• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 174: Obligatia de informare si consultare

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL IV: Salarizarea
        ↳ CAPITOLUL V: Protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acesteia

Cedentul si cesionarul au obligatia de a informa si de a consulta, anterior transferului, sindicatul sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor cu privire la implicatiile juridice, economice si sociale asupra salariatilor, decurgand din transferul dreptului de proprietate.
Comentariu art. 174 Codul muncii

Aceasta informare se adreseaza reprezentantilor salariatilor sau, daca nu exista reprezentanti desemnati, salariatilor cedentului si se realizeaza, in scris, cu cel putin 30 de zile inainte de data transferului, indiferent daca deciziile rezultate din transfer sunt luate de cesionar sau de o intreprindere care exercita controlul asupra acestuia.

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.


Jurisprudenta art. 174 din Codul muncii - Obligatia de informare si consultare

Contestatie decizie de concediere. Termen de apel. Tardivitatea formularii apelului
Pe rol soluTionarea apelului declarat de apelantul-reclamant V A impotriva sentinTei civile nr. 465 din data de 20 februarie 2019, pronunTata de Tribunalul I-SecTia Civila, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimata-parata , cauza ... (Hotararea 3703 /2019 din 10 Septembrie 2019, pronuntata de CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE)
Obligatia angajatorului la plata drepturilor salariale neachitate. Acordarea sporurilor si a dobanzii legale

 Prin actiunea civila înregistrata pe rolul Tribunalul C__-S_, cu nr. xxXX/21.03.2016, asa cum aceasta a fost precizata la data de 09.09.2016 (fila 205 dos.) si completata la termenul de judecata din data ... (Hotararea 329 din 14 februarie 2017, pronuntata de Tribunalul Caras Severin)
Organizarea activitatii de catre angajator. Obligatia angajatorului de a asigura salariatilor sanatatea si securitatea in munca.

Prin sentinta civila nr. 7560 din data de 27.06.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. ...X a fost admisa in parte cererea de chemare in judecata, astfel cum a fost precizata ... (Hotararea 1573 din data de 08 iunie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)


Sus ↑