• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Contestatie decizie modificare unilaterala contract de munca

Hotararea nr. 273 din 25.01.2012
Pronuntata de TRIBUNALUL GORJ

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor din sedinta publica cin 23.01.2012, privind actiunea formulata de petentul V A în contradictoriu cu intimata CNTEET S.A., avand ca obiect contestatie decizie modificare unilaterala contract de munca.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Prin contestatia înregistrata la Tribunalul Gorj - Sectia conflicte de munca si asigurari sociale, sub nr. …, petentul V A, în contradictoriu cu intimata CNTEET S.A. , a contestat decizia nr.738/20.06.2011 de modificare a contractului individual de munca , emisa de intimata , comunicata la data de 21.06.2011, ora 11,00 , precum si actele în legatura cu aceasta decizie, respectiv actul aditional la contractul individual de munca ce i-a fost comunicat în data de 21.06.2011, ora 11,30 si informarea din data de 16.06.2011 , care i-a fost comunicata în data de 20.06.2011 , ora 12,00, solicitand anularea acestor acte , reîncadrarea în functia detinuta anterior emiterii deciziei de modificare a contractului individual de munca , respectiv sef oficiu juridic si contencios în cadrul executivului C N de T al E E T S.A., cu revenirea la acelasi salariu si spor de conducere avute anterior emiterii deciziei mentionate , sau într-o functie echivalenta, similara, de conducere , corespunzatoare pregatirii profesionale , cu acelasi salariu si spor de conducere avute anterior , precum si obligarea intimatei la plata drepturilor salariale neîncasate pe perioada cuprinsa între data emiterii deciziei nr.738/20.06.2011 si pana la data reîncadrarii în functia detinuta anterior , reprezentand diferenta dintre drepturile salariale avute anterior datei de 20.06.2011 conform contractului individual de munca , cu modificarile si completarile survenite pana la data de 20.06.2011 , pe de o parte si drepturile salariale încasate ulterior datei de 20.06.2011 conform actului aditional la contractul individual de munca încheiat cu data de 20.06.2011 si comunicat în data de 21.06.2011 si la plata oricaror drepturi de natura salariala care se raporteaza la salariul avut anterior încetarii numirii , cuvenite si acordate conform contractului colectiv de munca la nivel de unitate , de la data emiterii deciziei nr.738/20.06.2011 si pana la data reîncadrarii petentului în functia detinuta anterior sau într-o functie echivalenta, similara de conducere , drepturi care urmeaza sa fie actualizate cu rata inflatiei .

De asemenea , petentul a mai solicitat obligarea intimatei la plata de daune morale în cuantum de 10.000 lei si daune cominatorii de 500 lei pe fiecare zi de întarziere, de la data pronuntarii hotararii si pana la punerea ei în executare , precum si la plata cheltuielilor de judecata efectuate în cadrul acestui proces.

In motivarea contestatiei petentul a aratat ca s-a angajat în cadrul executivului C N de T al E E T S.A. începand cu data de 01.09.2007 , cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, în functia de sef oficiu juridic si contencios, functie pe care a detinut-o fara a fi numit vreodata cu delegatie pe toata perioada cuprinsa între data angajarii în companie si data emiterii deciziei nr.738/20.06.2011 ,îndeplinindu-si cu profesionalism si constiinciozitate atributiile , fapt reflectat atat în mentinerea sa în functie indiferent de modul cum a fost modificata structura organizatorica a companiei în toata aceasta perioada, ca urmare a schimbarii echipelor de conducere care s-au succedat , cat si de calificativele si avansarile obtinute permanent în aceasta perioada.

A învederat petentul ca în data de 20.06.2011 ora 12.00 i-a fost comunicata informarea din data de 16.06.2011 , prin care i s-a adus la cunostinta faptul ca începand cu data de 20.06.2011 , ca urmare a reorganizarii Oficiului juridic si contencios, înceteaza numirea sa în functia de sef oficiu juridic si contencios si începand cu aceeasi data de 20.06.2011 va fi trecut pe o functie corespunzatoare pregatirii sale, în cadrul Sucursalei de Transport Bucuresti , respectiv în functia de consilier juridic.

Referitor la aceasta informare , petentul a aratat ca , asa cum a precizat în scris si explicit în finalul acesteia , în opinia sa nu exista desfiintarea reala a functiei de sef oficiu juridic si contencios, ci doar o schimbare a denumirii acestei functii , motiv pentru care nu se justifica modificarea unilaterala a contractului individual de munca pe care îl avea încheiat cu societatea. Totodata, s-a aratat ca informarea nu îndeplineste în totalitate conditiile prevazute de art.17 alin.1, 3 si 4 din Codul muncii (Legea nr.53/2003 republicata) , întrucat angajatorul a omis sa mentioneze în informare toate elementele obligatorii prevazute la art.17 alin 3 din Codul muncii , în special în special elementul prevazut la litera k : „salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul” . In acest sens s-a mentionat ca elementele din informare trebuie sa se regaseasca si în continutul actului aditional la contractul individual de munca, fapt ce rezulta din coroborarea prevederilor alin. 1 si 4 ale art.17 , iar lipsa informarii asupra oricaruia dintre elementele esentiale ale contractului de munca ce urmeaza a fi modificate prin actul aditional ulterior conduce în mod evident la nulitatea actului aditional încheiat în aceste conditii , a actelor premergatoare si a efectelor ulterioare produse prin emiterea acestora.

A sustinut petentul ca actul aditional la contractul individual de munca cuprinde modificarea fara acordul sau aproape a tuturor elementelor contractului individual de munca pe care-l avea încheiat cu societatea , încalcandu-se astfel prevederile art.41 alin.1 din Codul muncii .

S-a învederat de catre petent faptul ca nu si-a exprimat niciodata acordul cu privire la modificarea functiei din sef oficiu juridic si contencios în consilier juridic, nici cu ocazia luarii la cunostinta de continutul informarii , nici cu ocazia luarii la cunostinta de continutul deciziei nr.738/20.06.2011 si nici cu ocazia luarii la cunostinta de continutul actului aditional la contractul de munca. Acesta a aratat ca pe parcursul zilei de 20.06.2011 nu a fost chemat pentru a negocia încheierea contractului individual de munca si nu a primit vreun alt document legal de modificare a contractului si întrucat pe parcursul acestei zile nu s-a realizat acordul partilor de modificare a locului de munca , în data de 21.06.2011 s-a prezentat la serviciu la acelasi loc de munca, mentionand ca în aceasta zi ( 21.06.2011 ) , respectiv la ora 11.30 i-a fost prezentat actul aditional la contractul individual de munca care era completat deja cu clasa 44 de catre directorul general si semnat de acesta , avand si viza liderului organizatiei sindicale si data de intrare în vigoare – 20.06.2011 , data anterioara prezentarii documentului în vederea luarii la cunostinta si eventual acceptarii prin semnare , motiv pentru care a fost în imposibilitate de a purta o negociere , prin care sa se ajunga la acordul partilor. Pentru aceste motive, petentul a atras înca odata atentia faptul ca în opinia sa nu exista desfiintarea reala a functiei de sef oficiu juridic si contencios, ci doar o schimbare a denumirii acestei functii si puteau fi oferite si alte posturi care corespundeau pregatirii sale profesionale în cadrul aceluiasi loc de munca.

S-a aratat ca existau 3 posturi înfiintate prin schimbarea denumirii „Oficiul juridic si contencios” în „Directia juridica si resurse umane” , fiind înfiintate ca urmare a schimbarii organigramei 2 posturi echivalente functiei petentului , respectiv postul de director al Directiei juridice si resurse umane , pe care a fost numita odata cu intrarea în vigoare a noii organigrame o salariata angajata de putin timp la un alt compartiment din executivul societatii si postul de director adjunct al Directiei juridice si resurse umane , post pe care a fost numita odata cu intrarea în vigoare a noii organigrame o salariata angajata de putin timp la un alt compartiment din executivul societatii. De asemenea , s-a aratat ca odata cu intrarea în vigoare a noii organigrame a fost înfiintat si un al treilea post de conducere în cadrul noii structuri juridice si anume postul de sef serviciu contencios , post pentru care se cere acelasi nivel si tip de studii ca si pentru cel de sef oficiu juridic si contencios , dar care are o salarizare inferioara , în functia de sef serviciu contencios fiind numita o salariata angajata de putin timp în functia de consilier juridic în Serviciul juridic din cadrul Oficiului juridic si contencios din executivul societatii .

Cu toate atentionarile petentului , desi acesta nu si-a exprimat acordul cu privire la modificarea functiei din sef oficiu juridic si contencios în consilier juridic , prin decizia nr.738/20.06.2011 , care i-a fost comunicata în data de 21.06.2011 , ora 11.00 , a fost trecut în functia de consilier juridic la Sucursala de Transport Bucuresti , „ca urmare a acceptarii de catre angajat a postului oferit” .

A sustinut petentul ca documentele prin care i-a fost modificat unilateral contractul de munca sunt comunicate în data de 21.06.2011 , dar în cuprinsul lor este mentionat faptul ca modificarea îsi produce efectele cu data de 20.06.2011 , reprezentand înca o încalcare a legii , prin modificarea cu efecte retroactive a contractului individual de munca .

Referitor la daunele morale solicitate prin actiune , s-a invocat ca si temei juridic art.253 alin.1 din Codul muncii (Legea nr.53/2003 republicata), petentul mentionand faptul ca angajatorul a modificat nelegal , unilateral , retroactiv contractul sau individual de munca , în calitate de sef al oficiului juridic si contencios, conducatorul activitatii juridice, functie al carei rol îl reprezinta tocmai asigurarea si apararea respectarii legalitatii în desfasurarea activitatii companiei , fapt care i-a adus un prejudiciu moral în primul rand prin atingerea adusa reputatiei sale profesionale. Totodata, s-a aratat ca s-a creat o stare de tensiune la nivelul majoritatii salariatilor companiei ,care au constatat cu ocazia modificarii nelegale , unilaterale , retroactive a contractului individual de munca al petentului , pozitia disproportionata a mijloacelor lor de aparare în raport cu angajatorul si în securitatea raporturilor de munca, fiind evidenta posibilitatea redusa de aparare a acestora în fata unor masuri unilaterale , nelegale ale angajatorului în conditiile în care însusi ocupantului postului care asigura respectarea legalitatii în desfasurarea activitatii companiei si care are cunostintele necesare sa se apere în fata unor asemenea masuri abuzive , i-a fost modificat unilateral contractul individual de munca.

S-a solicitat instantei sa aiba în vedere criteriile obiective rezultate din cazul concret dedus judecatii , constand în gradul de lezare a valorilor ocrotite si sa aprecieze intensitatea si gravitatea atingerii aduse acestora .

A sustinut petentul ca pozitia sa sociala si profesionala s-a bucurat de respect atat în randul salariatilor societatii intimate cat si în randul partenerilor interni si externi ai acesteia , cat si în randul organizatiilor din zona energiei electrice din Europa , fiind desemnat ca reprezentant al intimatei la numeroase întalniri , dintre care cele mai recente fiind participarea în saptamana anterioara schimbarii sale din functie la Budva , Muntenegru, în calitate de expert juridic desemnat de catre C.N.T.E.E. T S.A. la negocierea unor acorduri cu o serie de companii similare din tarile din sud estul Europei sau participarea la sedinta comisiei de dialog social care îsi desfasoara activitatea la nivelul Ministerului Economiei Comertului si Mediului de afaceri care a avut loc imediat dupa schimbarea sa din functie.

In drept , contestatia a fost întemeiata pe urmatoarele prevederi legale : art.17 , 19,41 ,253 alin.1 , 266, 268 alin.1 lit. a si 269 alin.2 din Codul muncii ( Legea nr.53/2003 republicata) , art.210 si 211 din Legea nr.62/2011 a Dialogului Social si art.2.8 , 2.9,2.41 alin.1 si 3 si art.9.37 din Contractul colectiv de munca al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Intimata a formulat întampinare în cauza (filele 39 – 46) , prin care a solicitat respingerea în întregime a contestatiei ca neîntemeiata .

Referitor la sustinerea petentului ca informarea comunicata în data de 20.06.2011 nu cuprinde toate mentiunile obligatorii prevazute de art.17 alin. 2 din Codul muncii , s-a aratat ca informarea angajatului se considera îndeplinita la momentul semnarii actului aditional si în cuprinsul actului aditional sumat de petent se gaseau toate elementele esentiale ale contractului sau individual de munca ce urmau a suferi modificari , rezultand fara putinta de tagada ca petentul a fost informat în mod riguros cu privire la modificarile ce urmau a fi aduse cu privire la contractul sau de munca , acesta semnand în deplina cunostinta de cauza actul aditional , astfel ca nu se impune anularea actului aditional si nici anularea actelor premergatoare .

Pe de alta parte , în ipoteza în care se va considera ca societatea nu si-a îndeplinit în mod corespunzator obligatia de informare a salariatului potrivit art.17 si 18 din Codul muncii , trebuie observat ca aceasta omisiune nu atrage nulitatea contractului de munca ori a actului aditional , dupa caz, salariatului fiindu-i recunoscut dreptul de a solicita instantei despagubiri corespunzatoare prejudiciului ce i-a fost ocazionat prin neinformare , potrivit art. 19 din Codul muncii .

Cu privire la argumentul adus de petent în sensul ca modificarea adusa contractului sau individual de munca nu ar fi expresia acordului de vointa al partilor , aspect ce ar constitui o încalcare a prevederilor art. 41 alin. 1 raportat la alin. 3 lit. b,c si e din Codul muncii , s-a aratat ca din analiza mentiunilor înscrise de petent la rubrica destinata semnaturii salariatului , atat pe informarea comunicata în data de 20.06.2011 cat si pe actul aditional comunicat în data de 21.06.2011 , este evident ca acestea nu pot fi interpretate decat în sensul ca petentul si-a exprimat consimtamantul cu privire la schimbarea locului sau de munca , devreme ce e nu exista nicio însemnare de natura a duce la concluzia ca vointa sa nu a fost concordanta cu cea a companiei . S-a aratat ca remarca facuta de catre petent, în sensul ca potrivit propriei convingeri i-ar fi putut fi oferite si alte posturi în cadrul companiei , nu este de natura sa contribuie la conturarea unei concluzii contrare , devreme ce petentul nu si-a exprimat în mod neîndoielnic refuzul fata de schimbarea contractului sau de munca si mai mult decat atat , ulterior datei de 21.06.2011 s-a prezentat la noul loc de munca , ceea ce denota odata în plus ca schimbarea survenita a fost rezultatul acordului de vointa al partilor.

Referitor la pretentiile petentului privind acordarea de daune morale, s-a aratat ca sunt neîntemeiate , mentionand ca aceste daune sunt apreciate ca reprezentand o atingere adusa existentei fizice a persoanei, integritatii corporale si sanatatii, cinstei, demnitatii si onoarei, prestigiului profesional. S-a aratat ca potrivit art. 1169 din Codul civil petentul trebuie sa precizeze în concret si sa probeze în ce consta prejudiciul moral si care sunt criteriile de evaluare a acestuia , pentru ca instanta sa poata stabili în ce masura o astfel de cerere este întemeiata.

Fata de împrejurarea ca prin intermediul cererii de chemare în judecata petentul a învederat ca nu si-a exprimat acordul în sensul modificarii contractului sau individual de munca, aspect ce vine în totala contradictie cu mentiunile inserate de acesta atat în informare , cat si în actul aditional, s-a solicitat sa se puna în vedere petentului sa precizeze expres daca a fost sau nu de acord cu schimbarile survenite în contractul individual de munca . In masura în care petentul întelege sa-si mentina punctul de vedere exprimat în cuprinsul contestatiei, intimata întelege sa invoce exceptia lipsei de interes în promovarea actiunii, cu motivarea ca în urma aprobarii noii structuri organizatorice , începand cu data de 20.06.2011 postul contestatorului a fost desfiintat, fiind vorba de o desfiintare efectiva , întemeiata pe o cauza reala si serioasa si în virtutea disp. art.65 din art. 279 societatea ar fi putut dispune concedierea salariatului pentru motive care nu tin de persoana acestuia. A sustinut intimata ca în ipoteza în care instanta ar gasi justificate pretentiile contestatorului, fata de noua organigrama a societatii , hotararea de reintegrare pe postul desfiintat nu s-ar putea realiza decat scriptic si în mod evident ar fi urmata de o procedura a concedierii în baza art. 65 din art. 279 . Prin raspunsul la întampinare formulat în cauza (filele112-120) , petentul si - a mentinut în continuare pretentiile si argumentele invocate în cererea de chemare în judecata , în sensul ca nu a fost de acord cum modificarea contractului individual de munca, însa prin concluziile scrise formulate fata de raspunsul la întampinare, intimata nu a mai sustinut exceptia lipsei de interes în promovarea actiunii (filele 124-129) .

In probatoriu a fost administrata proba cu înscrisurile depuse la dosar de catre ambele parti precum si interogatoriul intimatei , propus de catre petent , raspunsul la interogatoriu fiind depus la filele 234-237 din dosar .

Analizand probele administrate în cauza, în raport de dispozitiile legale aplicabile, instanta retine :

Petentul este angajat la Cnteet S.A., cu contract individual de munca, acesta avand functia de sef oficiu juridic si contencios la Oficiul juridic si contencios - servicii suport din cadrul Companiei pana la data de 20.06.2011, data de la care a fost trecut în functia de consilier juridic la Sucursala de Transport Bucuresti .

Prin decizia nr.738/20.06.2011 , s-a decis încetarea numirii petentului A V în functia de sef oficiu juridic si contencios la Oficiul juridic si contencios - Servicii suport din cadrul C Nde T al E E T S.A., ca urmare a desfiintarii postului , iar începand cu data de 20.06.2011,petentul a fost trecut în functia de consilier juridic la Sucursala de Transport Bucuresti , ca urmare a acceptarii de catre angajat a postului oferit , urmand ca drepturile salariale sa fie negociate prin act aditional la contractul individual de munca iar atributiile de serviciu sa fie stabilite prin fisa postului .

Cu privire la modificarea contractului individual de munca al petentului a fost emisa adresa de informare din data de 16.06.2011 , prin care s-a adus la cunostinta petentului faptul ca urmeaza sa fie trecut în functia de consilier juridic la Sucursala de Transport Bucuresti începand cu data de 20.06.2011 , Punctul de lucru Soseaua Stefan cel Mare, nr.1 ,sector 1 Bucuresti, iar atributiile postului sunt mentionate în fisa postului pentru functia pentru care acesta va fi încadrat, fara sa se mentioneze drepturile salariale de care petentul urma sa beneficieze . Totodata , s-a mentionat ca nu mai exista locuri vacante compatibile cu pregatirea profesionala a petentului.

De asemenea , cu privire la modificarea contractului individual de munca al petentului a fost întocmit actul aditional la C.I.M. nr.2142, în vigoare începand cu data de 20.06.2011 , obiectul actului aditional constand în încetarea numirii petentului A V în functia de sef oficiu juridic si contencios la Oficiul juridic si contencios - Servicii suport din cadrul C N de T al E E T S.A. si trecerea în functia de consilier juridic la Sucursala de Transport Bucuresti , cu modificarea drepturilor salariale , fiind stabilit salariul de baza lunar brut al petentului la suma de 3815 lei , corespunzator clasei 44 din grila de salarizare .

Fata de cele aratate , instanta retine ca petentul a fost informat cu privire la modificarea contractului individual de munca prin adresa de informare mai sus mentionata , emisa de intimata , însa nu au fost respectate de catre angajator prevederile art.41 alin.1 din art. 279 republicat si nici prevederile art. 17 alin. 1 din art. 279 .

Astfel , conform dispozitiilor legale de mai sus , contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor . In mod exceptional, potrivit prevederilor alin.2 al aceluiasi articol, modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila doar în cazurile si conditiile prevazute de lege.Aceste cazuri sunt reglementate în mod expres, respectiv la art. 42 din art. 279 , care prevede schimbarea locului de munca prin delegare si detasare si art. 48 din art. 279 , care prevede schimbarea locului si felului muncii în mod temporar, în situatii exceptionale.

In conformitate cu prevederile art.41 alin. 3 din Codul muncii republicat, modificarea contractului de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente: durata contractului, locul muncii, felul muncii, conditiile de munca, salariul, timpul de munca si timpul de odihna.

In speta, din actul aditional la contractul individual de munca si adresa de informare, nu rezulta acordul de vointa al partilor cu privire la modificarea contractului individual de munca , desi s-a modificat functia petentului (felul muncii) si salariul acestuia.

Astfel, petentul a semnat adresa de informare(fila 135) cat si actul aditional (fila 136) pentru luare la cunostinta, respectiv a mentionat ca a luat la cunostinta de încetarea numirii sale în functia de sef oficiu juridic si contencios si despre trecerea sa într-o functie corespunzatoare pregatirii sale în cadrul S.T. Bucuresti, precizand ca în opinia sa nu exista desfiintarea reala a functiei de sef oficiu juridic si contencios, ci doar o schimbare a denumirii. De asemenea, petentul nu a completat si nu a semnat rubrica din adresa de informare : „Am luat la cunostinta si sunt de acord”. In plus, pe actul aditional la contractul individual de munca a mai specificat faptul ca puteau fi oferite si alte posturi care corespundeau pregatirii sale profesionale.

Asadar, petentul nu a precizat ca este de acord cu modificarea contractului individual de munca în sensul celor mentionate mai sus nici în adresa de informare si nici în actul aditional la contractul individual de munca, respectiv nu si-a dat consimtamantul cu privire la modificarea contractului.

Ori conform art.1179 alin.1 din Codul civil(Legea nr.287/2009), consimtamantul partilor constituie o conditie esentiala pentru validitatea unui contract. Prin urmare, pentru a fi valabil, consimtamantul partilor trebuie sa rezulte în mod clar si neechivoc. Astfel, la încheierea contractului, în speta actul aditional de modificare a contractului individual de munca, consimtamantul , ca element esential al contractului, trebuie sa fie neîndoielnic, ci nu refuzul de încheiere a acestuia, asa cum eronat sustine intimata.

De asemenea, angajatorul nu a respectat nici prevederile art. 17 alin. 1 din art. 279 republicat, conform carora, cesta avea obligatia informarii salariatului cu privire la clauzele esentiale din contract, în sensul ca nu a mentionat în informare salariul de baza si alte elemente constitutive ale veniturilor salariale si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul, element prevazut la alin.3 al aceluiasi articol lit. K.

Mai mult decat atat, în actul aditional la contractul individual de munca nu s-a mentionat data încheierii, ci doar data intrarii în vigoare a acestuia, ca fiind 20.06.2011 , iar din mentiunile facute de petent cu ocazia semnarii pentru luare la cunostinta, rezulta ca acesta i-a fost comunicat la data de 21.06.2011, deci ulterior intrarii în vigoare a acestui act, intimata nefacand dovada comunicarii actului la data intrarii în vigoare cu nici un mijloc de proba. De altfel, acest fapt rezulta si din raspunsul la întrebarile formulate la interogatoriu. Prin urmare, intimata nu poate sustine ca petentul a fost de acord cu cele mentionate în actul aditional la contractul individual de munca atata timp cat acesta a fost adus la cunostinta petentului dupa data intrarii în vigoare. Ori în conditiile în care drepturile salariale ale petentului nu au fost precizate în adresa de informare, rezulta în mod cert ca au fost stabilite în mod unilateral de catre intimata si nu a avut loc nicio negociere cu petentul cu privire la aceste drepturi , neavand nicio relevanta sustinerea intimatei, în sensul ca propunerea clasei de salarizare s-a facut cu acordul organizatiei sindicale.

Fata de considerentele aratate, instanta urmeaza sa anuleze decizia nr.738/20.06.2011 si actul aditional la contractul individual de munca nr.2142, în vigoare începand cu data de 20.06.2011, sa oblige intimata sa reintegreze petentul pe functia detinuta anterior emiterii deciziei nr.738/20.06.2011 , ori într-o functie echivalenta , cu aceleasi drepturi salariale avute anterior emiterii deciziei nr.738/20.06.2011.

In ceea ce priveste adresa de informare, avand în vedere ca aceasta nu constituie un act care sa produca prin el însusi efecte juridice, respectiv un act generator de drepturi si obligatii , instanta urmeaza sa respinga capatul de cerere avand ca obiect anularea acestuia. Asa cum se prevede la art. 19 din art. 279 republicat, neefectuarea informarii în conditiile legii da dreptul salariatului sa sesizeze instanta pentru acordarea de despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit.

Pentru , înlaturarea prejudiciului produs petentului prin modificarea unilaterala a contractului individual de munca, intimata va fi obligata sa plateasca petentului diferentele de drepturi salariale cuvenite de la data de 20.06.2011 pana la data reintegrarii efective în functie. De asemenea, avand în vedere prejudiciul produs ca urmare a deprecierii creantei ca urmare a inflatiei, aceste drepturi vor fi actualizate cu indicele de inflatie la data platii efective.

Instanta va respinge cererea petentului privind acordarea daunelor morale , acesta nefacand dovada ca a suferit un prejudiciu moral de natura a fi reparat pe cale pecuniara. Asadar, nu se poate sustine ca salariatului i-a fost afectata onoarea si reputatia profesionala doar prin faptul ca i-a fost modificat contractul individual de munca în lipsa acordului acestuia , fara a se dovedi în concret lezarea acestor valori.

De asemenea, se va respinge si cererea privind acordarea de daune cominatorii , întrucat în conformitate cu prevederile art.371 alin.1 si 2 din Codul de procedura civila, hotararea unei instante se aduce la îndeplinire de bunavoie si în cazul în care nu se executa de bunavoie , se aduce la îndeplinire prin executare silita , iar potrivit dispozitiilor art.580 3 din Codul de procedura civila, daca obligatia de a face nu poate fi îndeplinita prin alta persoana decat debitorul, acesta poate fi constrans la îndeplinirea ei prin aplicarea de catre instanta a unei amenzi civile în favoarea statului, la sesizarea creditorului.

Opinia asistentilor judiciari este conforma cu hotararea si prezentele considerente.

Admite în parte contestatia formulata de petentul V A, judetul Gorj, în contradictoriu cu intimata CNTEET S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti

Anuleaza decizia nr.738/20.06.2011 si actul aditional la contractul individual de munca nr.2142, în vigoare începand cu data de 20.06.2011 .

Obliga intimata sa reintegreze petentul pe functia detinuta anterior emiterii deciziei nr.738/20.06.2011 , ori într-o functie echivalenta , cu aceleasi drepturi salariale avute anterior emiterii deciziei nr.738/20.06.2011.

Obliga intimata sa plateasca petentului diferentele de drepturi salariale cuvenite de la data de 20.06.2011 pana la data reintegrarii efective în functie, actualizate cu indicele de inflatie la data platii efective.

Respinge capetele de cerere avand ca obiect anularea adresei de informare din 16.06.2011 si obligarea intimatei la plata de daune morale în cuantum de 10 000 lei si daune cominatorii în cuantum de 500 lei pe fiecare zi de întarziere .

Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 25 Ianuarie 2012, la Tribunalul Gorj.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   modificare cim    modificarea contractului individual de munca    act aditional    reducerea timpului de lucru    reducerea salariului    principiul stabilitatii in munca    locul muncii   


Sus ↑