• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Actiunea impotriva fostului angajator pentru eliberarea adeverintei privind vechimea in munca. Necesitatea existentei documentelor primare

Hotararea nr. 447 din data de 10.05.2016
Pronuntata de Curtea de Apel Ia?i

Prin sentinta civila nr. 2205/16.10.2015 pronuntata de Tribunalul Iasi s-a admis contestatia formulata de contestatorul A. C. in contradictoriu cu intimata C. Nationala de P. P. si intimata C. Judeteana de P. Iasi si s-a anulat decizia privind respingerea pensiei pentru limita de varsta cu nr. xxxxxx/R/2013 din 2. 06. 2014 emisa de intimata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Prin contestatia inregistrata la aceasta instanta sub nr. XXXXXXXXXXXXX, contestatorul A. C. a chemat in judecata pe intimatele C. Nationala de P. si C. Teritoriala de P. Iasi, solicitand anularea deciziei nr. xxxxxx/R/2013 din 2. 06. 2014, obligarea intimatei la emiterea unei noi decizii privind acordarea pensiei pentru limita de varsta si stabilirea acesteia in baza adeverintelor din dosarul de pensionare care atesta realizarea cel putin a stagiului minim de cotizare, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea contestatiei s-a sustinut ca impotriva deciziei a fost formulata si contestatie conform procedurii instituite prin art. 149 al. 1 din Legea nr. 263 din 2010, nesolutionata inca.

Inca de la depunerea dosarului de pensionare, cererea sa de pensionare a fost insotita de toate documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii si care sunt enumerate la art. 76, alin. 1, lit. a) din H. G. nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2011 privind sistemul unitar de pensii, cu exceptia carnetului de munca in original si copie. De fiecare data cand a depus acte la dosarul de pensionare, a adus Ia cunostinta faptul ca nu se afla in posesia carnetului de munca, acesta aflandu-se in posesia ultimului angajator,,  CUI xxxxxxx, care a refuzat in mod repetat sa i-l restituie. Acest fapt reiese din adeverinta nr. xxxxx eliberata de Inspectoratul Teritorial de Munca Iasi, din care rezulta faptul ca nu figureaza cu decizie de incetare a activitatii depusa la ITM Iasi d~ se BRASOS SRL. In momentul in care si-a incheiat activitatea la,  in luna decembrie 1997, administratorul societatii a refuzat sa-i restituie carnetul de munca, in acest context, la inceputul anului 2013 a promovat o actiune la instanta de judecata, iar prin Decizia 273 din 07. 02. 20 14 a Curtii de ApeI Iasi, a fost obligata sa-i restituie carnetul de munca. Chiar si dupa obtinerea acestei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, a refuzat sa-i restituie carnetul de munca, fapt pentru care a fost nevoit sa apelez la un executor judecatoresc, pentru punerea in executare a acestei hotarari. In acest context, a fost deschis dosarul de executare nr. 360/2014 Ia Biroul Executorului Judecatoresc S. C., pentru a se pune in executare decizia judecatoreasca mai sus mentionata si pentru a se obtine \"restituirea cartii de munca a creditorului A. C. ”, insa ulterior s-a constatat imposibilitatea punerii in executare silita. Aceasta situatie speciala a fost adusa la cunostinta organelor de conducere ale Casei Teritoriale de P. Iasi, prin intermediul a doua audiente, dar de fiecare data i s-a comunicat ca trebuie sa aduca fie carnetul de munca ‚in original, fie dovada depunerii unui anunt de pierdere a carnetului de munca la Monitorul oficial. Fiecare dintre aceste variante erau imposibile, dupa cum a aratat, intrucat, in ciuda tuturor diligentelor depuse la fostii sai angajatori, nu a putut obtine nici macar o copie a Carnetului de munca, sau dovada unei serii si a unui numar a acestuia, aspecte absolut necesare pentru publicarea anuntului de pierdere Ia Monitorul Oficial.

In lipsa carnetului de munca, atat inainte de a depune dosarul de pensionare, cat si pe parcursul solutionarii acestuia, a depus toate diligentele si a obtinut de la toti fostii sai angajatori adeverinte din care rezulta fara echivoc durata stagiului de cotizare in sistemul public de pensii, toate aceste adeverinte aflandu-se depuse la dosarul de pensionare. Astfel: adeverinta nr. 374/11.11.2013, eliberata de SCTRUST CONSTRUCTll SA IASI; Adeverinta nr. 1923/15. 05. 2005, insotita de anexa, eliberata de ; Adeverinta nr. 350/07. 01. 20l3, eliberata de ; Adeverinta nr. xxxxx/19.12.2013, eliberata de ; Adeverinta nr. 595/23. 02. 2006, eliberata de nr. xxxxx/18.11.2013, eliberata de ITM Iasi, din care rezulta perioada lucrata la ; Adeverinta nr. xxxxx/26.11.2013, eliberata de ITM lasi, din care rezulta perioada lucrata la ; Adeverinta nr. xxxxx/18.11.2013, eliberata de ITM Iasi, care atesta faptul ca a fost salariat al,  neexistand insa decizie de incetare a activitatii. A mai depus si Adeverinta nr. 351/07. xxxxxx, eliberata de,  prin care se atesta incadrarea sa in grupa a II a de munca in perioada 01. 02. xxxxxxxxxxxxx75. Totodata, in perioada 18. 02. xxxxxxxxxxxxxx70, a satisfacut serviciul militar obligatoriu, perioada care se asimileaza stagiului de cotizare, in baza art. 49., alin. 1, lit. c) din Legea nr. 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Totalizand aceste perioade pentru care detine adeverinte, rezulta un total de 22 ani si 7 luni, perioada care constituie stagiu de cotizare in sistemul public in sensul art. 16 din Legea nr. 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu mult peste stagiul minim de cotizare, de 13 ani si 10 luni.

Prin Decizia nr. xxxxxx/R/2013 i s-a retinut ca si stagiu total de cotizare realizat 2 ani, 2 Juni si 26 de zile, fiind evident faptul ca nu au fost luate in considerare adeverintele depuse. Decizia mai sus mentionata retine ca \"nu s-a realizat stagiul minim de cotizare” concluzie total gresita si in contradictie cu dispozitiile art. 48 alin. 1 din Legea xxxxxxxx. Prin prezentarea adeverintelor eliberate de catre fostii angajatori, adeverinte care nu au fost in nici un fel contestate, face dovada fara nici un echivoc (chiar si in Iipsa originalului carnetului de munca) ca a realizat stagiul de cotizare cerut de lege pentru stabilirea pensiei pentru limita de varsta. De altfel, art. 124 din II. G. Dr. xxxxxxxx pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, prevede in mod explicit faptul ca dovada vechimii in munca se poate face si in baza altor acte, nu numai in baza carnetului de munca, stabilind si mentiunile pe care trebuie sa le cuprinda aceste acte, mentiuni care sunt inscrise si in adeverintele depuse .

A solicitat contestatorul obligarea intimatului la valorificarea adeverintelor, emiterea unei noi decizii prin care sa i se stabileasca dreptul la pensia pentru limita de varsta si la plata cheltuielilor ocazionate de judecarea cererii.

A solicitat proba cu inscrisuri.

Intimata C. Judeteana de P. Iasi a depus intampinare la 12 martie 2015, prin care a solicitat respingerea contestatiei. Pe fond se arata ca potrivit art. 76 din H. G. nr . 257/2011 reclamantul avea obligatia fie de a prezenta carnetul sau de munca in original si copie sau fie de a respecta prevederile legale ale art. 279 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii , republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care acesta nu se afla in posesia lui. Intr-adevar potrivit dispozitiilor art. 16 lit. a din legea nr. 263/2010 \"Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii: a) vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea pensiilor pana la data de 1 aprilie 2001. ”, insa prevederile art. 279 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii , republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, conditioneaza ca \" vechimea in munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2010 se probeaza cu carnetul de munca” fata de situatia in care se afla reclamantul, respectiv acesta nu detine carnetul de munca, art. 279 alin. 2 si 5 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii , republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, dispune expres ca \" Dupa data abrogarii Decretului nr. 92 din 1976 privind carnetul de munca, cu modificarile ulterioare, vechimea in munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, Ia cererea persoanei care nu poseda carnet de munca, de catre instanta judecatoreasca competenta sa solutioneze conflictele de munca, pe baza inscrisurilor sau altor probe din care sa rezulte existenta raporturilor de munca, conditionand ‚ insa ca acesta sa publice in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a III-a a unui anunt privind pierderea carnetului de munca. Intrucat reclamantul nu s-a conformat prevederilor art. 279 alin. 5 din Legea 53 din 2003 privind Codul muncii republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv nu a prezentat la dosarul de pensie anuntul privind pierderea carnetului, de munca la Monitorul Oficial al Romaniei, desi institutia i-a pus in vedere in mai multe randuri, s-a respins cererea de acordare a pensiei pentru limita de varsta, nefiind valorificate stagiile de cotizare realizate de acesta anterior datei de 01. 04. 2001. Directia Generala Asigurari Sociale, P. si Alte drepturi de Asigurari Sociale din cadrul Casei Nationale de pensii publice dupa analizarea spetei, a comunicat ca institutia intimata a procedat corect prin nevalorificarea stagiilor realizate de reclamant anterior datei de 01. 04. 2001, intrucat acesta nu face dovada respectarii, dispozitiilor Codului Muncii, republicat. Motivele din prezenta actiune, invocate de reclamant sunt neintemeiate si nefondate, pe cale de consecinta considera ca se impune respingerea pe fond a contestatiei formulate ca fiind nelegala si netemeinica, iar pe cale de consecinta mentinerea in fiinta a Deciziei nr. xxxxxx/R/2013 emisa de C. JUDETEANA DE P. IASI.

Alaturat s-a depus documentatia care a stat la baza deciziei contestate.

Contestatorul a depus raspuns la intampinare, reiterand aspectele din cererea de chemare in judecata.

Analizand lucrarile cauzei, instanta aretinut urmatoarele consierente de fapt si de drept:

Prin decizia nr. xxxxxx/R/2013 din 2 iunie 2014 emisa de intimata C. Teritoriala de P. Iasi, a fost respinsa cererea contestatorului de inscriere la pensie, nefiind indeplinite prevederile art. 52 din Legea nr. 263 din 2010 in sensul ca nu s-a realizat stagiul minim de cotizare de 13 ani si 10 luni, nevalorificandu-se stagiile de cotizare pana la 1. 04. 2001 din adeverintele depuse la dosarul de pensionare intrucat nu s-a putut prezenta anuntul de pierdere al carnetului de munca de la monitorul oficial.

Din cuprinsul anexei la aceasta decizie rezulta ca stagiul de cotizare realizat este de 2 ani 2 luni si 26 zile, valorificandu-se perioada stagiului militar si perioada ulterioara datei 1. 04. 2001.

Potrivit adeverintelor nr. 374/11.11.2013, eliberata de SCTRUST CONSTRUCTll SA IASI, adeverinta nr. 1923/15. 05. 2005, insotita de anexa, eliberata de,  adeverinta nr. 350/07. 01. 20l3, eliberata de,  adeverinta nr. xxxxx/19.12.2013, eliberata de ; adeverinta nr. 595/23. 02. 2006, eliberata de nr. xxxxx/18.11.2013, eliberata de ITM Iasi, din care rezulta perioada lucrata la ; adeverinta nr. xxxxx/26.11.2013, eliberata de ITM lasi, din care rezulta perioada lucrata la,  contestatorul a realizat stagii de cotizare ce totalizeaza 11 ani 10 luni, stagii ce nu au fost valorificate intrucat in perioada acoperita de acestea stagiul de cotizare se proba cu carnetul de munca.

Din datele dosarului rezulta ca ultimul detinator al carnetului de munca al contestatorului a fost angajatorul acestuia,,  intre cei doi purtandu-se si un litigiu finalizat cu decizia nr. 273 din 7. 02. 2014 a Curtii de Apel Iasi care a stabilit irevocabil in sarcina angajatorului obligatia de a restitui contestatorului carnetul de munca al acestuia. Procedura executarii silite demarate de contestator nu a avut rezultatul scontat, executorul judecatoresc S. C. constatand la sediul societatii in cauza inexistenta oricaror bunuri ( fila 21 ).

Pentru a fi incidente dispozitiile art. 279 al. 5 din Codul muncii este necesar ca posesorul sa fie cel care a pierdut carnetul de munca. Or, in cauza de fata, contestatorul, titular al carnetului de munca, desi a facut toate diligentele necesare, nu a reusit sa obtina restituirea carnetului de munca de la fostul sau angajator, . Nefiind cel care a pierdut carnetul de munca, contestatorul nu poate fi obligat sa publice un anunt in Monitorul Oficial care sa ateste o situatie nereala. In plus, asa cum a rezultat din sustinerile contestatorului, acesta nu detine nici nr carnetului de munca pentru a avea posibilitatea identificarii carnetului sau de munca.

Avand in vedere ca lipsa anuntului de pierdere al carnetului de munca reprezinta singurul motiv luat in considerare de intimata la nevalorificarea adeverintelor depuse de contestator ce probeaza vechimea in munca a acestuia si stagiile de cotizare realizate anterior datei de 1. 04. 2001, instanta apreciaza ca este necesar a se da eficienta acestor adeverinte, angajatorii sau orice alti detinatori de arhive fiind direct raspunzatori de legalitatea, exactitatea si corectitudinea datelor, elementelor si informatiilor inscrise in adeverintele pe care le intocmesc si le elibereaza.

Pe cale de consecinta, instanta a constatat ca este intemeiata contestatia,  anuland decizia contestata si obligand intimata la emiterea unei noi decizii prin care sa se valorifice stagiile de cotizare realizate de contestator, potrivit adeverintelor depuse de acesta.

In baza disp. art. 453 Noul Cod procedura civila, instanta a obligat intimata sa achite contestatorului suma de 900 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocatial conform chitantei nr. 219 din 22.09.2015 depuse la dosar.

Impotriva acestei sentinte a declarat apel C. Judeteana de P. Iasi, in nume propriu sl pentru C. Nationala de P. P., criticand-o pentru netemeinicie si nelegalitate.

In motivarea caii de atac exercitate, s-a aratat ca ca in mod gresit, prima instanta a admis contestatia intimatului, obligand la emiterea in favoarea acestuia a unei decizii de pensie pentru limita de varsta, cu aplicare de la data de 05.11.2013, in care sa se valorifice integral datele cuprinse in adeverintele depuse la dosarul de pensionare, care atesta realizarea cel putin a stagiului minim de cotizare apreciind in mod eronat ca nu sunt incidente prevederile art. 279 alin. 5 din Codul muncii , iar respectivele adeverinte trebuiesc valorificate, intrucat nu intimatul este cel care a pierdut carnetul de munca, fara a observa insa ca dispozitiile clare, concise ale art. 279 alin. 5 din Codul muncii nu pot fi interpretate in acest sens, iar acesta trebuia sa isi reconstituie stagiul de, cotizare realizat anterior datei de 01. 04. 2001

In fapt, prin decizia anulata de instanta de fond nr. xxxxxx/R/2013/02. 06. 2014 s-a respins cererea intimatului de inscriere la pensia pentru limita de varsta, intrucat nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 52 din Legea nr. 263/2010, in sensul ca acesta nu dovedeste, in conditiile legii, realizarea stagiului minim de cotizare 13 ani si 10 luni prevazut de Anexa nr. 5 a Legii nr. 263/2010 pentru persoanele de sex masculin nascute in mai 1948 precum intimatul-contestator.

Astfel, stagiu total de cotizare realizat si dovedit in conditiile legii, in sistemul public de catre intimat este de 2 ani 2 luni si 26 de zile, din care:

-in conditii normale de munca : 11 luni, conform adeverintei nr. xxxxx/06.11.2013 eliberata de Directia Economic, Stagii de Cotizare si Arhive din cadrul CJ. P. lasi (fila 2);

-stagiu asimilat : 1 an 3 luni si 26 zile zile reprezentat de stagiul militar efectuat in perioada 18. 02. xxxxxxxxxxxxxxx70 conform livretului militar nr. xxxxxx (filele 3-4).

S-a aratat ca potrivit art. 76 din H. G. nr. 257/2011 intimatul-contestator avea obligatia fie de a prezenta carnetul sau de munca in original si copie, fie de a respecta prevederile legale ale art. 279 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii , republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care acesta nu se afla in posesia lui, indiferent de motiv.

Astfel, fata de situatia in care se afla intimatul, respectiv acesta nu detine carnetul de munca din motive neimputabile institutiei intimate fiind incidente art. 279 alin. 2 si 5 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii . S-a apreciat ca in mod incorect instanta de fond obliga la valorificarea in interesul intimatului-contestator a adeverintelor depuse la dosarul de pensionare intrucat acesta nu s-a conformat prevederilor art. 279 alin. 5 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii , republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv nu a prezentat la dosarul de pensie anuntul privind pierderea carnetului de munca la Monitorul Oficial al Romaniei, desi institutia i-a pus in vedere in mai multe randuri acest aspect.

Urmare a neindeplinirii acestei obligatii legale de catre intimatul-contestator, prin decizia contestata nr. xxxxxx/R/2013/02. 06. 2014 i s-a respins cererea de acordare a pensiei pentru limita de varsta, nefiind valorificate stagiile de cotizare realizate de acesta anterior datei de 01. 04. 2001.

De altfel, Directia Generala Asigurari Sociale, P. si alte Drepturi de Asigurari Sociale din cadrul Casei Nationale de P. P. prin adresa nr. l/1849/609/04. xxxxxxx (fila 39), dupa analizarea spetei, a comunicat ca s-a procedat corect prin nevalorificarea stagiilor realizate de intimat anterior datei de 01. 04. 2001, intrucat acesta nu face dovada respectarii dispozitiilor legale ale art. 279 alin. 5 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii , republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Referitor la cheltuielile de judecata reprezentate de onorariu de avocat s-a apreciat ca in mod gresit si nelegal au fost obligate la plata sumei de 900 lei cu titlu de onorariu avocatial, intrucat nu se poate retine vreo culpa in sarcina lor .

In drept, au fost invocate dispozitiile Legii nr. 263/2010, H. G. nr. 257/20.03.2011, Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii , republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, Ordinului nr. 136/1976 pentru aprobarea metodologiei de intocmire si ale Codului de Procedura Civila, cu modificarile si completarile ulterioare.

Intimatul a formulat intampinare, solicitand respingerea apelului, cu obligarea apelantelor la plata cheltuielilor de judecata.

S-a aratat ca motivele invocate prin cererea de apel nu reprezinta decat reluarea sustinerilor din fata instantei de fond, fara a preciza care ar fi aspectele de nelegalitate care ar putea duce la admiterea apelului formulat. Nici o afirmatie din cuprinsul apelului nu duce la concluzia existentei unor motive de natura sa duca la desfiintarea sentintei.

Apelanta, in cererea de apel, recunoaste faptul ca instanta de fond a retinut corect situatia de fapt, dar ca nu a interpretat legal si fundamentat dispozitiile legale aplicabile, insistand si prin prezenta cerere, la fel cum a insistat si in cuprinsul intampinarii formulate in fata instantei de fond pe neindeplinirea obligatiei prevazute de dispozitiile art. 279, alin. 5 din Legea 53/2003 (Codul muncii ) si anume pe neprezentarea anuntului de pierdere a carnetului de munca in Monitorul Oficial la depunerea dosarului de pensie.

Atat prin cererea de chemare in judecata, cat si prin intampinarea depusa la instanta de fond, s-a justificat imposibilitatea obiectiva de conformare la dispozitiile art. 279, alin. 5 din Codul muncii , insa apelanta s-a multumit sa interpreteze dispozitiile legale strict textual, fara insa a le corobora cu situatia de fapt concreta.

In mod corect instanta de fond a retinut in motivarea sentintei faptul ca a depus toate diligentele necesare pentru obtinerea restituirii carnetului de munca, atat prin obtinerea deciziei nr. 273/07. 02. 2014 a Curtii de Apel Iasi, cat si ulterior prin urmarea procedurilor de executare silita, care din pacate, au ramas fara rezultat.

In motivarea sentintei, instanta de fond mai puncteaza un aspect important si anume faptul ca, nefiind o pierdere a carnetului de munca, nicio dispozitie legala nu ar putea impune atestarea unei situatii nereale, respectiv publicarea anuntului de pierdere a carnetului de munca in Monitorul Oficial. Inclusiv identificarea carnetului meu de munca este imposibila, in lipsa unei serii si a unui numar ale carnetului de munca.

Este evident faptul ca apelanta incearca sa forteze un aspect nereal, prin obligarea de a formula un anunt de pierdere a carnetului de munca in Monitorul Oficial, aspect ce intra in contradictie flagranta cu dispozitivul deciziei nr. 273/07. 02. 2014 a Curtii de Apel Iasi, prin care a fost obligata parata sa-mi restituie carnetul de munca.

Tocmai aceasta decizie, dublata de imposibilitatea executarii silite a acesteia, dovedesc faptul ca nu exista rea - credinta din partea mea in indeplinirea obligatiilor de prezentare a tuturor documentelor solicitate de C. de P., iar aceasta decizie poate sa suplineasca lipsa anuntului de pierdere in Monitorul Oficial, ambele avand acelasi rol: de a dovedi faptul ca nu se mai afla in posesia mea carnetul de munca.

Apelanta considera in mod eronat ca solutia legala pentru rezolvarea situatiei mele ar fi reglementata de dispozitiile art. 279, alin. 2 din Codul muncii , care reglementeaza reconstituirea vechimii in munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2010, pe cale judecatoreasca. Dupa cum am precizat si in cuprinsul Raspunsului la intampinare formulat in fata instantei de fond, dispozitiile legale mai sus mentionate (care preiau dispozitiile art. 16 din Decretul nr. 92/1976 - in prezent abrogat -, privind reconstituirea vechimii in munca) vizeaza situatia in care nu as detine documente prin care pot face dovada perioadelor lucrate efectiv la diverse locuri de munca.

In drept: art. 480, art. 205 din Codul de procedura civila, Legea nr. 53 din 2003 - Codul muncii actualizat, Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, art. 47, alin. 2 din Constitutia Romaniei.

In apel nu s-au administrat probe noi.

Analizand actele si lucrarile dosarului, raportat la motivele de apel invocate si apararile intimatei, Curtea apreciaza urmatoarele:

Litigiul de fata poarta asupra legalitatii deciziei nr. xxxxxx/R/2013 din 2 iunie 2014 emisa de apelanta C. Teritoriala de P. Iasi, prin a fost respinsa cererea contestatorului de inscriere la pensie, retinandu-se ca nefiind indeplinite prevederile art. 52 din Legea nr. 263 din 2010 cu modificari ulterioare, in speta conditia privitoare la stagiu minim de cotizare. Apelanta C. Teritoriala de P. Iasi a retinut, in favoarea contestatorului doar un stagiu total de cotizare realizat in conditiile legii, in sistemul public de catre intimat de 2 ani 2 luni si 26 de zile, din care:

-in conditii normale de munca : 11 luni, conform adeverintei nr. xxxxx/06.11.2013 eliberata de Directia Economic, Stagii de Cotizare si Arhive din cadrul CJ. P. lasi (fila 2);

-stagiu asimilat : 1 an 3 luni si 26 zile zile reprezentat de stagiul militar efectuat in perioada 18. 02. xxxxxxxxxxxxxxx70 conform livretului militar nr. xxxxxx (filele 3-4).

Apelanta nu a valorificat adeverinta nr. 374/11.11.2013, eliberata de SCTRUST CONSTRUCTll SA IASI, adeverinta nr. 1923/15. 05. 2005, insotita de anexa, eliberata de,  adeverinta nr. 350/07. 01. 20l3, eliberata de,  adeverinta nr. xxxxx/19.12.2013, eliberata de ; adeverinta nr. 595/23. 02. 2006, eliberata de nr. xxxxx/18.11.2013, eliberata de ITM Iasi, din care rezulta perioada lucrata la ; adeverinta nr. xxxxx/26.11.2013, eliberata de ITM lasi, din care rezulta perioada lucrata la,  apreciind ca nu sunt intrunite conditiile prevazute de prevederile art. 279 art. 279 .

Prin sentinta civila apelata, prima instanta a obligat apelanta C. Teritoriala de P. Iasi ca la stabilirea stagiului total de cotizare sa valorifice integral datele cuprinse in adeverintele depuse la dosarul de pensionare.

Apelanta, in nume propriu si pentru C. Nationala de P. P. – Comisia Centrala de Contestatii, critica solutia, reluand aceleasi aparari expuse si la instanta de fond,  sustinand ca nu sunt intrunite conditiile restrictive prevazute de art. 279 art. 279 , intrucat contestatorul nu s-a conformat prevederilor art. 279 alin. 5 din Codul muncii , republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv nu a prezentat la dosarul de pensie anuntul privind pierderea carnetului de munca la Monitorul Oficial al Romaniei.

Curtea retine ca in mod corect, prima instanta a inlaturat aceasta teza defensiva a apelantei, retinand ca ultimul detinator al carnetului de munca al contestatorului a fost angajatorul acestuia,,  iar prin decizia nr. 273 din 7. 02. 2014 a Curtii de Apel Iasi a stabilit, irevocabil, in sarcina angajatorului obligatia de a restitui contestatorului carnetul de munca. Or, statuand asupra obligatiei fostului angajator de a restitui contestatorului carnetul de munca, instanta judecatoreasca a stabilit, ca premisa a silogismului judiciar, ca \"la data incheierii contractului de munca, se afla si in posesia carnetului de munca al reclamantului A. C. ”, societatea neindeplinind obligatia prevazuta de art. 279 art. 279 .

Potrivit art. 435 alin. 2 N. c. pr. civ, hotararea judecatoreasca este opozabila oricarei terte persoane atata timp cat aceasta din urma nu face, in conditiile legii, dovada contrara. Beneficiind de autoritate de lucru judecat in raporturile dintre parti, decizia civila nr. 273 din 7. 02. 2014 a Curtii de Apel Iasi are putere probatorie, in temeiul principiului opozabilitatii jurisdictiei definitive, in contra pozitiei procesuale a apelantei care nu a administrat vreun mijloc probatoriu pertinent in dovedirea sustinerilor referitoare la pierderea carnetului de munca de catre contestator.

In consecinta, ipoteza faptica aplicabila in cauza este cea stabilita definitiv prin decizia civila nr. 273 din 7. 02. 2014 a Curtii de Apel Iasi, in sensul detinerii, fara titlu, a carnetului de munca de catre un tert,,  care refuza restituirea, fie voluntara, fie prin executare silita, asa cum rezulta din procesul verbal incheiat la data de 23. 01. 2015 in dosar B. S. C. .

Or, in aceasta ipoteza nu sunt aplicabile prevederile art. 279 art. 279 , asa cum se sustine prin calea de atac exercitata, ci prevederile art. 34 alin. 5 si art. 40 lit. h art. 279 care instituie obligatia in sarcina fiecarui angajator de a elibera, la solicitarea salariatului, a unui document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul vechimea in munca, meserie si in specialitate.

Potrivit art. 16 alin. 1 lit. a din Legea 263/2010 cu modificari ulterioare constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii: vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea pensiilor pana la data de 01. 04. 2001”. Art. 159 din Legea 263/2010 dispune: ?(1) Pentru perioadele prevazute la art. 16 lit. a) (...), dovada vechimii in munca, (...), realizata pana la data de 1 aprilie 2001, se face cu carnetul de munca, carnetul de asigurari sociale sau cu alte acte prevazute de lege. ?

Or, adeverintele depuse de contestator in sustinerea cererii sale de pensionare, respectiv adeverintele eliberate de angajatori cu privire la perioada lucrata, veniturile obtinute si meseria avuta reprezinta documente legale cu valoare probanta de sine statatoare referitoare la stagiile de cotizare realizate de contestator in sistemul public de pensii, in sensul art. 16 alin. 1 lit a si art. 159 din Legea 263/2010 cu referire la art. art. 34 alin. 5 si art. 40 lit. h art. 279

De altfel, aceste ratiuni reies si din Decizia nr. 2/2016, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 263 din XXXXXXXXXX, pronuntata in cadrul unui recurs in interesul legii de Inalta Curte de Casatie si Justitie, obligatorie in temeiul art. 517 al. 4 N. C. pr. civ, prin care s-a stabilit ca \"in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 34 alin. (5) si art. 40 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 53/2003 privind art. 279 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu referire la art. 18 din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata, in cazul existentei documentelor primare, persoana interesata, care nu poseda dovezi privind vechimea in munca sau activitatea desfasurata in anumite grupe de munca, are deschisa calea unei actiuni in realizare - obligatie de a face - avand ca obiect obligarea detinatorului de arhiva de a elibera adeverinta constatatoare a vechimii in munca/incadrarii in grupele superioare de munca. ”

Or, in prezenta cauza, angajatorii au executat voluntar obligatia de eliberare a documentelor doveditoare a vechimii in munca, astfel incat refuzul Casei Teritoriale de P. de valorificare a acestor adeverinte este lipsit de temei legal.

In consecinta, se va respinge apelul declarat de C. Teritoriala P. Iasi, in nume propriu si pentru C. Nationala de P. P. – Comisia Centrala de Contestatii, impotriva sentintei civile nr. 2205/16.10.2015 pronuntata de Tribunalul Iasi, care va fi pastrata.

In baza art. 453 alin. 1 se vor obliga apelantele C. Teritoriala P. Iasi si C. Nationala de P. P. – Comisia Centrala de Contestatii sa plateasca intimatului A. C. suma de 1000 lei onorariu avocat pentru apel, chitanta nr. 274/27. 04. 2016 eliberata de Cabinet avocat C. M. –S. 


PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge apelul declarat de C. Teritoriala P. Iasi, in nume propriu si pentru C. Nationala de P. P. – Comisia Centrala de Contestatii, impotriva sentintei civile nr. 2205/16.10.2015 pronuntata de Tribunalul Iasi, sentinta pe care o pastreaza.

Obliga apelantele C. Teritoriala P. Iasi si C. Nationala de P. P. – Comisia Centrala de Contestatii sa plateasca intimatului A. C. suma de 1000 lei onorariu avocat pentru apel.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   decizie de pensionare    stagiu de cotizare    carnet de munca    adeverinta    executare silita    documente primare    vechime in munca    grupe de munca   


Sus ↑