• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Anularea fisei postului

Hotararea nr. 3570 din 10.05.2011
Pronuntata de Tribunalul DOLJ

Prin sentinta nr. 3570/15.03.2011 instanta a respins exceptiile; a admis in parte cererea formulata de contestator; a constatat nulitatea absoluta a deciziei nr. 1124/21 05 2010; a respins capetele de cerere vizand anularea fisei de post si repunerea partilor in situatia anterioara.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 8187/63/2010, contestatorul T.F. formulat în contradictoriu cu intimata SC R SA  BUCURESTI contestatie împotriva deciziei nr. 1124/21 05 2010 emisa de intimata, solicitand anularea deciziei si a fisei postului în baza careia a fost emisa decizia si repunerea partilor in situatia anterioara; cu cheltuieli de judecata.
      In motivare a aratat în esenta ca prin decizia respectiva a fost sanctionat cu avertisment scris, fiind acuzat în mod abuziv ca nu si-ar fi îndeplinit sarcinile de serviciu astfel cum sunt descrise în fisa postului. 
      Intimata a depus întampinare prin care solicita respingerea actiunii, considerand sanctiunea legala si temeinica. A invocat exceptiile ramanerii fara obiect si a lipsei de interes în promovarea actiunii.
      Au fost depuse în dovedire copii de pe urmatoarele înscrisuri: decizia nr. 1124/21 05 2010,  fisa postului, cd-uri cu transcrierea continutului lor, decizia nr. 3400/21 05 2010 pronuntata de Curtea de Apel Craiova, sentinta nr. 3546/18 11 2009.
      Analizand cu prioritate potrivit disp. art. 137 cpc actele si lucrarile dosarului cu privire la exceptiile invocate de intimata, instanta retine urmatoarele:
       Exceptia ramanerii fara obiect este neîntemeiata si urmeaza a fi respinsa întrucat decizia supusa contestatiei nu a fost anulata prin decizia nr. 3400/21 05 2010 pronuntata de Curtea de Apel Craiova.
      In ceea ce priveste exceptia lipsei de interes, reclamantul justifica interesul în promovarea actiunii prin prisma existentei unei sanctiuni pe care o considera aplicata în mod nelegal. 
      Pe fondul actiunii, instanta retine urmatoarele:
       Prin decizia nr. 1124/21 05 2010 emisa de intimata, contestatorul TANOVICI FLORIN a fost sanctionat cu avertisment scris, fiind acuzat ca nu si-ar fi îndeplinit sarcinile de serviciu astfel cum sunt descrise în fisa postului. 
      In aceeasi zi a fost emisa decizia nr. 3400/21 05 2010 pronuntata de Curtea de Apel Craiova, prin care a fost modificata sentinta nr. 3546/18 11 2009, în sensul respingerii contestatiei formulate de contestator împotriva deciziei de desfacere disciplinara a contractului de munca.
        Ca urmare a pronuntarii acestei decizii, reclamantul si-a pierdut în mod retroactiv calitatea de angajat al intimatei, începand cu data de 04 03 2009, data la care s-a emis decizia de desfacere disciplinara a contractului de munca, ale carei efecte au fost confirmate prin decizia nr. 3400/21 05 2010 pronuntata de Curtea de Apel Craiova.
      In aceste conditii,  decizia nr. 1124/21 05 2010 este emisa în raport de o persoana care nu mai are calitatea de angajat si pe cale de consecinta este incident un motiv de nulitate absoluta a deciziei.
       In ceea ce priveste capatul de cerere vizand anularea fisei de post a reclamantului, acesta va fi respins ca nefiind întemeiat, întrucat contestatorul nu a indicat vreun motiv de nulitate a acestui act. In plus, reclamantul a semnat fisa de post, acceptand deci atributiile impuse prin acest act, fara a preciza daca a fost sau nu obligat la semnarea înscrisului în discutie.
       Pe cale de consecinta va fi respins si capatul de cerere vizand repunerea partilor in situatia anterioara emiterii fisei de post.
      In concluzie, instanta va respinge exceptiile invocate de parata, va admite in parte cererea formulata de contestatorul si va constata nulitatea absoluta a deciziei nr. 1124/21 05 2010.
      Va respinge capetele de cerere vizand anularea fisei de post si repunerea partilor in situatia anterioara.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   fisa postului    act aditional    repunerea partilor in situatia anterioara    avertisment scris    desfacerea disciplinara a contractului de munca   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de santionare disciplinara:

Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele obligatorii pe care trebuie sa le curpinda decizia de santionare disciplinara (cu desfacerea contractului de munca, diminuarea salariului s.a.)
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Procedura care trebuie respectata pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare in mod legal si temeinic
Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara
Salariatul are dreptul de a formula contestatie impotriva deciziei de santionare disciplinara emisa de catre angajator. Elementele esentiale ale unei astfel de contestatii.
Intampinarea la contestatia deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele esentiale ale intampinarii impotriva contestatiei impotriva deciziei de santionare disciplinara formalata de catre salariat
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare
Prin anularea deciziei de santionare disciplinare instanta poate dispune reintegrarea salariatului pe postul ocupat anetrior, plata unor despagubiri s.a.


Sus ↑