• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Compensarea in bani a zilelor de concediu neefectuate. Dovada achitarii drepturilor salariale

Hotararea nr. 173 din data de 17 februarie 2016
Pronuntata de Tribunalul Galati

Prin cererea formulata si inregistrata sub nr XXXXXXXXXXXXX pe rolul Tribunalului G., reclamantul G. I. a solicitat in contradictoriu cu parata, obligarea la plata drepturilor salariale aferente lunilor aprilie si mai 2015 in valoare totala de 1196,00 lei si contravaloarea concediului de odihna neefectuat, respectiv 8 zile in cuantum de 463,00 lei. A mai solicitat actualizarea sumelor cu indicele de inflatie si plata dobanzii legale, de la data scadentei si pana la data platii efective.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Motivandu-si in fapt cererea, a aratat ca a fost salariat al societatii parate pana la data de 19. 05. 2015 cand au incetat raporturile de munca in temeiul art. 65 alin 1 din art. 279 .

A sustinut ca desi a indeplinit obligatiile ce-i reveneau, societatea parata nu a inteles sa se achite de obligatiile ce erau in sarcina sa, in sensul ca nu i-au fost acordate drepturile banesti, incepand cu data de 10 aprilie 2015.

A mai precizat ca la data de 29. 06. 2015 a notificat parata cu privire la drepturile ce i se cuveneau, insa aceasta a ramas in pasivitate si nu a dat curs solicitarii acestuia.

In sustinerea cererii, s-a folosit de proba cu inscrisuri.

In drept, a invocat dispozitiile art. 161 alin 4 din art. 279 .

Parata nu a formulat intampinare si nu a propus probe in aparare.

Reclamantul G. I. a fost salariat al paratei pana la data de 19. 05. 2015, cand s-a emis decizia nr 457 de incetare a contractului individual de munca in baza art. 65 alin 1 din art. 279 .

Prin adresa inregistrata sub nr 548/29. 06. 2015 –(fila 9 la dosar), reclamantul G. I. a notificat societatea parata pentru a-i fi acordate drepturile banesti pe lunile aprilie si mai 2015 si contravaloarea a 8 zile de concediu de odihna .

In conformitate cu art. 168 alin 1 din art. 279 ,plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit.

Iar, dispozitiile art. 272 din art. 279 consacra pentru angajator sarcina probei, cu obligatia acestuia de a depune dovezi in aparare pana la prima zi de infatisare.

In cauza, parata nu a facut dovada achitarii drepturilor salariale solicitate, in sensul dispozitiilor art. 168 alin 1 din Codul muncii , considerent pentru care urmeaza sa fie obligata la plata drepturilor salariale aferente perioadei 01. 04. xxxxxxxxxxxxx15, in suma de 1196 lei.

Potrivit dispozitiilor art. 146 alin 4 din art. 279 , compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

Ca urmare, reclamantul este indreptatit la compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat de 8 zile in cuantum de 463 lei.

De asemenea, la sumele ce urmeaza sa fie platite reclamantului se va adauga dobanda legala, avandu-se in vedere disp. art. 3 alin 3 din Legea nr. 356/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti si vor fi actualizate cu rata inflatiei de la data scadentei la data platii efective .

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite actiunea formulata de reclamantul G. I., domiciliat in G., nr. 9, . 1, in contradictoriu cu parata S. C. R. S. A. G., cu sediul in G., . 53, judetul G., avand ca obiect \"drepturi banesti”.

Obliga pe parata sa plateasca reclamantului suma de 1. 196 lei, reprezentand drepturile salariale aferente perioadei 01. 04. 2015 – 18. 05. 2015, precum si suma de 463 lei, reprezentand compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat (8 zile), sume la care se va adauga dobanda legala si ce vor fi actualizate cu rata inflatiei, de la data scadentei pana la data platii efective.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   concediu de odihna    compensare zile concediu de odihna neefectuate    drepturi salariale    state de plata    sarcina probei    dobanda legala    rata inflatiei   


Sus ↑