• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 73: Amanarea momentului emiterii deciziilor de concediere

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL II: Contractul individual de munca
        ↳ CAPITOLUL V: Incetarea contractului individual de munca
                ↳ SECTIUNEA 5: Concedierea colectiva. Informarea, consultarea salariatilor si procedura concedierilor colective

(1) In perioada prevazuta la art. 72 alin. (1), agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca trebuie sa caute solutii la problemele ridicate de concedierile colective preconizate si sa le comunice in timp util angajatorului si sindicatului ori, dupa caz, reprezentantilor salariatilor.
(2) La solicitarea motivata a oricareia dintre parti, inspectoratul teritorial de munca, cu consultarea agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca, poate dispune amanarea momentului emiterii deciziilor de concediere cu maximum 10 zile calendaristice, in cazul in care aspectele legate de Concedierea colectiva avuta in vedere nu pot fi solutionate pana la data stabilita in notificarea de concediere colectiva prevazuta la art. 72 alin. (1) ca fiind data emiterii deciziilor de concediere.
(3) Inspectoratul teritorial de munca are obligatia de a informa in scris angajatorul si sindicatul sau reprezentantii salariatilor, dupa caz, asupra amanarii momentului emiterii deciziilor de concediere , precum si despre motivele care au stat la baza acestei decizii, inainte de expirarea perioadei initiale prevazute la art. 72 alin. (1).
Comentariu art. 73 Codul muncii

Aceasta decizie de amanare a datei emiterii deciziilor de concediere va fi comunicata angajatorului si sindicatului sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor.

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.


Jurisprudenta art. 73 din Codul muncii - Amanarea momentului emiterii deciziilor de concediere

Contestatie decizie de concediere. Termen de apel. Tardivitatea formularii apelului
Pe rol soluTionarea apelului declarat de apelantul-reclamant V A impotriva sentinTei civile nr. 465 din data de 20 februarie 2019, pronunTata de Tribunalul I-SecTia Civila, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimata-parata , cauza ... (Hotararea 3703 /2019 din 10 Septembrie 2019, pronuntata de CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE)
Nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara. Analiza prioritara a conditiilor de legalitate ale deciziei de sanctionare

Prin cererea inregistrata la Judecatoria Radauti la data de 15 mai 2015, petentul B. M. a formulat plangere impotriva deciziei nr. 108/21. 04. 2015 emisa de intimata S. C. \"A. V. –D. ” SRL Fratautii N. privind incetarea contractului d ... (Hotararea 396 din data de 12.04.2016, pronuntata de Curtea de Apel Suceava)
Imposibilitatea majorarii si reactualizarii salariului. Lipsa conditiilor de incadrare in buget

Prin actiunea în conflict de munca înregistrata la aceasta instanta sub nr. 4660/10.10.2016 astfel cum a fost precizata  ulterior (fila 19, vol. I), reclamanta __ SA a solicitat în contradictor ... (Hotararea 300 din 02 februarie 2017, pronuntata de Tribunalul Hunedoara)
Suspendarea contractului individual de munca prin acordul partilor. Indemnizatia de crestere a copilului

Prin cererea de apel, înregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti la data de 20.10.2016, apelanta –pârâta __> si apelanta –reclamanta T_ M_-E__ au criticat sentinta civila nr.1461/10.02.2016, pronuntata de Tribu ... (Hotararea 182 din 17 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Transpunerea directivei in ordinea juridica a statelor membre UE. Valorificarea drepturilor prevazute de directiva in temeiul legii interne de transpunere a directivei

Prin sentinta civila nr. .../24.10.2013, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. ...X, s-a admis in parte contestatia completata si precizata de G. I., reprezentat de S. H. Hidro ... (Hotararea 1232 din data de 19 septembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Continutul legal obligatoriu al deciziei de concediere. Nelegalitatea invocarii de catre angajator in fata instantei de judecata a altor motive decat cele precizate in decizia de concediere

Prin contestatia inregistrata sub nr. de mai sus, reclamantul Majer-H. F., CNP ..., cu domiciliul in municipiul Bistrita, a chemat in judecata pe parata S. C. „S. C. B.” SA, solicitand instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa&nbs ... (Hotararea 1361/F din data de 15 octombrie 2014, pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud)
Convocarea le evaluarea profesionala prealabila a salariatului. Refuzul salariatului de a participa la evaluare

Reclamantul  G. R. - M. a chemat in judecata  SRL, solicitand anularea deciziei nr. 404/15-10-2013 si a deciziei nr. 451/12-11-2013, repunerea in situatia anterioara emiterii actului de concediere, obligarea angajatorului la plata de des ... (Hotararea 317 din data de 23 septembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Constanta)
Concedierea pentru necorespundere profesionala. Evaluarea angajatului, conditie prealabila si obligatorie emiterii deciziei de concediere

Prin cererea inregistrata la data de 20.05.2011 contestatoarea M. M. a chemat in judecata pe intimata S. R. de Radiodifuziune, solicitand instantei ca prin sentinta ce se va pronunta, sp sa se dispuna anularea Deciziei de concediere nr. 314/2011, ... (Hotararea 1012 din data de 19 februarie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Concediere pe motive medicale. Obligatia angajatorului de a propune salariatului locuri de munca vacante

Potrivit art. 64 alin. 1 si 2 din Codul muncii, în cazul în care concedierea se dispune pentru motivul prevazut de art. 61 litera c angajatorul are obligatia de a-i propune salariatului alte locuri de munca vacante în unitate, ... (Hotararea 567 din 15.05.2008, pronuntata de Curtea de Apel ALBA IULIA)
Desfacerea contractului de munca ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii

Desfacerea contractului de munca “ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii”, conform art.65 din Codul muncii.  Imposibilitatea reintegrarii contestatorului în caz ... (Hotararea 739 din 19.06.2009, pronuntata de Curtea de Apel IASI)


Sus ↑