• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 101: Egalitatea de tratament

Codul muncii actualizat 2023 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL II: Contractul individual de munca
        ↳ CAPITOLUL VII: Munca prin agent de munca temporara

Cu exceptia dispozitiilor speciale contrare, prevazute in prezentul capitol, dispozitiile legale, prevederile regulamentelor interne, precum si cele ale contractelor colective de munca aplicabile salariatilor angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata la utilizator se aplica in egala masura si salariatilor temporari pe durata misiunii la acesta.Comentariu art. 101 Codul muncii

NOU! Ghidul relatiilor de munca: Ghidul angajatorului si Ghidul Salariatului

Pentru realizarea comparatiei necesara evidentierii discriminarii salariatului temporar si a respectarii egalitatii de tratament, Codul muncii are in vedere salariatii angajati la utilizator cu contract individual de munca pe durata nedeterminata, cu exceptia dispozitiilor contrare.

Solicita o consultatie

Fill out my online form.


Jurisprudenta art. 101 din Codul muncii- Egalitatea de tratament

Desfacerea de catre administratorul judiciar a contractelor individuale de munca in urma deschiderii procedurii insolventei fata de angajator

Prin actiunea inregistrata la data de 11. 06. 2015, contestatoarea G. I. C. a formulat contestatie impotriva deciziei nr. 12/08. 05. 2015 emisa de intimata S. C. A. si E. a P. si S. de Utilitati P. Arges S. A., prin lichidator judiciar Lichidari I ... (Hotararea 1636 din data de 22.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti)
Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale. Diferente de salarizare pentru functii similare

 

Prin sentinta civila nr. 2.716 din 03 octombrie 2016, pronuntata de Tribunalul C_ în do ... (Hotararea 100 din 25 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Cluj)
Obligatia sindicatului de a apara drepturile salariatilor. Imposibilitatea obligarii sindicatului la plata salariilor

Prin cererea adresata Tribunalului S. la data de 2 iunie 2011 si inregistrata sub nr. ...X, reclamantul M. G. a chemat in judecata pe paratii S. C. „A.” S. A. S. si Sindicatul Liber Independent al S. C. „A.” S. A. S. pentru ... (Hotararea 959 din data de 28 martie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Suceava)
Solicitarea angajatorului de prestare a orelor de munca suplimentara de catre salariati. Dovada prestarii orelor de munca suplimentara

Prin cererea adresata Tribunalului Suceava la data de 16.02.2012 si inregistrata sub nr. ...X, contestatorul G. V. a formulat contestatie impotriva deciziei nr. 254/17.01.2012 emisa de intimata Asociatia P. de Paduri Din Bucovina - Ocolul Silvic B ... (Hotararea 1321 din data de 30 octombrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Suceava)
Neacordarea termenului de preaviz in cazul concedierii atrage nulitatea absoluta a deciziei de concediere. Lipsa din cuprinsul deciziei de concediere a mentiunii privind durata preavizului

Prin sentinta civila nr. 1913/03.03.2015, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. ...X, a fost admisa, in parte cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta B. M., in c ... (Hotararea 1754 din data de 05 aprilie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Numarul de ore de munca prestate de catre salariatii cu fractiune de norma, inferior orelor de munca prestate in cadrul programului normal de lucru de 8 ore/zi, 40 de ore/saptamana, 170 ore/luna

Prin sentinta civila nr. 2042 din 02.03.2011, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul nr. ...X, a fost admisa, in parte, actiunea precizata formulata de reclamantii P. V., P. S. D., P ... (Hotararea 1820 din data de 29 februarie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Legalitatea incetarii detasarii in lipsa acordului salariatului

Prin sentinta civila nr. 2681 din data de 29.03.2010 pronuntata in dosarul nr. ...X, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII a Conflicte de munca si asigurari sociale a respins contestatia formulata de contestatoarea B. S., reprezentata de S. L. Sala ... (Hotararea 632 din data de 02 februarie 2011, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Scopul stabilirii perioadei de proba. Incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba printr-o notificare scrisa

Prin sentinta civila nr. 7644 din data de 03.07.2014, pronuntata in dosarul nr. ...X, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, a respins, ca neintemeiata, cererea formulata de reclamantul L. V., in contradict ... (Hotararea 791 din data de 12 martie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Incalcarea criteriilor de concediere colectiva stabilite prin CCM. Lipsa consultarilor cu Sindicatul

Prin actiunea inregistrata pe rolul acestui tribunal la data de 24.09.2014, contestatorul D_ I_ a formulat contestatie impotriva deciziei nr. A3.1/22/22.08.2014 emisa de intimata S_ Nationala de Transport Feroviar de Marfa \"CFR Marfa\" SA, solici ... (Hotararea 912 din data de 23-04-2015, pronuntata de Tribunalul ARGES)
Discriminare in raporturile de munca. Dreptul la un salariu egal pentru munca egala

Orice diferenta de tratament savarsita de stat intre indivizi in situatii analoge, fara o justificare obiectiva si rezonabila reprezinta o incalcare a dispozitiilor art. 14 din CEDO. 

... (Hotararea 237/CM din 03.07.2007, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA)


Sus ↑