• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Continutul deciziei de detasare. Lipsa mentiunii ca exista un acord intre cei doi angajatori cu privire la detasare

Hotararea nr. 1266 din data de 22 octombrie 2013
Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Prin cererea adresata Tribunalului Suceava la data de 14.12.2011 si inregistrata cu nr. ...XX, contestatorul H. D., in contradictoriu cu intimata “ SA a solicitat sa se dispuna revocarea deciziilor nr. ... din 28.11.2011, anulata de parata prin decizia nr. ... din 08.12.2011 si  nr. ... din 08.12.2011 prin care s-a dispus detasarea sa pe o durata de 60 de zile de la parata la , ca fiind nelegale, obligarea paratei la reincadrarea pe postul avut anterior detasarii, acela de sofer transport persoane, obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivare a aratat ca datorita modului in care a fost platita munca prestata de acesta, a intrat in conflict cu conducerea unitatii, care a emis mai multe decizii care au afectat drepturile sale salariale, fiind nevoit a actiona in instanta, cauza constituind obiectul dosarului nr. ...X, actiunea fiind admisa in parte, recursurile, al sau si al paratei, fiind stabilite pentru judecata la data de 20 martie 2012 la Curtea de Apel Suceava. In cursul cercetarii judecatoresti a cauzei din dosarul mentionat au fost administrate probe, a fost efectuata o expertiza contabila, prin sentinta recurata s-a obligat parata la plata unor sume mari, sume ce reprezinta drepturile sale pentru orele suplimentare, precum si pentru alte drepturi rezultate din contractul de munca.

Contestatorul a  invederat ca datorita faptului ca a indraznit sa-si ceara drepturile, parata a trecut la adevarate represalii impotriva sa, in sensul ca nu i-au fost platite decat cu mare greutate si dupa multe interventii diurnele la care avea dreptul, a fost emisa o alta decizie de sanctionare cu reducerea salariului, pe care a contestat-o si au fost emise deciziile contestate in prezentul dosar. De asemenea, a mentionat ca initial a fost emisa decizia xx din 28.11.2011 prin care i s-a adus la cunostinta ca incepand cu data de 02.12.2011, a fost detasat pe o perioada de 60 zile la  si ca a revenit cu o adresa la angajator, in sensul de a i se face precizari cu privire la detasare, dupa care a primit decizia nr. ... din 08.12.2011 prin care a fost informat ca este anulata decizia anterioara de detasare.

Ulterior, a fost emisa decizia nr. ... din 08.12.2011 prin care i s-a adus la cunostinta ca a fost detasat pentru o perioada de 60 zile, incepand cu 9 decembrie 2011 la, Coloana 11 din municipiul Suceava.

A sustinut contestatorul ca ambele decizii sunt nelegale si nu au un suport temeinic, singura motivare o constituie dorinta conducerii de a se razbuna pentru drepturile pretinse.

Conform art. 45 din art. 279 , detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia.

In fapt, nu este vorba despre doi angajatori intrucat patronul este unic, cele doua societati apartin aceluiasi holding -  Sibiu, controalele la care era supus erau din ordinul patronului  si ca unitatea la care a fost detasat are aceeasi adresa in Suceava. In realitate, aceasta inginerie juridica, nu imbraca formele unei detasari, deoarece nu a fost trimis la un alt angajator.

Contestatorul a invederat faptul ca decizia mai este nelegala si sub alte aspecte.

In art. 3 din decizie se mentioneaza ca incepand cu data detasarii, drepturile cuvenite salariatului detasat se vor acorda de catre angajatorul  SUCEAVA, dispozitie contrara art. 47 alin. l din art. 279 .

Desi pe perioada detasarii contractul individual de munca incheiat intre contestator si angajatorul care a dispus detasarea este suspendat, tot angajatorul care a dispus suspendarea ii  traseaza, sub semnatura, sarcini de serviciu si ii intocmeste si o anexa la fisa postului, aspecte absolut nelegale, deoarece acestea trebuie sa-i fie stabilite de unitatea la care a fost detasat.

Decizia de detasare nu contine mentiunea prevazuta expres de art. 46 pct. 4 din art. 279 privind plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si indemnizatia de detasare.

Avand in vedere ca detasarea reprezinta o cesiune partiala si temporara a contractului individual de munca, cu clauza retrocesiunii, nu s-a facut dovada intelegerii, conventiei intre cei doi angajatori.

A mai subliniat contestatorul ca in jurisprudenta se considera ca detasarea nu poate avea loc decat intr-un post vacant sau al carui titular lipseste temporar. Nu s-a facut o motivare in acest sens si nu exista nici o dovada.

Sub aspectul temeiniciei, a invocat contestatorul faptul ca a adus la cunostinta unitatii faptul ca este divortat, ca are incredintati prin hotarare judecatoreasca doi minori care sunt scolari si ca prin detasare va fi nevoit sa lipseasca zile si nopti la rand de acasa. A aratat totodata ca nu a refuzat detasarea, pentru ca se asteapta doar acest lucru pentru a i se desface contractul de munca, ca a inceput sa lucreze si ca este trimis in curse pentru a lipsi cate 2-3 zile la rand de acasa.

In drept au fost invocate art. 283, 284, 286 din art. 279 si art. 274 din Codul de procedura civila.

Prin intampinare, intimata “ SA a solicitat in principal, respingerea actiunii reclamantului ca inadmisibila fata de subscrisa  de lipsa de interes a prezentei actiuni.

Cu privire la lipsa de interes, parata a invocat faptul ca aceasta cerinta presupune existenta interesului in momentul investirii instantei, iar titularul urmeaza a se expune la un prejudiciu daca nu ar formula cererea de chemare in judecata.

Or, contestatorul a dat curs deciziei de detasare nr. .../08.12.2011, a efectuat cursele dispuse de angajatorul unde a fost detasat, sens in care nu se justifica interesul in prezenta actiune, tinand cont si de dispozitiile actului aditional la contractul individual de munca nr. 5659/21.05.2011, insusit sub luare de semnatura. Decizia de detasare a fost contestata la prezenta instanta, iar in final, petentul nu s-a mai prezentat nici la societatea care l-a detasat, nici la societatea unde a fost detasat, contractul de munca desfacandu-i-se incepand cu data de 26.01.2012, pentru absente nemotivate de la serviciu, prin decizia nr. 827 de desfacere disciplinara a contractului individual de munca, decizie luata la cunostinta sub semnatura pe data de 27.01.2012.

Relevant pentru problema aflata in discutie, la momentul emiterii deciziei de detasare nici nu se putea vorbi de un interes nascut si actual legat de un eventual prejudiciu suferit prin modificarea unilaterala a contractului individual de munca de catre angajator. In primul rand, reclamantul a semnat Actul aditional la contractul de munca nr. 5659/21.05.2011, care la art. 1 s-a modificat „litera D locul de munca, aliniat 3, salariatul poate fi delegat sau detasat in functie de necesitatile societatii in conformitate cu legislatia in vigoare”, la 7 zile de la data emiterii deciziei de detasare nr. .../08.12.2011, decizie insusita sub luare de semnatura, cu efectuarea de reclamant a sarcinilor de sofer transport persoane la angajatorul detasat si pana la data introducerii prezentei actiunii la instanta din 15.12.2011 nu se justifica un interes nascut si actual, sens in care se impune a se constata lipsa interesului

In subsidiar, intimata a solicitat respingerea actiunii ca nefondata.

In ceea ce priveste petitul 1 al actiunii ce face obiectul prezentului dosar, respectiv anularea deciziilor nr. .../28.11.2011, anulata prin decizia nr. .../08.12.2011, si anularea deciziei nr. ... din 08.12.2011, prin care s-a dispus detasarea reclamantului pe o durata de 60 de zile de la  „ATLASSIB” S. R. L. Sibiu, s-a aratat de catre intimata ca aceste decizii au fost emise in mod corect, cu respectarea dispozitiilor Codului Muncii si a prevederilor legislatiei in vigoare.

In ceea ce priveste detasarea reclamantului la, COLOANA 11 SUCEAVA, conform deciziei nr. .../28.11.2011, anulata prin decizia nr. .../08.12.2011, fiind emisa decizia nr. .../08.12.2011, luata la cunostinta sub semnatura de reclamant la data de 08.12.2011, a solicitat a se avea in vedere dispozitiile art. 45 din art. 279 si Actul aditional nr. 5659/21.05.2011, la contractul individual de munca nr. .../20.10.2006, care la art. 1 se prevede ca „se modifica litera D,  aliniat 3, salariatul poate fi delegat sau detasat in functie de necesitatile societatii in conformitate cu legislatia in vigoare”. Acest act aditional este insusit de reclamant in data de 21.05.2011 sub luare de semnatura.

Stiindu-se ca reclamantul doreste sa execute curse de extern, acest lucru aratandu-l si prin actiunea ce face obiectul dosarului nr. .../86/2011, la solicitarea conducerii  Sibiu, prin Director General dl. ing. M. D., (Adresa nr. 6. xx/24.11.2011) s-a solicitat detasarea unui sofer de la  perioada de 60 de zile, sefa de coloana C. G., l-a propus pe dl. H. D., fiind emisa decizia nr. .../28.11.2011.

Prin adresa nr. .../30.11.2011, reclamantul a adus la cunostinta conducerii ca nu poate da curs deciziei prin care a fost detasat, intrucat este divortat si are spre crestere si intretinere 2 copii minori.

Prin raspunsul nr. .../06.12.2011, i s-a comunicat contestatorului ca prin decizia de detasare nr. .../28.11.2011 va fi detasat la  Sibiu cu sediul social in Sibiu, la Coloana 11 Suceava, fara a i se schimba locatia si ca va lucra la Suceava, pe cursele de extern, conform solicitarii .

In aceeasi data de 06.12.2011 reclamantul a venit cu o alta adresa nr. ..., prin care a solicitat lamuriri, intrucat nu a fost lasat sa lucreze pe microbuzul XX.

In data de 07.12.2011 a inaintat adresa nr. ..., prin care a mentionat ca Decizia de detasare nr. .../28.11.2011 nu contine nicio referinta la Coloana 11 Suceava, si ca din cate stie el,  are unitati si in alte judete, iar ca in absenta unei locatii ar fi trebuit sa se prezinte la oricare din aceste locatii. A mai aratat ca adresa nu imbraca cerintele unui ordin de detasare, sens in care a solicitat a i se emite un alt act in care sa fie mentionat expres locul unde trebuie sa se prezinte precum si felul muncii ce va trebui sa o presteze.

Cu toate acestea, firma a dat curs solicitarii lui H. D., sens in care a anulat decizia de detasare nr. .../28.11.2011 prin Decizia nr. .../08.12.2011 si s-a emis o noua decizie nr. .../08.12.2011 in care s-a consemnat in mod expres locatia, respectiv Coloana 11, decizie pe care a semnat-o de luare la cunostinta.

Reclamantul a dat curs executarii curselor dispuse la Coloana 11, dar in data de 14.12.2011, d-na Libinciuc D. - sef Coloana 11, prin adresa nr. ..., a instiintat societatea intimata ca reclamantul a refuzat in data de 14.12.2011 sa efectueze cursa cu autocarul XX, motivand ca are probleme de familie.

In data de 15.12.2011, prin adresa nr. ... sefa de la Coloana 11, a instiintat unitatea intimata, ca dupa ce H. D. a refuzat in data de 14.12.2011 sa efectueze cursa, motivand ca are probleme de familie, dupa ce in data de 13.12.2011 s-a invoit tot pentru probleme de familie, a contactat-o telefonic in jurul orei 15 comunicandu-i ca si-a rezolvat problemele si ca va efectua cursa pentru care a fost solicitat, lucru care l-a si facut.

In data de 16.12.2011 prin adresa nr. ... sefa de la Coloana 11, a instiintat intimata ca reclamantul a refuzat alta cursa cu autocarul XX, motivand ca are executare silita pentru apartament din cauza datoriilor acumulate la asociatia de locatari.

In aceeasi data de 16.12.2011, prin adresa nr. ... inaintata  solicitat cateva zile de liber necesare pentru a-si putea rezolva niste probleme grave, dupa care sa isi reia activitatea pentru a da curs detasarii si a motivat ca a fost vizitat de un executor judecatoresc care ar fi procedat la o executare silita, anexand o somatie a executorului judecatoresc emisa in 20 septembrie 2011.

Urmare a adresei nr. .../16.12.2011 catre executorul judecatoresc S. R., intimata a fost instiintata de faptul ca numitul H. D. are calitatea de debitor in dosarul de executare 547/2011 si ca urmeaza a i se comunica procesul verbal de situatie si somatia imobiliara, conform art. 467/497 Cod procedura civila, in cuprinsul somatiei imobiliare se va regasi termenul de plata de 15 zile inlauntrul caruia debitorul poate achita debitul datorat in caz contrar urmand a se proceda la evaluarea si scoaterea la licitatie a imobilului apartinand acestuia. In cazul in care debitorul nu se va conforma somatiei imobiliare pe care o va primi, acesta va fi instiintat, in legatura cu data la care se vor deplasa la domiciliul sau impreuna cu evaluatorul.

Urmare acestui raspuns al Biroului Executorului Judecatoresc S. R., a fost formulat, un raspuns reclamantului, inregistrat sub nr. .../16.12.2011 comunicandu-i ca cele precizate in cererea, prin care solicita zile libere nu sunt conforme cu realitatea, ca in zilele imediate nu se va proceda la o executare silita, iar conducerea societatii nu poate da curs solicitarii, sens in care a fost rugat sa-si desfasoare activitatea, respectiv sarcinile de serviciu in conditii optime, fara a impiedica bunul mers al societatii.

In data de 29.12.2011, prin adresa nr. ..., d-na Libinciuc D. aduce la cunostinta conducerii ca H. D. nu s-a mai prezentat la serviciu din data de 25.12.2011, fiind considerat absent nemotivat. S-a emis Convocarea nr. ... la cercetare disciplinara pentru absente nemotivate din data de 27.12.2011, conform referatului nr. .../29.12.2011. Convocarea la cercetare a fost trimisa prin Posta Atlassib, dl. H. fiind avizat la adresa, iar telefonic a refuzat primirea convocarii. S-a expediat aceasta Convocare si prin Posta Romana, s-a incheiat Procesul verbal nr. 363/11.01.2012 prin care s-a constatat ca numitul H. D. nu a dat curs convocarii din data de 29.12.2011, fara a avea un motiv intemeiat.

In data de 09.01.2012, d-na Libinciuc D. emite un nou referat inregistrat sub nr. 193, prin care aduce la cunostinta conducerii TASA ca soferul H. nu s-a mai prezentat la serviciu din data de 25.12.2011, fiind considerat absent nemotivat, in data de 11.01.2012 s-a emis Convocarea nr. 366/11.01.2012 pentru absente nemotivate din data de 27.12.2011 conform referatului nr. 193/09.01.2012. Convocarea la cercetare disciplinara a fost trimisa prin Posta Atlassib, dar s-a refuzat primirea, dupa care s-a expediat Convocarea si prin Posta Romana, primind corespondenta in data de 17.01.2012.

In urma efectuarii cercetarii disciplinare prealabile s-a concluzionat ca H. D. a absentat nemotivat de la serviciu un numar de 18 zile lucratoare de la data de 27.12.2011 pana la data efectuarii cercetarii disciplinare prealabile, dar, in fapt, a absentat nemotivat 21 de zile pana la data intocmirii deciziei de sanctionare, cea de desfacere a contractului individual de munca pentru absente nemotivate.

Privitor la motivele de nelegalitate prezentate de reclamant in actiune, intimata a aratat ca in conformitate cu alin. 2 al art. 47 s-a decis ca drepturile salariale sa-i fie acordate de angajatorul care a dispus detasarea, ca locatia nu i s-a schimbat, el trebuind sa lucreze in continuare la Suceava, nefiind vorba de cazare, pentru care sa i se acorde cheltuieli de transport si cazare. Pe timpul curselor el se caza la Sibiu, de exemplu, la pensiunea societatii, sau in extern, la capetele de linie, la pensiunile unde stau cazati soferii.

A mai aratat intimata ca in cuprinsul deciziei de detasare nu trebuia sa se faca dovada intelegerii conventiei intre intimata si angajatorul  si ca pe decizia de detasare nu se impunea a se consemna in mod expres locul vacant al carui titular lipseste, reclamantul neindicand un articol de lege care sa impuna acest lucru.

Privitor la aspectul temeiniciei prezentat de reclamant, intimata a invederat faptul ca prin actiunea nr. .../86/2011 al Tribunalului Suceava a reclamat faptul ca „din cauza acestui litigiu a fost supus permanent la tot felul de presiuni, in sensul ca nu i s-au mai dat curse de extern, am fost programat mai mult la garaj”.

In ceea ce priveste petitul 2 al actiunii, respectiv obligarea la reintegrarea pe postul detinut anterior detasarii, cel de sofer transport persoane, a aratat ca prin detasare nu i s-a schimbat felul muncii, nici locatia, el a fost angajat prin contractul individual de munca, ca sofer transport persoane, iar la Atlassib era tot sofer, acesta fiind si motivul pentru care i s-a emis, la solicitarea sa, sarcini de serviciu odata cu decizia de detasare, pentru a observa ca nu va fi pus sa faca altceva decat transport persoane.

In ceea ce priveste petitul 3 al actiunii, respectiv obligarea la plata cheltuielilor de judecata in temeiul dispozitiilor art. 274 Cod procedura civila, a aratat ca nu poate fi obligata la plata acestora, in cauza fiind culpa contestatorului.

La data de 09.04.2012, in temeiul art. 183 Cod procedura civila s-a dispus suspendarea judecarii cauzei avand ca obiect „conflict de munca” formulata de reclamantul H. D., in contradictoriu cu parata S. C. T. A. S. A. Suceava, pana cand in dosarul de cercetare penala avand ca obiect sesizarea formulata privind eventuala savarsire a infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata, ca urmare a cererii de inscriere in fals a paratei, se va pronunta o solutie definitiva.

La data de 25.04.2013 parata a formulat cerere de repunere a cauzei pe rol, motivat de faptul ca prin sentinta penala nr. 207 din 08.04.2013 a Judecatoriei Suceava, in baza art. 2781 alin. 8 lit. a Cod procedura penala, s-a respins plangerea formulata de petentul H. D., impotriva rezolutiei din data de 23.10.2012 data in dosarul nr. 1688/P/2012 al Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, a Rezolutiei nr. 1415/II/2/2012 din data de 28.12.2012 data de P. Procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, intimati fiind P. O. si C. C., ca neintemeiata.

De asemenea, s-a invederat ca petentul nu mai este angajatul societatii, prin sentinta civila nr. 2006 din 24.09.xx a Tribunalului Suceava fiind respinsa ca nefondata  solicitarea acestuia de anulare a deciziei de desfacere a contractului de munca  nr. 827 din 26.01.2012, solutie irevocabila, prin respingerea recursului promovat de contestator, conform deciziei civile nr. 22 din 10.01.2013 a Curtii de Apel Suceava.

Prin sentinta civila nr. 1063 din 6 iunie 2013, Tribunalul Suceava a respins cererea avand ca obiect „conflict de munca” formulata de reclamantul H. D. in contradictoriu cu parata “ SA Suceava, ca nefondata.

Analizand actele si lucrarile dosarului, asupra actiunii de fata, tribunalul a constatat ca s-a solicitat de catre contestator sa se dispuna revocarea deciziilor nr. ... din 28.11.2011, anulata de parata prin decizia nr. ... din 08.12.2011 si  nr. ... din 08.12.2011 prin care s-a dispus detasarea sa pe o durata de 60 de zile de la parata la , ca fiind nelegale si obligarea paratei la reincadrarea pe postul avut anterior detasarii, acela de sofer transport persoane.

S-a retinut ca initial a fost emisa de catre intimata decizia xx din 28.11.2011, prin care i s-a adus la cunostinta petentului, angajat al intimatei pe postul de sofer transport persoane, executand curse interne si externe, ca incepand cu data de 02.12.2011, a fost detasat pe o perioada de 60 zile la, insa solicitand  a  se face precizari cu privire la detasare, a fost emisa o alta  decizie, nr. ... din 08.12.2011 prin care a fost informat ca este anulata decizia anterioara de detasare.

Ulterior, a fost emisa decizia nr. ... din 08.12.2011 prin care i s-a adus la cunostinta ca a fost detasat pentru o perioada de 60 zile, incepand cu 9 decembrie 2011 la, Coloana 11 din municipiul Suceava.

Sustinerile contestatorului ca ambele decizii sunt nelegale si nu au un suport temeinic, singura motivare  constituind-o dorinta conducerii de a se razbuna pentru drepturile pretinse, nu sunt dovedite, instanta a constatat ca aceste decizii au fost emise in mod corect, cu respectarea dispozitiilor Codului Muncii si a prevederilor legislatiei in vigoare, la dosar neexistand dovezi care sa demonstreze afirmatiile petentului.

In ceea ce priveste detasarea contestatorului la, COLOANA 11 SUCEAVA, conform deciziei nr. .../28.11.2011, anulata prin decizia nr. .../08.12.2011, fiind emisa decizia xx/08.12.2011, luata la cunostinta sub semnatura de reclamant la data de 08.12.2011, s-a constatat ca au fost avute in vedere dispozitiile art. 45 din art. 279 si  Actul aditional nr. 5659/21.05.2011  la contractul individual de munca nr. .../20.10.2006, care la art. 1 se prevede ca „se modifica litera D,  aliniat 3, salariatul poate fi delegat sau detasat in functie de necesitatile societatii in conformitate cu legislatia in vigoare”, act aditional insusit de reclamant in data de 21.05.2011 sub luare de semnatura.

Prin adresa nr. .../30.11.2011, reclamantul a adus la cunostinta conducerii ca nu poate da curs deciziei prin care a fost detasat, intrucat este divortat si are spre crestere si intretinere 2 copii minori.

Prin raspunsul nr. .../06.12.2011, i s-a comunicat contestatorului ca prin decizia de detasare nr. .../28.11.2011 va fi detasat la  Sibiu cu sediul social in Sibiu, la Coloana 11 Suceava, fara a i se schimba locatia si ca va lucra la Suceava, pe cursele de extern, conform solicitarii .

Privitor la motivele de nelegalitate prezentate in actiune, s-a retinut  ca in mod corect, in conformitate cu alin. 2 al art. 47 din art. 279 s-a decis ca drepturile salariale sa-i fie acordate de angajatorul care a dispus detasarea, ca locatia nu i s-a schimbat, el trebuind sa lucreze in continuare la Suceava.

De altfel, potrivit art. 45 art. 279 , detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia. Instanta a apreciat ca este necesar a se preciza aceste imprejurari, pentru a sublinia faptul ca in speta nu era vorba despre o prelungire a detasarii pe perioade succesive, pentru ca astfel sa fie nevoie de acordul salariatului, nefiind incidente prevederile art. 46 alin. 2  art. 279 .

De asemenea, instanta a subliniat ca, fiind in vigoare decizia de detasare, reclamantul trebuia sa se conformeze acesteia, tocmai prin raportare la prevederile contractului individual de munca, al actului aditional si al sarcinilor de serviciu enumerate mai sus.

Necesitatea detasarii de personal catre Coloana 11 Suceava din cadrul Atlassib rezulta de altfel, si din faptul ca la aceasta unitate au fost detasati si alti salariati ai unitatii parate, potrivit deciziilor depuse la filele 84 - 99 dosar.

Relatarile intimatei ca H. D. nu s-a mai prezentat la serviciu din data de 25.12.2011, fiind considerat absent nemotivat sunt confirmate de emiterea convocarii nr. ... la cercetare disciplinara pentru absente nemotivate din data de 27.12.2011, conform referatului nr. .../29.12.2011. Convocarea la cercetare a fost trimisa prin Posta Atlassib, contestatorul fiind avizat la adresa, iar telefonic a refuzat primirea convocarii. S-a expediat aceasta convocare si prin Posta Romana, fiind incheiat procesul verbal nr. 363/11.01.2012 prin care s-a constatat ca acesta nu a dat curs convocarii din data de 29.12.2011, fara a avea un motiv intemeiat.

In data de 09.01.2012, s-a emis un nou referat inregistrat sub nr. 193, prin care s-a adus la cunostinta conducerii TASA ca angajatul nu s-a mai prezentat la serviciu din data de 25.12.2011, fiind considerat absent nemotivat, ca in data de 11.01.2012 s-a emis Convocarea nr. 366/11.01.2012 pentru absente nemotivate din data de 27.12.2011 conform referatului nr. 193/09.01.2012. A mentionat de asemenea ca a fost trimisa prin Posta Atlassib convocarea la cercetare disciplinara, dar s-a refuzat primirea, dupa care s-a expediat Convocarea si prin Posta Romana, primind corespondenta in data de 17.01.2012.

In urma efectuarii cercetarii disciplinare prealabile s-a concluzionat ca reclamantul a absentat nemotivat de la serviciu un numar de 18 zile lucratoare de la data de 27.12.2011 pana la data efectuarii cercetarii disciplinare prealabile, dar, in fapt, a absentat nemotivat 21 de zile pana la data intocmirii deciziei de sanctionare, cea de desfacere a contractului individual de munca pentru absente nemotivate.

In contextul celor expuse, instanta a apreciat ca deciziile contestate au fost legal emise, motiv pentru care a respins cererea ca nefondata.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs contestatorul, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Recurentul  arata ca a intrat in conflict cu conducerea unitatii din cauza modului in care a fost platita munca prestata in folosul ei si ca detasarea este o consecinta a unei razbunari impotriva unui angajat ce a incercat sa isi revendice niste drepturi la care era indreptatit.

In prima etapa a fost emisa decizia nr. ... din 28.11.2011 conform careia i s-a adus la cunostinta ca incepand cu data de 02.12.2011 a fost detasat o perioada de 60 zile la  revenit cu o adresa la angajator in ideea de a se face precizari cu privire la detasare si a primit decizia nr. ... din 08.12.2011 prin care i se aducea la cunostinta ca este anulata decizia anterioara de detasare. Ulterior, a fost emisa decizia nr. ... din 08.12.2011 prin care i s-a facut cunoscut ca a fost detasat o perioada de 60 de zile la  incepand cu data de 9 decembrie 2011.

In cererea de chemare in judecata a aratat ca in fapt nu este vorba de o detasare in intelesul Codului muncii intrucat patronul este unic, cele doua societati apartin aceluiasi holding, unitatea la care a fost detasat are aceeasi adresa in municipiul Suceava, controalele la care era supus proveneau de la aceeasi persoana. Considera ca in fapt este vorba de o inginerie juridica ce nu imbraca formele unei detasari din moment ce nu a fost trimis la un alt angajator.

Recurentul a invocat si alte incalcari legale, respective, ca in art. 3 din decizie se mentioneaza ca, incepand cu data detasarii drepturile cuvenite salariatului se vor acorda de catre angajatorul  Suceava, dispozitie contrara art. 47 din Codul muncii . Contractul individual de munca incheiat intre salariat si angajatorul care a dispus detasarea este suspendat, insa tot angajatorul care a dispus suspendarea ii traseaza sarcini de serviciu si ii intocmeste fisa postului, probleme ce trebuiau a fi stabilite de unitatea la care a fost detasat. Decizia de detasare nu contine mentiunea expresa prevazuta de art. 46 pct. 4 din art. 279 . Nu a fost facuta dovada intelegerii intre cei doi angajatori cu privire la detasare; -detasarea nu poate avea loc decat intr-un post vacant, insa nu este nici o dovada in acest sens.

Recurentul  arata ca in ce priveste temeinicia, a adus la cunostinta unitatii ca este divortat, ca minorii i-au fost incredintati spre crestere si educare si ca nu poate lipsi de acasa perioade mari de timp.

De asemenea, recurentul sustine ca sentinta este nelegala, deoarece in considerente nu se face nici un fel de vorbire despre motivele de nelegalitate invocate in cererea de chemare in judecata, au fost reluate apararile intimatei, aparari ce vizeaza cu predilectie incetarea contractului de munca si nu detasarea.

Recurentul sustine ca instanta de fond nu a analizat temeinic decizia de detasare, motiv pentru care  solicita admiterea recursului, casarea sentintei, admiterea cererii si obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata din ambele instante.

Intimata a depus la dosar intampinare prin care a solicitat respingerea recursului, ca nefondat.

Examinand actele si lucrarile dosarului in raport  de motivele invocate, Curtea constata ca recursul este nefondat.

Potrivit dispozitiilor art. 1 din actul aditional la contractul  individual de munca nr. 5659/21 mai 2011 (fila 38 dosar fond), salariatul poate fi delegat  sau  detasat in functie de  necesitatile  societatii, in conformitate  cu legislatia in vigoare.

In considerarea  aceste prevederi, a fost  emisa  decizia  nr. .../8.12.2011 a S. C. T. A. SA,  prin care reclamantul a fost detasat la un alt angajator,   Sibiu, pe o perioada de 60 de zile .

Curtea apreciaza ca nu sunt intemeiate criticile recurentului in ce  priveste hotararea primei instante si  nici nu sunt date motivele invocate privind nelegalitatea deciziei de detasare.

Astfel, aspectele criticate de recurs, nu se concretizeaza in  incalcari ale unor norme legale imperative, pe care angajatorul le-ar fi ignorat la momentul emiterii deciziei de detasare.

Imprejurarea ca ambele societati apartin aceluiasi holding este nerelevanta, cat timp societatea la care reclamantul a fost detasat are alta denumire, sediu si structura organizatoric proprie, iar faptul ca plata drepturilor salariale a ramas in sarcina angajatorului initial nu  reprezinta o incalcare a legii, cat timp art. 47 din art. 279 prevede si aceasta posibilitate.

Lipsa mentiunilor prevazute de art. 46 alin. 4 art. 279   nu constituie un motiv  de revocare a deciziei, cat timp drepturile la care face referire acest  articol sunt prevazute de  lege sau de  contractul colectiv de munca  aplicabil, iar reclamantul are  posibilitatea sa obtina realizarea lor, in conditiile in care angajatorul refuza sa se  conformeze.

Este nerelevanta, de asemenea, inexistenta intelegerii dintre cei doi angajatori cu privire la detasare,  la fel ca si lipsa dovedirii existentei unui post vacant la al doilea  angajator, cat timp dispozitiile legale  nu prevad mentionarea  expresa a acestor imprejurari, iar  actul aditional la  contractul individual de munca stipuleaza posibilitatea delegarii sau detasarii doar in functie de  necesitatile societatii, in conditiile legii.

Prin urmare, motivele invocate de reclamant in sustinerea pretentiilor  sale nu sunt  intemeiate, prima instanta apreciind in mod  temeinic si legal  ca deciziile contestate au fost  emise  in conformitate cu dispozitiile legale.

Pentru considerentele aratate, in baza  art. 312 alin. 1 C. pr. civ., Curtea va respinge  ca nefondat recursul declarat in cauza.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUME LEGII,

D E C I D E :

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamantul H. D., domiciliat in  Suceava,,,, impotriva sentintei civile nr. 1063 din 6 iunie 2013, pronuntata de Tribunalul  Suceava - sectia civila (dosar nr. ...XX).

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   detasare    schimbarea locului de munca    fisa postului    plata cheltuielilor de transport    interes    prejudiciu    semnatura    reintegrare    prelungirea detasarii    sarcini de serviciu    convocare   


Sus ↑