• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 267: Partile conflictului de munca

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL XII: Jurisdictia muncii
        ↳ CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Pot fi parti in conflictele de munca:
a) salariatii, precum si orice alta persoana titulara a unui drept sau a unei obligatii in temeiul prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de munca;
b) angajatorii - persoane fizice si/sau persoane juridice -, agentii de munca temporara, utilizatorii, precum si orice alta persoana care beneficiaza de o munca desfasurata in conditiile prezentului cod;
c) sindicatele si patronatele;
d) alte persoane juridice sau fizice care au aceasta vocatie in temeiul legilor speciale sau al Codului de procedura civila.
Comentariu art. 267 Codul muncii

Acest articol, aflat in cuprinsul Titlului ”Jurisdictia muncii”, are in vedere calitatea procesuala (activa si pasiva) a persoanelor care se pot adresa instantelor judecatoresti pentru ”protectia dreptului subiectiv pretins de catre una dintre parti sau a unei alte situatii juridice, precum si pentru asigurarea apararii partilor in proces.”

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.


Jurisprudenta art. 267 din Codul muncii - Partile conflictului de munca

Mentionarea datei savarsirii faptei in cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara. Caracterul formal al deciziei de sanctionare
Dezbaterile in cauza au avut loc in SedinTa publica de la 11. 12. 2019, fiind consemnate in incheierea de SedinTa de la acea data, care face parte integranta din prezenta decizie. Curtea, pentru a da posibilitatea parTilor sa depuna concluzii scrise, ... (Hotararea 5976 din 18 Decembrie 2019, pronuntata de CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE)
Raspunderea patrimoniala privind prejudiciul suferit de salariat in timpul sau in legatura cu serviciul. Dovada faptei ilicite care sta la baza prejudiciului

Prin contestatia formulata si inregistrata sub nr. 2653/24. 06. 2015 pe rolul Tribunalului G., contestatorul N. C. a solicitat in contradictoriu cu intimata G. anularea deciziei de concediere nr. 172/15. 06. 2015, reintegrarea in functia detinuta ... (Hotararea 34 din data de 22.01.2016, pronuntata de Tribunalul Galati)
Obligatia angajatorului de a platii salariatului drepturile salariale cuvenite. Lipsa vinovatiei salariatului privind suspendarii contractului individual de munca

Prin cererea adresata Tribunalului Suceava la data de 08. 04. 2015 si inregistrata sub nr. XXXXXXXXXXXX, contestatorul C. T., in contradictoriu cu intimata . A. I., a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea Deciziei de ... (Hotararea 321 din data de 22.03.2017, pronuntata de Curtea de Apel Suceava)
Efectuarea atributiilor de serviciu de catre salariat in cazul delegarii. Plata indemnizatiei de delegare

Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti la 17. 05. 2011 reclamantul B. A. a chemat in judecata pe parata solicitand instantei anularea ca nelegala si netemeinica a Deciziei nr. 163/9. 05. 2011 emisa de intimata prin care s-a dis ... (Hotararea 24 din data de 18.01.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara. Analiza prioritara a conditiilor de legalitate ale deciziei de sanctionare

Prin cererea inregistrata la Judecatoria Radauti la data de 15 mai 2015, petentul B. M. a formulat plangere impotriva deciziei nr. 108/21. 04. 2015 emisa de intimata S. C. \"A. V. –D. ” SRL Fratautii N. privind incetarea contractului d ... (Hotararea 396 din data de 12.04.2016, pronuntata de Curtea de Apel Suceava)
Neacordarea concediului de odihna de catre angajator. Obligativitatea efectuarii in natura a concediului de odihna de catre salariati

Constata ca prin cererea inregistrata la instanta in data de 22. 01. 2016 reclamantul N. A. a solicitat instantei obligarea paratei Scoala Gimnaziala R. C., la plata zilelor de concediu de odihna ramase neefectuate la incetarea contractului indivi ... (Hotararea 505 din data de 15.04.2016, pronuntata de Tribunalul Maramures)
Anularea de catre instanta a deciziei de concediere disciplinara. Reintegrarea salariatului in functia detinuta anterior

 

Deliberând asupra cauzei, constata ca prin cererea de chemare în judecata î ... (Hotararea 68 din 31 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Mures)
Actul administrativ care da nastere unui raport individual de munca. Competenta de solutionare a actiunii in constatarea nulitatii actului

Prin cererea inregistrata la data de 15.02.2011 pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a IX-a C. administrativ si fiscal, reclamantul P. judetului I. a chemat in judecata pe paratul P. comunei Mogosoaia, solicitand anularea dispozitiei nr. 448/30 ... (Hotararea 1126 din data de 26 februarie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Sarcina probei in conflictele de munca. Dovedirea de catre angajator a tuturor aspectelor de fapt si de drept care au condus la aplicarea sanctiunii disciplinare

Prin cererea inregistrata pe rolul  Tribunalului Bucuresti Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. ...X la data de 11 februarie 2014 reclamantul L. Anisor a chemat in judecata pe parata S. Nationala de T. F. de Calator ... (Hotararea 1238 din data de 09 martie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Intocmirea de catre angajator a unui regulament intern in concordanta cu normele legale. Efectuarea unei cercetari disciplinare conforme cu legislatia muncii

Prin contestatia formulata si inregistrata sub nr. 2653/24.06.2015 pe rolul Tribunalului G., contestatorul N. C. a solicitat in contradictoriu cu intimata  G. anularea deciziei de concediere nr. 172/15.06.2015, reintegrarea in functia detinut ... (Hotararea 34 din data de 22 ianuarie 2016, pronuntata de Tribunalul Galati)


Sus ↑