• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 95: Contractul de munca temporara incheiat pentru mai multe misiuni

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL II: Contractul individual de munca
        ↳ CAPITOLUL VII: Munca prin agent de munca temporara

(1) Contractul de munca temporara se poate incheia si pentru mai multe misiuni, cu respectarea termenului prevazut la art. 90 alin. (2) .
(2) Agentul de munca temporara poate incheia cu salariatul temporar un contract de munca pe durata nedeterminata, situatie in care in perioada dintre doua misiuni salariatul temporar se afla la dispozitia agentului de munca temporara.
(3) Pentru fiecare noua misiune intre parti se incheie un contract de munca temporara, in care vor fi precizate toate elementele prevazute la art. 94 alin. (2) .
(4) Contractul de munca temporara inceteaza la terminarea misiunii pentru care a fost incheiat sau daca utilizatorul renunta la serviciile sale inainte de incheierea misiunii, in conditiile contractului de punere la dispozitie.
Comentariu art. 95 Codul muncii

Contractul individual de munca temporara care se incheie intre agentul de munca temporara si salariatul temporar poate avea durata determinata (maxim 24 luni, care poate fi prelungita pana la 36 de luni) sau nedeterminata.

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.


Jurisprudenta art. 95 din Codul muncii - Contractul de munca temporara incheiat pentru mai multe misiuni

Contestatie decizie de concediere dispusa fara efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile
La apelul nominal facut in SedinTa publica a raspuns aparatorul intimatei, avocat L S (in baza imputernicirii avocaTiale depusa la fila 16 dosar), lipsind contestatoarea. ... (Hotararea 546 din 22 Septembrie 2020, pronuntata de Tribunalul Neamt)
Incadrarea temporara pe un loc de munca vacant. Incetarea contractului pe durata perioadei de proba

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 21.09.2015 sub nr. XXXXXXXXXXXX, reclamantul F. C. a chemat in judecata in calitate de parate S. C. E. O. SA si U. M. Jilt a S. D. M. din C. CEO, solicitand instantei ca prin sentinta ... (Hotararea 1372 din data de 04.07.2016, pronuntata de Tribunalul Gorj)
Obligatia angajatorului la plata drepturilor salariale neachitate. Acordarea sporurilor si a dobanzii legale

 Prin actiunea civila înregistrata pe rolul Tribunalul C__-S_, cu nr. xxXX/21.03.2016, asa cum aceasta a fost precizata la data de 09.09.2016 (fila 205 dos.) si completata la termenul de judecata din data ... (Hotararea 329 din 14 februarie 2017, pronuntata de Tribunalul Caras Severin)
Incetarea misiunii de munca temporara. Existenta si dupa acest moment a contractului de munca incheiat intre agentul de munca temporara si salariatul temporar

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului T. la data de 02.03.2015, reclamanta D. M. L. V. a chemat in judecata parata  SRL, solicitand ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna anularea deciziei nr. 1/20.01.2015, sa se consta ... (Hotararea 2533 din data de 24 septembrie 2015, pronuntata de Tribunalul Timis)
Incetarea raporturilor de munca in baza art. 65 alin. 1 din Codul Muncii

Lipsa mentiunii prevazute de art.74 alin.1 lit.b din Codul muncii referitoare la durata preavizului, neacoperita prin comunicarea preavizului, ca urmare a hotararii adunarii generale de dizolvare anticipata a societatii, potrivit art.77, î ... (Hotararea 347 din 12.02.2008 , pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI)


Sus ↑