Avocat Dreptul muncii - Concedierea (Cercetarea disciplinara) - Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare

Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut Dispunand de prerogativa disciplinara, angajatorul are dreptul de a aplica, in conditiile prevazute de lege, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.
Faptele care pot constitui abateri disciplinare si sanctiunile aplicabile pot fi stabilite de angajator prin contractul individual de munca, regulamentul intern, contractul colectiv de munca, acte aditionale la acestea sau alte documente interne aduse la cunostinta salariatilor.
Aplicarea unei sanctiuni disciplinare poate fi dispusa insa numai dupa efectuarea cercetarii disciplinare prealabile in termenele legale, trebuind sa respecte o procedura stricta prevazuta de Codul Muncii si sa fie intemeiata.
Astfel, savarsirea unei posibile abateri disciplinare de catre un salariat se aduce la cunostina angajatorului printr-un proces-verbal/referat/o nota de constatare in care se va descrie in amanunt fapta savarsita si se va mentiona, daca este cazul, numele persoanelor care au asistat la savarsirea acesteia.
In vederea cercetarii disciplinare angajatorul va desemna printr-o decizie o persoana imputernicita/o comisie de cercetare disciplinara prealabila (formata din 2 sau mai multe persoane) in vederea cercetarii disciplinare a salariatului.
Persoana imputernicita/comisia de cercetare disciplinara va convoca in scris salariatul in vederea cercetarii disciplinare, indicand in cuprinsul convocarii in mod clar si concret obiectul cercetarii disciplinare (fapta/faptele pentru care va fi cercetat), data, ora si locul unde va avea loc intalnirea.
Daca salariatul nu se prezinta fara motive obiective la cercetarea disciplinara, angajatorul va putea dispune aplicarea unei sanctiuni disciplinare fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
Cu ocazia cercetarii disciplinare prealabile, salariatul are posibilitatea sa formuleze toate apararile impotriva invinuirilor aduse si sa propuna probele in sprijinul acestora.
Dupa audierea salariatului cercetat disciplinar, persoana imputernicita/comisia de cercetare disciplinara va intocmi in scris referatul final al cercetarii disciplinare in cuprinsul caruia va concluziona daca fapta pentru care salariatul a fost cercetat disciplinar constituie, sau nu, abatere disciplinara si, in caz afirmativ, care este sanctiunea disciplinara propusa a fi aplicata.
Acest referat va fi inaintat angajatorului, care, in functie de imprejurarile in care fapta a fost savarsita, gradul de vinovatie a salariatului, de consecintele abaterii disciplinare, de comportarea generala in serviciu a salariatului, de eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta, va stabili sanctiunea disciplinara.
Codul muncii impune, sub sanctiunea decaderii, ca sanctiunea disciplinara sa fie aplicata in termen de maximum 30 zile de la data inregistrarii referatului final al cercetarii disciplinare prin care angajatorul a luat cunostinta de abaterea disciplinara, dar nu mai mult de 6 luni de la data savarsirii abaterii disciplinare.
Toate documentele intocmite cu ocazia cercetarii disciplinare prealabile vor face corp comun cu decizia de sanctionare disciplinara, fiind necesar ca in cuprinsul deciziei sa se regaseasca, intr-o minima motivare, continutul acestora. Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii catre salariat.
Tag-uri: aplicarea sanctiunii disciplinare, referatul de cercetare disciplinara, convocarea la cercetarea disciplinara, cercetarea disciplinara prealabila,

Autor: Avocat Marius-Catalin Predut


Citeste mai multe despre:

Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele obligatorii pe care trebuie sa le curpinda decizia de santionare disciplinara (cu desfacerea contractului de munca, diminuarea salariului s.a.)
Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara
Salariatul are dreptul de a formula contestatie impotriva deciziei de santionare disciplinara emisa de catre angajator. Elementele esentiale ale unei astfel de contestatii.
Intampinarea la contestatia deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele esentiale ale intampinarii impotriva contestatiei impotriva deciziei de santionare disciplinara formalata de catre salariat
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare
Prin anularea deciziei de santionare disciplinare instanta poate dispune reintegrarea salariatului pe postul ocupat anetrior, plata unor despagubiri s.a.
 

Contact

MCP avocati Cabinet de Avocat Marius-Catalin Predut
Sediul: str. Vintila Voda, nr. 2, Bucuresti, sector 3 (langa Tribunalul Bucuresti)
Metrou: Statia Unirii 1 si Unirii 2
RATB: Liniile 104, 124, 123, 385 (Statia Biblioteca Nationala a Romaniei)
Liniile 313, 116, 117 (Statia Mircea Voda)
Tel: (+4)0722.415.993
Fax: (004)0318.171.755
Avocat Predut Marius-Catalin
Contact OnLine!
Cum Ajungi la noi? Vezi harta!
Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut

Articole Dreptul muncii

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Suspendarea contractului individual de munca ca urmare si pe durata declansarii cercetarii disciplinare
Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Cuprinsul deciziei de concediere
Nulitatea notificarii prin care s-a dispus unilateral incetarea contractului individual de munca in perioada de proba
Greva. Tipuri de greva si conditii de declansare

Jurisprudenta Dreptul muncii

Accidente de munca
Asistenta si Asigurari sociale. Pensii
Contestatie decizie de concediere
Contractul de munca. Clauze
Drepturi salariale
Incetarea contractului individual de munca
Incheierea contractului individual de munca
Modificarea contractului individual de munca
Plangere contraventionala
Probe
Raspunderea patrimoniala
Sanctionare disciplinara
Suspendarea contractului individual de munca

Consultatii Dreptul muncii

Neprezentarea la medicul de medicina muncii. Nulitatea contractului individual de munca.
Munca suplimentara
Obligarea angajatorului la depunerea organigramei
Munca prestata pe timp de noapte, in zilele de repaus saptamanal
Modificarea felului muncii. Obligativitatea acordului partilor
Plangerea penala introdusa de angajator impotriva unui salariat nu mai constituie cauza de suspendare a contractului individual de munca
Decontarea transportului la locul de munca
Solicitarea drepturilor salariale, la zi, posibila doar in cazul incetarii contractului individual de munca
Compensarea in bani a concediului de odihna.
Indemnizatia de somaj in cazul concedierii pentru motive ce nu tin de persoana salariatului.
Recuperarea salariilor restante. Stabilirea salariului sub nivelul minim brut pe tara
Fapta de a primi in munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca. Sanctiuni
Actul aditional la contractul individual de munca.
Reducerea programului de lucru in perioada de preaviz.
Acordarea drepturilor salariale astfel cum au fost prevazute in contractual individual de munca.