaza un prejudiciu suplimentar membrilor de sindicat.

Reclamanta a mai subliniat ca, pentru executarea cu intarziere a obligatiilor de plata a drepturilor salariale, paratii debitori datoreaza creditorilor daune-interese constand in dobanda legala, conform art. 166 alin. 4 din art. 279 raportat la art. 1530-1531 si art. 1535 din noul Cod civil, respectiv la prevederile O. G. nr. 9/2000 si ale O. G. nr. 13/2011.

In sprijinul actiunii, reclamanta a mai invocat practica judiciara in materie si Decizia nr. 2/2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

In probatiune, reclamanta a solicitat administrarea dovezii cu inscrisurile anexate cererii de chemare in judecata.

Prin intampinare unitatea scolara parata a invocat exceptia prescriptiei dreptului material la actiune pentru dobanzile legale solicitate care sunt mai vechi de trei ani.

Pe parcursul cercetarii procesului, instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca actiunea reclamantei este intemeiata in parte, pentru considerentele prezentate in continuare.

Tribunalul va admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune pentru pretentiile aferente perioadei 18.03.2010 – 31.03.2013 avand in vedere ca, raportat la data introducerii cererii de chemare in judecata, a fost depasit termenul legal de 3 ani, prevazut de art. art. 171 (fostul art. 166) si art. 278 alin. 1 (fostul art. 295 alin. 1) din art. 279 raportat la art. 12 din Decretul nr. 167/1958, respectiv art. 2503 alin. 2 din noul Cod civil. Se mai are in vedere ca, potrivit Deciziei nr. 21/22. 06. 2015 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, dobanzile penalizatoare pentru executarea cu intarziere a obligatiilor de plata pot fi solicitate pentru termenul de 3 ani de la data introducerii actiunii (in speta pentru perioada calculata incepand cu data de 01. 04. 2013).

Prin hotararile judecatoresti indicate in actiune, paratii au fost obligati la plata in favoarea reclamantei a unor diferente de drepturi salariale rezultate din neaplicarea Legii nr. 221/2008, actualizate in functie de rata inflatiei (filele 6-27 din dosar).

Pretentiile de acordare a dobanzii legale accesorii acestor drepturi salariale principale in favoarea reclamantei creditor, sunt intemeiate pentru perioada ulterioara datei de 01. 04. 2013.

Prejudiciul invocat de catre reclamanta este reglementat din punct de vedere juridic de prevederile art. 1082 si 1088 Cod civil 1864, respectiv de art. 1531 si 1535 din Cod civil 2009.

Conform dispozitiilor vechiului Cod civil \"debitorul este osandit, de se cuvine, la plata de daune-interese sau pentru neexecutarea obligatiei, sau pentru intarzierea executarii, cu toate ca nu este rea-credinta din parte-i, afara numai daca nu va justifica ca neexecutarea provine din o cauza straina, care nu-i poate fi imputata”; \"la obligatiile care au de obiect o suma oarecare, daunele-interese pentru neexecutare nu pot cuprinde decat dobanda legala. Aceste daune-interese se cuvin fara ca creditorul sa fie tinut a justifica despre vreo paguba; nu sunt debite decat din ziua cererii in judecata, afara de cazurile in care, dupa lege, dobanda curge de drept. ”

Dispozitiile art. 1531 si 1535 din noul Cod civil reglementeaza dreptul creditorului la repararea integrala a prejudiciului pe care l-a suferit din faptul neexecutarii. Prejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferita de creditor si beneficiul de care acesta este lipsit. Pentru cazul obligatiilor banesti dispune in sensul ca in cazul in care o suma de bani nu este platita la scadenta, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenta pana in momentul platii, in cuantumul convenit de parti sau, in lipsa, in cel prevazut de lege, fara a trebui sa dovedeasca vreun prejudiciu. In acest caz, debitorul nu are dreptul sa faca dovada ca prejudiciul suferit de creditor ca urmare a intarzierii platii ar fi mai mic. Daca, inainte de scadenta, debitorul datora dobanzi mai mari decat dobanda legala, daunele moratorii sunt datorate la nivelul aplicabil inainte de scadenta. Daca nu sunt datorate dobanzi moratorii mai mari decat dobanda legala, creditorul are dreptul, in afara dobanzii legale, la daune-interese pentru repararea integrala a prejudiciului suferit.

OUG nr. 92/2012 prevede la Capitolul II \"Masuri in domeniul platii titlurilor devenite executorii in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013”, in art. XI, urmatoarele:

\"(1) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din institutiile si autoritatile publice, devenite executorii in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013, se va realiza astfel:

a) in primul an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 5% din valoarea titlului executoriu;

b) in al doilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 10% din valoarea titlului executoriu;

c) in al treilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;

d) in al patrulea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;

e) in al cincilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 35% din valoarea titlului executoriu.

(2) In cursul termenului prevazut la alin. (1), orice procedura de executare silita se suspenda de drept.

(3) Sumele prevazute la alin. (1), platite in temeiul prezentei ordonante de urgenta, se actualizeaza cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de S. .

(4) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilita procedura de efectuare a platii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevazute la alin. (1)”.

Prin urmare, se instituie pe cale legala o suspendare a executarii silite a titlului executoriu de care se prevaleaza reclamanta, urmand ca valoarea acestuia sa fie platita in decurs de cinci ani.

Instanta retine ca problema de drept din speta de fata este similara cu cea care a facut obiectul recursului in interesul legii solutionat prin Decizia ICCJ nr. 2/2014 si prin care s-a statuat ca \"in aplicarea dispozitiilor art. 1082 si 1088 din Codul civil din 1864, respectiv art. 1. 531 alin. (1), alin. (2) teza I si art. 1. 535 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, pot fi acordate daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar in conditiile art. 1 si 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011”.

Decizia de mai sus este invocata in sustinerea actiunii, in considerarea art. 517 alin. 4 Cod procedura civ., care prevede ca dezlegarea data problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instante de la data publicarii deciziei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Decizia nr. 2/2014 a ICCJ Sectii Unite nu este incidenta in prezenta cauza, in sensul art. 517 alin. 4 Cod procedura civ., cata vreme aici instanta de judecata nu este chemata sa aprecieze aplicarea dispozitiilor art. 1082 si 1088 din Codul civil din 1864, respectiv art. 1. 531 alin. (1), alin. (2) teza I si art. 1. 535 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil in conditiile art. 1 si 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, ci in conditiile altui act normativ, respectiv OUG nr. 92/2012, care insa preia solutia legislativa din OUG nr. 71/2009.

Raportat la situatia de fapt din prezenta cauza astfel cum a fost retinuta mai sus si la textele legale incidente, instanta apreciaza ca desi Decizia nr. 2/2014 a ICCJ – Sectii Unite nu este aplicabila in cauza, totusi, prin prisma faptul ca noua lege, OUG nr. 92/2012, preia solutia legislativa din OUG nr. 71/2009, considerentele in baza caror ICCJ – Sectii Unite a pronuntat Decizia nr. 2/2014 vor fi insusite de instanta in solutionarea prezentei cauze.

Este de subliniat ca, in cazul executarii cu intarziere a obligatiei de plata a unei sume de bani, indiferent de izvorul contractual ori delictual al obligatiei, daunele-interese sub forma dobanzii legale se datoreaza, fara a se face dovada unui prejudiciu si fara ca principiul repararii integrale a prejudiciului sa poata fi nesocotit.

Devine evident faptul ca, prin executarea esalonata a obligatiei de plata, creditorul a suferit un prejudiciu a carui existenta este confirmata chiar de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012, care, in cuprinsul art. XI alin. 3, prevede ca sumele platite esalonat se actualizeaza cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de S. . Prin instituirea obligatiei de actualizare a sumei cu indicele preturilor de consum, legiuitorul recunoaste implicit existenta prejudiciului cauzat prin executarea esalonata si, in consecinta, instituie o reparatie partiala, prin acordarea de daune-interese compensatorii (\"damnum emergens”).

Ca urmare, sunt incidente dispozitiile invocate ale art. 1082 si 1088 din Codul civil din 1864, respectiv ale art. 1. 531 alin. (1), alin. (2) teza intai si art. 1. 535 alin. (1) din Codul civil din 2009, care consacra principiul repararii integrale a prejudiciului suferit de creditor ca urmare a neexecutarii de catre debitor a obligatiei, conform caruia prejudiciul cuprinde atat pierderea efectiv suferita de creditor (\"damnum emergens”), cat si beneficiul de care acesta este lipsit (\"lucrum cessans”). Potrivit acelorasi dispozitii, in cazul in care o suma de bani nu este platita la scadenta, creditorul are dreptul la daune moratorii fara a trebui sa dovedeasca vreun prejudiciu.

In situatia de fata, pierderea efectiv suferita de creditor, ca prim element de reparare integrala a prejudiciului, este remediata prin masura prevazuta de art. XI alin. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012, constand in actualizarea sumelor stabilite prin titlul executoriu cu indicele preturilor de consum.

Dar principiul repararii integrale a prejudiciului suferit de creditor, ca efect al executarii esalonate a titlurilor executorii, impune si remedierea celui de-al doilea element constitutiv al prejudiciului, prin acordarea beneficiului de care a fost lipsit (\"lucrum cessans”), respectiv daune-interese moratorii, sub forma dobanzii legale.

Insa, in cazul dedus judecatii, desi nu se contesta imprejurarile care au justificat masurile promovate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012, in scopul mentinerii echilibrului bugetar, masuri care nu au afectat substanta dreptului creditoarei, acestea nu inlatura \"de plano” aplicarea principiului repararii integrale a prejudiciului, sub aspectul acordarii daunelor-interese moratorii, sub forma dobanzii legale. Repararea integrala a prejudiciului presupune, cu valoare de principiu, atat acoperirea pierderii efective suferite de creditor, cat si beneficiul de care acesta este lipsit. Deci, a accepta faptul ca, in ipoteza data, poate fi acoperita doar pierderea efectiva (in temeiul art. XI alin. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012), iar nu si beneficiul nerealizat, echivaleaza cu nesocotirea principiului legal al repararii integrale a prejudiciului.

Existenta unei fapte ilicite, savarsite cu vinovatie, in sensul dispozitiilor legale ce instituie raspunderea civila, consta in executarea cu intarziere de catre debitori a sumelor de bani stabilite prin titluri executorii in favoarea personalului creditor salarizat din sectorul bugetar.

Parata ar putea fi exonerata de obligatia de a repara integral prejudiciul cauzat prin executarea cu intarziere a creantei stabilite prin titlu executoriu daca ar face dovada interventiei unui caz fortuit sau a unui caz de forta majora, imprejurari care se circumscriu sintagmei \"cauza straina, care nu-i poate fi imputata\" in intelesul art. 1082 din Codul civil din 1864. In analiza indeplinirii conditiilor raspunderii civile in circumstantele date, nu se poate retine ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 reprezinta un caz fortuit care sa rastoarne prezumtia relativa de culpa a debitorului in executarea obligatiei, intrucat acestui element ii lipsesc doua caracteristici esentiale, si anume: natura imprevizibila a evenimentelor care au fundamentat adoptarea actului (care nu poate fi acceptata prin raportare la conduita asteptata a debitorului care trebuia sa se comporte ca un bun proprietar, cu atat mai mult cu cat debitor este chiar statul, prin institutiile sale, iar, conform art. 44 alin. 1 din Constitutie, \"creantele asupra statului sunt garantate\") si faptul ca masura de esalonare a procedurii de executare provine chiar de la debitor, iar nu de la un tert.

Fata de cele ce preced, retinand ca se solicita in prezenta cauza de catre creditor obligarea paratei debitoare la plata daunelor-interese moratorii sub forma dobanzii legale, vazand si dispozitiile art. 166 alin. 4 (fostul art. 161 alin. 4) si art. 278 alin. 1 (fostul art. 295 alin. 1) din art. 279 raportat la art. 1082 si 1088 din Codul civil din 1864, respectiv art. 1530-1531 si art. 1535 din noul Cod civil, precum si la prevederile art. 2 din O. G. nr. 9/2000 si ale art. 2 din O. G. nr. 13/2011, instanta va admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune pentru pretentiile aferente perioadei 18.03.2010 – 31.03.2013; va obliga paratul la plata in favoarea reclamantei a dobanzii legale pentru sumele acordate prin Sentinta civila nr. 1257/2010 pronuntata de Tribunalul M. in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, modificata prin Decizia civila nr. 1127/R/2010 pronuntata de Curtea de Apel Targu-M., dobanda calculata incepand cu data de 01. 04. 2013 si pana la data platii integrale a debitelor; va obliga paratul la plata in favoarea reclamantei a dobanzii legale pentru sumele acordate prin Sentinta civila nr. 1612/2011 pronuntata de Tribunalul M. in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, dobanda calculata incepand cu data de 01. 04. 2013 si pana la data platii integrale a debitelor; va respinge restul pretentiilor reclamantei, ca prescrise.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DISPUNE

 

Admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune pentru pretentiile aferente perioadei 18.03.2010 – 31.03.2013.

Admite in parte actiunea civila formulata de reclamanta M. C. M., cu CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul in Sighisoara,, ,  in contradictoriu cu parata Scoala Gimnaziala \"A. M. ”, cu sediul in Sighisoara, . 6, jud. M. .

Obliga parata la plata in favoarea reclamantei a dobanzii legale pentru sumele acordate prin Sentinta civila nr. 1257/2010 pronuntata de Tribunalul M. in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, modificata prin Decizia civila nr. 1127/R/2010 pronuntata de Curtea de Apel Targu-M., dobanda calculata incepand cu data de 01. 04. 2013 si pana la data platii integrale a debitelor.

Obliga parata la plata in favoarea reclamantei a dobanzii legale pentru sumele acordate prin Sentinta civila nr. 1612/2011 pronuntata de Tribunalul M. in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, dobanda calculata incepand cu data de 01. 04. 2013 si pana la data platii integrale a debitelor.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   drepturi salariale    daune interese    dobanda legala    prescriptie    institutie publica    executare silita    vinovatie    durata rezonabila   


Sus ↑