• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Continutul legal obligatoriu al deciziei de sanctionare disciplinara. Asigurarea stabilitatii raporturilor de munca

Hotararea nr. 546 din data de 21 iunie 2016
Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Iasi sub nr. ...X, S. D. E. R.  din Iasi, in numele si pentru membrul sau de sindicat, C. D. C., a formulat contestatie impotriva Deciziei  nr. 1/04.02.2015 a Companiei Nationale de Autostrazi si D. Nationale din Romania-S. A. (C. N. A. D. N. R.)- Directia Regionala de D. si Poduri  Bucuresti, solicitand urmatoarele: anularea deciziei nr. 1 din 04.02.2015 de sanctionare disciplinara ca fiind nelegala si netemeinica; restituirea sumei de 599 lei pe care a fost obligat sa o plateasca cu chitanta nr. ... din 30.01.2015; plata cheltuielilor de judecata efectuate cu acest proces.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Prin sentinta civila nr. 175/10.07.2015 Tribunalul Iasi respinge exceptia nulitatii absolute a deciziei nr. 1 din 04.02.2015 invocata de contestator.

Respinge exceptia prescriptiei dreptului la actiune, invocata de intimata.

Respinge contestatia formulata de S. D. E. R. cu sediul in Iasi, in Iasi, . 19, jud. Iasi, in numele si pentru contestatorul C. D. C., cu domiciliul procedural ales la av. H. E. M. din Bucuresti, . 17, corp A,  in contradictoriu cu intimata C. Nationala de A. si D. Nationale din Romania S. A. - Directia Regionala de D. si Poduri Bucuresti cu sediul in Bucuresti, . 401A, sector 6 avand JXXX si CUI xx.

Pentru a pronunta aceasta solutie prima instanta retine, in esenta urmatoarele:

In ceea ce priveste tardivitatea formularii contestatiei retine ca este neintemeiata. Asa cum rezulta  chiar din decizia contestata, data comunicarii deciziei de sanctionare catre contestator a fost 06.02.2015, acesta avand la dispozitie un termen de 30 de zile pentru a o contesta, termen care s-a implinit la data de 09.03.2015. Data de pe stampila inscrisa pe plicul in care a fost trimisa contestatia, este 09.03.2015, in ultima zi in care putea fi formulata contestatia.

De asemenea, instanta constata ca in cauza nu este operanta nici exceptia nulitatii deciziei de sanctionare sub aspectul  incalcarii prevederilor art. 252 alin. 2 lit. a) din art. 279 , invocata de catre contestator, decizia continand descrierea faptei  pentru care s-a aplicat sanctiunea.

Pe fondul cauzei, tribunalul retine ca dl. C. D. C. nu a incasat suma de 599,00 lei reprezentand contravaloarea tarifului de trecere a podului peste Dunare pentru 4 (patru) autovehicule. Comparand  Situatia  incasari taxa pod(depus in copie la filele 13,14 dosar) Situatia autovehicule cantarite(depusa in ncopie la filele 15,16 dosar) pe instalatia fixa de cantarire aferenta benzii de lucru 6, se constata diferente intre autovehiculele taxate raportat la numarul de vehicule care au fost inregistrate ca fiind cantarite,  faptul ca au fost  4 autovehicule cantarite, pentru care nu exista bon pe casa de marcat, respectiv: nr. ...X, cantarit la ora 19:43:58, 5 axe; nr. PN-0217-PT, cantarit la ora 19:55:18, 4 axe; nr. 31 P 4870, cantarit la ora 21:21:06, 3 axe si nr. ...X, cantarit la ora 04:27:17, 5 axe. D. probatoriul administrat in cauza rezulta faptul ca salariatul C. D. C. nu si-a indeplinit in mod corespunzator atributiile de serviciu care-i revin conform Regulamentului  Intern aplicat pentru ACI G. si  fisei postului,  creand un prejudiciu in valoare de 599 de lei angajatorului. Contestatorul nu a  produs probe in contradovada celor retinute in documentatia depusa la dosar de angajator,  decizia de sanctionare fiind legala si temenica.

Impotriva acestei sentinte a declarata apel S. D. E. R. in numele si pentru membrul de sindicat, C. D. C., considerand-o nelegala si netemeinica.

Motiveaza apelantul ca solutia adoptata de instanta in ceea ce priveste exceptia nulitatii este gresita, intrucat in decizie nu au fost mentionate care sunt autovehiculele care nu au fost tarifate, ci sunt trecute doar generalitati ale unor autovehicule care traverseaza in mod curent prin ACI G. . Prin lipsa identificarii acestor autovehicule nu se poate face verificarea autovehiculelor care nu au fost taxate si nici el nu se poate apara in acest sens. Singura data cand se mentioneaza datele a 4 autovehicule este in intampinarea depusa de intimata. Verificand cele retinute de instanta (nr. inmatriculare pentru auto si nr. de axe), observam ca in decizia de sanctionare se face referire la autovehicule cu 3 sau 4 axe, iar instanta retine doua autovehicule cu 5 axe.

Motiveaza apelantul ca instanta nu a respectat dispozitiile art. 425 al. l lit. b C., deoarece nu a motivat de ce a respins exceptia.

In ceea ce priveste temeinicia deciziei, apelantul considera solutia nu este corespunzatoare probelor cauzei.

Sustine apelantul ca instanta a luat in considerare doua liste ale autovehiculelor cantarite. D. compararea numarului total de autovehicule cantarite - 60 si cele taxate - 67 rezulta in mod clar ca a taxat mai multe autovehicule decat s-au cantarit si nu invers, astfel, instanta nu putea sa retina ca exista o diferenta minus la cantarire. D. verificarea listelor de cantar si taxare puse la dispozitie de intimata se observa ca exista diferente de o cifra sau o litera la autovehicule. Astfel, prima diferenta apare la al 5-lea vehicul cantarit - acesta a trecut pe la cantarire la ora 19:39:58 avand nr. inmatriculare E3805KH, iar la taxare acesta a ajuns la . 9:48, cu nr, inmatriculare E3605KH. Acelasi lucru se regaseste si la autovehiculele cantarite la pozitia 12, 13, 22, 26, 33, 35, 38, 59. Astfel, din cele 67 de autovehicule, se observa ca la 9 autovehicule exista diferente intre numele de la cantar cu cele de la taxare cu privire la numerele de inmatriculare, respectiv la cantar acestea au un anumit numar, iar la taxare difera o litera sau o cifra la numarul de inmatriculare. Nu poate fi vorba decat de o simpla eroare la introducerea in sistem a datelor de identificare ale acestor autovehicule si nicidecum de autovehicule diferite.

Mai sustine apelantul ca taxarea se face doar in baza cantaririi, procedura de lucru fiind urmatoarea: cel de la cantarire introduce numerele de inmatriculare ale autovehiculelor pe care le poate observa (era luna decembrie, cu ninsoare si munca se presta noaptea), iar apoi cand autovehiculele se prezinta la taxare, unde isi desfasura activitatea, se prezinta documentele acestor autovehicule. Astfel, a introdus datele autovehiculelor cum acestea se regaseau in documentele oficiale si nu dupa cum le putea observa sau nu.

In drept invoca prevederile art. 466 si urm C., Codul muncii , Legea nr. 62/2011.

Intimata C. Nationala de A. si D. Nationala din Romania S. A. prin Directia Regionala de D. si Poduri Bucuresti a formulat intampinare prin care solicita, in principal respingerea ca tardiv a apelului, raportat dispozitiile art. 2545 alin. 2 C. civ. art. 215 din Legea dialogului social nr. 62/2011 si art. 103 Cod de procedura civila, iar in subsidiar ca nefondat.

Intimata sustine ca prima instanta a motivat hotararea.

In ceea ce priveste nulitatea deciziei arata ca pretinsele neregularitati invocate de contestator nu constituie si cauze de nulitate in sensul prevazut de dispozitiile art. 252 Codul muncii , intrucat decizia de sanctionare a fost emisa in mod legal, cu o descriere amanuntita a evenimentelor, angajatul creand un prejudiciu in valoare de 599 lei institutiei, prin neindeplinirea atributiilor de serviciu in mod corespunzator, conform fisei postului. D. art. 2 alin. 2 al deciziei nr. 1/04.02.2015 reiese faptul ca in urma verificarii raportului de incasare taxa pod si compararii acestuia cu raportul de autovehicule cantarite pe instalatia fixa de cantarire aferenta benzii de lucru (artera) 6, in intervalul 29.12.2014 ora 19. 00 si 30.12.2014, ora 7. 00, tura de noapte, au fost constatate diferente intre autovehiculele taxate fata de numarul de vehicule care au fost inregistrate ca fiind cantarite. Situatia de fapt care a dus la emiterea deciziei nr. 1/04.02.2015 poate fi verificata foarte usor, deoarece in  decizie  se  face  referire la raportul  sefului  serviciului  comercial  inregistrat  sub  nr. 33/xx/19.01.2015, la situatia de incasari taxa pod pentru statia 5 banda 5 tura de noapte 29-30.12.2014, precum si situatia autovehiculelor cantarite pe tura de noapte 29-30.12.2014, acte care atesta situatia de fapt retinuta in decizia nr. 1/2015.

Avand in vedere faptul ca in decizia de sanctiune sunt descrise in mod concret faptele pentru care s-a aplicat sanctiunea, (astfel cum au fost descrise in intampinarea depusa la dosarul de fond) conform art. 252 din art. 279 republicat, respectiv imprejurarile in care fapta a fost savarsita (art. 2 - ce prezinta modul in care s-a constatat producerea abaterii disciplinare -29.12.xxxx14), gradul de vinovatie - art. 2 alin 3 din decizia de sanctionare, prevederile interne ce au fost incalcate (fapta ce reprezinta abatere disciplinara)- art. 2 alin 4, consecintele abaterii - prejudiciul adus unitatii, motivarea in drept - art. 3, etc., solicitam respingerea apelului formulat ca neintemeiat.

In ceea ce priveste temeinicia deciziei  intimata arata fata de atributiile ce-i reveneau conform fisei postului si in raport de constatarile efectuate de angajator, in mod justificat a fost stabilita raspunderea angajatului, caci in calitate de controlor trafic/casier, angajatul are atributii de a incasa tariful de trecere pentru utilizarea podurilor si sa elibereze bonul fiscal (punctul 27 din fisa postului, pagina 4), iar avertismentul scris reprezinta sanctiunea cea mai usoara pentru abateri de mica importanta. Prin achitarea de buna voie a prejudiciului, salariatul si-a recunoscut implicit propria culpa, afirmatiile sale privind retinerea in mod ilegal a sumei de 599 lei de catre subscrisa fiind false si menite sa induca instanta in eroare, deoarece reclamantul s-a prezentat personal la casieria DRDP Bucuresti, achitand benevol contravaloarea prejudiciul creat.

Cu privire la individualizarea sanctiunii aplicate, instanta de judecata trebuie sa retina ca prerogativa disciplinara ce revine angajatorului permite acestuia, ca aplicand normele prevazute in regulamentele interne, sa aprecieze asupra impactului pe care fapta retinuta in sarcina angajatului il are asupra desfasurarii activitatii sale, iar in cazul in care este considerata de o gravitate majora, sa aplice direct cea mai drastica sanctiune, fara ca in acest proces, sa prezinte relevanta situatia personala anterioara a contestatorului.

In drept invoca art. 148, 205 C. proc. Civ., Legea nr. 53/2003.

In apel s-a administrat proba cu inregistrarea video si proba cu inscrisuri.

Examinand probele cauzei in raport de motivele de apel invocate, apararile intimatei si dispozitiile legale aplicabile, Curtea constata urmatoarele:

Exceptia tardivitatii apelului a fost solutionata la termenul din 31.05.2016, instanta constatand ca apelul a fost formulat inlauntrul termenului prevazut de art. 211 din Legea 62/2011.

In ceea ce priveste critica privind nesocotirea dispozitiilor art. 425 alin. 1 lit. b Cod procedura civila:

Un proces civil finalizat prin hotararea care dezleaga fondul, cu garantiile date de art. 6. 1 din Conventia Europeana privind Drepturile Omului, include printre altele dreptul partilor de a fi in mod real “ascultate”, adica in mod corect examinate de catre instanta sesizata. Altfel spus, aceasta implica mai ales in sarcina instantei obligatia de a proceda la un examen efectiv, real si consistent al mijloacelor, argumentelor si elementelor de proba ale partilor, cel putin pentru a le aprecia pertinenta in determinarea situatiei de fapt (a se vedea hot. CEDO din 28.04.2005 in cauza Albina c. Romaniei si hot. CEDO din 15.03.2007 in cauza G. c. Romaniei).

Curtea observa ca, intr-adevar judecatorul primei instante nu a raspuns in concret la apararile formulate de contestator (in ceea ce priveste nulitatea deciziei de sanctionare) insa maniera in care se exprima considerentele solutiei (prezentand o descriere a faptei) fac sa fundamenteze dispozitivul hotararii, motivarea reflectand transparenta asupra silogismului judiciar care explica si justifica dispozitivul, conform art. 425 alin. 1 lit. b Cod procedura civila.

In ceea ce priveste criticile aduse nulitatii absolute a deciziei:

Potrivit dispozitiilor art. 252 alin. 2 art. 279 „Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara; b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat; c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile (…)”.

Curtea noteaza, astfel cum s-a statuat si in considerentele de principiu ale instantei de contencios constitutional (spre exemplu, decizia nr. 319/2007), ca norma juridica sus-enuntata are ca scop asigurarea stabilitatii raporturilor de munca, a desfasurarii acestora in conditii de legalitate si a respectarii drepturilor si indatoririlor ambelor parti ale raportului juridic de munca. In acelasi timp, este menita sa asigure apararea drepturilor si intereselor legitime ale salariatului, avand in vedere pozitia obiectiv dominanta a angajatorului in desfasurarea raporturilor de munca.

Cercetand decizia de concediere disciplinara de concediere nr. nr. 1 din 04.02.2015 Curtea constata ca aceasta nu contine mentiunea obligatorie prevazuta de textul de lege mai sus sus-citat, respectiv, “descrierea faptei care constituie abatere disciplinara” precizarea acestor elemente, pe de o parte, asigurand posibilitatea instantei de a aprecia in concret asupra legalitatii masurii de sanctionare, iar, pe de alta parte,  reprezentand o obligatie a angajatorului care da satisfactie principiului dreptului la aparare a salariatei, prin garantarea posibilitatii de a-si explica pozitia, demersurile si apararile.

Angajatorul prezinta faptele ce ii sunt imputate salariatului la art. 2 alin. 1 din decizie: “Motivul de fapt al sanctionarii disciplinare il constituie neindeplinirea in mod corespunzator a atributiilor de serviciu privind incasare tarifului de pod, si anume: netarifarea a 4 autovehicule la trecerea peste Dunare: 3 autovehicole cu MTA= 12 t si 4 axe, pentru tariful de 163 lei/autovehicol si 1 autovehicul cu MTA= 12t  si max 3 axe pentru tariful de 110 lei, in total suma de 599 lei”.

Nici in art. 2 si nici intr-o alta parte a deciziei nu sunt identificate in concret cele 4 autovehicule care nu au fost tarifate. Consemnarea unor caracteristici generale “3 autovehicole cu MTA= 12 t si 4 axe si 1 autovehicul cu MTA= 12t  si max 3” face ca instanta sa nu poata verifica daca salariatul si-a indeplinit atributia de a incasa contravaloarea tarifului de trecere a podului peste D. pentru 4 autovehicule,  si implicit salariatul nu isi poate pregati apararea corespunzator.

Dezvoltarea faptei imputate, prin identificarea celor 4 autoturisme care se afla in baza de date ca fiind cantarite pentru care se sustine ca nu exista bon pe casa de marcat, este realizata abia prin intampinarea formulata de societate in faza primului ciclu procesual.

In aceste circumstante, chiar daca in intampinarea depusa la instanta de fond si in actele depuse la dosarul cauzei sunt descrise faptele considerate abateri disciplinare, Curtea apreciaza ca aceste inscrisuri nu prezinta relevanta juridica in cauza in analiza indeplinirii cerintei prevazuta de art. 252 alin. 2 lit. a art. 279 , intrucat decizia de sanctionare disciplinara, potrivit art. 77 art. 279 , nu poate fi completata cu alte acte intocmite anterior, concomitent sau ulterior deciziei de concediere si nici cu aparari facute in fata instantei.

Pentru aceste motive, Curtea constata ca decizia este nula absoluta pentru nesocotirea dispozitiilor art. 252 alin. 2 lit. a art. 279

Analiza legalitatii deciziei de sanctionare disciplinara contestate prevaleaza examinarii temeiniciei acesteia, astfel incat instanta nu va mai proceda la examinarea temeiniciei actului contestat.

Prin consecinta, in temeiul dispozitiilor art. 480 NCPC Curtea va admite apelul si va schimba in parte sentinta apelata, in sensul admiterii contestatiei, constatarii nulitatii deciziei de sanctionare si repunerii salariatului in situatia anterioara emiterii actului (restituirea sumei de 599 lei catre contestatorul C. D. C. de catre intimata C. N. A. D. N. R. S. A).

In temeiul dispozitiilor art. 453(1) NCPC va obliga intimata sa plateasca contestatorului suma de 5316 lei, cu titlu cheltuieli de judecata pentru fond si la suma de 3385,89 lei cheltuieli de judecata pentru apel.

Va pastra dispozitia sentintei civile apelate referitoare la respingerea exceptiei  prescriptiei dreptului la actiune.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Admite apelul promovat de catre S. D. E. R., cu sediul in Iasi,  numele si pentru membru de sindicat C. D. C.,  impotriva sentintei civile 175/10.07.2015 pronuntata de Tribunalul Iasi, sentinta pe care o schimba in parte:

Admite contestatia formulata de S. D. E. R. in numele si pentru membru de sindicat C. D. C. in contradictoriu cu intimata C. N. A. D. N. R. S. A., prin Directia Regionala de D. si Poduri Bucuresti cu sediul in Bucuresti, . 401 A, sector 6 .

Constata nulitatea deciziei nr. 1/04.02.2015 emisa de intimata.

Dispune restituirea sumei de 599 lei catre contestatorul C. D. C. de catre intimata C. N. A. D. N. R. S. A., prin Directia Regionala de D. si Poduri Bucuresti.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   nulitate absoluta    prescriptie    tardivitate    decizie de sanctionare    descrierea faptei    fisa de post    regulament intern    prejudiciu    avertisment scris    prerogativa disciplinara    statut de personal    repunerea in situatia anterioara   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de santionare disciplinara:

Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele obligatorii pe care trebuie sa le curpinda decizia de santionare disciplinara (cu desfacerea contractului de munca, diminuarea salariului s.a.)
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Procedura care trebuie respectata pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare in mod legal si temeinic
Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara
Salariatul are dreptul de a formula contestatie impotriva deciziei de santionare disciplinara emisa de catre angajator. Elementele esentiale ale unei astfel de contestatii.
Intampinarea la contestatia deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele esentiale ale intampinarii impotriva contestatiei impotriva deciziei de santionare disciplinara formalata de catre salariat
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare
Prin anularea deciziei de santionare disciplinare instanta poate dispune reintegrarea salariatului pe postul ocupat anetrior, plata unor despagubiri s.a.


Sus ↑