• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Intampinarea la contestatia deciziei de sanctionare disciplinara


Codul muncii comentat 2022 Marius-Catalin Predut Intampinarea reprezinta actul de procedura prin intermediul caruia angajatorul poate formula aparari in cazul contestarii deciziei de sanctionare disciplinara, in vederea sustinerii legalitatii si temeiniciei acesteia.
Dupa inregistrarea contestatiei impotriva deciziei de sanctionare disciplinara la instanta de judecata, Tribunalul comunica angajatorului contestatia, impreuna cu inscrisurile atasate, pentru a formula intampinare in termen de 25 zile de la comunicare.
Prin intampinare angajatorul va trebui sa raspunda motivat, atat in fapt cat si in drept, tuturor capetelor de cerere ale contestatiei. De asemenea, prin intampinare angajatorul va putea formula exceptiile procesuale fata de cererile salariatului si va trebui sa propuna probele de care intelege sa se foloseasca in proces. Aceasta intrucat in litigiile de munca angajatorul este cel care are obligatia de a depune probele care au stat la baza emiterii deciziei de sanctionare disciplinara.
Trebuie retinut ca atat prin intampinare, cat si in fata instantei de judecata, angajatorul isi va putea intemeia apararile doar prin raportare la continutul deciziei de sanctionare disciplinara, la documentele care au stat la baza emiterii acesteia si care au fost precizate in cuprinsul deciziei. Includerea in continutul deciziei de sanctionare a tuturor motivelor si documentelor din cursul cercetarii disciplinare care au stat la baza aplicarii sanctiunii disciplinare inlesnesc posibilitatea angajatorului de a formula prin intampinare apararile in fapt si in drept si, in consecinta, sa justifice legalitatea si temeinicia deciziei de sanctionare.
Dupa depunerea intampinarii la instanta, impreuna cu inscrisurile doveditoare, Tribunalul o va comunica salariatului, urmand ca, in termen de 10 zile de la comunicare, acesta sa formuleze raspuns la intampinare. Cu alte cuvinte, in acest termen contestatorul va putea formula aparari fata de exceptiile procesuale si fata de motivele de fapt si de drept invocate prin intampinare de angajator. Ulterior depunerii raspunsului la intampinare, instanta de judecata va fixa primul termen de judecata, termen ce va fi comunicat partilor prin citatie.
Daca angajatorul nu formuleaza intampinare in termenul legal de 25 zile calendaristice sau o depune la instanta dupa implinirea termenului, este decazut din dreptul de a propune probe si de a invoca exceptii, in afara exceptiilor procesuale de ordine publica. In aceasta situatie, la implinirea celor 25 zile instanta de judecata va fixa primul termen de judecata pe care il va comunica partilor prin citatie.
Tag-uri: intampinare contestatie decizie de santionare disciplinara, aparari impotriva contestatiei deciziei de santionare disciplinara,

Autor: Avocat Marius-Catalin Predut


Citeste mai multe despre:

Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele obligatorii pe care trebuie sa le curpinda decizia de santionare disciplinara (cu desfacerea contractului de munca, diminuarea salariului s.a.)
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Procedura care trebuie respectata pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare in mod legal si temeinic
Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara
Salariatul are dreptul de a formula contestatie impotriva deciziei de santionare disciplinara emisa de catre angajator. Elementele esentiale ale unei astfel de contestatii.
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare
Prin anularea deciziei de santionare disciplinare instanta poate dispune reintegrarea salariatului pe postul ocupat anetrior, plata unor despagubiri s.a.


Sus ↑