• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Compensarea orelor de munca suplimentara si a orelor de noapte

Hotararea nr. 1396 din data de 08 iulie 2016
Pronuntata de Tribunalul Gorj

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, sub numarul XXXXXXXXXXXX, reclamanta O. G., in contradictoriu cu parata,  a solicitat ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna obligarea paratei la plata urmatoarelor drepturi pe trei ani anteriori introducerii actiunii: orele lucrate in timpul noptii si sporul de noapte aferent ; plata orelor lucrate suplimentar peste programul normal de lucru si sporul aferent; plata orelor lucrate sambata, duminica si in sarbatorile legale si a sporului pentru munca prestata sambata, duminica si in sarbatorile legale,  precum si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

De asemenea, reclamanta a solicitat ca toate sumele de bani la care parata va fi obligata sa le plateasca, sa fie actualizate cu rata inflatiei .

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca este angajata S. C. C. P. S. R. L. C. si si-a desfasurat activitatea de control si paza la obiectivele din raza judetului Gorj.

De la data angajarii la unitatea parata si pana in prezent a desfasurat activitatea atat ziua cat si noaptea,  sambata,  duminica si in sarbatori legale si efectua ore suplimentare, insa niciodata aceste ore nu au fost compensate cu timp liber.

Ca, potrivit contractului individual de munca pe care l-a incheiat cu parata, durata timpului de lucru este de 8 ore/zi. respectiv 40 de ore/saptamana, iar orele suplimentare in afara programului de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza, ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - art. 279 ”.

Reclamanta a sustinut de asemenea ca niciodata nu a beneficiat de timp liber pentru orele lucrate peste program, in zilele in care nu se lucreaza sau pentru lucru la sarbatorile legale si nici de plata vreunui spor pentru munca prestata peste program sau in zilele de repaus si in sarbatorile legale. A solicitat totodata obligarea paratei la plata sporului de vechime la care are dreptul conform legii, sustinand ca pentru munca prestata de el in timpul noptii, parata era obligata sa-i acorde un spor de 25% din salariul de baza, potrivit art. 126 al. l,  lit. b din art. 279 , iar pentru munca prestata de el in zilele nelucratoare (sambata, duminica) si in zilele de sarbatoare legala, parata este obligata sa plateasca aceasta munca plus un spor de cel putin 100% din salariul de baza (art. 142 al. 2 din art. 279 ).

In drept, reclamanta si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art. 266 din art. 279 si art. 453 Cod procedura civila.

Parata a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.

Pe fondul cauzei a solicitat sa se aiba in vedere faptul ca in legatura cu drepturile salariale solicitate de catre reclamant, respectiv plata orelor suplimentare lucrate in timpul unei saptamani de lucru, zilele lucrate sambata si duminica precum si in sarbatorile legale si plata orelor de noapte, acestea au fost acordate integral de societate la data respectiva conform prevederilor din codul muncii si celelalte dispozitii incidente in materie.

Instanta a incuviintat pentru ambele parti proba cu inscrisuri, iar pentru reclamant a incuviintat, de asemenea, proba cu expertiza de specialitate, raportul de expertiza fiind atasat la dosarul cauzei.

Analizand cererea reclamantei, raportat la probatoriul administrat si dispozitiile legale aplicabile in cauza, tribunalul constata si retine urmatoarele:

In fapt, prin cererea ce face obiectul prezentei cauze, reclamanta, in calitatea sa de angajat al,  a solicitat obligarea paratei la plata urmatoarelor drepturi pentru perioada 10.09.2012 – 06. 06. 2015 : orele lucrate in timpul noptii si sporul de noapte in procent de 25% ; plata orelor lucrate suplimentar peste programul normal de lucru si sporul aferent; plata orelor lucrate sambata, duminica si in sarbatorile legale si a sporului pentru munca prestata sambata, duminica si in sarbatorile legale,  precum si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

In conformitate cu prevederile art. 40 alin. 2 lit. c din art. 279 , angajatorul are obligatia de a acorda salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractul individual de munca.

Avand in vedere obiectivele stabilite de catre instanta, in baza actelor existente la dosar, respectiv foile de pontaj si statele de plata, expertul contabil desemnat in cauza a intocmit raportul de expertiza, stabilind ca reclamanta a prestat activitate peste programul normal de lucru de 40 de ore pe saptamana, prestand aceasta munca si in zile de sambata, duminica sau sarbatori legale, precum si in timpul noptii, fara a beneficia de toate drepturile banesti cuvenite pentru activitatea prestata.

In ceea ce priveste regimul juridic al muncii suplimentare, prevederile art. 120 din art. 279 republicat(art. 117 din art. 279 in forma in vigoare pana la data de 18 mai 2011), definesc munca suplimentara ca fiind munca prestata in afara duratei normale a timpului de lucru, prevazute de art. 112 din art. 279 republicat(art. 109 din art. 279 anterior republicarii), care este de 40 de ore pe saptamana.

De asemenea, conform art. 123 din art. 279 republicat( art. 120 alin. 1 art. 279 anterior republicarii), in cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut de art. 122 alin. 1 din art. 279 republicat(art. 119 alin. 1 art. 279 in forma anterioara republicarii), in urmatoarele 30 de zile, respectiv 60 de zile, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acestei.

La alin. 2 al acelorasi articole se prevede ca sporul pentru munca suplimentara se stabileste prin negociere in cadrul contractului colectiv de munca sau in cadrul contractului individual de munca, insa nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza.

In contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate, inregistrat la I. T. M. Gorj sub in data de 13. 04. 2010 nu a fost prevazut nici un spor pentru munca suplimentara astfel incat instanta constata ca reclamantei i se cuvine in aceasta situatie sporul de 75% prevazut de textele legale mai sus mentionate. De asemenea, prin contractul colectiv de munca pe anii 2013-2015 incheiat in data de 11. 04. 2013, la sectiunea a doua s-a prevazut pentru munca suplimentara acordarea unui spor de 75%.

Prin urmare, pentru munca suplimentara reclamanta era indreptatita la compensare prin ore libere platite, iar, in situatia in care nu i se acordau orele libere platite munca suplimentara trebuia platita prin adaugarea unui spor la salariu de 75%, corespunzator duratei acesteia.

In speta, in urma expertizei judiciare in specialitatea contabilitate, fundamentata pe probele de la dosar, s-a constatat ca, in mod repetat, reclamanta a prestat ore suplimentare, pentru care nu i s-au acordat in mod corespunzator ore libere platite sau drepturile banesti corespunzatoare,  expertul stabilind drepturile banesti cuvenite reclamantei cu luarea in calcul a unui spor de 75%, stabilit in temeiul Codului muncii.

Pentru munca de noapte, respectiv munca prestata intre orele 22. 00 – 6. 00, conform art. 125 din art. 279 republicat, salariatii beneficiaza fie de program de lucru redus cu 1 ora fata de durata de lucru a zilei pentru zilele in care se efectueaza cel putin 3 ore de noapte, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza, fie de un spor la salariu de minim 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru, dupa cum prevede art. 126 lit. a si b din art. 279 republicat. In art. 279 in forma anterioara republicarii, la art. 123 lit. a si b se prevedea ca salariatii beneficiau fie de program de lucru redus cu 1 ora fata de durata de lucru a zilei pentru zilele in care se efectuau cel putin 3 ore de noapte, fara ca aceasta sa nu duca la scaderea salariului de baza, fie de un spor la salariu de minimum 15% din salariul de baza pentru fiecare ora de munca de noapte prestata. Conform constatarilor expertului, reclamantei nu i s-au platit toate orele lucrate in timpul noptii.

In ceea ce priveste munca prestata in zilele de sambata si duminica, in baza art. 137 din art. 279 republicat, salariatii beneficiaza de repaus saptamanal de 2 zile consecutive, de regula sambata si duminica. In situatia in care cele 2 zile de repaus se acorda in alte zile, salariatii beneficiaza de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau prin contractul individual de munca, conform prevederilor art. 137 alin. 2 si 3 din art. 279 republicat. Aceleasi prevederi erau stabilite in art. 279 in forma anterioara republicarii, la art. 132.

In speta, in contractul colectiv de munca inregistrat la data de 13. 04. 2010 nu a fost prevazut nici un spor pentru munca prestata in zilele de sambata si duminica.

Abia in contractul colectiv de munca incheiat pe anii 2013-2015 a fost prevazuta acordarea unui spor de 1% pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal, asa incat incepand cu data inregistrarii acestui contract - 11. 04. 2013, instanta va avea in vedere un spor de 1%, iar in ceea ce priveste perioada anterioara acestei date se va avea in vedere un spor de 75%, instanta apreciind ca se impune aplicarea prin analogie a dispozitiilor legale referitoare la sporul pentru munca suplimentara, in lipsa unor alte prevederi.

Pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, potrivit prevederilor art. 137 alin. 1 si 2 din art. 279 anterior republicarii, respectiv art. 142 din art. 279 republicat, salariatilor care lucreaza la unitatile si in locurile de munca prevazute la art. 135 si 136 din art. 279 anterior republicarii, respectiv art. 140 si 141 din art. 279 republicat, li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile, iar, in cazul in care din motive justificate nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru. La unitatile in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita specificului activitatii, cum este si cazul angajatorului reclamantei, se lucreaza si in zilele de sarbatoare legala.

Prin urmare, in privinta acestor ore instanta va avea in vedere sporul de 100% prevazut de lege si mentionat si in contractul colectiv de munca pe anii 2013-2015.

In ceea ce priveste cuantumul drepturilor cuvenite reclamantei,  respectiv ore in timpul noptii, ore suplimentare si ore sarbatori legale si sporurile aferente, instanta va avea in vedere sumele calculate de expertul contabil desemnat in cauza, sume care au fost stabilite la valoarea totala bruta de 5. 994 lei, din care: 421 lei reprezentand ore lucrate in timpul noptii,  5. 035 lei reprezentand ore suplimentare,  538 lei reprezentand ore lucrate in zilele de sarbatori legale.

Referitor la sumele cuvenite pentru cele 379 ore lucrate sambata si duminica in perioada dedusa judecatii, stabilite de expert prin raportul de expertiza,  156 ore lucrate in perioada septembrie 2012 - aprilie 2013 se vor plati cu un spor de 75% si 223 ore se vor plati cu sporul de 1% prevazut in contractul colectiv de munca, incepand cu luna aprilie 2013.

Fata de cele mai sus retinute, se va admite in parte actiunea, urmand a fi obligata parata sa plateasca reclamantei suma totala de 5. 994 lei brut, reprezentand drepturile salariale cuvenite reclamantei si neachitate in perioada 10.09.2012 – 06. 06. 2015, constand in ore lucrate in timpul noptii, ore  suplimentare si ore lucrate in zilele de sarbatori legale, suma ce va fi actualizata la data platii efective. Va fi obligata parata sa plateasca reclamantei contravaloarea unui numar de 156 ore lucrate sambata si duminica, cu luarea in calcul a unui spor de 75% si a unui numar de 223 ore lucrate sambata si duminica cu un spor de 1%,  suma urmand va fi actualizata cu indicele de inflatie la data platii efective.

In baza art. 453 Cod procedura civila, va fi obligata parata la plata sumei de 1. 100 lei cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu avocat si onorariu expert.

Opinia asistentilor judiciari este conforma cu prezenta hotarare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite in parte actiunea formulata de catre reclamanta O. G., cu domiciliul in Ticleni,,  judetul Gorj, avand CNP xxxxxxxxxxxxx, in contradictoriu cu parata cu sediul in C., . 10, judetul D. .

Obliga parata sa plateasca reclamantei drepturile salariale cuvenite si neacordate in perioada 10.09.2012 – 06. 06. 2015, in suma bruta totala de 5. 994 lei,  din care :suma bruta de 421 lei reprezentand ore lucrate in timpul noptii, suma bruta de 5. 035 lei reprezentand ore suplimentare si suma bruta de 538 lei reprezentand ore lucrate in zilele de sarbatori legale,  suma ce va fi actualizata cu indicele de inflatie la data platii efective.

Obliga parata sa plateasca reclamantei contravaloarea unui numar de 156 ore lucrate sambata si duminica, cu luarea in calcul a unui spor de 75%,  suma rezultata urmand va fi actualizata cu indicele de inflatie la data platii efective.

Obliga parata sa plateasca reclamantei contravaloarea unui numar de 223 ore lucrate sambata si duminica cu luarea in calcul a unui spor de 1% suma rezultata urmand va fi actualizata cu indicele de inflatie la data platii efective.

Obliga parata la 1. 100 lei cu titlu de cheltuieli de judecata catre reclamanta.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   ore de munca suplimentara    munca de noapte    munca in zilele de sarbatoare legala    compensarea orelor de munca suplimentara    plata orelor suplimentare    expertiza contabila   


Sus ↑