Avocat Dreptul muncii - Concedierea (Desfiintarea postului) - Cuprinsul deciziei de concediere

Cuprinsul deciziei de concediere


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut In cuprinsul deciziei de concediere emisa pe motivul desfiintarii postului/posturilor trebuie sa se regaseasca o serie de mentiuni obligatorii, lipsa cel putin a uneia dintre ele putand conduce la constatarea nulitatii deciziei de catre o instanta de judecata.
Astfel, decizia de concediere trebuie sa cuprinda in concret motivele de fapt si de drept care au condus la desfiintarea postului si concedierea salariatului (reorganizare, restructurare, retehnologizare, s.a.), mentiuni privind acordarea termenului de preaviz si durata acestuia, termenul in care salariatul poate contesta decizia si instanta de judecata la care se poate depune contestatia.
Daca suntem in situatia unei concedieri colective, decizia de concediere trebuie sa cuprinda si mentiuni cu privire la criteriile de stabilire a ordinii de prioritati in vederea concedierii, precum si o lista a locurilor de munca disponibile in unitate cu indicarea termenului in care salariatii pot opta pentru a ocupa un loc de munca vacant.
Astfel, sub aspect formal, decizia de concediere pe motivul desfiintarii postului se emite in forma scrisa si trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii absolute, urmatoarele elemente obligatorii:
a) motivele de fapt si de drept care determina concedierea;
b) durata preavizului;
c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritati in cazul concedierilor colective;
d) lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenul in care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant.
In completarea dispozitiilor, la emiterea deciziei de concediere angajatorul trebuie sa se tina seama, sub sanctiunea nulitatii absolute a deciziei, ca decizia de concediere trebuie sa cuprinda precizari cu privire la:
a) termenul in care poate fi contestata decizia de concediere;
b) instanta judecatoreasca la care poate fi depusa contestatia impotriva deciziei de concediere.
Lipsa oricaruia dintre elementele aratate mai sus din decizia de concediere este sanctionata cu nulitatea absoluta a deciziei de concediere.
Pe langa mentiunile specifice unei decizii de concediere pe motivul desfiintarii postului, in cuprinsul acesteia trebuie sa se regaseasca si elementele comune oricarui document emis de angajator, cum ar fi: denumirea organului competent sa dispuna o astfel de masura, semnatura si stampila angajatorului, numarul de inregistrare al deciziei, precum si elementele de identificare ale angajatorului (denumire/nume, sediu/domiciliu, numar de inregistrare la Registul Comertului, C.U.I/C.I.F./CNP, reprezentant legal, etc.) si ale salariatului concediat.

Tag-uri: cuprinsul deciziei de concediere, elementele deciziei de concediere, cauza reala a deciziei de concediere, caracterul efectiv al defiintarii locului de munca, modificarea organigramei, art. 65, art. 76, preaviz,

Autor: Avocat Marius-Catalin Predut


Citeste mai multe despre:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere
 

Contact

MCP avocati Cabinet de Avocat Marius-Catalin Predut
Sediul: str. Vintila Voda, nr. 2, Bucuresti, sector 3 (langa Tribunalul Bucuresti)
Metrou: Statia Unirii 1 si Unirii 2
RATB: Liniile 104, 124, 123, 385 (Statia Biblioteca Nationala a Romaniei)
Liniile 313, 116, 117 (Statia Mircea Voda)
Tel: (+4)0722.415.993
Fax: (004)0318.171.755
Avocat Predut Marius-Catalin
Contact OnLine!
Cum Ajungi la noi? Vezi harta!
Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut

Articole Dreptul muncii

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Suspendarea contractului individual de munca ca urmare si pe durata declansarii cercetarii disciplinare
Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Cuprinsul deciziei de concediere
Nulitatea notificarii prin care s-a dispus unilateral incetarea contractului individual de munca in perioada de proba
Greva. Tipuri de greva si conditii de declansare

Jurisprudenta Dreptul muncii

Accidente de munca
Asistenta si Asigurari sociale. Pensii
Contestatie decizie de concediere
Contractul de munca. Clauze
Drepturi salariale
Incetarea contractului individual de munca
Incheierea contractului individual de munca
Modificarea contractului individual de munca
Plangere contraventionala
Probe
Raspunderea patrimoniala
Sanctionare disciplinara
Suspendarea contractului individual de munca

Consultatii Dreptul muncii

Neprezentarea la medicul de medicina muncii. Nulitatea contractului individual de munca.
Munca suplimentara
Obligarea angajatorului la depunerea organigramei
Munca prestata pe timp de noapte, in zilele de repaus saptamanal
Modificarea felului muncii. Obligativitatea acordului partilor
Plangerea penala introdusa de angajator impotriva unui salariat nu mai constituie cauza de suspendare a contractului individual de munca
Decontarea transportului la locul de munca
Solicitarea drepturilor salariale, la zi, posibila doar in cazul incetarii contractului individual de munca
Compensarea in bani a concediului de odihna.
Indemnizatia de somaj in cazul concedierii pentru motive ce nu tin de persoana salariatului.
Recuperarea salariilor restante. Stabilirea salariului sub nivelul minim brut pe tara
Fapta de a primi in munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca. Sanctiuni
Actul aditional la contractul individual de munca.
Reducerea programului de lucru in perioada de preaviz.
Acordarea drepturilor salariale astfel cum au fost prevazute in contractual individual de munca.