• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Prestarea unei munci salarizate pentru si sub autoritatea unui angajator, cerinta esentiala pentru existenta contractului de munca

Hotararea nr. 3291 din data de 11.04.2016
Pronuntata de Judecatoria Pitesti

 Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Pitesti la data de 29. 06. 2015 sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, petenta I. I. D. M. a solicitat, in contradictoriu cu intimatul I. T. DE M. A., anularea procesului-verbal nr. xxxxx/15. 06. 2015, exonerarea de la plata amenzii contraventionale, iar in subsidiar inlocuirea amenzii cu avertisment.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea plangerii, petenta arata ca prin procesul verbal contestat a fost sanctionata contraventional conform art. 260 alin. 1 din art. 279 , retinandu-se ca la punctul de lucru al societatii situat in Mun. Pitesti, strandul Trivale, jud. Arges a fost identificat prestand activitate numitul G. G. A., fara a avea incheiat contract individual de munca.

A sustinut petenta ca nu se face vinovata de contraventia retinuta in sarcina sa.

Petenta invedereaza ca situatia este diferita de cea retinuta in actul sanctionator. In momentul in care inspectorul de munca a ajuns la punctul de lucru din strandul Trivale, vanzatorul angajat, domnul M. A., parasise locul de munca, facea baie in bazin, iar cel care statea la masa unde se vand produsele pe care le comercializeaza (colaci de plastic, baloane, etc. ), fara a presta aceasta activitate, era domnul G. G. A. . Imediat dupa demararea controlului a aparut si domnul M. A., care i-a explicat inspectorului de munca ca el efectueaza vanzarile, insa fara niciun rezultat.

In drept, au fost invocate disp. art. 31 din O. G nr. 2/2001, art. 16 alin. 3 din HG nr. 1377/2009, art. 20 alin. 3 din Legea nr. 108/1999.

Intimatul I. de I. T. de Munca Arges a depus intampinare prin care solicitat respingerea plangerii, aratand ca sanctiunile au fost in mod legal aplicate, iar materialul probator face dovada savarsirii faptei de catre petenta. Au fost depuse actele care au stat la baza intocmirii procesului-verbal contestat (filele nr. 25-31).

Petenta a depus raspuns la intampinare, prin care a reluat in esenta sustinerile din cererea de chemare in judecata, aducand argumente in sensul admiterii actiunii.

In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri si testimoniala, fiind audiat martorul G. G. A. .

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca prin procesul-verbal nr. xxxxx/15. 06. 2015, petenta a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 10. 000 lei pentru savarsirea faptei de a primi la munca pe numitul G. G. A., fara a incheia un contract individual de munca in forma scrisa cu acesta, fapta prev. de disp. art. 16 alin. 1 din Codul muncii si sanctionata de disp. art. 260 alin. 1 lit. e din Codul muncii .

Conform art. 16 alin. 1 din art. 279 \"Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului. ” Totodata art. 16 alin. 2 din art. 279 prevede ca \"anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca. ”

Art. 260 alin. 1 lit. e sanctioneaza nerespectarea dispozitiilor art. 16 alin. 1 din art. 279 dispunand ca constituie contraventie si se sanctioneaza astfel urmatoarele fapte: lit. e \"primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de la 10. 000 lei la 20. 000 lei pentru fiecare persoana identificata”.

Conform art. 34 alin. 1 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta verifica legalitatea si temeinicia procesului-verbal, pronuntandu-se, de asemenea, si cu privire la sanctiunea aplicata de agentul constatator.

Verificand legalitatea procesului-verbal, se constata ca acesta cuprinde toate mentiunile obligatorii prevazute de lege, neexistand cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu.

Potrivit dispozitiilor legale in materie, singurele mentiuni ale procesului verbal de contraventie, prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute sunt cele enumerate la art. 17 din OG nr. 2/2001, respectiv numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator. Analizand inscrisul contestat, instanta constata ca acesta cuprinde toate mentiunile enumerate in art. 17 din O. G. nr. 2/2001.

Sub aspectul temeiniciei, instanta retine, din declaratia martorului audiat in cauza ce se coroboreaza cu sustinerile petentei, ca in ziua controlului martorul se afla la plaja in strandul Trivale, unde s-a intalnit cu un prieten al sau, numitul M. A., angajatul societatii petente. Intrucat angajatul societatii avea nevoie sa mearga la toaleta, l-a lasat pe martor pret de cateva minute in locul sau, iar acesta, in virtutea relatiilor de prietenie a acceptat, moment in care si-au facut aparitia inspectorii de munca. Astfel, martorul nu presta activitate pentru societatea petenta si nu a fost remunerat de catre aceasta.

Conform disp. art. 10 din art. 279 , contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.

Se constata ca intre petenta si numitul G. G. A. nu au fost stabilite relatii specifice angajator-salariat, in sensul disp. art. 10 din legea 53/2003, fata de faptul ca acesta nu presta o munca salarizata si sub autoritatea petentei.

Ca urmare, instanta constata ca fapta retinuta in sarcina petentei nu intruneste elementele constitutive ale contraventiei prev. de disp. art. 260 alin. 1 lit. e din legea 53/2003, astfel ca, potrivit disp. art. 34 din OG 2/2001, va admite plangerea, va anula procesul-verbal si va exonera petenta de la plata amenzii.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite plangerea formulata de petenta I. I. D. M., cu sediul procesual ales in Pitesti, . av. N. I., nr. 9,, ,  jud. Arges in contradictoriu cu intimatul I. T. DE M. A., cu sediul in P.,,  jud. Arges.

Dispune anularea procesului verbal de contraventie nr. xxxxx/15. 06. 2015, intocmit de intimatul ITM Arges, si exonereaza petenta de plata amenzii contraventionale aplicata acesteia in suma de 4. 000 lei .

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   proces-verbal de contraventie    consimtamantul partilor    forma scrisa    inlocuirea sanctiunii    munca salarizata    autoritatea angajatorului    nulitate absoluta   


Sus ↑