• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Legalitatea incetarii detasarii in lipsa acordului salariatului

Hotararea nr. 632 din data de 02 februarie 2011
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Prin sentinta civila nr. 2681 din data de 29.03.2010 pronuntata in dosarul nr. ...X, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII a Conflicte de munca si asigurari sociale a respins contestatia formulata de contestatoarea B. S., reprezentata de S. L. Salariatilor din Invatamantul P. Sector 6 Bucuresti in contradictoriu cu intimatul I. Scolar al M. Bucuresti, ca neintemeiata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Prin Decizia nr. 3898/15.09.2009, paratul a stabilit, pe baza acordului reclamantei, ca incepand cu data de 15.09.2009, aceasta sa fie detasata in interesul invatamantului pe functia de inspector invatamant prescolar si educatie timpurie in cadrul ISMB pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de 31.08.2010, in aceasta perioada fiindu-i rezervat postul didactic pe care este titulara la Gradinita de Copii nr. 197 „Z. Florilor” Bucuresti.

La data de 20.10.2009, paratul a adoptat Decizia nr. 4375 prin care, invocandu-se prevederile art. 14, 31 si 146 din Legea nr. 128/1997 si cele ale art. 45 - 48 din Legea nr. 53/2003, a stabilit incetarea detasarii reclamantei si revenirea acesteia la postul didactic anterior.

Avand in vedere dispozitiile art. 45 si urm. din art. 279 , instanta de fond a conchis ca detasarea este obligatorie pentru salariatul care o poate refuza numai in mod exceptional, aceasta fiind o derogare de la dispozitiile art. 41 din lege conform carora contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor.

In acelasi sens, art. 14 din Legea nr. 128/1997 dispune ca detasarea in interesul invatamantului se face cu acordul persoanelor solicitate pentru ocuparea unor posturi din unitati de invatamant si pentru asigurarea conducerii unitatilor de invatamant precum si in functiile de indrumare si control, dispozitiile din legea speciala intregindu-se, conform art. 146, cu dispozitiile generale in legislatia muncii.

Este adevarat, a mai retinut Tribunalul, ca in decizia de detasare s-a stabilit un anumit termen pentru care masura avea sa opereze, insa acest lucru nu inseamna ca detasarea inceteaza numai prin expirarea termenului (ori prin incetarea contractului individual de munca). De asemenea, incetarea detasarii nu presupune in mod necesar acordul partilor, tocmai pentru motivul ca acordul dat de catre salariat pentru detasare, asa cum rezulta din textul art. 45 si urm art. 279 , nu este o conditie esentiala ca masura sa se infaptuiasca (salariatul poate refuza numai in mod exceptional si pentru motive personale temeinice).

Instanta fondului a apreciat ca revocarea este o forma de incetare a detasarii aflata la dispozitia angajatorului care nu este tinut sa motiveze decizia sa, aceasta neprejudiciindu-l pe salariat in nici un mod, in conditiile in care isi pastreaza locul de munca si functia avute anterior detasarii.

Faptul ca detasarea nu este supusa niciunei conditii de forma, rezulta din economia textelor de lege la care s-a facut referire. De asemenea, decizia prin care s-a revocat detasarea nu trebuie sa contina, sub sanctiunea nulitatii, referiri cu privire la termenul in care poate fi contestata si instanta competenta, prevederile art. 62 alin. 2 din art. 279 invocate de catre reclamanta fiind incidente numai in cazul concedierii.

Impotriva acestei sentinte contestatoarea B. S., reprezentata de S. L. Salariatilor din Invatamantul P. Sector 6 Bucuresti a declarat recurs la data de 27.07.2010, cerere inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a Civila si pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale la data de 09.09.2010, sub nr. ...X.

La termenul de judecata din 02.02.2011, Curtea a pus in discutia partilor exceptia tardivitatii declararii recursului.

Analizand cu prioritate cauza prin prisma exceptiei invocate, conform prevederilor art. 137 din Codul de procedura civila, Curtea retine urmatoarele:

Sentinta recurata a fost comunicata Sindicatului L. Salariatilor din Invatamantul P. Sector 6 Bucuresti, in calitate de reprezentant al membrului de sindicat B. S., la data de 15.07.2010, conform dovezii de indeplinire a actului de procedura aflate la fila 42 a dosarului de fond, iar cererea de recurs a fost inregistrata la data de 27.07.2010, astfel cum rezulta din rezolutia aplicata pe cerere (fila 2 a dosarului de recurs), dupa implinirea termenului de recurs de 10 zile, prevazut de art. 80  din Legea nr. 168/1999, calculat pe zile libere, conform art. 101 din Codul de procedura civila, de la data comunicarii hotararii pronuntate de instanta de fond.

Pentru considerentele expuse, fata de dispozitiile art. 301 din Codul de procedura civila, Curtea va face aplicarea art. 103 din Codul de procedura civila, astfel incat, vazand si prevederile art. 312 din acelasi Cod, urmeaza sa respinga recursul, ca tardiv formulat.    

 

PENTRU ACESTE CONSIDERENTE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Respinge, ca tardiv declarat, recursul formulat de recurentul-contestator S. L. Salariatilor din Invatamantul P. Sector 6 Bucuresti, in calitate de reprezentant al membrului de sindicat B. S., impotriva sentintei civile nr. 2681 din data de 29.03.2010 pronuntate de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII Conflicte de munca si asigurari sociale, in dosarul nr. ...X, in contradictoriu cu intimatul I. Scolar al M. Bucuresti.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   detasare    acordul partilor    revocare    locul de munca    conditii de forma    nulitate    concediere    motive temeinice   


Sus ↑