• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale angajatorului care a primit la munca o persoana fara incheierea unui contract de munca in forma scrisa. Proportionalitatea sanctiunii aplicate cu gradul de pericol social al faptei

Hotararea nr. 616 din data de 27 ianuarie 2016
Pronuntata de Judecatoria Botosani

P. cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei B. la data de 10.11.2015, sub nr. ...XX, petenta I. I. B. M. -C., in contradictoriu cu intimatul I. T. DE M. B., a solicitat instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna  anularea  procesului verbal de contraventie   nr. ... incheiat la data de 28.10.2015  si ridicarea sanctiunii aplicate iar in subsidiar,   a solicitat   inlocuirea sanctiunii amenzii in cuantum  de 10. 000 lei cu sanctiunea avertisment.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivare, petenta a aratat ca  urmare a  controlului inopinat efectuat la punctul de lucru chiosc,  din data de  27.10.2015, a fost identificata numita C. A., care a declarat ca presteaza munca in  folosul petentei  din data de 01.08.2015, fiind in   proba de lucru, fara a avea incheiat contract individual de munca, prin procesul verbal intocmit organul de control retinand ca au fost incalcate  disp. art. 15 alin. 1 din Legea nr. 53/2003, modificata si completata.

Petenta a sustinut ca,  in fapt, situatia  a fost diferita si ca d-na C. A. a lucrat la punctul de lucru chiosc din piata centrala B. din data de 08.08.2015 fiind in probe de lucru si ca din cauza pozitiei oscilante a acesteia, care nu era hotarata  daca va ramane sa lucreze la acel punct de lucru sau va pleca in strainatate nu a incheiat contract de munca.

Cu toate acestea,  d-na C. A. a fost pontata la lucru atunci cand a fost prezenta  si a fost salarizata in mod corespunzator, iar cele mentionate in procesul verbal de contraventie  nu sunt conforme cu realitatea, este la prima abatere de acest fel, iar cuantumul amenzii aplicate este foarte mare raportat la activitatea pe care o desfasoara si veniturile pe care le realizeaza, motive pentru care in subsidiar a solicitat  inlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea avertismentului  conform  prevederilor O. G. 2/2001.

In sustinerea plangerii, petenta a solicitat administrarea probei cu inscrisuri, probe incuviintate si administrate de instanta (f. 6-16 ds.)  si a probei cu martora C. A., ulterior aceasta renuntand la administrarea probei testimoniale.

Plangerea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 20 de lei, conform dispozitiilor art. 19 din O. G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

La data de 08.12.2015, intimatul I. T. DE M. B. a formulat intampinare (filele 25-28 ds.) prin care a solicitat respingerea plangerii formulate de catre petenta ca netemeinica si nelegala si mentinerea procesului-verbal de contraventie contestat si a amenzii stabilite.

In motivare, intimatul a aratat ca,  la  data de  27.10.2014, orele 15,00-15, la punctul de lucru al petentei  „chiosc - vanzare produse de larg consum” situat  in incinta Pietii Centrale din municipiul B., avand ca obiectiv  verificarea modului  de respectare a prevederilor legale din  domeniul relatiilor de munca s-a constatat ca petenta nu avea incheiat contract  individual de munca in forma scrisa, anterior inceperii activitatii pentru C. A., fiind astfel incalcare prevederile art. 16 alin. 1 din Codul muncii .

Sustine intimata ca in fisa de identificare  completata a  precizat  ca lucreaza din 01.08.2015 fara a avea contract individual de munca semnat, fiind in proba de lucru, fapt ce a fost confirmat si de reprezentantul petentei.

A precizat ca fapta retinuta in sarcina petentei constituie contraventie, conform art. 260, alin. 1, lit. e din Codul muncii si ca, in plus, controlul s-a finalizat prin incheierea procesului- verbal de control nr. .../28.10.2015   si a procesului-verbal de contraventie,  nr. ... din 28.10.2015.

In continuare, intimatul a  precizat ca, potrivit art. 260, alin. 1 lit. e)  art. 279 , constituie contraventie primirea la munca a persoanelor fara incheierea unui contract individual de munca, iar potrivit art. 16 alin. 1, contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, obligatia revenindu-i angajatorului, iar potrivit aceluiasi articol, angajatorul persoana juridica, persoana fizica autorizata sa desfasoare o activitate independenta, precum si asociatia familiala au obligatia de a incheia, in forma scrisa, contractul individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca, nerespectarea acestei obligatii fiind sanctionata cu amenda de la 10. 000 lei la 20. 000 lei pentru fiecare persoana identificata.

Contractul individual de munca, a aratat intimatul, este conventia prin care se materializeaza vointa angajatorului si a viitorului salariat de a intra intr-un raport juridic de munca, in aceasta conventie fiind stabilite toate elementele necesare pentru cunoasterea conditiilor de desfasurare si de incetare a raportului de munca, drepturile, obligatiile si raspunderile ambelor parti. Avand in vedere faptul ca prin clauzele stipulate in contractul individual de munca se face dovada celor convenite de parti, acesta fiind documentul pe baza caruia se poate verifica in ce masura si-a indeplinit obligatiile fiecare dintre parti, ce drepturi poate revendica si ce obligatii are, incheierea contractului de munca, chiar inainte de inceperea raporturilor de munca si in forma scrisa este in interesul ambelor parti.

Intimatul a  mai sustinut ca raspunderea pentru incheierea contractului individual de munca revine angajatorului, iar existenta contractului previne comportamentul abuziv al angajatorului, dar si atitudinea incorecta a salariatului, incadrarea in munca doar cu forme legale, pe baza unor contracte de munca, asigura si cunoasterea si exercitarea obligatiilor legale ce le revin celor care folosesc forta de munca salariata.

Subliniind faptul ca prevederea obligatiei incheierii contractului individual de munca in forma scrisa, dar si sanctionarea neindepliniri acestei obligatii legale nu ingradesc in niciun fel exercitiul dreptului la munca sau libertatea comertului, intimatul a aratat ca, inclusiv in perioada de proba, salariatul beneficiaza de toate drepturile si toate obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in regulamentul intern, precum si in contractul individual de munca, astfel cum rezulta din dispozitiile art. 32, alin. 3 si ale art. 31, alin. 4 din Codul muncii , petenta facandu-se asadar vinovata de incalcarea prevederilor art. 16, alin. 1 din Codul muncii .

Intimatul a mai invederat ca sanctiunea aplicata este temeinica si legala, agentul constatator tinand cont de toate imprejurarile in care au fost savarsite faptele, de modul si amploarea de savarsire a acestora, de scopul urmarit, urmarea produsa si circumstantele personale ale contravenientei, precum si de gradul de pericol social al faptei, aplicand amenda minima si a apreciat ca nu se justifica inlocuirea sanctiunii pecuniare cu avertisment, intrucat petenta a savarsit fapta cu vinovatie, nu a facut dovada unei alte situatii de fapt, iar prin admiterea inlocuirii sanctiunii s-ar produce o grava sfidare la adresa angajatorilor care se straduiesc sa-si desfasoare activitatea respectand legile si o incurajare pentru societatile care ignora cadrul legal in care ar trebui sa-si desfasoare activitatea. Totodata, intimatul a subliniat efectele negative, pe termen scurt, dar si pe termen lung atat pentru individ, cat si pentru societate ale muncii nedeclarate, concluzionand ca sanctiunea aplicata a fost corect individualizata de catre organul de control.

Intimatul nu  a indicat temeiul de drept al intampinarii formulate.

In sustinerea apararilor formulate, intimatul a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri si a anexat, in copie, urmatoarele inscrisuri: procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, nr. ... din data de 28.10.2015, proces-verbal de control nr. ... din 28.10.2015, alaturi de anexa de constatare si de masuri dispuse in domeniul relatiilor de munca, fisa de identificare, nota de relatii.

Petenta nu a formulat raspuns la intampinare.

Pentru justa solutionare a cauzei, instanta a incuviintat si a administrat proba cu inscrisuri pentru ambele parti.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

I. In fapt, la data de 28.10.2015 a fost incheiat procesul-verbal de contraventie  nr. ..., prin care petenta a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 10. 000 lei in temeiul dispozitiilor art. 16 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 (filele 6-7).

In sarcina petentei s-a retinut ca la locul de desfasurare a activitatii acesteia- punct de lucru chiosc- vanzare produse de larg consum, situate in incinta Pietii Centrale B. a fost identificata prestand activitate de vanzator numita C. A., care a completat declaratia tip procedurala anexata la procesul-verbal de contraventie. Agentul a mai aratat ca din continutul acesteia reiese ca lucreaza in folosul angajatului din data de 01.08.2015, fiind in proba de lucru, fara sa fi semnat contract individual de munca.

II. In drept, analizand prevederile art. 34 alin. 1 din O. G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta constata ca plangerea a fost introdusa in termenul legal de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, termen stabilit de prevederile art. 31 alin. 1 din O. G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, avand in vedere ca procesul verbal de contraventie a fost incheiat la data de 28.10.2015, iar plangerea a fost depusa la data de 10.11.2015.

1. In ceea ce priveste legalitatea procesului-verbal de contraventie, instanta constata ca acesta respecta dispozitiile imperative ale legii, nefiind incidenta nici una dintre cauzele de nulitate absoluta prevazute de art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001.

Astfel, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei contine toate elementele prevazute de art. 17 din O. G. nr. 2/2001, respectiv cele privitoare la numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator, datele personale ale contravenientului, descrierea faptei, data comiterii acesteia, incadrarea juridica a faptei savarsite si semnatura agentului constatator.

2. Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanta retine urmatoarele:

Persoana sanctionata contraventional are dreptul la un proces echitabil conform art. 31-36 din O. G. nr. 2/2001, in care sa utilizeze orice mijloc de proba si sa invoce orice argumente pentru dovedirea imprejurarii ca situatia de fapt retinuta in procesul-verbal contestat nu corespunde modului in care s-au desfasurat evenimentele, iar sarcina instantei este de a respecta limita proportionalitatii intre scopul urmarit de autoritatile statului de a nu ramane nesanctionata o conduita antisociala si respectarea dreptului la aparare al petentului (cauza A. c. Romaniei, hotararea din 4 octombrie 2007, cauza N. c. Romaniei, decizie de inadmisibilitate din 18 noiembrie 2008).

De asemenea, persoana sanctionata contraventional se bucura de prezumtia de nevinovatie pana la pronuntarea unei hotarari irevocabile prin care sa se stabileasca vinovatia sa. Aceasta prezumtie nu neaga, insa, valoarea probatorie a procesului-verbal de contraventie legal intocmit, in care sunt consemnate aspecte constatate personal, in mod direct, de catre agentul constatator, care este o persoana investita cu exercitarea autoritatii de stat.

Astfel, procesul-verbal legal incheiat se bucura de o prezumtie de temeinicie, a carei existenta nu este de natura a incalca prezumtia de nevinovatie de care se bucura persoana sanctionata contraventional, aspect care rezulta din posibilitatea persoanei sanctionate de a administra probele pe care le considera necesare pentru a face dovada contrara.

In speta, petenta a avut ocazia sa administreze in fata instantei mijloacele de proba pe care le-a considerat de natura a combate prezumtia de legalitate si temeinicie de care beneficiaza procesul-verbal ca act intocmit de un organ al statului in exercitarea atributiilor de serviciu. Petenta a solicitat administrarea probei cu inscrisuri si un martor, pe care instanta le-a incuviintat. Ulterior petenta a renuntat la proba cu martorul propus prin cererea de chemare in judecata.

Conform art. 16 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii , “contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului”.

De asemenea, potrivit art. 260 alin. 1 lit. e din acelasi act normativ, “constituie contraventie si se sanctioneaza astfel urmatoarele fapte: primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. 1, cu amenda de la 10. 000 lei la 20. 000 lei pentru fiecare persoana identificata”.

Instanta observa ca situatia de fapt retinuta in procesul-verbal de contraventie este sustinuta de probele administrate in cauza.

Din declaratia salariatei C. A. (fila 36) data in fata agentilor constatatori ai intimatului in data de 27.10.2015, instanta retine ca aceasta a inceput sa lucreze la societatea petenta din data 01.08.2015, fara a avea contract individual de munca, salariata considerand ca este in perioada de proba.

Situatia de fapt retinuta mai sus se coroboreaza cu contractul individual de munca aflat la fila 8 din dosarul cauzei, din care reiese ca numita C. A. a fost angajata de la data de 29.10.2015, dupa efectuarea controlului de catre inspectorii de munca.

Mai mult, instanta constata ca prin plangerea formulata si prin concluziile puse pe fondul cauzei, petenta nu a negat savarsirea acestei fapte, solicitand instantei inlocuirea sanctiunii aplicate cu cea a avertismentului.

Fata de cele expuse mai sus, instanta constata ca la data efectuarii controlului de catre inspectorii de munca, numita C. A. nu avea incheiat un contract individual de munca, petenta facandu-se vinovata de contraventia retinuta in sarcina sa.

In concluzie, instanta retine ca prezumtia relativa de veridicitate de care beneficiaza procesul-verbal de contraventie, in calitatea sa de act administrativ, nu a fost rasturnata in cauza de fata, probele propuse de petenta si administrate in fata instantei neevidentiind nici un motiv de nelegalitate sau netemeinicie a procesului-verbal contestat.

3. Analizand proportionalitatea masurilor luate impotriva petentei, instanta retine ca:

Potrivit art. 5 alin. 5 din O. G. nr. 2/2001, “sanctiunea stabilita trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite”.

De asemenea, art. 21 alin. 3 din acelasi act normativ prevede ca “sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul-verbal”.

Masura luata impotriva petentei este legala, deoarece amenda in cuantum de 10. 000 lei este prevazuta de art. 260 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003.

Cu toate acestea, instanta apreciaza ca, raportat la imprejurarile concrete in care s-a produs fapta, sanctiunea amenzii in cuantum de 10. 000 de lei este totusi excesiva.

Scopul reglementarilor juridice in materia protectiei muncii este in primul rand acela de asigurare a protectiei persoanei care presteaza o activitate fara a beneficia de drepturile la asigurari sociale recunoscute de lege, care instituie o minima protectie a sa ca rezultat al muncii depuse. In al doilea rand, se urmareste combaterea economiei subterane, care aduce grave prejudicii bugetului statului.

La individualizarea sanctiunii, instanta va tine cont de atitudinea petentei pe parcursul procesului, aceasta recunoscand savarsirea faptei si furnizand toate informatiile necesare in vederea solutionarii cauzei, precum si de convingerea pe care si-a format-o instanta, in sensul ca petenta nu va mai repeta aceasta fapta, chiar si fara aplicarea unei amenzi contraventionale.

Intrucat numitei C. A., persoana depistata ca prestand activitate fara a avea incheiat un contract individual de munca, i s-a incheiat un contract la data de 29.10.2015 (fila 8), cu data de incepere a activitatii la 01.08.2015, instanta apreciaza ca scopul sanctiunii contraventionale poate fi atins si prin aplicarea unui avertisment.

Acesta este suficient pentru a i se atrage atentia petentei ca pe viitor sa incheie contracte individuale de munca cu orice persoana pe care o primeste sa desfasoare o activitate.

Instanta considera ca gradul de pericol social al faptei nu este unul suficient de mare incat sa justifice aplicarea unei amenzi in cuantum de 10. 000 de lei ci, raportat la criteriile legale de mai sus, avertismentul este indestulator pentru corectarea comportamentului petentei.

In consecinta, instanta va admite in parte plangerea contraventionala si va dispune inlocuirea sanctiunii principale a amenzii cu cea a avertismentului.

Pentru considerentele anterior enuntate, instanta va admite, in parte, plangerea contraventionala formulata de petenta I. I. B. M. C., impotriva procesului-verbal de contraventie  nr. ... din data de 28.10.2015 si va dispune inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale in cuantum de 10. 000 lei aplicata prin procesul-verbal pentru contraventia prevazuta de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 53/2003, cu sanctiunea “avertisment”, atragand petentei atentia asupra pericolului social al faptei savarsite, cu recomandarea ca pe viitor sa respecte dispozitiile legale.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

 

Admite in parte plangerea contraventionala formulata de catre petenta I. I. B. M. C., cu sediul in B., . 31,, XXX, CUI xx, in contradictoriu cu intimatul I. T. de M. B., cu sediul in B., . 147 bis, cod fiscal xx.

Dispune inlocuirea sanctiunii contraventionale a amenzii in cuantum de 10. 000 lei, aplicata prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei  nr. ... din data de 28.10.2015, cu sanctiunea „avertisment”, atragand petentei atentia asupra pericolului social al faptei savarsite, cu recomandarea ca pe viitor sa respecte dispozitiile legale.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   proba de lucru    proces-verbal de contraventie    inlocuirea sanctiunii    contract de munca in forma scrisa    consimtamantul partilor    grad de pericol social    mijloace de proba    prezumtia de nevinovatie   


Sus ↑