• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 125: Notiune si durata. Salariatul de noapte

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL III: Timpul de munca si timpul de odihna
        ↳ CAPITOLUL I: Timpul de munca
                ↳ SECTIUNEA 3: Munca de noapte

(1) Munca prestata intre orele 22,00-6,00 este considerata munca de noapte.
(2) Salariatul de noapte reprezinta, dupa caz:
a) salariatul care efectueaza munca de noapte cel putin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru;
b) salariatul care efectueaza munca de noapte in proportie de cel putin 30% din timpul sau lunar de lucru.
(3) Durata normala a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depasi o medie de 8 ore pe zi, calculata pe o perioada de referinta de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul saptamanal.
(4) Durata normala a timpului de lucru pentru salariatii de noapte a caror activitate se desfasoara in conditii speciale sau deosebite de munca nu va depasi 8 ore pe parcursul oricarei perioade de 24 de ore decat in cazul in care majorarea acestei durate este prevazuta in contractul colectiv de munca aplicabil si numai in situatia in care o astfel de prevedere nu contravine unor prevederi exprese stabilite in contractul colectiv de munca incheiat la nivel superior.
(5) In situatia prevazuta la alin. (4), angajatorul este obligat sa acorde perioade de repaus compensatorii echivalente sau compensare in bani a orelor de noapte lucrate peste durata de 8 ore.
(6) Angajatorul care, in mod frecvent, utilizeaza munca de noapte este obligat sa informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de munca.
Comentariu art. 125 Codul muncii

Ca si in celelalte cazuri, durata normala a timpului de lucru pentru salariatul de noapte nu poate depasi o medie de 8 ore pe zi cu respectarea repausului saptamanal. Insa, in acest caz, perioada de referinta este de 3 luni calendaristice, ci nu de 4 luni, 6 luni sau, dupa caz, 12 luni ca in situatia calcularii timpului suplimentar de munca pentru salariatul de zi.

Aboneaza-te la cel mai apreciat Canal Youtube de dreptul muncii!

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Dialogurile MCP (XV) - Restituirea indemnizatiei de neconcurenta dupa anularea deciziei de concediere

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.


Jurisprudenta art. 125 din Codul muncii - Notiune si durata. Salariatul de noapte

Prejudiciul moral si material adus salariatului prin concediere. Obligatia angajatorului de a platii salariatului drepturile salariale cuvenite

Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. XXXXXXXXXXXX, reclamanta C. A. M. a chemat in judecata parata S. C. B. T. S. A. (fosta S. C. D. T. S. A. ), reprezentata legal pri ... (Hotararea 1297 din data de 16.06.2016, pronuntata de Tribunalul Gorj)
Indemnizatiile acordate salariatilor, partea variabila a drepturilor salariale. Acordarea sporului pentru orele de munca suplimentara prestate de salariat

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata la Tribunalul Gorj sub nr. XXXXXXXXXXXX reclamantul B. G. a chemat in judecata paratul S. C. C. E. O. S. A. - Divizia Miniera Tg-J., pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligat la plat ... (Hotararea 3371 din data de 28.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova)
Obligarea angajatorului la elibarea adeverintei constatatoare a vechimii in munca

 

Prin Încheierea civila din data de 5 aprilie 2016 a Tribunalului Maramures pronuntata în dosarul nr. x ... (Hotararea 31 din 10 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Botosani)
Modificarea salariului prin negociere individuala cu salariatii. Aplicarea clauzelor contractului colectiv de munca incheiat la nivel de unitate cu privire la salarizare nu intervine automat

Prin sentinta civila nr. .../07.11.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII- a Conflicte de munca si asigurari sociale, in dosarul nr. ...X, s-a admis exceptia inadmisibilitatii actiunii pentru lipsa procedurii prealabile, invocata ... (Hotararea 1599 din data de 11 mai 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Proportionalitatea sanctiunii disciplinare aplicate cu gravitatea abaterii disciplinare. Analizarea criteriilor de individualizare a sanctiunii disciplinare

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale la data de 28.11.2012 sub nr. ...X, contestatoarea I. M. a chemat in judecata pe intimata  SRL, solicitand ca prin hotararea c ... (Hotararea 5828 din data de 17 decembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Compensarea orelor de munca suplimentara, a orelor de noapte si a muncii prestata in zile de sarbatoare legala. Prescriptia dreptului material la actiune

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale la data de 25.11.2015, sub numarul XXXXXXXXXXXX, reclamanta Misu E. a chemat in judecata parata S. C. C. P. S. R. L. ... (Hotararea 1247 din data de 02 iunie 2016, pronuntata de Tribunalul Gorj)
Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Lipsa cauzei reale si serioase a desfiintarii postului

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului G. la data de 14.08.2014 sub nr. XXXXXXXXXXXXX reclamantul S. Z. a chemat in judecata pe parata S. C. P. G. G. S. A. solicitand anularea decizia de concediere nr. 30 din 15.07.2014, emisa de intimata ... (Hotararea 3075 din data de 08 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Compensarea orelor de munca suplimentara si a orelor de noapte

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, sub numarul XXXXXXXXXXXX, reclamanta O. G., in contradictoriu cu parata,  a solicitat ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispun ... (Hotararea 1396 din data de 08 iulie 2016, pronuntata de Tribunalul Gorj)


Sus ↑