• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Lipsa consultarii sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor anterior adoptarii unui nou regulament intern. Exceptia lipsei de obiect al actiunii

Hotararea nr. 585 din data de 15 ianuarie 2013
Pronuntata de Tribunalul Cluj

Retine ca prin actiunea inregistrata la instanta in data de 18.05.2010,   reclamantii D. M. M., C. V. G., L. R. si S. D. L. au chemat in judecata pe paratul T. M. T., solicitand suspendarea, de indata, a noului Regulament de ordine interioara adoptat de parat prin Hotararea nr. 15 a Consiliului de Administratie din data de 04.02.2010, obligarea acestuia sa le aduca la cunostinta, nominal, continutul noului Regulament in sensul remiterii sale sub semnatura sau a expedierii acestuia intr-o alta forma prevazuta de lege, cu cheltuieli de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea actiunii, reclamantii arata ca sunt angajati ai Teatrului M. T. in functia de actor, respectiv regizor artistic si pana in luna februarie 2010 si-au desfasurat activitatea conform unui Regulament de ordine interioara al carui continut il cunosteau deoarece le-a fost prelucrat si comunicat.

Acestia mai arata ca  ulterior, la data de 04.02.2010, au aflat ca, conducerea paratului a solicitat Consiliului de Administratie sa aprobe un nou regulament, astfel ca prin Hotararea nr. 15/04.02.2010 s-a dat curs acestei solicitari.

Reclamantii tin de asemenea sa invedereze instantei ca abia la data de 19.04.2010 un exemplar al noului regulament a fost afisat la sediul institutiei, fara o prealabila informare a angajatilor teatrului si intr-un loc care face imposibila citirea sa.

Interesul pentru promovarea prezentei actiuni consta in faptul ca dupa adoptarea acestui nou regulament de ordine interioara li s-au impus anumite rigori de natura profesionala, derogatorii de la vechiul regulament despre care nu au fost instiintati.

In drept  sunt invocate prevederile art. 257, art. 259 si art. 262 din Codul muncii .

Paratul legal citat a formulat intampinare prin care a invocat exceptiile prematuritatii, lipsei de interes si lipsei de obiect si pe fond a cerut respingerea actiunii reclamantilor, motivand ca actiunea formulata de reclamanti este prematura, intrucat prin Hotararea nr. 15/04.02.2010 a Consiliului Administratiei nu s-a adoptat un nou Regulament intern ci  doar  s-au desemnat membrii comisiei de redactare a acestuia, este  lipsita de interes de obiect, deoarece la data formularii actiunii, noul Regulament de ordine interioara nu era adoptat, acesta intrand in vigoare doar la data de 01.06.2010, conform Deciziei nr. 61 a managerului Teatrului M. T. .

Pe fondul cauzei actiunea este nelegala si netemeinica, intrucat reclamantii nu au indicat presupusele drepturi incalcate, rezumandu-se a mentiona ca au fost impuse anumite rigori de natura profesionala si in ceea ce priveste programul de lucru, rigori care de altfel sunt normale pentru buna desfasurare a activitatii.

Pe de alta parte, este total nereala si de o crasa rea-credinta sustinerea reclamantilor  conform careia reprezentantul salariatilor nu ar fi fost invitat  pentru a-si preciza pozitia in procesul de elaborare a noului Regulament de ordine interioara.

In drept sunt invocate prevederile art. 115 si urm. Cod Procedura Civila si dispozitiile Codului Muncii.

La data de 23.08.2010 reclamantul C. V. G. a depus o cerere prin care arata ca renunta la actiunea formulata, fapt pentru care instanta va lua act de aceasta solicitare (f. 102).

Prin sentinta civila nr. 1209/07.03.2011, tribunalul a luat act de renuntarea la judecata formulata de reclamantul C. V. G., a admis exceptia prematuritatii actiunii, invocata de parata, a respins actiunea formulata de reclamante, a respins exceptia lipsei de obiect si exceptia lipsei de interes si a obligat reclamantele in solidar la plata sumei de 100 lei in favoarea paratului, cu titlu de cheltuieli de judecata.

Aceasta sentinta a fost casata prin decizia civila nr. 2428/R/29.06.2011 a Curtii de Apel Cluj si cauza a fost trimisa tribunalului spre rejudecare.

In rejudecare, conform indrumarilor cuprinse in decizie, instanta retine urmatoarele:

Prin Hotararea nr. 15/04.02.2010 a Consiliului de Administratie al Teatrului M. T. s-a stabilit ca managerul institutiei va desemna prin decizie membrii comisiei de redactare a Regulamentului intern, precum si a Regulamentului de organizare si functionare care sa cuprinda si organigrama institutiei.

La data de 08.02.2010, managerul paratului a emis Decizia nr. 107 prin care au fost desemnati membrii comisiei de redactare a celor doua regulamente.

Conform raspunsului de la intrebarea nr. 4 din interogatoriul paratului, la data de 19.04.2010 a fost afisat un proiect al noului Regulament intern, la loc vizibil, pentru informare. Acest aspect este confirmat si de catre martorul V. R. C. .

Acest proiect al noului Regulament intern urma sa fie supusa aprobarii Consiliului Local al Municipiului T. .

Consiliul Local al Municipiului T. a aprobat Regulamentul de ordine interioara prin Hotararea nr. 71/xxx.

Ca urmare a emiterii a acestei hotarari, managerul Teatrului M. T. a decis la data de 01.06.2010 aducerea la cunostinta intregului personal al institutiei a noului Regulament de ordine interioara, care a fost afisat la loc vizibil, in clubul teatrului, de la sediul acestuia.

Din analiza interogatoriului luat paratului, a declaratiilor martorului si a actelor administrative existente la dosar, instanta retine ca la data formularii cererii de chemare in judecata, paratul a initiat procedura elaborarii a unui nou proiect al Regulamentului de ordine interioara  care a fost adusa la cunostinta angajatilor institutiei, inclusiv a reclamantelor prin afisare la loc vizibil, a supus spre aprobare acest nou regulament Consiliului Local al Municipiului T., l-a afisat la loc vizibil dupa aprobare, urmand ca acesta sa-si produca efectele incepand cu data de 01.06.2010.

Reclamantele sunt nemultumite ca prin noul Regulament li s-au impus anumite rigori de natura profesionala si in cea ce priveste programul de munca derogatorii de la vechiul regulament.

Potrivit prevederilor art. 40 alin. 1 lit. a din art. 279 , angajatorul are dreptul sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii. Aceasta organizare si functionare a unitatii este stabilita prin Regulamentul intern.

Conform prevederilor art. 257 din acelasi cod, regulamentul intern se intocmeste de catre angajator cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz. Conducerea paratului a hotarat in baza prevederi legale desemnarea Comisiei de redactare a noului Regulament de ordine interioara si apoi a adus la cunostinta angajatilor noul proiect.

Potrivit prevederilor art. 261 alin. 1 si 2 din art. 279 , orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile Regulamentului intern, in masura in care face dovada incalcarii unui drept al sau. Controlul legalitatii dispozitiilor cuprinse in Regulamentul intern este de competenta instantelor judecatoresti care pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data comunicarii de catre angajator a modului de solutionare a sesizarii formulate potrivit alin. 1.           

In cazul de fata, reclamantelor li s-a adus la cunostinta un proiect al noului Regulament de ordine interioara, regulament care a intrat in vigoare la data de 01.06.2010, data ulterioara formularii cererii de chemare in judecata.

Reclamantele au avut posibilitatea sa sesizeze angajatorul parat cu privire la dispozitiile noului Regulament de la data afisarii pana la data aprobarii acestuia in cadrul Consiliului Local al Municipiului T. . Dupa  noului Regulament, in temeiul art. 261 aratat anterior, aveau posibilitatea de a sesiza din nou angajatorul daca ar fi facut dovada incalcarii unui drept.

In fata instantei, reclamantele nu vorbesc despre incalcarea unui drept, ci doar de existenta unor anumitor rigori de natura profesionala si in ce priveste programul de munca.

Avand in vedere faptul ca reclamantele au contestat un proiect al noului Regulament de ordine interioara si ca actiunea lor nu se incadreaza in prevederile legale aratate anterior, instanta apreciaza ca exceptia lipsei de obiect invocata de catre parat prin intampinare este intemeiata, urmeaza sa fie admisa, iar actiunea reclamantelor sa fie respinsa ca urmare a admiterii a acestei exceptii.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E :

 

Ia act de renuntare la judecata a actiunii formulata de catre reclamantul C. V. G., domiciliat in Cluj-N.,, .

Admite exceptia lipsei de obiect a actiunii invocata de parat.

Respinge actiunea formulata de reclamantele D. M. M., domiciliata in T.,,, jud. Cluj, L. R., domiciliata in Cluj-N.,,  si S. D. L., domiciliata in T., . 2,  in contradictoriu cu paratul T. M. T., cu sediul in T.,, jud. Cluj.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   regulament de ordine interioara    informare    program de lucru    consultare    sindicat    reprezentantii salariatilor    incalcarea drepturilor    sesizare   


Sus ↑