• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Desfacerea contractului de munca. Obligativitatea cercetarii disciplinare prealabile

Hotararea nr. 442/C din 13 octombrie 2004
Pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA

Prin ddcizia nr.044 din 23 decembrie 2003 – intimata S.C.”Rampa Invest”S.R.L., a desfacut contractul de munca recurentului CDS, in baza art.55 lit.c si art.61 lit.a din Codul muncii, si art.18 lit.f din Regulamentul de ordine interna, deoarece la data de 19 decembrie 1003, orele 16 30 , a avut un comportament incompatibil cu functie pe care o detinea. 

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Art.267 alin.1 din art. 279 , dispune ca sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura disciplinara, cu exceptia mustrarii, nu poate fi dispusa inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
Cercetarea disciplinara trebuie sa aiba loc inaintea sanctionarii salariatului, de a asigura dreptul la aparare al celui in cauza si verificarea sustinerilor facute de cel sanctionat in aparare, inainte de aplicarea sanctiunii disciplinare – sunt obligatorii, in cazul in care aceasta conditie legala nu a fost indeplinita, instanta va constata nulitatea deciziei de desfacere disciplinara a contractului de munca.
De asemenea, in baza art.267 alin.2 art. 279 , salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator inainte de a se face cercetarea prealabila, precizand obiectul, data, ora si locul intrevederii.
Avand in vedere cele relatate mai sus, curtea constata ca intimata S.C. ”Rampa Invest” S.R.L. nu a facut o cercetare prealabila cu respectarea conditiilor legale mai sus mentionate; nu a convocat in scris pe recurentul CDS, precizand obiectul, data, ora si locul intrevederii.
Intimata nu i-a luat o declaratie recurentului pentru ca acesta sa-si poata formrula aparari.
Simpla declaratie prin care recurentul isi cere scuze ca i-a jignit pe cei din conducere dupa orele de program nu echivaleaza cu o cercetare prealabila, care este o conditie imperativa a legii – o garantie de respectare a dreptului la aparare.Comportarea necorespunzatoare a recurentului in afara orelor de program nu are nici o legatura cu munca pe care acesta o presteaza.
Neefectuarea cercetarii prealabile de catre intimata S.C.”Rampa Invest” S.R.L. inaintea desfacerii contractului de munca a recurentului CDS, atrage nulitatea deciziei nr.044/2004.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   Sanctionare disciplinara    Cercetare disciplinara    Preaviz    Decizie de concediere    Cercetare prealabila   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de santionare disciplinara:

Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele obligatorii pe care trebuie sa le curpinda decizia de santionare disciplinara (cu desfacerea contractului de munca, diminuarea salariului s.a.)
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Procedura care trebuie respectata pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare in mod legal si temeinic
Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara
Salariatul are dreptul de a formula contestatie impotriva deciziei de santionare disciplinara emisa de catre angajator. Elementele esentiale ale unei astfel de contestatii.
Intampinarea la contestatia deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele esentiale ale intampinarii impotriva contestatiei impotriva deciziei de santionare disciplinara formalata de catre salariat
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare
Prin anularea deciziei de santionare disciplinare instanta poate dispune reintegrarea salariatului pe postul ocupat anetrior, plata unor despagubiri s.a.


Sus ↑