• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 15: Interzicerea muncii ilicite sau imorale

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL II: Contractul individual de munca
        ↳ CAPITOLUL I: Incheierea contractului individual de munca

Este interzisa, sub sanctiunea nulitatii absolute, incheierea unui contract individual de munca in scopul prestarii unei munci sau a unei activitati ilicite ori imorale.
Comentariu art. 15 Codul muncii

Scopul general al stabilirii si derularii raporturilor de munca intre salariat si angajator este acela al obtinerii unor venituri (de natura salariala) ca urmare a prestarii de catre salariat a unei activitati permise de lege.

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.

Consultatii dreptul muncii

Acordarea drepturilor salariale astfel cum au fost prevazute in contractual individual de munca.
As dori sa va pun in tema cu problema mea si sa stiu daca pot face ceva. Tin sa va anunt ca lucrez la actualul loc de mu ... Angajatorul are obligatia de a va plati in intregime toate drepturile salariale astfel cum sunt ele prevazute in Contrac ...
Cum se pot obtine documente din dosarul de personal
Buna ziua, Am lucrat timp de 7 ani la o firma in Romania si de o luna lucrez pentru o firma din Angla in cadrul ae ... Pentru a putea obtine informatii din dosarul de personal (inclusiv o adeverinta care sa ateste vechimea in munca), veti ...
Efectuare concediu de odihna. Lipsa programare. Recuperare spor pentru munca suplimentara, de noapte si in zile de sarbatori legale
X sunt angajat cu contract de munca pe durata nedeterminata,din data de 17 ,noimbrie 2016,la un depozit al firmei y ,in ... Buna ziua, Concediul de odihna anual este un drept cuvenit salariatului, ce trebuie acordat integral de catre angaja ...
Neachitarea drepturilor salariale.
problema este ca am fost angajata la o societate din 13 mai 2015 pana in 21 iulie 2015. aferent lunii mai mi-am ridi ... Initial puteti trimite o Notificare angajatorului prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin care sa soli ...
Acordarea drepturilor salariale restante.
Va solicit sfatul cu privire la urmatorul aspect. In contractul individual de muca am un articol prin care sunt Indrepta ... In cazul de fata, puteti sa trimiteti o Notificare conducerii societatii prin scrisoare recomandata cu confirmare de pri ...
Obligatia angajatorului de a aduce la cunostinta salariatilor prevederile Regulamentului Intern
Buna ziua, cu respect v? rog sa m? informa?i în baza c?rui text de lege pot solicita de la angajator copie de pe R ... Conform dispozitiilor art. 243 alin. 4 din Codul muncii, Regulamentul Intern se afiseaza la sediul angajatorului. Astfel ...
Refuzul salariatului de a semna fisa postului
Buna ziua ! Suntem 4 salariate din 15 care nu am semnat fisa postului actualizata. Am redactat 7 obiectiuni refer ... Aveti dreptul de a refuza semnarea fisei postului in situatia in care aveti anumite obiectiuni cu privire la unele dintr ...
Modificarea unilaterala de catre angajator a sporului pentru munca prestata in week-end. Sanctiune
Seful locului de munca dintr-o benzinarie a decis la data de 01/05/2016 sa modifice tuturor angajatilor valoarea orelor ... Buna ziua, Pentru plata integrala a sporului pentru munca efectuata in zilele de sambata si duminica va puteti adres ...
Sedinta de informare cu privire la avantajele medierii in material dreptului familiei.
Vreau sa deschid un proces de divort in care este implicat si un minor. Din cate am aflat, inainte este nevoie de ... Potrivit dispozitiilor art. 60 indice 1 din legea nr. 192/2006, in materia dreptului familiei, partea/partile interesate ...
Neplata orelor suplimentare, ore de noapte si in zile de sarbatori legale. Remediu
Buna ziua. Va deranjez cu rugamintea daca imi puteti oferi niste informatii pentru a putea determina daca este intru ... Buna ziua, in situatia in care efectuati ore de munca suplimentara, ore de noapte, prestati munca in zile de sarbato ...

Jurisprudenta art. 15 din Codul muncii - Interzicerea muncii ilicite sau imorale

Exceptia nulitatii unui contract de munca care nu mai este in vigoare. Desfacerea disciplinara a contractului de munca
Pe rol, judecarea apelului declarat de reclamanta D_ M, cu domiciliul in mun. B_, _,,, impotriva sentinTei nr. 539 din 27 iunie 2019 pronunTata de Tribunalul B_ - SecTia I civila in dosarul nr. XXXXXXXXXXX, intimat fiind parata AsociaTia de P nr. 57 ... (Hotararea 993 din 6 noiembrie 2019, pronuntata de CURTEA DE APEL SUCEAVA)
Desfacerea contractului de munca. Deciziei de returnare de pe teritoriul Romaniei
Pe rol soluTionarea acTiunii in contencios administrativ formulata de reclamanta S E in contradictoriu cu paratul I G P_ I_, avand ca obiect litigiu privind regimul strainilor - dec. de returnare nr. xxxxxx/17. 03. 2020. ... (Hotararea 353 din 04.06.2020, pronuntata de CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE)
Sarcina probei in conflictele de munca. Dovedirea de catre salariat a prejudiciului suferit prin fapta angajatorului

Prin sentinta nr. 4244 din 23 octombrie 2015 pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, s-a respins exceptia prescriptiei dreptului la actiune invocata de paratul S. Orasenesc”Sf. S. ” R. prin intampinare.

... (Hotararea 3418 din data de 29.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova)

Acordarea tichetelor de vacanta in institutiile din sectorul bugetar, conditionata de includerea in bugetele anuale a sumelor cu aceasta destinatie

Prin cererea lor reclamantii S. R. F., T. S. N., Z. P. C., M. V., NEDISAN S. G., N. V., P. M. si P. C. V. au chemat in judecata paratii M. A. I. si INSTITUTIA P. JUDETULUI S. solicitand instantei obligarea paratilor la plata unei despagubiri echiv ... (Hotararea 759 din data de 13.06.2016, pronuntata de Tribunalul Salaj)
Repararea prejudiciului produs in sarcina angajatorului. Decizia de imputare

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului G. la data de 27.10.2015 sub nr. XXXXXXXXXXXXX reclamantul A. D., a chemat in judecata pe parata R. N. P. -R., Directia S. G. pentru ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna anularea deciz ... (Hotararea 54/LM AS din data de 16.02.2016, pronuntata de Tribunalul Giurgiu)
Anularea de catre instanta a deciziei de concediere disciplinara. Reintegrarea salariatului in functia detinuta anterior

 

Deliberând asupra cauzei, constata ca prin cererea de chemare în judecata î ... (Hotararea 68 din 31 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Mures)
Repararea prejudiciului cauzat de executarea cu intarziere a platii salariului

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti la data de 03.02.2016, sub numarul xX reclamantii B__ M_, O_ M_ si O__ A_, prin S_ salariatilor din învatamânt – Bucuresti a solicitat &icir ... (Hotararea 484 din 31 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Procesul-verbal de control, act administrativ de sine statator. Remedierea de catre angajator a neconformitatilor constatate de inspectorii de munca.

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului M. la data de 6 august 2014 reclamanta Asociatia de proprietari nr. 882 Targu M. a chemat in judecata paratul Inspectoratul Teritorial de Munca, solicitand:

- anularea ... (Hotararea 33 din data de 19 ianuarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures)
Protectia salariatilor in cazul transferului intreprinderii. Transferul drepturilor si obligatiilor care decurg din contractele de munca suspendate

Prin sentinta civila nr. ... din data de 27.10.2014, pronuntata in dosarul nr. ...X, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, a admis, in parte, actiunea privind pe reclamant D. I., in contradictoriu cu parat ... (Hotararea 1336 din data de 23 aprilie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Asigurarea salariatilor cu alimentatie de protectie, cu echipament de protectie si materiale igienico-sanitare reprezinta o obligatie in natura a angajatorului

Prin sentinta nr. 4244 din 23 octombrie 2015 pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul nr. ...X, s-a respins exceptia prescriptiei dreptului la actiune invocata de paratul S. Orasenesc”Sf. S” R. prin intampinare.

... (Hotararea 3418 din data de 29 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova)


Sus ↑