• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara


Codul muncii comentat 2022 Marius-Catalin Predut Spre deosebire de deciziile de concediere emise in cazul desfiintarii postului sau a concedierii pentru necorespundere profesionala, Codul muncii impune ca decizia de sanctionare disciplinara sa cuprinda anumite elemente fara de care decizia de sanctionare disciplinara ar putea fi lovita de nulitate absoluta.
Astfel, orice decizie de sanctionare disciplinara trebuie sa cuprinda in mod detaliat descrierea faptei care constituie abatere disciplinara, pentru ca salariatul sa isi poata formula, in cunostinta de cauza, apararile impotriva invinuirilor aduse si, astfel, sa i se asigure pe deplin dreptul la aparare.
In cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara vor trebui indicate toate prevederile din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat prin savarsirea faptei care constituie abatere disciplinara. Aceasta deoarece este posibil ca angajatorul sa prevada prin documentele aratate mai sus anumite fapte care constituie abatere disciplinara si sanctiunea disciplinara aplicabila.
Tot in decizia de sanctionare disciplinara trebuie sa se regaseasca si motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea (in cazul in care salariatul nu s-a prezentat la convocare fara motive obiective).
In decizie va trebui indicat si temeiul de drept in baza caruia se aplica sanctiunea disciplinara, temei care poate fi prevazut atat in Codul muncii, cat si in Regulamentul intern sau alt document intern care prevede sanctiunea desfacerii disciplinare a contractului individual de munca.
In egala masura, pentru a se asigura salariatului dreptul de contesta decizia de sanctionare impotriva unei eventuale concedieri nelegale sau abuzive, decizia de sanctionare disciplinara trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu si termenul in care sanctiunea poate fi contestata , precum si instanta competenta la care salariatul poate depune contestatia.
Codul muncii sanctioneaza lipsa oricaruia dintre elementele aratate mai sus din decizia de sanctionare disciplinara cu nulitatea absoluta a deciziei .
In completarea elementelor obligatorii aratate mai sus, avand in vedere si faptul ca, in caz de conflict de munca, angajatorul nu poate invoca in fata instantei alte motive de fapt sau de drept decat cele din decizia de sanctionare disciplinara, intr-o astfel de decizie trebuie cuprinse si toate documentele care au stat la baza aplicarii sanctiunii disciplinare (referatul de instiintare a angajatorului, decizia de numire a comisiei de disciplina, convocarea la cercetarea disciplinara, procese-verbale ale cercetarii disciplinare, referatul final al cercetarii disciplinare, s.a.).
Pe langa elementele specifice deciziei de sanctionare disciplinara, aceasta decizie trebuie sa contina si elementele comune oricarui document emis de angajator , respectiv: sa fie emisa de organul competent sa dispuna o astfel de masura, sa fie semnata si stampilata, sa poarte numar de inregistrare din registrul de intrari/iesiri si sa cuprinda toate elementele de identificare atat ale angajatorului (denumire/nume, sediu/domiciliu, numar de inregistrare la Registul Comertului, C.U.I/C.I.F./CNP, reprezentant legal etc.), cat si ale salariatului sanctionat disciplinar.
Tag-uri: sanctionare disciplinara, decizia de santionare disciplinara, descrierea faptei,

Autor: Avocat Marius-Catalin Predut


Citeste mai multe despre:

Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Procedura care trebuie respectata pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare in mod legal si temeinic
Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara
Salariatul are dreptul de a formula contestatie impotriva deciziei de santionare disciplinara emisa de catre angajator. Elementele esentiale ale unei astfel de contestatii.
Intampinarea la contestatia deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele esentiale ale intampinarii impotriva contestatiei impotriva deciziei de santionare disciplinara formalata de catre salariat
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare
Prin anularea deciziei de santionare disciplinare instanta poate dispune reintegrarea salariatului pe postul ocupat anetrior, plata unor despagubiri s.a.


Sus ↑