• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 89: Misiunea de munca temporara

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL II: Contractul individual de munca
        ↳ CAPITOLUL VII: Munca prin agent de munca temporara

Un utilizator poate apela la agenti de munca temporara pentru executarea unei sarcini precise si cu caracter temporar, cu exceptia cazului prevazut la art. 93.
Comentariu art. 89 Codul muncii

Utilizatorul poate apela la munca unui salariat temporar numai pentru executarea unei sarcini precise care trebuie sa aiba un caracter temporar. Astfel, pe langa precizarea misiunii, este necesar sa fie stabilita si durata misiunii in care salariatul temporar va lucra pentru utilizatorul beneficiar, fata de care salariatul temporar este subordonat.

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.


Jurisprudenta art. 89 din Codul muncii - Misiunea de munca temporara

Dreptul angajatorului de a verifica indeplinirea atributiilor de serviciu de catre salariati. Utilizarea de catre salariati a resurselor informatice puse la dispozitie numai in cadrul activitatii profesionale

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Prahova sub nr. ...XX, contestatorul M. L. I. a formulat contestatie impotriva Deciziei nr. 2688/02.09.2015 emise de intimata A. D. SA, solicitand anularea acesteia si obligarea intimatei la plata ch ... (Hotararea 1525 din data de 18 mai 2016, pronuntata de Tribunalul Prahova)
Instruirea salariatilor in privinta activitatilor specifice institutiei. Asigurarea de catre angajator a sanatatii si securitatii in munca a salariatilor

Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului B. la 26 iulie 2011, asa cum a fost precizata ulterior (f. 55) reclamantul S. I. a chemat in judecata pe paratii  B., F. V., C. G., si C. Nationala de Cai Ferate SA Bucuresti, solicitand obliga ... (Hotararea 1801 din data de 05 iulie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Suceava)
Incetarea misiunii de munca temporara. Existenta si dupa acest moment a contractului de munca incheiat intre agentul de munca temporara si salariatul temporar

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului T. la data de 02.03.2015, reclamanta D. M. L. V. a chemat in judecata parata  SRL, solicitand ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna anularea deciziei nr. 1/20.01.2015, sa se consta ... (Hotararea 2533 din data de 24 septembrie 2015, pronuntata de Tribunalul Timis)
Incadrarea salariatilor la institutiile si autoritatile publice. Promovarea in functie prin dobandirea unui grad profesional superior

In urma deliberarii, retine ca prin actiunea inregistrata la data de 16 mai 2011, reclamantul P. V. in contradictoriu cu parata S. S. - CENTRU DE RESURSE CLUJ-N., a solicitat obligarea paratei la incadrarea in functia de profesor pentru ciclul pri ... (Hotararea 4391/R din data de 12 noiembrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Cluj)
Elementele obligatorii, de forma si de fond, ce trebuie sa fie cuprinse in decizia de concediere

Prin sentinta civila nr. 9294 din data de 27.10.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a - Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. x, a fost respinsa, ca neintemeiata, actiunea precizata, formulata de contestatoar ... (Hotararea 2663 din data de 01-07-2015, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI)
Renuntarea angajatorului la termenul de preaviz stipulat in favoarea sa

In materia demisiei, preavizul este prevazut in favoarea angajatorului care, potrivit  dispozitiilor exprese ale art. 79 alin. 7 din Codul muncii, poate si renunta la el, total sau partial.

... (Hotararea 7415 R din 14.12.2009 , pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)


Sus ↑