• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere


Codul muncii comentat 2022 Marius-Catalin Predut In functie de capetele de cerere formulate prin contestatia impotriva deciziei de concediere, instanta va putea dispune admiterea in tot sau in parte a acesteia.
Astfel, se va dispune anularea deciziei de concediere ca fiind nelegala sau/si netemeinica, aceasta fiind punctul central al contestatiei, dupa care se poate dispune si admiterea capetelor de cerere referitoare la obligarea angajatorului la reintegrarea salariatului pe postul detinut anterior concedierii (daca s-a solicitat in mod expres), obligarea la plata unei despagubiri banesti egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care contestatorul ar fi beneficiat de la data concedierii si pana la data platii efective, a daunelor morale si a cheltuielilor de judecata.
Consecinta directa a anularii deciziei de concediere? Contractul individual de munca este considerat in fiinta in mod retroactiv, de la data concedierii (momentul comunicarii deciziei de concediere).
Daca salariatul a solicitat si reintegrarea sa pe postul ocupat anterior concedierii, contractul de munca va fi considerat in valabil de la momentul concedierii si isi va pastra valabilitatea in continuare prin revenirea salariatului la locul de munca. In cazul in care nu s-a solicitat prin contestatie si reintegrarea pe postul ocupat anterior concedierii, contractul de munca va fi considerat in mod retroactiv ca fiind valabil, insa va inceta la momentul ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus anularea deciziei de concediere.
Reintegrarea salariatului se va face in mod obligatoriu pe aceeasi functie pe care acesta a avut-o inainte de concediere (nefiind posibila schimbarea functiei/postului) si cu plata tuturor drepturilor banesti incasate inainte de concediere. Reintegrarea nu presupune emiterea unei noi decizii de catre angajator, ci se efectueaza prin emiterea unei notificari catre salariat prin care i se va solicita sa se prezinte la locul de munca la data, ora si locul de munca indicate in notificare. Daca acesta nu se prezinta fara motive temeinice la locul de munca, angajatorul poate dispune declansarea cercetarii disciplinare impotriva sa pe motivul absentarii nemotivate de la locul de munca si, eventual, sa aplice o sanctiune disciplinara. Refuzul angajatorului de a realiza reintegrarea efectiva a salariatului sau reintegrarea pe o alta functie ori cu neplata tuturor drepturilor banesti cuvenite poate atrage raspunderea penala a acestuia, fapta putand intruni elementele constitutive ale infractiunii de nerespectarea hotararilor judecatoresti prevazuta de art. 287 alin. 1 lit. d din Codul penal.
La calcularea despagubirii banesti stabilite de instanta se vor avea in vedere toate veniturile si beneficiile primite de salariat anterior emiterii deciziei de concediere (salarii, prime, bonusuri, contravaloarea tichetelor de masa, sume acordate ca o compensatie pentru abonamente sportive sau altele asemenea). Avand in vedere caracterul executoriu al hotararii pronuntate, angajatorul va putea achita in mod voluntar drepturile stabilite de instanta prin hotarare, iar in caz de refuz, se va putea trece la executarea silita.
Daunele morale vor putea fi incuviintate de catre instanta in masura in care se face proba existentei prejudiciului moral, a intinderii, a gravitatii acestuia si a legaturii de cauzalitate intre incetarea contractului individual de munca si producerea prejudiciului.
Referitor la cheltuielile de judecata, instanta de judecata poate dispune si obligarea angajatorului la plata acestora daca au fost solicitate si justificate. Cheltuielile de judecata pot consta in onorariu de avocat, sumele cuvenite martorilor pentru deplasare si pierderile cauzate de necesitatea prezentei la proces, cheltuielile de transport, de cazare, precum si orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfasurare a procesului. Bineinteles, acordarea lor se va face in masura in care sunt probate prin documente depuse la dosar (factura cu chitanta, ordin de plata, bilete de transport, etc.).
Tag-uri: anularea deciziei de concediere, reluarea activitatii, plata despagubirilor, contetatia impotriva edciziei de concediere,

Autor: Avocat Marius-Catalin Predut


Citeste mai multe despre:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Cuprinsul deciziei de concediere
Elementele obligatorii ale deciziei de concediere determinata de desfiintarea postului prin eliminarea din organigrama societatii. Ce trebuie sa cuprinda decizia de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul


Sus ↑