• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 47: Drepturile salariatului detasat

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL II: Contractul individual de munca
        ↳ CAPITOLUL III: Modificarea contractului individual de munca

(1) Drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de angajatorul la care s-a dispus detasarea.
(2) Pe durata detasarii salariatul beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat.
(3) Angajatorul care detaseaza are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detasarea sa isi indeplineasca integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat.
(4) Daca angajatorul la care s-a dispus detasarea nu isi indeplineste integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat, acestea vor fi indeplinite de angajatorul care a dispus detasarea.
(5) In cazul in care exista divergenta intre cei doi angajatori sau niciunul dintre ei nu isi indeplineste obligatiile potrivit prevederilor alin. (1) si (2), salariatul detasat are dreptul de a reveni la locul sau de munca de la angajatorul care l-a detasat, de a se indrepta impotriva oricaruia dintre cei doi angajatori si de a cere executarea silita a obligatiilor neindeplinite.
Comentariu art. 47 Codul muncii

Pe durata detasarii, salariatul beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile, prin comparatia drepturilor acordate de angajatorul care a dispus detasarea cu drepturile acordate de angajatorul la care este detasat salariatul.

Aboneaza-te la cel mai apreciat Canal Youtube de dreptul muncii!

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Dialogurile MCP (XIV) Clauza de formare profesionala. Aspecte practice privind restiturea sumelor de catre salariati

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.

Consultatii dreptul muncii

Plata drepturilor salariale salariatului detasat
Buna ziua dl avocat Ma numesc x si lucrez la y , cu personal bugetar salarizat conform Legii 284/ 2010. Va a ... Avand in vedere prevederile art. 47 alin. 2 din Codul muncii, potrivit carora pe durata detasarii salariatul beneficiaza ...

Jurisprudenta art. 47 din Codul muncii - Drepturile salariatului detasat

Obligatia angajatorului de a instiinta agentiile de ocupare a fortei de munca in vederea adoptarii unei masuri pentru combaterea somajului privind concedierile colective

Prin sentinta civila nr. 1620 din 11 mai 2015 pronuntata de Tribunalul Cluj in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, s-a respins actiunea formulata de catre reclamanta S. M. in contradictoriu cu parata S. NATIONALA DE T. F. DE MARFA \"C. MARFA” SA.

... (Hotararea 536 din data de 02.03.2016, pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Obligatia angajatorului de a stabilii ordinea de prioritate la concediere a salariatilor ca urmare a desfiintarii postului

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. XXXXXXXXXXXX, la data de 02. 04. 2013, contestatorul T. L. M. a chemat in judecata pe intimata S. R. DE T. (SRTv) solicitand ... (Hotararea 3129 din data de 09.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Stabilirea de catre angajator a obiectivelor de performanta individuala si a criteriilor de evaluare. Aducerea la cunostinta salariatilor a criteriilor de evaluare

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. XXXXXXXXXXXX, la data de 29.03.2013, contestatorul M. D. C. a chemat in judecata pe intimata S. R. DE T., solicitand instante ... (Hotararea 3485 din data de 23.06.2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Acordarea tichetelor de vacanta in institutiile din sectorul bugetar, conditionata de includerea in bugetele anuale a sumelor cu aceasta destinatie

Prin cererea lor reclamantii S. R. F., T. S. N., Z. P. C., M. V., NEDISAN S. G., N. V., P. M. si P. C. V. au chemat in judecata paratii M. A. I. si INSTITUTIA P. JUDETULUI S. solicitand instantei obligarea paratilor la plata unei despagubiri echiv ... (Hotararea 759 din data de 13.06.2016, pronuntata de Tribunalul Salaj)
Principiul proportionalitatii in individualizarea sanctiunii contraventionale

P. plangerea contraventionala inregistrata pe rolul acestei instante la data de 02. 02. 2016, sub numarul XXXXXXXXXXXXX, petentul,  in contradictoriu cu intimatul I. T. DE M. a solicitat instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa dispu ... (Hotararea 4614 din data de 14. 06. 2016, pronuntata de Judecatoria Botosani)
Transpunerea directivei in ordinea juridica a statelor membre UE. Valorificarea drepturilor prevazute de directiva in temeiul legii interne de transpunere a directivei

Prin sentinta civila nr. .../24.10.2013, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. ...X, s-a admis in parte contestatia completata si precizata de G. I., reprezentat de S. H. Hidro ... (Hotararea 1232 din data de 19 septembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Concedierea colectiva. Legalitatea mentinerii in functie a salariatilor care ocupa grade profesionale superioare

Prin sentinta civila nr. 1620 din 11 mai 2015 pronuntata de Tribunalul Cluj in dosarul nr. ...XX, s-a respins actiunea formulata de catre reclamanta S. M. in contradictoriu cu parata S. NATIONALA DE T. F. DE MARFA „C. MARFA” SA.

... (Hotararea 536/A din data de 02 martie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Acordarea drepturilor salariale mai favorabile salariatului detasat, doar in cazul detasarii catre un angajator privat

Prin contestatia inregistrata la Tribunalul B.  sub nr. ...X reclamanta DIRECTIA JUDETEANA P. S. SI T., a solicitat in contradictoriu cu intimatul I. T. DE M. B. anularea partiala a procesului verbal de contraventie  nr. 8691/31.10.2014 ... (Hotararea 1481 din data de 15 septembrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Galati)
Continutul deciziei de detasare. Lipsa mentiunii ca exista un acord intre cei doi angajatori cu privire la detasare

Prin cererea adresata Tribunalului Suceava la data de 14.12.2011 si inregistrata cu nr. ...XX, contestatorul H. D., in contradictoriu cu intimata “ SA a solicitat sa se dispuna revocarea deciziilor nr. ... din 28.11.2011, anulata de parata p ... (Hotararea 1266 din data de 22 octombrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Suceava)
Verificarea obiectivelor de performanta a salariatilor in cadrul procedurii de concediere colectiva. Stabilirea obiectivelor de performanta in mod unilateral de catre angajator

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. ...X, la data de 02.04.2013, contestatorul T. L. M. a chemat in judecata pe intimata S. R. DE T. (SRTv)  solicitand inst ... (Hotararea 3129 din data de 09 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)


Sus ↑