• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare


Codul muncii comentat 2022 Marius-Catalin Predut In masura in care instanta de judecata apreciaza ca decizia de sanctionare disciplinara nu intruneste conditiile de forma si de fond impuse de lege va dispune anularea deciziei de sanctionare . Daca a fost formulat un astfel de capat de cerere si instanta constata ca sanctiunea disciplinara a fost in mod gresit individualizata, instanta poate dispune inlocuirea sanctiunii desfacerii disciplinare a contractului individual de munca cu o sanctiune mai putin severa .
Urmare a anularii deciziei de sanctionare instanta poate dispune si admiterea capetelor de cerere referitoare la obligarea angajatorului la reintegrarea salariatului pe postul detinut anterior concedierii (daca s-a solicitat in mod expres), obligarea la plata unei despagubiri banesti egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care contestatorul ar fi beneficiat de la data concedierii si pana la data platii efective, a daunelor morale si a cheltuielilor de judecata.
Consecinta directa a anularii deciziei de sanctionare disciplinara o constituie considerarea contractului individual de munca ca fiind in fiinta in mod retroactiv , de la data aplicarii sanctiunii.
Daca salariatul a solicitat si reintegrarea sa pe postul ocupat anterior aplicarii sanctiunii disciplinare, contractul de munca va fi considerat in valabil de la momentul aplicarii sanctiunii si isi va pastra valabilitatea in continuare prin revenirea salariatului la locul de munca. In cazul in care nu s-a solicitat prin contestatie si reintegrarea pe postul ocupat anterior aplicarii sanctiunii disciplinare, contractul de munca va fi considerat in mod retroactiv ca fiind valabil, insa va inceta la momentul ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus anularea deciziei de sanctionare disciplinara.
Reintegrarea salariatului se va face in mod obligatoriu pe aceeasi functie pe care acesta a avut-o inainte de sanctionare (nefiind posibila schimbarea functiei/postului) si cu plata tuturor drepturilor banesti incasate inainte de aplicarea sanctiunii. Reintegrarea nu presupune emiterea unei noi decizii de catre angajator, ci se efectueaza prin emiterea unei notificari catre salariat prin care i se va solicita sa se prezinte la locul de munca la data, ora si locul de munca indicate in notificare. Daca acesta nu se prezinta fara motive temeinice la locul de munca, angajatorul poate dispune declansarea unei noi cercetari disciplinare impotriva sa pe motivul absentarii nemotivate de la locul de munca si, eventual, sa aplice o noua sanctiune disciplinara. Refuzul angajatorului de a realiza reintegrarea efectiva a salariatului sau reintegrarea pe o alta functie ori cu neplata tuturor drepturilor banesti cuvenite poate atrage raspunderea penala a acestuia, fapta putand intruni elementele constitutive ale infractiunii de nerespectarea hotararilor judecatoresti prevazuta de art. 287 alin. 1 lit. d din Codul penal.
La calcularea despagubirii banesti stabilite de instanta se vor avea in vedere toate veniturile si beneficiile primite de salariat anterior emiterii deciziei de sanctionare (salarii, prime, bonusuri, contravaloarea tichetelor de masa, sume acordate ca o compensatie pentru abonamente sportive sau altele asemenea). Avand in vedere caracterul executoriu al hotararii pronuntate, angajatorul va putea achita in mod voluntar drepturile stabilite de instanta prin hotarare, iar in caz de refuz, se va putea trece la executarea silita.
Daunele morale vor putea fi incuviintate de catre instanta in masura in care se face proba existentei prejudiciului moral, a intinderii, a gravitatii acestuia si a legaturii de cauzalitate intre incetarea contractului individual de munca si producerea prejudiciului.
Referitor la cheltuielile de judecata , instanta de judecata poate dispune si obligarea angajatorului la plata acestora daca au fost solicitate si justificate. Cheltuielile de judecata pot consta in onorariu de avocat, sumele cuvenite martorilor pentru deplasare si pierderile cauzate de necesitatea prezentei la proces, cheltuielile de transport, de cazare, precum si orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfasurare a procesului. Bineinteles, acordarea lor se va face in masura in care sunt probate prin documente depuse la dosar (factura cu chitanta, ordin de plata, bilete de transport etc).
Tag-uri: reintegrarea salaratului, anularea deciziei de sanctionare disciplinara, plata despagubirilor, daune morale, cheltuieli de judecata,

Autor: Avocat Marius-Catalin Predut


Citeste mai multe despre:

Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele obligatorii pe care trebuie sa le curpinda decizia de santionare disciplinara (cu desfacerea contractului de munca, diminuarea salariului s.a.)
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Procedura care trebuie respectata pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare in mod legal si temeinic
Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara
Salariatul are dreptul de a formula contestatie impotriva deciziei de santionare disciplinara emisa de catre angajator. Elementele esentiale ale unei astfel de contestatii.
Intampinarea la contestatia deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele esentiale ale intampinarii impotriva contestatiei impotriva deciziei de santionare disciplinara formalata de catre salariat


Sus ↑