Avocat Dreptul muncii - Jurisprudenta - Modificarea contractului individual de munca - Legalitatea incetarii detasarii in lipsa acordului salariatului

Legalitatea incetarii detasarii in lipsa acordului salariatului

Hotararea nr. 632 din data de 02 februarie 2011
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Prin sentinta civila nr. 2681 din data de 29.03.2010 pronuntata in dosarul nr. ...X, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII a Conflicte de munca si asigurari sociale a respins contestatia formulata de contestatoarea B. S., reprezentata de S. L. Salariatilor din Invatamantul P. Sector 6 Bucuresti in contradictoriu cu intimatul I. Scolar al M. Bucuresti, ca neintemeiata.

Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut

Prin Decizia nr. 3898/15.09.2009, paratul a stabilit, pe baza acordului reclamantei, ca incepand cu data de 15.09.2009, aceasta sa fie detasata in interesul invatamantului pe functia de inspector invatamant prescolar si educatie timpurie in cadrul ISMB pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de 31.08.2010, in aceasta perioada fiindu-i rezervat postul didactic pe care este titulara la Gradinita de Copii nr. 197 „Z. Florilor” Bucuresti.

La data de 20.10.2009, paratul a adoptat Decizia nr. 4375 prin care, invocandu-se prevederile art. 14, 31 si 146 din Legea nr. 128/1997 si cele ale art. 45 - 48 din Legea nr. 53/2003, a stabilit incetarea detasarii reclamantei si revenirea acesteia la postul didactic anterior.

Avand in vedere dispozitiile art. 45 si urm. din Codul muncii, instanta de fond a conchis ca detasarea este obligatorie pentru salariatul care o poate refuza numai in mod exceptional, aceasta fiind o derogare de la dispozitiile art. 41 din lege conform carora contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor.

In acelasi sens, art. 14 din Legea nr. 128/1997 dispune ca detasarea in interesul invatamantului se face cu acordul persoanelor solicitate pentru ocuparea unor posturi din unitati de invatamant si pentru asigurarea conducerii unitatilor de invatamant precum si in functiile de indrumare si control, dispozitiile din legea speciala intregindu-se, conform art. 146, cu dispozitiile generale in legislatia muncii.

Este adevarat, a mai retinut Tribunalul, ca in decizia de detasare s-a stabilit un anumit termen pentru care masura avea sa opereze, insa acest lucru nu inseamna ca detasarea inceteaza numai prin expirarea termenului (ori prin incetarea contractului individual de munca). De asemenea, incetarea detasarii nu presupune in mod necesar acordul partilor, tocmai pentru motivul ca acordul dat de catre salariat pentru detasare, asa cum rezulta din textul art. 45 si urm Codul muncii, nu este o conditie esentiala ca masura sa se infaptuiasca (salariatul poate refuza numai in mod exceptional si pentru motive personale temeinice).

Instanta fondului a apreciat ca revocarea este o forma de incetare a detasarii aflata la dispozitia angajatorului care nu este tinut sa motiveze decizia sa, aceasta neprejudiciindu-l pe salariat in nici un mod, in conditiile in care isi pastreaza locul de munca si functia avute anterior detasarii.

Faptul ca detasarea nu este supusa niciunei conditii de forma, rezulta din economia textelor de lege la care s-a facut referire. De asemenea, decizia prin care s-a revocat detasarea nu trebuie sa contina, sub sanctiunea nulitatii, referiri cu privire la termenul in care poate fi contestata si instanta competenta, prevederile art. 62 alin. 2 din Codul muncii invocate de catre reclamanta fiind incidente numai in cazul concedierii.

Impotriva acestei sentinte contestatoarea B. S., reprezentata de S. L. Salariatilor din Invatamantul P. Sector 6 Bucuresti a declarat recurs la data de 27.07.2010, cerere inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a Civila si pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale la data de 09.09.2010, sub nr. ...X.

La termenul de judecata din 02.02.2011, Curtea a pus in discutia partilor exceptia tardivitatii declararii recursului.

Analizand cu prioritate cauza prin prisma exceptiei invocate, conform prevederilor art. 137 din Codul de procedura civila, Curtea retine urmatoarele:

Sentinta recurata a fost comunicata Sindicatului L. Salariatilor din Invatamantul P. Sector 6 Bucuresti, in calitate de reprezentant al membrului de sindicat B. S., la data de 15.07.2010, conform dovezii de indeplinire a actului de procedura aflate la fila 42 a dosarului de fond, iar cererea de recurs a fost inregistrata la data de 27.07.2010, astfel cum rezulta din rezolutia aplicata pe cerere (fila 2 a dosarului de recurs), dupa implinirea termenului de recurs de 10 zile, prevazut de art. 80  din Legea nr. 168/1999, calculat pe zile libere, conform art. 101 din Codul de procedura civila, de la data comunicarii hotararii pronuntate de instanta de fond.

Pentru considerentele expuse, fata de dispozitiile art. 301 din Codul de procedura civila, Curtea va face aplicarea art. 103 din Codul de procedura civila, astfel incat, vazand si prevederile art. 312 din acelasi Cod, urmeaza sa respinga recursul, ca tardiv formulat.    

 

PENTRU ACESTE CONSIDERENTE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Respinge, ca tardiv declarat, recursul formulat de recurentul-contestator S. L. Salariatilor din Invatamantul P. Sector 6 Bucuresti, in calitate de reprezentant al membrului de sindicat B. S., impotriva sentintei civile nr. 2681 din data de 29.03.2010 pronuntate de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII Conflicte de munca si asigurari sociale, in dosarul nr. ...X, in contradictoriu cu intimatul I. Scolar al M. Bucuresti.


Prelucrare: MCP - Cabinet avocati


Mai multe despre:   detasare    acordul partilor    revocare    locul de munca    conditii de forma    nulitate    concediere    motive temeinice   

 

Contact

MCP avocati Cabinet de Avocat Marius-Catalin Predut
Sediul: str. Vintila Voda, nr. 2, Bucuresti, sector 3 (langa Tribunalul Bucuresti)
Metrou: Statia Unirii 1 si Unirii 2
RATB: Liniile 104, 124, 123, 385 (Statia Biblioteca Nationala a Romaniei)
Liniile 313, 116, 117 (Statia Mircea Voda)
Tel: (+4)0722.415.993
Fax: (004)0318.171.755
Avocat Predut Marius-Catalin
Contact OnLine!
Cum Ajungi la noi? Vezi harta!
Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut

Articole Dreptul muncii

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Suspendarea contractului individual de munca ca urmare si pe durata declansarii cercetarii disciplinare
Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Cuprinsul deciziei de concediere
Nulitatea notificarii prin care s-a dispus unilateral incetarea contractului individual de munca in perioada de proba
Greva. Tipuri de greva si conditii de declansare

Jurisprudenta Dreptul muncii

Accidente de munca
Asistenta si Asigurari sociale. Pensii
Contestatie decizie de concediere
Contractul de munca. Clauze
Drepturi salariale
Incetarea contractului individual de munca
Incheierea contractului individual de munca
Modificarea contractului individual de munca
Plangere contraventionala
Probe
Raspunderea patrimoniala
Sanctionare disciplinara
Suspendarea contractului individual de munca

Consultatii Dreptul muncii

Neprezentarea la medicul de medicina muncii. Nulitatea contractului individual de munca.
Munca suplimentara
Obligarea angajatorului la depunerea organigramei
Munca prestata pe timp de noapte, in zilele de repaus saptamanal
Modificarea felului muncii. Obligativitatea acordului partilor
Plangerea penala introdusa de angajator impotriva unui salariat nu mai constituie cauza de suspendare a contractului individual de munca
Decontarea transportului la locul de munca
Solicitarea drepturilor salariale, la zi, posibila doar in cazul incetarii contractului individual de munca
Compensarea in bani a concediului de odihna.
Indemnizatia de somaj in cazul concedierii pentru motive ce nu tin de persoana salariatului.
Recuperarea salariilor restante. Stabilirea salariului sub nivelul minim brut pe tara
Fapta de a primi in munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca. Sanctiuni
Actul aditional la contractul individual de munca.
Reducerea programului de lucru in perioada de preaviz.
Acordarea drepturilor salariale astfel cum au fost prevazute in contractual individual de munca.