• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului


Codul muncii comentat 2022 Marius-Catalin Predut Pentru a se putea proceda la desfiintarea unui post si, in consecinta, concedierea salariatului care il ocupa este necesara parcurgerea de catre angajator a unor etape fundamentale, ale caror consecinte se vor reflecta asupra deciziei de concediere.
Inainte de a decide desfiintarea unui post, angajatorul trebuie sa efectueze o analiza economica din care sa rezulte necesitatea reorganizarii in vederea eficientizarii activitatii pe considerente de reducere a costurilor de personal, a costurilor cu anumite servicii, retehnologizare, etc.
Aceasta analiza trebuie sa fie cuprinsa intr-un raport care va fi adus la cunostinta conducerii societatii angajatoare si inregistrat in registrul acesteia.
Organul de conducere al angajatorului este organul decizional care va putea stabili daca se impune desfiintarea postului si concedierea salariatului care ocupa acel post.
Ulterior acestui moment, angajatorul trebuie intocmeasca noua organigrama si noul stat de functii conforma noii scheme organizationale, care vor produce efecte de la data desfiintarii postului.
Apoi se emite notificarea catre salariat prin care i se aduce la cunostinta intentia desfiintarii postului si concedierii sale si i se acorda termenul de preaviz prevazut de dispozitiile art. 75 alin. 1 din Codul muncii, de minimum 20 zile lucratoare.
Codul muncii stipuleaza in mod expres ca, in situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat in mod corespunzator, cu exceptia situatiei in care suspendarea contractului individual de munca s-a dispus pentru absentarea nemotivata a salariatului de la locul de munca.
La implinirea termenului de preaviz se va emite in scris decizia de concediere in temeiul art. 65 alin. 1 din Codul muncii, decizie ce trebuie sa respecte toate conditiile de forma si de fond pevazute de lege.
Este foarte important de retinut ca toate aceste documente aratate mai sus (raportul de analiza economica, hotararea organului de conducere de aprobare a planului de reorganizare si a desfiintarii postului, hotararea prin care s-a adoptat noua organigrama si noul stat de functii, notificarea de preaviz, etc) trebuie sa fie cuprinse in decizia de concediere, intrucat, asa cum prevad in mod expres dispozitiile art. 79 din Codul muncii, in caz de conflict de munca angajatorul nu poate invoca in fata instantei alte motive de fapt sau de drept decat cele precizate in decizia de concediere.
Spre deosebire de concedierea disciplinara in cazul careia angajatorul trebuie sa emita decizia de concediere in termen de 30 zile de la data luarii la cunostinta de savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai mult de 6 luni de la data savarsirii faptei, in cazul deciziei de concediere emise pe motivul desfiintarii postului nu este reglementat un astfel de termen. Bineinteles, lipsa stipularii in mod expres a unui astfel de termen nu conduce la ideea posibilitatii depasirii unui termen rezonabil in vederea emiterii deciziei de concediere.
Decizia de concediere va fi comunicata salariatului, fie prin inmanare personala (cu luare de semnatura pe cuprinsul acesteia), fie prin posta prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin executor judecatoresc.
Decizia de concediere va produce efecte de la data comunicarii salariatului, respectiv de la data inmanarii personale, de la data semnarii de primire in cazul trimiterii prin posta/executor judecatoresc sau la data punerii la cutia postala.
De la acest moment incepe sa curga termenul legal de 45 zile calendaristice de contestare a deciziei de concediere de catre salariat la instanta de judecata, asa cum stipuleaza dispozitiile art. 211 lit. a din Legea nr. 62/2011 privind dialogul social.
Sanctiunea incidenta in situatia necomunicarii deciziei de concediere consta in aceea ca decizia nu produce efecte, considerandu-se ca raporturile de munca nu au incetat.
Tag-uri: decizia de concediere, desfiintarea postului, modificarea organigramei, concedierea unui salariat,

Autor: Avocat Marius-Catalin Predut


Citeste mai multe despre:

Cuprinsul deciziei de concediere
Elementele obligatorii ale deciziei de concediere determinata de desfiintarea postului prin eliminarea din organigrama societatii. Ce trebuie sa cuprinda decizia de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere


Sus ↑