• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Raspunderea patrimoniala privind prejudiciul suferit de salariat in timpul sau in legatura cu serviciul. Dovada faptei ilicite care sta la baza prejudiciului

Hotararea nr. 34 din data de 22.01.2016
Pronuntata de Tribunalul Galati

Prin contestatia formulata si inregistrata sub nr. 2653/24. 06. 2015 pe rolul Tribunalului G., contestatorul N. C. a solicitat in contradictoriu cu intimata G. anularea deciziei de concediere nr. 172/15. 06. 2015, reintegrarea in functia detinuta anterior concedierii, plata unei despagubiri egala cu drepturile salariale majorate si a tuturor drepturilor salariale indexate si actualizate de la data concedierii pana la data concedierii, plata daunelor morale in cuantum de 10. 000 lei si plata cheltuielilor de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Motivandu-si in fapt contestatia a aratat ca la data de 15. 06. 2015, intimata a dispus concedierea sa in temeiul disp. art. 61 lit. \"a” din art. 279 , decizie care i-a fost comunicata in data de 17 iunie 2015, dupa efectuarea serviciului.

Cu acea ocazie, intimata i-a inmanat doua rapoarte de informare, in care era consemnat faptul ca in data de 30. 05. 2015, ar fi fost depistat cu alcoolemie de 0,28%.

A mai sustinut contestatorul ca masura concedierii este nula, intrucat nu s-a efectuat cercetarea disciplinara si nu i s-a dat posibilitatea sa-si probeze nevinovatia.

De asemenea, a precizat ca decizia de concediere a fost emisa fara respectarea disp. art. 252 alin. 2 din art. 279 , in sensul ca nu este descrisa fapta pe care ar fi savarsit-o.

In sustinerea contestatiei s-a folosit de proba cu inscrisuri si interogatoriul. A depus in copie decizia de concediere nr. 172/15. 06. 2015, contractul individual de munca nr. 68/09. 02. 2015, raportul de informare si raportul de eveniment.

In drept a invocat disp. art. 78, art. 251, art. 253 si art. 266 din art. 279 .

Intimata in termen legal a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea exceptiei nulitatii deciziei de concediere si respingerea contestatiei ca nefondata.

A sustinut ca, in baza Anexei 3 la contratul de prestari servicii nr. 1231/31.12.2014 incheiat cu International SRL G., tot angajatii intimatei primeau carduri de acces in cadrul ArcelorMittal G. . Intrucat nu avea personal suficient pentru activitatile contractate cu International SRL G. a incheiat mai multe contracte individuale de munca pe perioada determinata, asa incat la data de 09. 02. 2015 contestatorul N. C. a fost angajat pe postul de masinist la masini pentru terasamente, pe o perioada de 6 luni, respectiv 10. 02. 2015 – 10.08.2015.

Cu aceasta ocazie, contestatorului i s-a adus la cunostinta fisa postului, dispozitiile Regulamentului Intern, regulile de lucru si consecintele nerespectarii acestora, faptul ca \"este interzis in totalitate consumul de alcool, droguri sau medicamente ce pot reduce capacitatea de conducere” si i s-a facut instructajul privind protectia muncii.

Intimata a mai sustinut ca in data de 14. 05. 2015, conform raportului intocmit de catre maistrul I. D., contestatorul a perturbat procesul de productie, in sensul ca nu a efectuat la timp lucrarile de reparatii la utilajele care lucrau pe platforma ArcelorMittal G., abatere pentru care a fost avertizat verbal si i s-au taiat 4 ore din programul de lucru din ziua respectiva.

La data de 18. 05. 2015, contestatorul nu a remediat defectiunea (pana) de la utilajul pe care il deservea si a plecat la garaj pentru a asculta muzica si a vorbi la telefon, sens in care s-a intocmit un referat.

De asemenea, a precizat intimata ca in data de 30. 05. 2015, contestatorul s-a prezentat la locul de munca sub influenta bauturilor alcoolice, ocazie cu care i s-a blocat cardul de acces si i s-a adus la cunostinta ca i se va desface contractul individual de munca.

In intervalul 01. 06. 2015 – 05. 06. 2015 contestatorul a fost in concediu medical, iar in momentul in care s-a prezentat la serviciu i s-a comunicat ca nu mai poate presta activitate, avand in vedere ca i s-a blocat cardul de acces din momentul in care a fost depistat sub influenta bauturilor alcoolice.

A mai sustinut intimata ca potrivit Regulamentului Intern, cercetarea disciplinara prealabila nu era obligatorie si ca au fost respectate dispozitiile referitoare la descrierea faptei atat timp cat fostul salariat cunostea faptul ca nu are voie sa consume bauturi alcoolice iar \"sanctiunea aplicata in cazul incalcarii acestei reguli este desfacerea contractului individual de munca, fara vreo cercetare sau alta formalitate”.

In ceea ce priveste capatul de cerere prin care contestatorul a solicit plata daunelor morale, intimata a sustinut ca acesta nu a argumentat in ce fel i-a fost afectata cariera profesionala si care este legatura de cauzalitate intre fapta angajatorului si urmarea produsa prin desfacerea contractului de munca.

In combaterea sustinerilor contestatorului s-a folosit de proba cu inscrisuri si a depus in copie contractul de prestari servicii nr. 123/31.12.2014 – anexa 3, contractul individual de munca, fisa postului contestatorului, referatele intocmite in datele de 14. 05. 2015, 18. 05. 2015 si 30. 05. 2015.

In temeiul disp. art. 258 NCPC instanta a incuviintat proba cu inscrisuri.

Prezenta cerere este scutita de la plata taxei judiciare de timbru in temeiul disp. art. 270 art. 279 .

Analizand si coroborand materialul probator administrat in prezenta cauza, instanta retine urmatoarele:

Contestatorul N. C. a incheiat cu societatea intimata un contract individual de munca pe o perioada determinata de 6 luni, respectiv 10. 02. 2015 – 10.08.2015 (fila 57 la dosar).

Prin decizia nr. 172/15. 06. 2015 (fila 12 la dosar), contestatorul a fost concediat in temeiul disp. art. 61 lit. \"a” din art. 279 , incepand cu data de 15. 06. 2015.

Din continutul deciziei de concediere, instanta retine ca masura concedierii contestatorului a fost dispusa ca urmare a adresei nr. 1500/1862/15. 06. 2015 emisa de Arcelor Mittal (fila 39 la dosar).

Prin adresa indicata a fost inaintat raportul de informare evenimente de securitate si sanatate a muncii in urma activitatii de testate a alcoolemiei desfasurata in portile de acces, in care s-a consemnat faptul ca in data de 30. 05. 2015 in jurul orei 05,35, contestatorul N. C. a fost depistat cu o alcoolemie in aerul expirat de 0,28%.

In conformitate cu dispozitiile art. 267 alin. 1 din art. 279 , sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute la art. 264 alin. (1) lit. a) din art. 279 (ce se refera la sanctiunea avertismentului) nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.

A. . (4) al art. 267 din art. 279 statueaza ca in cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul de a fi asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.

Cercetarea prealabila a faptei ce constituie abatere, ascultarea celui in cauza si verificarea sustinerilor facute de el in aparare inainte de aplicarea sanctiunii disciplinare sunt obligatorii, iar in cazul in care aceasta conditie legala nu a fost indeplinita, sanctiunea care intervine este nulitatea deciziei de desfacere disciplinara a contractului de munca.

De asemenea, potrivit art. 267 alin. (2) din art. 279 , in vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.

Ratiunea pentru care legiuitorul, in art. 267 alin. (2) din art. 279 , a inserat cerinta convocarii scrise, prin precizarea obiectului, datei, orei si locului intrevederii a fost aceea de a da posibilitatea salariatului de a-si pregati apararile si probele in cunostinta de cauza fata de fapta care ii este imputata si care trebuie sa ii fie comunicata.

In prezenta cauza, intimata prin intampinare a sustinut ca potrivit regulamentului intern efectuarea cercetarii disciplinare prealabile nu era obligatorie si mai mult decat atat, contestatorul cunostea inca de la data angajarii faptul ca nu are voie sa consume bauturi alcoolice si ca sanctiunea aplicata in caz de incalcare a regulii, este desfacerea contractului individual de munca, fara vreo cercetare sau alta formalitate.

Fara indoiala, Regulamentul Intern este cel mai pretios instrument la indemana angajatorilor in raporturile cu salariatii lor, insa acesta pentru a fi eficace, trebuie sa fie redactat clar si cuprinzator, sa tina seama de rigorile legislatiei muncii si poate contine orice fel de masuri, reguli sau proceduri pe care angajatorul le doreste aplicabile in cadrul unitatii, bineinteles, cu conditia ca acestea sa nu contravina normelor legale imperative stabilite de legislatia muncii.

Astfel, neprocedandu-se la efectuarea cercetarii disciplinare prealabile a contestatorului cu respectarea dispozitiile art. 267 alin. (1) din art. 279 , decizia de concediere a acestuia apare ca fiind lovita de nulitate

Mai mult decat atat, decizia trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, urmatoarele elemente prevazute de Codul muncii :

• descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;

• precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;

• motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea;

• temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;

• termenul in care sanctiunea poate fi contestata;

• instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata,

Or din continutul acesteia, se retine ca nu au fost indicate motive pentru care au fost inlaturate apararile contestatorului.

Analiza legalitatii deciziei de concediere disciplinara contestata prevaleaza examinarii temeiniciei acesteia, astfel incat instanta a procedat doar la examinarea cerintelor legale cerute pentru valabilitatea deciziei sub aspectul indeplinirii conditiilor de forma si de fond vizand legalitatea deciziei si a constatat ca angajatorul a emis actul de sanctionare fara respectarea acestora, sens in care se va dispune anularea acesteia.

Avand in vedere ca raporturile de munca dintre parti au fost incheiate pe o perioada determinata de 6 luni, respectiv 10. 02. 2015 – 10.08.2015, intimata va fi obligata catre contestator la plata drepturilor salariale indexate si actualizate de la data concedierii (15. 06. 2015) si pana la data incetarii de drept a contractului individual de munca, respectiv 10.08.2015.

Cu privire la daunele morale solicitate de catre contestator, in conformitate cu dispozitiile art. 253 Codul muncii , angajatorul este obligat in temeiul Normelor si Principiilor raspunderii civile contractuale sa il despagubeasca pe salariat atat pentru prejudiciul material, cat si pentru prejudiciul moral suferit de acesta din culpa angajatorului, in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul.

In cauza de fata nu se impune acordarea daunelor morale solicitate de contestator cata vreme acesta, nu a facut dovada in ce anume consta prejudiciul moral, a raportului de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciul moral si a vinovatiei angajatorului, raspunderea patrimoniala a angajatorului fiind o raspundere specifica in baza careia angajatorul este obligat a repara prejudiciul efectiv produs salariatului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul printr-o fapta ilicita savarsita cu vinovatie si in legatura cu munca sa.

Fiind vorba de desfacerea a contractului individual de munca, acordarea daunelor morale, admisibila in principiu, trebuie sa-si gaseasca insa suport in prejudiciul moral suferit de salariat pe planul aprecierii sociale a conduitei sau a priceperii profesionale a acesteia in legatura cu munca, asa incat acest capat de cerere va fi respins ca nefondat.

In ceea ce priveste capatul de cerere prin care contestatorul a solicitat plata cheltuielilor de judecata, instanta retine ca potrivit disp. art. 452 NCPC, partea care pretinde cheltuieli de judecata trebuie sa faca, in conditiile legii, dovada existentei si intinderii lor, cel mai tarziu la data inchiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei, conditie care nu a fost indeplinita de catre acesta, sens in care se va respinge ca nefondat si acest capat de cerere.

Pentru aceste considerente se va admite in parte contestatia.


PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite in parte actiunea formulata de reclamantul N. C., domiciliat in,  cu domiciliul ales la CIA V. D. A. in G.,, ,  jud. G. in contradictoriu cu parata . G., cu sediul in G., . 6,,  jud. G., avand ca obiect – \"contestatie decizie concediere”.

Anuleaza decizia de concediere nr. 172/15. 06. 2015.

Obliga pe parata sa plateasca reclamantului drepturile salariale actualizate, indexate si actualizate, de la data de 15. 06. 2015 si pana la data de 10.08.2015.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   reintegrare    prejudiciu moral    daune morale    drepturi banesti    concediere unilaterala    cercetare disciplinara    nulitate absoluta    elemente esentiale    fisa postului    regulament intern    fapta ilicita    vinovatie   


Sus ↑