• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Plata partiala a drepturilor salariale. Imposibilitatea renuntarii salariatului la drepturile salariale cuvenite

Hotararea nr. 458 din data de 26.04.2016
Pronuntata de Tribunalul Botosani

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului B. la data de 16 februarie 2016, reclamantul H. O. S. a solicitat in contradictoriu cu parata SRL T. J., ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea acesteia la:

- plata diferentelor salariale cuvenite pentru perioada 18. 06. xxxxxxxxxxxxxx14, conform salariului de baza lunar brut de 860 lei, consemnat la litera I din contractului individual de munca;

- plata indemnizatiei pentru concediul de odihna aferent perioadei 18. 06. xxxxxxxxxxxxx14;

- rectificarea declaratiilor si obligarea la plata contributiilor care bugetul asigurarilor de stat (Casa Judeteana de Pensii) aferenta perioadei 18. 06. xxxxxxxxxxxxxx14 pentru un program complet de 8 ore/zi si 40ore/saptamana si un salariu de incadrare de 860 lei.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivare a aratat ca, in fapt, in perioada 18. 06. xxxxxxxxxxxxx14, a desfasurat activitatea la S. C D. P. I. S. R. L pe functia de Specialist Marketing.

A mentionat ca la data angajarii sediul social al societatii era in mun. B., . 91, jud. B., ulterior din data de 13.11.2013 aceasta si-a mutat sediul in mun. Targu J., jud. Gorj.

1. Confom contractului individual de munca, angajarea a fost pe o perioada nedeterminata, cu norma intreaga, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

In perioada invocata mai sus a fost prezent zilnic la locul de munca desfasurandu-si activitatea conform clauzelor contractuale, cate 8 ore, mai mult decat atat in zilele de repaus saptamanal fiind plecat de nenumarate ori in delegatie, in interes de serviciu.

Desi trebuia sa fie retribuit conform contractului, societatea nu si-a indeplinit obligatiile de plata decat partial.

In acest sens a aratat ca administratorul societatii M. C., la nenumaratele solicitari de a-i prezenta statele de plata pentru a vedea si clarifica netul salarial ce i se cuvenea, a refuzat sistematic prezentarea acestora, invocand diverse motive cum ar fi: neintocmirea acestora datorita lipsei de disponibil; este foarte ocupat; lipseste contabila.

Mai mult la ultima discutie avuta, acesta i-a spus ca nu mai trebuie sa-i dea nicio suma de bani deoarece din calculele facute, diferentele salariale cuvenite s-au compensat cu sumele ramase din avansurile primite cu prilejul deplasarilor in interesul serviciului,

In privinta salariului a precizat ca acesta l-a platit lunar cu sume cuprinse intre 400 si 500 lei, in baza unor dispozitii de plata.

Datorita faptului ca societatea nu-i achita drepturile salariale, incepand cu data de 23. 06. 2014, raporturile contractuale au incetat prin demisie

2. Cu privire la plata indemnizatiei pentru concediul de odihna aferenta perioadei lucrate, a aratat ca angajatorul nu si-a indeplinit obligatia prevazuta de art. 146 pct. (4) din Codul muncii , respectiv de a compensa in bani concediul de odihna neefectuat, situatie permisa in cazul incetarii contractului individual de munca.

3. In privinta platilor catre bugetul asigurarilor de stat respectiv catre Casa de Pensii a aratat urmatoarele:

In data de 03. 02. 2016 solicitand de la Casa de Pensii B. o adeverinta privind stagiul de cotizare a constatat ca angajatorul, in perioada cat a fost angajat, a declarat, diminuand numarul zilelor lucrate, castiguri echivalente pentru un numar cuprins intre 2 si 9 zile/luna. Pentru lunile octombrie si noiembrie 2013 angajatorul nu a facut nicio plata ca si cum in aceste luni el nu ar fi lucrat.

De asemenea, desi la data inceperii activitatii sediul societatii era in mun. B., deci plata catre bugetul de asigurari sociale trebuia facute in jud. B., conform adeverintei nr. 1259/04. 02. 2016, anexata cererii, platile au fost facute catre Casa Judeteana de Pensii Gorj. A precizat ca in perioada cat a lucrat la aceasta societate nu a solicitat niciodata suspendarea contractului individual de munca si nu a semnat vreun act aditional de modificare a locului de munca sau a timpului de munca.

A solicitat sa fie obligata parata ca la primul termen de judecata, in conformitate cu prevederile art. 272 din Codul muncii , sa depuna documentele necesare pentru a putea stabili diferentele salariale pe care parata trebuia sa i le plateasca (state de plata, dispozitii de plata, pontaje, ordine de deplasare si deconturile acestora)

In dovedirea actiunii a aratat ca intelege sa se foloseasca de urmatoarele probe: cu inscrisuri, testimoniala, expertiza. A depus, in copie, inscrisuri: contract individual de munca, adeverinta nr. 923/03. 02. 2016 eliberata de Casa Judeteana de Pensii B., adeverinta nr. 1259/04. 02. 2016 eliberata de Casa Judeteana de Pensii Gorj, decizie de incetare a activitatii.

In drept, a invocat prevederile art. 40 alin. 2 lit. c) si f),  art. 166 alin. (l) si (4), art. 144 din Codul muncii .

Parata SRL T. J. nu a formulat intampinare.

Analizand actele si lucrarile dosarului Tribunalul retine ca la fila 9 dosar a fost depusa Decizia nr 395 din 23. 06. 2014 emisa de parata SRL T. J. prin care s-a dispus incetarea activitatii reclamantului, in cadrul societatii,  in temeiul articolului 81 alineatul 7 din Codul muncii . Din acest document rezulta deci ca reclamantul a fost angajatul paratei pana la data de 23. 06. 2014 . Ddin adeverinta nr 923 din 3 februarie 2016 emisa de CJP B.,depusa la dosar la filele 4-6 rezulta ca incepand cu luna iunie 2013 drepturile salariale au fost acordate de parata in cuantum cuprins intre 31 de lei si respectiv 162 de lei . Reclamantul a mentionat ca benefica de drepturi salariale in suma de 860 de lei lunar iar parata nu a depus intampinare prin care sa conteste acest cuantum .

Potrivit articolului 168 din Codul muncii era in sarcina angajatorului sa depuna la dosar documentele din care sa rezulte plata drepturilor salariale inclusiv in ceea ce priveste indemnizatia de concediu de odihna . Conform art. 146 alin. 3 din Codul muncii compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca. In plus asa cum arata art. 170 din Codul muncii acceptarea fara rezerve a unei parti din drepturile salariale sau semnarea actelor de plata in astfel de situatii nu poate avea semnificatia unei renuntari din partea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin in integralitatea lor, potrivit dispozitiilor legale sau contractuale.

Intrucat din adeverinta 923 din 3 februarie 2016 eliberata de Casa Judeteana de Pensii B. rezulta ca reclamantului i-au fost platite drepturi salariale intr-un cuantum mai mic decat cel de 860 de lei indicat in actiune instanta va admite cererea si va obliga parata sa plateasca reclamantului diferentele dintre salariul de baza brut de 860 lei si cel efectiv platit pentru intervalul 18. 06. xxxxxxxxxxxxxx14 si indemnizatia pentru concediul de odihna, aferenta perioadei efectiv lucrata in intervalul 18. 06. xxxxxxxxxxxxxx14.

In temeiul art. 40 alin. 2 lit. f din Codul muncii va fi obligata SRL T. J. sa vireze contributiile datorate pentru H. O. S. catre bugetul de stat pentru un program complet de 8 ore/zi,40 de ore /saptamana si salariu de 860 lei si sa efectueze mentiunile corespunzatoare in declaratiile rectificate .

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite actiunea formulata de reclamantul H. O. S., CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul in municipiul B., . 3,, ,  in contradictoriu cu parata SRL T. J., CUI xxxxxxxx, cu sediul in municipiul T. -J.,,  nr. 3, judetul Gorj.

Obliga parata sa plateasca reclamantului:

- diferentele dintre salariul de baza brut de 860 lei si cel efectiv platit pentru intervalul 18. 06. xxxxxxxxxxxxxx14;

- indemnizatia pentru concediul de odihna, aferenta perioadei efectiv lucrata in intervalul 18. 06. xxxxxxxxxxxxxx14 ;

- sa vireze contributiile datorate catre bugetul de stat pentru un program complet de 8 ore/zi,40 de ore /saptamana si salariu de 860 lei si sa efectueze mentiunile corespunzatoare in declaratiile rectificate ;

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   contributii sociale    demisie    diferente salariale    concediu de odihna    perioada nedeterminata    delegare    detasare    stat de plata    suspendarea contractului    renuntare   


Sus ↑