• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Primirea la munca fara incheierea unui contract individual de munca. Dreptul fundamental la munca

Hotararea nr. 2374 din data de 24.03.2016
Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg. J. sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, petenta,  in contradictoriu cu intimatul I. T. M. G., a solicitat instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna anularea procesului-verbal nr. xxxxxxx/12.10.2015 si exonerarea de la plata amenzii aplicate, iar in subsidiar, inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea avertisment.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea plangerii, petenta a aratat ca, a fost sanctionata in baza art. 16 al. 1 din L. 53/2003 conform art. 260 din L. 53/2003 cu amenda in cuantum de 10. 000 lei, retinandu-se, cu ocazia controlului inopinat efectuat de I. T. M. G. din 02.10.2015, orele 10-10,15 la punctul de lucru magazin mixt situat in 2, etaj parter, judetul G., magazin mixt, ca a fost gasita B. F. desfasurand activitate in beneficiul . fara a avea intocmite forme legale de angajare, respectiv fara a avea intocmit in forma scrisa si semnat contract individual de munca, retinandu-se conform declaratiei pe propria raspundere la fata locului a numitei B. ca acesta presta activitati in beneficiul societatii din data de 01.10.2015, in functia de vanzator, fara forme legale de angajare.

Petenta a invederat ca un prin motiv de nelegalitate consta in nementionarea in cuprinsul procesului-verbal a locului savarsirii contraventiei, iar din cuprinsul procesului verbal de constatare al contraventiei rezulta ca acest control s-a desfasurat la \"punctul de lucru magazin mixt situat in 2, parter, judetul G., magazin mixt,, fara a se mentiona alte date de identificare exacte ale localitatii, respectiv in ce,  avand in vedere ca societatea are doua puncte de lucru in Borosteni.

A sustinut ca, imprejurarea ca in procesele verbale nu este mentionat locul savarsirii pretinsei fapte atrage incalcarea evidenta a art. 16 alin. l din OG 2/2001, text care prevede obligativitatea acestei mentiuni. Aceasta neregularitate de forma a procesului-verbal este vatamatoare petentei, intrucat face imposibila verificarea acelei mentiuni din procesul verbal potrivit careia contraventia s-ar fi savarsit si constatat la punctul de lucru apartinand petentei.

Sub aspectul temeiniciei, petenta a aratat ca situatia de fapt descrisa prin procesul verbal contestat nu corespunde realitatii, deoarece la ambele puncte de lucru din in in zona rurala, are angajate cu forme legale vanzatoare. Rulajul mic al societatii dat de gama nu foarte diversificata de produse dar si de amplasarea la impun angajarea a doi salariati pe fiecare magazin in parte.

Dupa efectuarea controlului, s-a interesat la ambele puncte de lucru si a inteles ca in discutie ar fi magazinul din satul Pestisani, insa la punctul de lucru din salariata cu contract individual de munca, respectiv M. N. incepand cu 01. 06. 2014 si nu martorul din acte B. F. .

Petenta a mentionat ca numita B. F. a fost angajata a societatii pana in luna mai 2015, iar in aceea perioada, cele doua lucrau in schimburi, sotul numitei B. fiind bolnav de cancer, iar boala sotului a determinat-o pe aceasta sa nu poata fi prezenta la program, apeland la colega sa M. N. pentru a face turele, cu promisiunea ca va face in schimb acesteia. Intre timp sotul martorei B. a decedat, iar tatal sau a paralizat.

Intrucat nu avea cine sa stea cu tatal paralizat, aceasta a incetat raporturile de munca cu societatea reclamanta, actualmente fiind beneficiara unei indemnizatii pentru ajutor de handicap, astfel ca nu poate nici fizic si nici scriptic sa presteze activitati de vanzator in folosul petentei.

In continuare a precizat ca din discutiile cu actuala angajata, a inteles ca in datele de 01.10.2015 si 02.10.2015, aceasta a avut copilul bolnav si a rugat-o pe martora sa o inlocuiasca macar cateva ore pe zi, intrucat si aceasta ii facuse schimburile perioada cand a avut probleme si nici una dintre cele doua nu a instiintat reprezentantii societatii despre intelegerea intervenita si cu atat mai mult, nu a existat nici o intentie ca martora B. F. sa aiba calitatea de angajat la vreunul din punctele de lucru ale societatii.

In drept plangerea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 16, art. 17, art. 19 din O. G. nr. 2/2001 raportat la dispozitiile art. 194 C. pr. civ.

Petenta a solicitat, in temeiul art. 223 alin. 3 C. pr. civ., judecarea cauzei in lipsa.

In dovedirea actiunii, petenta a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, depunand la dosar: actul contestat, proces-verbal de control nr. xxxxxxxx/12.10.2015, imputernicire avocatiala, dar si incuviintarea probei testimoniale, propunand martorii M. N. si V. G. .

Cu nota de sedinta depusa prin serviciul registratura al instantei din data de 27.10.2015, petenta a complinit lipsurile cererii de chemare in judecata, in sensul ca a depus la dosar dovada achitarii taxei de timbru corespunzatoare (filele 12-13).

La data de 20.11.2016 intimatul a formulat intampinare, invocand exceptia tardivitatii si respingerea plangerii pe aceasta exceptie, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea plangerii ca neintemeiata.

In motivarea plangerii petenta a invederat ca in urma controlului efectuat in data de 02.10.2015 orele 10:00-10:15, la punctul de lucru magazin mixt din localitatea Pestisani,cladirea L. 2, parter,  a fost solicitata declaratie de la persoana ce a fost gasita prestand activitati specifice de vanzator, fara a avea intocmite forme legale de angajare.

Potrivit procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor contestat, in urma controlului efectuat in data de 02.10.2015, ca urmare a declaratiei numitei B. F. potrivit careia nu avea incheiate forme legale de angajare, respectiv nu a avea dreptul sa presteze munca, petitionara, S. C. S. S. R. L., a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 10. 000 lei conform art. 260 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003 care prevede:,,Constituie contraventie si se sanctioneaza primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de la 10. 000 lei la 20. 000 lei pentru fiecare persoana identificata. \"

Intimata a invederat ca, cu ocazia controlului au fost efectuate fotografii din care se poate observa activitatea pe care aceasta o presta la momentul controlului.

De altfel, aceasta persoana fusese angajata petentei cu contract cu timp partial, contract ce a incetat in data de 28. 04. 2015.

In continuare, intimata a mentionat ca petitionara a nesocotit aceasta dispozitie imperativa, dovada acestui fapt constituind o sustinerea numitei B. F. care a precizat fara echivoc ca presteaza munca la negru.

Mai arata ca procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor contestat a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor prevazute de O. G. nr. 2/2001 si in mod justificat petitionara a fost sanctionata in conformitate cu art. 260 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Raportat la acest text legal petitionara avea obligatia ca mai intai sa-i incheie si sa le prezinte spre semnare contract individual de munca numitei B. F. si abia apoi sa-i permita accesul la punctul de lucru, in caz contrar activitatea acesteia desfasurandu-se in afara unui cadru legal.

De asemenea, cu ocazia controlului de documente, reprezentantul legal al petentei nu a avut nici un fel de obiectiuni, motiv pentru care procesul verbal de control cu anexele sale este semnat fara obiectiuni.

A sustinut ca petenta a mai fost sanctionata prin procesele-verbale nr. xxxxxx/01. 02. 2011 cu amenda in cuantum de 18. 000 lei, nr. xxxxxx/14. 02. 2012 cu amenda in cuantum de 10. 000 lei si proces verbal nr. xxxxxxx/28.11.2014 cu amenda in cuantum de 10. 000 lei aflat pe rol in apel la Tribunalul G. .

In drept intampinarea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 205 C. pr. civ., iar in temeiul art. 411 alin. 2 C. pr. civ. s-a solicitat judecarea cauzei in lipsa.

Intampinarii, i-au fost atasate urmatoarele inscrisuri: actul contestat, proces verbal de control, anexa de constatare, 6 fotografii, fisa de identificare din data de 02.10.2015, bon fiscal, adresa nr. xxxxxxx privind furnizare informatii extinse, proces-verbal incheiat in data de 02.10.2015, inscris privind activitatea angajatorului, procese-verbale de constare si sanctionare a contraventiilor nr. xxxxxx, nr. xxxxxxx, nr. xxxxxx.

Nu s-a mai formulat raspuns la intampinare de catre petenta.

La termenul de judecata din data de 21. 01. 2016 instanta a respins exceptia tardivitatii formularii plangerii contraventionale invocata de intimat prin intampinare, ca neintemeiata .

S- a administrat in cauza proba cu inscrisuri si proba testimoniala, fiind ascultati martorii M. N. si V. G. (declaratiile regasindu-se la filele 52 si 59).

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul-verbal de contraventie,  nr. xxxxxxx, din data de 12.10.2015, petenta a fost sanctionata contraventional cu 10. 000 lei amenda pentru fapta prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 R coroborat cu art. 260 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003 R, retinandu-se ca in urma controlului inopinat efectuat de catre inspectorii de munca din cadrul I. T. M. G.,impreuna cu un lucrator din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean T. V., in data de 02.10.2015, in intervalul orar 10:00-10:15, la punctul de lucru al petentei magazin mixt organizat in 2, etaj-parter, judetul G., a fost depistat la lucru numita B. F., prestand activitati specifice functiei de vanzatoare in beneficiul petentei, fara a avea intocmit forme legale de angajare si anume fara a avea incheiat in forma scrisa contract individual de munca,  iar conform declaratiei date de B. F. aceasta a aratat ca desfasura activitate in folosul angajatorului incepand cu data de 01.10.2015 in functia de vanzator fara a avea intocmite forme legale de angajare si anume fara a avea incheiat si semnat contract individual de munca.

Procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor . xxxxxxx, din data de 12.10.2015 a fost corect intocmit, fiind respectate prev. art. 17 din OG nr. 2 / 2001, neexistand nici o cauza de nulitate expresa, avand completate toate rubricile, administratorul societatii semnand si stampiland fiecare document.

Urmeaza a fi respinse criticile petentei ce vizeaza nedescrierea corespunzatoare a faptei, in sensul ca nu a fost indicat locul comiterii faptei, deoarece agentul constatator a mentionat \"la punctul de lucru al petentei, magazin mixt organizat in 2, etaj-parter, judetul G. ” realizand o descriere completa a locului comiterii faptei, prin mentiunea fin indicat si satul intelegandu-se implicit satul Pestisani, > Dispoz. art. 16 alin. 1,2,3 si 4 din Legea nr. 53/2003 R,  prevad urmatoarele ;

\"(1) Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului.

(2) Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.

(3) Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.

(4) Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca. ”

Astfel, conform Codului Muncii, administratorul,  in calitate de angajator, avea obligatia de a incheia contract individual de munca, in forma scrisa, anterior inceperii raporturilor de munca,  lucru pe care nu l-a realizat, astfel cum rezulta din declaratia olografa a numitei B. F., data in fata inspectorilor I. T. M. G., la data controlului.

In declaratia completata si semnata pe propria raspundere, pe baza consimtamantului liber exprimat in fata agentilor constatatori, numita B. F., a recunoscut in fata inspectorilor de munca situatia reala existenta la momentul controlului, si anume ca, desi nu are incheiat contract individual de munca cu petenta :

- presteaza munca in calitate vanzator;

- are stabilita durata timpului de munca -8 ore;

- nu a negociat salariul .

Toate aceste elemente consemnate in declaratiile date in fata inspectorului de munca reprezinta o parte din clauzele esentiale ale unui contract individual de munca, conform art. 17 din Codul muncii . Prin urmare, putem vorbi, neindoielnic, de existenta unui raport de munca, dar fara a fi \"inregistrat\" pe un suport material - contract individual de munca.

Instanta va inlatura ca fiind subiectiva,  datorita relatiilor de prepusenie,  declaratia martorei M. N., data in fata instantei de judecata si care in depozitie a relatat ca in cursul datei de 02.10.2015 a fost programata de serviciu la punctul de lucru al societatii petente,  in localitatea Pestisani,  dar pentru ca trebuia sa mearga cu fiul sau la un consult oftalmologic in Cluj, unde avea programare, a apelat la fosta angajata B. F. sa o inlocuiasca in ziua respectiva pe tot programul din ziua respectiva, sus numita fiind de acord,  insa fara sa fie anuntat administratorul.

De asemenea, instanta va inlatura ca fiind contradictorie cu restul probelor administrate si declaratia martorului V. G., care a aratat ca in ziua respectiva cand s-a prezentat si recomandat echipa de control, se afla in incinta magazinului, fiind servit de catre o alta persoana care de obicei nu servea la acel punct de lucru si ca din discutiile acesteia a inteles cand le-a explicat ca o inlocuia pe vanzatoarea ce deservea in magazinul respectiv,  pentru circa 2 ore, aceasta din urma avand copilul bolnav.

Fata de aceste probe,  instanta retine ca petenta se face vinovata de comiterea faptei prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 R coroborat cu art. 260 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003 R.

Instanta apreciaza ca gravitatea faptelor rezulta din chiar dispozitiile legii care o sanctioneaza si pentru care legiuitorul a prevazut limite considerabile ale amenzilor, avand in vedere si domeniul pe care il reglementeaza, respectiv protectia persoanelor incadrate in munca. Sanctiunea amenzii a fost individualizata si aplicata cu respectarea dispozitiilor art. 276 alin. (1) lit. (e), din art. 279 si art. 21 alin. (3), din O. G. nr. 2 / 2001, amenda stabilita fiind minima prevazuta de lege pentru fiecare persoana gasita fara contract de munca si este proportionala cu gravitatea pericolului social al faptei.

Gradul crescut al pericolului social al faptei este pus in evidenta de natura relatiilor sociale aparate prin prevederea si sanctionarea contraventiei de fata, dreptul la munca fiind un drept fundamental recunoscut de art. 41 din Constitutia Romaniei, art. 23 pct. 1 si 2 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului din 1948 si prin art. 1, partea a ll-a din Carta Sociala Europeana adoptata la Strasbourg la data de 3 mai 1986 si care este aparat prin modalitatile prevazute in art. 279 , unul dintre aceste instrumente fiind contractul individual de munca, de imprejurarea ca petenta a primit la munca persoane (in data de 02.10.2016 dar si in alte dati, conform inscrisurilor de la filele 36-41 )si de conditiile economice din prezent, angajatorii profitand de cererea crescuta de locuri de munca in dauna drepturilor salariatilor prin primirea la munca fara intocmirea contractelor individuale de munca.

Ca urmare a celor mai sus-expuse instanta va respinge plangerea si va mentine procesul verbal de contraventie.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

 

Respinge plangerea contraventionala formulata de petenta ., inregistrata la O. R. C. sub nr. JXXXXXXXXXXX, C. U. I. xxxxxxxx, cu sediul in oras Tismana,,  in contradictoriu cu intimata I. T. M. G., cu sediul in Tg. J., . 154, judetul G., impotriva procesului verbal de contraventie nr. xxxxxxx/12.10.2015.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   sanctiune contraventionala    forma scrisa a contractului    fisa de identificare    pericol social    timp partial    consimtamant liber    dreptul la munca   


Sus ↑