• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare


Codul muncii comentat 2022 Marius-Catalin Predut Dispunand de prerogativa disciplinara, angajatorul are dreptul de a aplica, in conditiile prevazute de lege, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.
Faptele care pot constitui abateri disciplinare si sanctiunile aplicabile pot fi stabilite de angajator prin contractul individual de munca, regulamentul intern, contractul colectiv de munca, acte aditionale la acestea sau alte documente interne aduse la cunostinta salariatilor.
Aplicarea unei sanctiuni disciplinare poate fi dispusa insa numai dupa efectuarea cercetarii disciplinare prealabile in termenele legale, trebuind sa respecte o procedura stricta prevazuta de Codul Muncii si sa fie intemeiata.
Astfel, savarsirea unei posibile abateri disciplinare de catre un salariat se aduce la cunostina angajatorului printr-un proces-verbal/referat/o nota de constatare in care se va descrie in amanunt fapta savarsita si se va mentiona, daca este cazul, numele persoanelor care au asistat la savarsirea acesteia.
In vederea cercetarii disciplinare angajatorul va desemna printr-o decizie o persoana imputernicita/o comisie de cercetare disciplinara prealabila (formata din 2 sau mai multe persoane) in vederea cercetarii disciplinare a salariatului.
Persoana imputernicita/comisia de cercetare disciplinara va convoca in scris salariatul in vederea cercetarii disciplinare, indicand in cuprinsul convocarii in mod clar si concret obiectul cercetarii disciplinare (fapta/faptele pentru care va fi cercetat), data, ora si locul unde va avea loc intalnirea.
Daca salariatul nu se prezinta fara motive obiective la cercetarea disciplinara, angajatorul va putea dispune aplicarea unei sanctiuni disciplinare fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
Cu ocazia cercetarii disciplinare prealabile, salariatul are posibilitatea sa formuleze toate apararile impotriva invinuirilor aduse si sa propuna probele in sprijinul acestora.
Dupa audierea salariatului cercetat disciplinar, persoana imputernicita/comisia de cercetare disciplinara va intocmi in scris referatul final al cercetarii disciplinare in cuprinsul caruia va concluziona daca fapta pentru care salariatul a fost cercetat disciplinar constituie, sau nu, abatere disciplinara si, in caz afirmativ, care este sanctiunea disciplinara propusa a fi aplicata.
Acest referat va fi inaintat angajatorului, care, in functie de imprejurarile in care fapta a fost savarsita, gradul de vinovatie a salariatului, de consecintele abaterii disciplinare, de comportarea generala in serviciu a salariatului, de eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta, va stabili sanctiunea disciplinara.
Codul muncii impune, sub sanctiunea decaderii, ca sanctiunea disciplinara sa fie aplicata in termen de maximum 30 zile de la data inregistrarii referatului final al cercetarii disciplinare prin care angajatorul a luat cunostinta de abaterea disciplinara, dar nu mai mult de 6 luni de la data savarsirii abaterii disciplinare.
Toate documentele intocmite cu ocazia cercetarii disciplinare prealabile vor face corp comun cu decizia de sanctionare disciplinara, fiind necesar ca in cuprinsul deciziei sa se regaseasca, intr-o minima motivare, continutul acestora. Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii catre salariat.
Tag-uri: aplicarea sanctiunii disciplinare, referatul de cercetare disciplinara, convocarea la cercetarea disciplinara, cercetarea disciplinara prealabila,

Autor: Avocat Marius-Catalin Predut


Citeste mai multe despre:

Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele obligatorii pe care trebuie sa le curpinda decizia de santionare disciplinara (cu desfacerea contractului de munca, diminuarea salariului s.a.)
Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara
Salariatul are dreptul de a formula contestatie impotriva deciziei de santionare disciplinara emisa de catre angajator. Elementele esentiale ale unei astfel de contestatii.
Intampinarea la contestatia deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele esentiale ale intampinarii impotriva contestatiei impotriva deciziei de santionare disciplinara formalata de catre salariat
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare
Prin anularea deciziei de santionare disciplinare instanta poate dispune reintegrarea salariatului pe postul ocupat anetrior, plata unor despagubiri s.a.


Sus ↑